Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 14. tammikuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 6.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Euroopan parlamentin istuntokalenteri – 2013: ks. pöytäkirja
 9.Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta (70 a artikla): ks. pöytäkirja
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 11.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 13.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 15.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 16.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 17.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 18.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 19.Käsittelyjärjestys
 20.Työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa sekä rakennemuutosten ennakoiminen ja hallinnointi (keskustelu)
 21.Nuorisotakuu (keskustelu)
 22.Kaupunkialueiden uudelleensuunnittelu talouskasvun tukijana - Aluekehityksen rooli koheesiopolitiikassa - Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, sen täytäntöönpano ja soveltaminen - EU:n koheesiopolitiikan ja sen toimijoiden rooli Euroopan uuden energiapolitiikan täytäntöönpanossa (keskustelu)
 23.Euroopan unionin hallintomenettelylaki (keskustelu)
 24.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
 25.Afrikan sarvea koskeva EU:n strategia (lyhyt esittely)
 26.Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat (lyhyt esittely)
 27.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 28.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (534 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2001 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö