Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 13. decembra 2012 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 3.Oceliarsky priemysel EÚ (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 7.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 8.Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva (rozprava)
 9.Rast v EÚ (rozprava)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 11.Hlasovanie
  11.1.Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva (A7-0361/2012 - Tatjana Ždanoka) (hlasovanie)
  11.2.Rokovací poriadok EP: zmena a doplnenie článku 123 o písomných vyhláseniach a článku 42 o legislatívnych iniciatívach (A7-0242/2012 - Rafał Trzaskowski) (hlasovanie)
  11.3.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2011 a politike Európskej únie v tejto oblasti (A7-0377/2012 - Leonidas Donskis) (hlasovanie)
  11.4.Stratégia EÚ v oblasti ľudských práv (A7-0378/2012 - Rui Tavares) (hlasovanie)
  11.5.Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom (A7-0338/2012 - Hannes Swoboda) (hlasovanie)
  11.6.Rozhodnutie izraelskej vlády rozšíriť osady na západnom brehu Jordánu (B7-0561/2012) (hlasovanie)
  11.7.Situácia na Ukrajine (B7-0544/2012) (hlasovanie)
  11.8.Správa o pokroku Albánska za rok 2012 (B7-0533/2012) (hlasovanie)
  11.9.Oceliarsky priemysel EÚ (B7-0540/2012) (hlasovanie)
  11.10.Nový udržateľný a konkurencieschopný oceliarsky priemysel (B7-0550/2012) (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  15.1.Situácia v Konžskej demokratickej republike
  15.2.Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste v Indii
 16.Hlasovanie
  16.1.Situácia v Konžskej demokratickej republike (B7-0562/2012) (hlasovanie)
  16.2.Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste v Indii (B7-0564/2012) (hlasovanie)
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 18.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 20.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 22.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (826 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2971 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia