Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2135(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0423/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0423/2012

Keskustelut :

PV 14/01/2013 - 26
CRE 14/01/2013 - 26

Äänestykset :

PV 15/01/2013 - 9.7
CRE 15/01/2013 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0007

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 14. tammikuuta 2013 - Strasbourg Lopullinen versio

26. Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat (lyhyt esittely)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της Catherine Grèze, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης, σχετικά με τις αναπτυξιακές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τους γενετικούς πόρους: οι επιπτώσεις στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες (2012/2135(INI) (Α7-0423/2012)

 
  
MPphoto
 

  Catherine Grèze, rapporteure. − Monsieur le Président, chers collègues, au terme d'un très long processus, le 6 décembre dernier, le rapport sur les conséquences des droits de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques pour les pays en voie de développement a été voté à une très large majorité au sein de la commission du développement. Ce jour sera à marquer d'une pierre blanche car, pour la première fois, des députés européens de tous bords politiques ont affirmé leur volonté de lutter contre le pillage des ressources de notre planète.

Aujourd'hui, le mot "biopiraterie" n'est plus un tabou dans cette enceinte, et je tenais à remercier tout particulièrement tous nos collègues qui ont participé à cette étape importante. Mais, demain, il va falloir aller plus loin. Le vote va être crucial pour exprimer notre détermination, la détermination du Parlement européen, dans son ensemble, à aller vers plus de cohérence des politiques de développement. Il s'agit de réaffirmer notre volonté d'enrayer la biopiraterie et, pour cela, de défendre les cultures ancestrales, de défendre les économies régionales, de respecter les droits des peuples autochtones et des petits paysans et, enfin, de préserver notre environnement et la biodiversité.

Vous le savez, 90 % du patrimoine biologique mondial se trouvent dans les pays en voie de développement. Or, la vaste majorité des brevets est détenue par les pays industrialisés et, nous le savons, les ressources génétiques sont d'une importance cruciale pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire partout dans le monde.

Protection de la diversité génétique, conservation de la diversité génétique sont bien les mots-clés pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. Il s'agit là de réaffirmer le principe de la cohérence des politiques de développement tel que – je vous le rappelle – il est consacré à l'article 208 du traité de Lisbonne. Les règles qui encadrent aujourd'hui l'exploitation des ressources naturelles, des ressources et des savoirs traditionnels sont très mal définies. En conséquence, quelques entreprises s'engouffrent dans la brèche de ce vide juridique et profitent de ce vide juridique pour s'approprier des savoirs traditionnels. Face à la kyrielle de textes, face à la kyrielle d'institutions qui gèrent ces questions, il y a une urgence: c'est la ratification et la mise en œuvre du protocole de Nagoya et ce, dans un système de gouvernance globale plus cohérent.

Par conséquent, chers collègues, nous tous, ici, qui sommes d'accord pour une politique plus juste du développement, devons prendre notre part de responsabilité et défendre les trois revendications des pays en voie de développement, l'obligation de divulgation de l'origine de la ressource par les demandeurs de brevets, la preuve de leur consentement et, bien évidemment, le partage du bénéfice.

Vous l'avez compris – et j'en conclus –, il s'agit selon nous d'un véritable défi pour l'Union européenne, qui doit condamner des pratiques contraires à notre engagement en matière de lutte contre la pauvreté et de préservation de la biodiversité.

Chers collègues, je compte sur vous et je vous remercie.

 
  
 

Διαδικασία catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Počas mnohých generácií domácimi spoločenstvami vyšľachtené odrody rastlín, ako aj tradičné poznatky o pôsobení a účinkoch látok sa stávajú objektmi patentovej ochrany duševného vlastníctva podnikov farmaceutického, kozmetického a poľnohospodárskeho odvetvia.

Na genetické zdroje napríklad rastlín s liečivými účinkami získaných od domorodého obyvateľstva z rozvojových krajín či údajné objavy založené na tradičných poznatkoch generácií si biopiráti zriaďujú patentovú ochranu v svoj prospech. Obrovské zisky z využívania týchto genetických zdrojov aj patentovaných tradičných poznatkov ostávajú v rukách biopirátov a ich pôvodcovia nemajú z priemyselného využitia týchto vecí žiaden úžitok.

Preto je, myslím si, správna požiadavka na úpravu dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva tak, aby bola v súlade s dohovorom o biologickej diverzite a protokolom z Nagoje. Len tak môžme zabrániť rozmáhajúcemu sa špekulatívnemu zneužívaniu genetických zdrojov a tradičných poznatkov na generovanie neoprávnených ziskov.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). - Señor Presidente, quiero darle la enhorabuena a la ponente por el consenso logrado por todos los Grupos de esta Cámara.

Es evidente que los recursos naturales, desde los medicamentos hasta los cosméticos, provienen de los países en desarrollo, pero los beneficios son para las empresas y para los laboratorios, no para estas comunidades productoras. Estamos ante un informe que abre la posibilidad de que esto cambie, que los beneficios, tanto económicos y de sostenibilidad como medioambientales, también se repartan en estas comunidades.

En la Comisión de Comercio Internacional hemos presentado enmiendas en relación con las patentes y el comercio, como la especificación del origen geográfico de los ingredientes y, unido a ello, los beneficios para las comunidades.

La Unión Europea debe obtener el compromiso de los Estados de que se repartan los beneficios con las comunidades de origen; también llamar la atención sobre los derechos de propiedad intelectual de las semillas, ya que se impide el uso de semillas propias que aportan muchas veces valor cultural. Y, cómo no, se ha de obtener que la ciencia, la investigación, los científicos puedan acceder a las bases de datos de los recursos naturales, al apoyo a la investigación científica de la biodiversidad, y con ello ganaremos todos.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Protejarea biodiversităţii reprezintă o condiţie pentru reducerea presiunilor asupra mediului înconjurător. De asemenea, protecţia şi conservarea diversităţii genetice este o componentă esenţială în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

Drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice şi cunoştinţele tradiţionale în ţările în curs de dezvoltare sunt foarte importante pentru a garanta un acces egal la medicamente. De asemenea, resursele genetice sunt deosebit de importante pentru o agricultură sustenabilă şi pentru securitatea alimentară.

De aceea, politica comercială a UE în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să fie în concordanţă cu obiectivul de coerenţă al politicilor pentru dezvoltare. Este esenţială ratificarea cât mai rapidă a Protocolului de la Nagoya. Avem nevoie de un instrument solid de combatere a biopirateriei şi de restabilire a corectitudinii şi echităţii în schimbul de resurse genetice.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Num contexto de alterações globais, no uso do solo, climáticas e outras, a diversidade biológica é um fator-chave para a resiliência dos ecossistemas.

A diversidade de plantas cultivadas, em particular, é crucial por razões de segurança alimentar e ambiental. As implicações éticas, sociais e políticas dos direitos de propriedade intelectual em matérias como os recursos genéticos são imensas, devem ser cuidadosamente avaliadas em toda a sua extensão.

Os recursos genéticos da Terra são um bem comum, a sua preservação uma responsabilidade partilhada. Nenhum país, nenhum ser humano deve ser excluído da fruição dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos que têm por base a diversidade dos recursos genéticos da Terra, a exclusão que resulta da apropriação privada da vida nas suas diversas formas em áreas como a alimentação e a saúde, negando alimento e medicamentos a milhões de famélicos e enfermos é uma das mais chocantes demonstrações da desumanidade do capitalismo.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. − Mr President, I wish on behalf of the Commission to thank the European Parliament, and Ms Grèze in particular, for the report on the development aspects of intellectual property rights on genetic resources. I would also like to thank the Committee on Development as a whole, as well as the Committee on Internal Trade and the Committee on Legal Affairs for their views.

The Commission believes that the EU has been playing an important role in advancing regulatory action in this field, both domestically and internationally. This would, as you rightly state, enhance the effectiveness, inter alia, of the fight against poverty. The impressive development of modern bioscience and the rapid growth of scientific research on the genetic base of life have created growing expectations vis-à-vis the commercial value of biodiversity. It is now recognised that research and innovation relating to biotechnology play a significant role for development and can also help in the fight against poverty.

However, we have also seen increasing concerns from developing countries relating to the misappropriation of genetic resources and ways of ensuring that the benefits stemming from intellectual property rights based on genetic resources from biodiversity reach developing countries. The Union cares about development, recognises the concerns of developing countries and works towards creating positive synergies between the Convention on Biological Diversity and different international bodies and instruments, such as the WTO Agreement on trade-related aspects of intellectual property, WIPO, FAO and the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. The new treaty under the Convention on Biological Diversity, the Nagoya Protocol on access to genetic resources and a fair and equitable sharing of benefits arising from their utilisation, which the international community finally managed to negotiate in 2010, should ensure legal certainty for users of genetic resources and improve transparency on transactions involving such resources. This in turn should help the conservation and sustainable use of biodiversity and those who depend on ecosystems in the source countries.

The Commission has already proposed legislation for the ratification and implementation of the Nagoya Protocol in the EU. It provides for legal certainty for European users and increases the possibilities for transactions on genetic resources. At the same time, the proposal for a regulation establishes a credible system to ensure that users are in compliance with the legal requirements of the countries that provide such resources, which – as your report highlights – is a concern for developing countries. In our view, however, the compliance system should avoid excessive implementation costs and other burdens, especially for public research laboratories and SMEs.

The EU also plays a very active role in helping to finalise the mechanisms needed for the entry into force of the Nagoya Protocol. The Commission supports the establishment of the Nagoya Protocol clearing-house mechanism and considers close cooperation with other regions and countries essential for its effective implementation and for reaching a shared understanding of all pending issues relating to its smooth application.

In order to help the least developed countries in particular, the EU and a number of Member States are supporting other parties in ratifying and implementing the protocol. One important example is the multi-donor ABS Capacity Development Initiative that supports stakeholders from ACP countries. The Commission regards this as an important initiative and therefore contributes significantly.

In addition a number of other international legal tools need to be further developed. The Union is heavily involved in discussions with the WTO and WIPO. Finally, in bilateral relations with third countries, and in line with EU policy coherence for development, we work towards the adoption of a balanced solution for intellectual property rights in order to prevent negative impacts on agriculture, health and poverty eradication.

In summary, the Commission acknowledges the call by the European Parliament for coherent global governance systems that offer prospects for development to poorer countries. We agree that an important path towards this objective is an intellectual property rights system that prevents biopiracy and promotes innovation, the transfer and dissemination of technology to mutual advantage, and prosperity for stakeholders, providers, holders and users of genetic resources and associated traditional knowledge. The Commission looks forward to further cooperation with the Parliament, including the Committee on Development, on this very important challenge.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö