Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 13 grudnia 2012 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 3.Przemysł hutniczy UE (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 5.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: Patrz protokól
 7.Przesunięcie środków: patrz protokół
 8.Wieloletnie ramy dla Agencji Praw Podstawowych UE (debata)
 9.Wzrost gospodarczy UE (debata)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 11.Głosowanie
  11.1.Wieloletnie ramy dla Agencji Praw Podstawowych UE (A7-0361/2012 - Tatjana Ždanoka) (głosowanie)
  11.2.Regulamin PE: zmiana art. 123 dotyczącego oświadczeń pisemnych oraz art. 42 dotyczącego inicjatyw ustawodawczych (A7-0242/2012 - Rafał Trzaskowski) (głosowanie)
  11.3.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (A7-0377/2012 - Leonidas Donskis) (głosowanie)
  11.4.Strategia UE w zakresie praw człowieka (A7-0378/2012 - Rui Tavares) (głosowanie)
  11.5.Nowa umowa UE-Rosja (A7-0338/2012 - Hannes Swoboda) (głosowanie)
  11.6.Decyzja rządu Izraela o rozwoju osadnictwa na Zachodnim Brzegu Jordanu (B7-0561/2012) (głosowanie)
  11.7.Sytuacja na Ukrainie (B7-0544/2012) (głosowanie)
  11.8.Sprawozdanie dotyczące postępów Albanii, 2012 r. (B7-0533/2012) (głosowanie)
  11.9.Przemysł hutniczy UE (B7-0540/2012) (głosowanie)
  11.10.Nowy zrównoważony i konkurencyjny przemysł hutniczy (B7-0550/2012) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 15.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  15.1.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga
  15.2.Dyskryminacja kastowa w Indiach
 16.Głosowanie
  16.1.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (B7-0562/2012) (głosowanie)
  16.2.Dyskryminacja kastowa w Indiach (B7-0564/2012) (głosowanie)
 17.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 18.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): Patrz protokól
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 20.Składanie dokumentów: patrz protokół
 21.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 22.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (826 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2971 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności