Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 13. detsember 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 3.ELi terasetööstus (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 6.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 7.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 8.ELi Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik (arutelu)
 9.ELi majanduskasv (arutelu)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 11.Hääletused
  11.1.ELi Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik (A7-0361/2012 - Tatjana Ždanoka) (hääletus)
  11.2.Kirjalikke deklaratsioone käsitleva kodukorra artikli 123 ja seadusandlikke algatusi käsitleva artikli 42 muutmine (A7-0242/2012 - Rafał Trzaskowski) (hääletus)
  11.3.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2011. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (A7-0377/2012 - Leonidas Donskis) (hääletus)
  11.4.ELi inimõiguste strateegia (A7-0378/2012 - Rui Tavares) (hääletus)
  11.5.ELi ja Venemaa vaheline uus leping (A7-0338/2012 - Hannes Swoboda) (hääletus)
  11.6.Iisraeli valitsuse otsus laiendada asundusi Jordani Läänekaldal (B7-0561/2012) (hääletus)
  11.7.Olukord Ukrainas (B7-0544/2012) (hääletus)
  11.8.Albaaniat käsitlev 2012. aasta eduaruanne (B7-0533/2012) (hääletus)
  11.9.ELi terasetööstus (B7-0540/2012) (hääletus)
  11.10.Uus jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline terasetööstus (B7-0550/2012) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  15.1.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis
  15.2.Kastiline diskrimineerimine Indias
 16.Hääletused
  16.1.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (B7-0562/2012) (hääletus)
  16.2.Kastiline diskrimineerimine Indias (B7-0564/2012) (hääletus)
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 18.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 20.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 21.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 22.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (826 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2971 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika