Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 13 december 2012 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 3.Europese staalindustrie (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 6.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 7.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 8.Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (debat)
 9.Groei in de EU (debat)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 11.Stemmingen
  11.1.Meerjarenkader voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (A7-0361/2012 - Tatjana Ždanoka) (stemming)
  11.2.Reglement van het Europees Parlement: wijziging van artikel 123 (schriftelijke verklaringen) en van artikel 42 (wetgevingsinitiatieven) (A7-0242/2012 - Rafał Trzaskowski) (stemming)
  11.3.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2011 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie ter zake (A7-0377/2012 - Leonidas Donskis) (stemming)
  11.4.Mensenrechtenstrategie van de EU (A7-0378/2012 - Rui Tavares) (stemming)
  11.5.Nieuwe overeenkomst EU-Rusland (A7-0338/2012 - Hannes Swoboda) (stemming)
  11.6.Besluit van de Israëlische regering om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever uit te breiden (B7-0561/2012) (stemming)
  11.7.Situatie in Oekraïne (B7-0544/2012) (stemming)
  11.8.Voortgangsverslag 2012 betreffende Albanië (B7-0533/2012) (stemming)
  11.9.Europese staalindustrie (B7-0540/2012) (stemming)
  11.10.Een duurzame en concurrerende staalindustrie (B7-0550/2012) (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 15.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  15.1.Situatie in de Democratische Republiek Congo
  15.2.Discriminatie op grond van kaste in India
 16.Stemmingen
  16.1.Situatie in de Democratische Republiek Congo (B7-0562/2012) (stemming)
  16.2.Discriminatie op grond van kaste in India (B7-0564/2012) (stemming)
 17.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 18.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 20.Ingekomen stukken: zie notulen
 21.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 22.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (826 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2971 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid