Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2135(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0423/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0423/2012

Keskustelut :

PV 14/01/2013 - 26
CRE 14/01/2013 - 26

Äänestykset :

PV 15/01/2013 - 9.7
CRE 15/01/2013 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0007

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 15. tammikuuta 2013 - Strasbourg Lopullinen versio

10.7. Geenivaroja koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmat (A7-0423/2012 - Catherine Grèze)
Puheenvuorot videotiedostoina
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, the protection and preservation of genetic diversity is a key component of the achievements of the Millennium Development Goal 1 project. Therefore, it is crucial to adapt intellectual property rights to the case of genetic resources in order to avoid the misappropriation of – or even illicit commercial benefit from – the use of biological resources taken from local communities, for example, and patented at their expense.

Clarifying intellectual property rights over genetic resources and traditional knowledge is challenging, especially in the case of developing countries. This will have a substantial impact in terms of access to medicine, production of generic drugs and farmers’ access to seeds. I believe that our trade policy must be consistent with the objective of policy coherence for development.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (ECR). - Mr President, the protection of intellectual property is a very important matter in terms of biodiversity. However, biodiversity is diminishing at an alarming rate; it is estimated that more than a quarter of the world’s original natural biodiversity had gone by the year 2000. A further 11% of land biodiversity is expected to be lost by the year 2050. This is reducing global GDP by 3% each year, I am told.

Now these are very clever people making all these estimates, but I recognise that this is a very serious matter. We fully approve the general principles outlined by the rapporteur. However, we cannot support the mechanisms suggested in paragraphs 28, 32 and 33, as the solutions proposed consist of prior informed consent and mandatory requirements on disclosing the origin of genetic resources during the patent proceedings. The proposal in its current form, I am afraid – and rather regret – to say is incoherent, impractical and impossible to implement. It would indeed generate further confusion in the area of intellectual property rights. So for these reasons, I regret that we had to vote against this report, although the principle of the report and what it was trying to get out and establish in the law was very good. However, the way our rapporteur – who on other occasions I agree with – has gone about this report is a bit incoherent.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich habe für diesen Bericht der Kollegin Catherine Grèze gestimmt, auch wenn ich anmerken möchte, dass er ein Musterfall der Widersprüchlichkeit der Politik dieses Hauses ist. Das Anliegen, das hier im Bericht zum Ausdruck kommt, ist vernünftig und – der Vorredner hat das ja auch wortreich ausgeführt – es ist berechtigt. Gleichzeitig steht es in eklatantem Widerspruch zum Beschluss des Europäischen Parlaments vom 11. Dezember des Vorjahres, wo wir bei der Zustimmung zur Verordnung des Rates zur Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes für Patente, die nach dem Europäischen Patentübereinkommen gebildet werden, genau das Gegenteil beschlossen haben. Diese Verordnung, die damals beschlossen wurde, ist eine landwirtschaftliche Vernichtungsverordnung für Kleinbauern, die eigenes Saatgut erzeugen und eigene Tierzucht betreiben. Hier beschließt man heute sozusagen das Gegenteil davon. Der Bürger weiß, was er von diesem Parlament zu halten hat. Heute so, morgen anders, nichts ist erkennbar, keine politische Linie ist wirklich durchgängig sichtbar.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Čím rozvinutejšie sú biotechnológie, tým ťažšie je nájsť rovnováhu medzi ochranou duševného vlastníctva a zabezpečením práva využívať prírodný genetický materiál.

Ak nezabezpečíme dostatočnú ochranu výsledkov práce tisícov vedcov a inovátorov, spomalí sa pokrok v mnohých kľúčových oblastiach, ako je výroba liekov, potravín či nových materiálov.

No ak bude táto ochrana príliš rozsiahla, bude ohrozená samotná existencia ľudí v rozvojových krajinách. Pokrok bude brzdený držiteľmi patentov na triviálne postupy, ktoré využívali celé generácie ľudí skôr, než sa stali objektom duševného vlastníctva.

To, o čo sa tu dnes snažíme, je nájsť zlatú strednú cestu. Chcela by som preto varovať pred jednostranným prístupom. Ak neumožníme návratnosť investícií do výskumu a vývoja, uškodí to každému.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). - Mr President, the protection of intellectual property in general safeguards and encourages creativity, innovation and enterprise. This particular report deals with the protection and preservation of genetic diversity and in common with our work on other committees, our concerns on environmental and species biodiversity, genetic diversity must be protected.

My group supports effective measures combating bio-piracy but we do have some serious concerns. To mention just one, we have major reservations about the calls for prior informed consent and mandatory requirements on disclosing the origin of genetic resources during patent proceedings. We also believe that further work must be carried out to clarify and consolidate the legal terminology in this area. As interest and legislation in this area grow, this legal terminology is extremely important.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, the report on the development aspects of intellectual property rights and genetic resources overlaps with a key component of the MDG, namely the global protection and preservation of biodiversity, which is being lost at an alarming rate. In this context, biopiracy, which is the misappropriation of indigenous medicinal plant knowledge, has also emerged as a concern for developing countries.

In principle I support effective measures combating biopiracy, not least concerning its definition. I also support assistance to developing countries that are engaged in legal and institutional capacity-building to improve the protection and enforcement of intellectual property rights, but it would be premature to regulate this sector with a binding instrument in the absence of clear definitions. We have particular reservations about the idea of mandatory informed consent.

We should also be aware of the ongoing WIPO negotiations and ensure that any resulting agreement is compatible with the CBD Nagoya Protocol. Ensuring protection of intellectual property rights requires clarity and the enforcement of current legislation, not necessarily new European Union law.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la conservazione della diversità genetica del pianeta, elemento cruciale dell'agricoltura sostenibile e della sicurezza alimentare, è uno degli Obiettivi di sviluppo del Millennio che è stato ricordato più volte. Un fenomeno da combattere in questo ambito – purtroppo in crescita esponenziale – è sicuramente la cosiddetta biopirateria, pratica davvero odiosa perché si verifica quando le risorse biologiche sono sottratte – in modo a volte illegale o quantomeno irregolare ma non solo – alle comunità locali o indigene e poi brevettate ma i proventi generati da questa sottrazione non vanno a vantaggio dei paesi cui appartengono queste risorse.

Quindi la lotta alla biopirateria rappresenta un'importante sfida che noi dobbiamo affrontare, perché queste pratiche sono totalmente contrarie agli impegni che ci siamo assunti per l'eliminazione della povertà e per proteggere la biodiversità. Io credo sia importante sottolineare, con il nostro voto, che la lotta alla povertà nei paesi in via di sviluppo passa anche, in modo molto concreto, attraverso questioni che sono solo apparentemente tecnico-giuridiche.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - Podporila som správu o rozvojových aspektoch práv duševného vlastníctva v súvislosti s genetickými zdrojmi, pretože si myslím, že ochrana a zachovanie genetickej rozmanitosti by nemala byť pre ktorúkoľvek krajinu Európskej únie luxusom, ale musí sa stať súčasťou každej politiky.

Skutočnosť je však taká, že menej rozvinuté krajiny nemajú dodnes vypracované podrobné vnútroštátne predpisy o prístupe ku genetickým zdrojom a spoločnom využívaní prínosov dôležitých pre výživu a poľnohospodárstvo.

Preto podporujem výzvu EÚ o pomoci týmto krajinám pri budovaní právnych a inštitucionálnych kapacít na riešenie danej problematiky.

Podporujem aj to, že v rámci uceleného systému globálnej správy je potrebné objasniť a skonsolidovať právnu terminológiu v oblasti duševného vlastníctva v súvislosti s genetickými zdrojmi a hľadať možnosti širšej spolupráce medzinárodných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú právami duševného vlastníctva, genetickými zdrojmi a zmierňovaním chudoby.

 
  
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, pois a preservação da diversidade genética é uma componente-chave dos Objetivos do Milénio. Os recursos genéticos são particularmente essenciais para a sustentabilidade da agricultura e da segurança alimentar. Como tal, torna-se imperioso combater a atual perda de diversidade genética que ocorre com o processo de erosão da biodiversidade, mais conhecida como a pirataria da biodiversidade. Este tipo de pirataria, que atualmente representa um desafio para a humanidade, coloca-nos perante novos desafios quer para os possuidores desta biodiversidade, quer para os seus usuários, que são geralmente os países ricos. Deste modo, acredito que as instituições internacionais no quadro da Política da Coerência para o Desenvolvimento devem apoiar e não contradizer o Protocolo de Nagoya, considerando que esta é uma ferramenta eficaz para combater a pirataria no campo da biodiversidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Amelia Andersdotter (Verts/ALE), skriftlig. − Nagoyaprotokollet kom till som en konsekvens av samhällets starka negativa reaktioner på överdriven monopolisering av genetiska resurser. Men lösningen är då inte att skapa ännu fler monopol som skapar ännu fler problem och förhindrar användandet och utnyttjandet av kunskap samt försvårar handel, forskning och utveckling. Det känns som att parlamentet snarare instinktivt fallit för en gammal politisk favorit: att tro att monopol och exklusivitet med nödvändighet är det bästa och mest rättvisa. Det är det inte. Framtiden byggs på delad kunskap och kommunikation. Det är tråkigt att ett nästan enat parlament inte verkar förstå det.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Uniunea Europeană este cel mai important actor global din perspectiva politicilor de sprijinire a dezvoltării. Problematica drepturilor de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice ridică, însă, în numeroase state aflate în curs de dezvoltare, dificultăţi semnificative atât în domeniul medical (accesul la medicamente), cât şi în dezvoltarea agriculturii. Este important ca Uniunea Europeană să acţioneze pentru asigurarea unei politici coerente, care să asigure atât o politică robustă în domeniul proprietăţii intelectuale, cât şi un grad ridicat de coerenţă între politicile pentru dezvoltare şi politica sa externă. La fel de important este ca Uniunea Europeană să îşi asume responsabilitatea de a face paşi importanţi în direcţia combaterii biopirateriei. Una dintre primele modificări ce pot fi realizate la acest nivel este reprezentată de elaborarea unor statistici cu privire la acest fenomen, demers care poate asigura o bază de dezvoltare a politicilor europene în domeniul dezvoltării şi protejării drepturilor de proprietate intelectuală. Eventualele modificări trebuie să aibă în vedere şi o modalitate de repartizare echitabilă a beneficiilor obţinute în urma cercetării, în special în ceea ce priveşte statele aflate în curs de dezvoltare

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le Parlement européen est favorable à ce que les pays en développement puissent justement bénéficier de leurs ressources génétiques et de leurs savoirs traditionnels. Il préconise de lutter contre la ‘biopiraterie’. On entend par là l’utilisation lucrative, par des multinationales, de substances aux propriétés médicinales et des remèdes traditionnels de pays en développement sans l’autorisation de ces derniers et sans que les populations à l’origine de la découverte de ces principes actifs bénéficient des retombées.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A proteção e preservação da diversidade genética constitui uma componente fulcral para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Os recursos genéticos (RG) são particularmente fundamentais para uma agricultura sustentável e para a segurança alimentar. Neste contexto, a biopirataria surgiu como um dos principais desafios para os países em desenvolvimento, sendo esta entendida como a situação em que os recursos biológicos são retirados às comunidades locais ou aos povos indígenas e patenteados sem que o lucros daí decorrentes beneficiem as comunidades de onde são originários. Assim, a biopirataria deverá ser um dos grandes desafios a abordar pela União Europeia, uma vez que tais práticas são contrárias aos compromissos da UE em termos de erradicação da pobreza e proteção da biodiversidade Europeia. Impõe-se a salvaguarda do direito dos agricultores da dependência das sementes colhidas enquanto aspecto importante do “direito à alimentação”. Deve permitir-se aos detentores dos conhecimentos tradicionais a manutenção, o controlo e a proteção desses conhecimentos, pois constituem um aspecto importante no combate à biopirataria relacionada com as atividades de bioprospeção. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Appoggio la relazione della collega Grèze sugli "aspetti relativi allo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale sulle risorse genetiche". Il testo sollecita l'Unione europea a muoversi per combattere i fenomeni di "biopirateria", pratica sempre più diffusa che vede i Paesi industrializzati appropriarsi, ponendole sotto brevetto, di risorse biologiche appartenenti a comunità locali nei Paesi in via di sviluppo, senza che per queste vi sia alcun ritorno economico. Il testo oggetto del voto, propone, da un lato, che l'UE sottoscriva il Protocollo di Nagoya e, dall'altro, invita la stessa ad indirizzare aiuti mirati per sostenere i Paesi in via di sviluppo a colmare la propria normativa interna in materia di accesso e ripartizione dei benefici delle proprie risorse genetiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi genetiniai ištekliai yra vienas iš svarbiausių rūšių išgyvenimo (ir ekosistemos galimybių atsikurti) veiksnių. Kartu su biologinės įvairovės nykimu vykstantis genetinės įvairovės nykimas yra svarbus iššūkis žmonijai. Šiuo atžvilgiu didele problema besivystančioms šalims tapo biologinis piratavimas. Svarbu pabrėžti, jog nors nėra bendros biologinio piratavimo apibrėžties, paprastai šiuo terminu apibūdinama padėtis, kai iš vietos bendruomenių arba čiabuvių tautų paimami ir užpatentuojami biologiniai ištekliai, o iš jų gaunamas pelnas neatneša naudos bendruomenėms, kuriose tie ištekliai atsirado, kurios atrado jų ypatingas savybes ir naudojosi jais. Atsižvelgiant į tai, yra svarbu ratifikuoti Nagojos protokolą, kaip svarbią priemonę, kovojant su biologiniu piratavimu, teisingumui atkurti, vykdant genetinių išteklių mainus. Tik tokiu būdu bus sukuriama aiški ir nuosekli nuosavybės teisių sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − MEPs welcome a recent proposal by the Commission to implement the Nagoya Protocol which aims to protect the rights of countries and local communities that allow their genetic resources and associated traditional knowledge to be used. However, we have major reservations about the calls for prior informed consent and mandatory requirements on disclosing the origin of genetic resources during patent proceedings. We also believe that further work must be carried out to clarify and consolidate the legal terminology in this area – as interest in this area grows, this legal terminology is extremely important. It is for this reason that I abstained from voting.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A proteção e preservação da diversidade genética constitui uma componente fulcral para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Os recursos genéticos são particularmente fundamentais para a agricultura sustentável e para a segurança alimentar. Além disso, a diversidade genética é uma das mais importantes componentes para a sobrevivência das espécies e a resiliência dos ecossistemas. Por conseguinte, a perda de diversidade genética que decorre do processo de erosão da biodiversidade constitui um desafio fulcral para a humanidade. A política comercial da UE a nível dos direitos da propriedade intelectual deve respeitar estes objetivos de coerência das políticas de desenvolvimento. Assim, é essencial ratificar o protocolo de Nagoya o mais rapidamente possível. Precisamos de um instrumento sólido de luta contra a biopirataria dos recursos genéticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), par écrit. – Rapporteure de ce texte pour la commission des affaires juridiques du Parlement européen, j'ai voté en faveur de cette résolution, qui appelle les États membres à lutter contre l'utilisation par les industries pharmaceutiques, cosmétiques ou agroalimentaires de ressources naturelles collectées dans les pays en développement.

Pour cela, il est fondamental que les Vingt-sept ratifient le protocole de Nagoya, qui vise à mieux répartir les bénéfices de cette exploitation commerciale entre pays développés et pays en développement, en prévoyant le versement à ces derniers de contreparties. Je rappelle que pour entrer en vigueur, ce protocole adopté lors de la conférence des Nations unies sur la biodiversité, en octobre 2010, doit être ratifié par au moins 50 pays. À ce jour, seuls neuf l'ont fait, mais aucun en Europe. 90 % du patrimoine biologique mondial se trouvent dans les pays en voie de développement. Or, la vaste majorité des brevets est détenue par les pays industrialisés. Ca ne peut plus durer!

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că, pentru asigurarea unei mai bune prestări de servicii ecosistemice, este nevoie de o gamă mare de resurse genetice pentru alimentaţie şi agricultură care, în opinia mea, sunt esenţiale atât pentru securitatea alimentară, cât şi pentru durabilitatea agricolă şi ecologică, mai ales în condiţiile actuale ale schimbărilor climatice.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La biopiraterie, qui consiste à déposer des brevets sur les savoirs traditionnels et les semences de peuples autochtones des pays en développement puis à commercialiser leur utilisation sans autorisation, a trop longtemps été pratiquée en toute impunité par de nombreuses entreprises multinationales. Aujourd'hui, 90% du patrimoine biologique mondial se trouvent dans les pays en développement mais la majorité des brevets sont détenus dans les pays développés. Les entreprises qui veulent se voir octroyer un brevet pour des inventions impliquant des ressources génétiques et des savoirs traditionnels devront désormais divulguer l'origine des ressources en question et apporter la preuve du consentement des autorités du pays d'origine. Une telle obligation constitue un moyen efficace de lutte contre la contrefaçon et d’instauration d’une concurrence loyale dans le domaine commercial. Elle permet également de préserver la diversité des ressources génétiques pour l’alimentation, l’agriculture et même la médecine. Mais ce système des brevets va bien au-delà, assurant la protection des droits des populations autochtones et des communautés locales et contribuant à protéger une diversité biologique qui favorise l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen entend que l'UE aide les pays en développement à bénéficier de leurs ressources génétiques et de leurs savoirs traditionnels et a énoncé, dans cette résolution adoptée ce jour, les mesures qu'il préconise pour lutter contre la biopiraterie (autrement dit, l'utilisation lucrative, par des multinationales, de substances aux propriétés médicinales et des remèdes traditionnels de pays en développement sans l'autorisation de ces derniers et sans que les populations à l'origine de la découverte de ces principes actifs bénéficient des retombées). L'enjeu est de taille car, en dépit de l'existence d'accords internationaux visant à protéger les droits des peuples autochtones sur leurs ressources génétiques et leurs savoirs traditionnels, il n'existe aucun mécanisme pour les faire appliquer. Or, 90% du patrimoine biologique mondial se trouvent dans les pays en développement, alors que la grande majorité des brevets sont détenus par des pays développés et 70 % des populations pauvres au monde sont directement tributaires de la diversité biologique pour leur survie et leur bien-être.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre os "aspetos relativos ao desenvolvimento dos direitos de propriedade intelectual em matéria de recursos genéticos", por considerar que a proteção e a preservação dos recursos genéticos é um fator chave para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Os Estados e organizações internacionais devem aplicar os princípios definidos pela Convenção da ONU sobre Biodiversidade Biológica e em particular pelo Protocolo de Nagóia para combater a biopirataria, repor a equidade na partilha de recursos genéticos e contribuir para uma agricultura mais sustentável e para a segurança alimentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted for this own-initiative report by my colleague in the Group because more work is needed to tackle biopiracy. This is a major problem in developing countries. We should have respect for genetic resources and traditional knowledge in these countries which are essential for sustainable agriculture and food security. We in Wales respect diversity, whether cultural, biological or genetic. We are also acutely aware of the rights of farmers in developing countries as well as the rights of indigenous communities. I know this from the many constituents who contact me on development and human rights issues.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Os recursos genéticos (RG) são fundamentais para a agricultura sustentável e para a segurança alimentar de todos, mas assumem particular importância para os países em desenvolvimento. Além disso, a diversidade genética é uma das mais importantes componentes para a sobrevivência das espécies e a resiliência dos ecossistemas. Por isso, a perda de diversidade genética que decorre do processo de erosão da biodiversidade constitui um desafio para a humanidade. Apesar da importância vital para a sobrevivência humana, a diversidade genética está a perder-se a um ritmo alarmante. Assim, a biopirataria – uma situação em que os recursos biológicos são retirados às comunidades locais ou aos povos indígenas e patenteados, sem que os lucros daí resultantes beneficiem as comunidades de onde são originários – surgiu como uma das principais preocupações para os países em desenvolvimento e é pois importante que a UE tome medidas no sentido de a travar e regularizar este processo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em análise, elaborado pela colega Catherine Grèze, versa sobre os aspetos relativos ao desenvolvimento dos direitos de propriedade intelectual em matéria de recursos genéticos (RG). Os RG são essenciais à agricultura sustentável e potenciam a segurança alimentar. Todavia, verificamos que os ecossistemas apresentam uma acentuada perda de diversidade genética com implicações a vários níveis, nomeadamente no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). Tendo em conta os avanços científicos nesta matéria e a valorização crescente destes RG, assistimos a uma onda crescente de biopirataria a que urge pôr cobro através de regras claras que protejam os criadores e obriguem à inclusão das denominações geográficas de origem. Por outro lado, as grandes empresas comercializadoras de sementes tentam alterar as caraterísticas genéticas destas para que os agricultores não as possam usar nas suas explorações em segundo ciclo produtivo. Trata-se de uma situação que é necessário minimizar. Porque se trata de uma matéria de grande relevância futura – podemos falar da sobrevivência de várias espécies – votei favoravelmente o presente relatório e insto as autoridades comunitárias para que incentivem os agricultores a fazerem a seleção e utilização das sementes de acordo com as práticas tradicionais.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório aponta como prioridade o combate à biopirataria – a prática industrial que consiste em privatizar ou patentear os recursos genéticos ou conhecimentos tradicionais de povos indígenas, sem a correspondente autorização ou atribuição de compensações aos países de origem, na maior parte dos casos países em vias de desenvolvimento. A relatora aborda algumas das implicações dos Direitos de Propriedade Intelectual em matérias de recursos genéticos, avançando com recomendações que restringem o seu alcance, em especial sempre que se trate de garantir o acesso à alimentação e à saúde nos países em desenvolvimento. São preocupações e recomendações que partilhamos, sendo o relatório globalmente positivo. Solicita-se que a UE, no âmbito da aplicação da Convenção UPOV, se abstenha de apoiar a aprovação de legislação que possa criar obstáculos à dependência dos agricultores em relação às sementes colhidas, uma vez que tal violaria o direito de acesso à alimentação nos países em desenvolvimento. Considera-se que a UE não deve pressionar os países em desenvolvimento, em especial os PMD, através dos acordos bilaterais, para aceitarem normas mais abrangentes em matéria de Propriedade Intelectual relativamente a sementes e medicamentos. Defende-se ainda que o conhecimento tradicional, no mínimo, deve gozar do mesmo nível de proteção atribuído aos recursos genéticos, aquando da implementação do Protocolo de Nagoya.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Genetická rozmanitosť sa napriek svojmu zásadnému významu pre ľudské prežitie alarmujúco rýchlo stráca. Ochrana a zachovanie genetickej rozmanitosti je pritom kľúčovým prvkom dosahovania miléniových rozvojových cieľov. Genetické zdroje sú mimoriadne dôležité z hľadiska udržateľného poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti. Genetická rozmanitosť je okrem toho jednou z najvýznamnejších podmienok na prežitie druhov a zabezpečenie odolnosti ekosystému. Strata genetickej rozmanitosti, ku ktorej dochádza v rámci procesu narušenia biodiverzity, je z tohto dôvodu kľúčovou výzvou ľudstva. Genetické zdroje z krajín s bohatou biodiverzitou okrem toho významne prispievajú k výskumu a vývoju vo farmaceutickej oblasti. Preukázalo sa však, že práva duševného vlastníctva predstavujú v chudobných krajinách v oblasti prístupu k liekom veľký problém. Práva duševného vlastníctva by preto ich obyvateľom nemali brániť v prístupe k dostupným liekom, najmä ak sa tieto práva vzťahujú na genetické zdroje, ktoré majú pôvod v rozvojových krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), par écrit. – Je me suis abstenu sur le rapport Grèze. J'estime que les ressources génétiques de la terre sont la propriété de l'humanité et devraient pouvoir être exploitées au profit de tous. Avec toute la sympathie que l'on doit à toutes les tribus qui occupent un territoire donné, ce ne sont pas elles qui vont développer les ressources génétiques du coin terrestre qu'elles occupent généralement par hasard. Les poissons et crustacés n'appartiennent pas non plus aux habitants des régions côtières, mais sont récoltés par les pêcheurs qui les vendent à leur profit.

Les ressources génétiques ne devraient pas être brevetées, à moins qu'une invention humaine n'intervienne dans leur transformation, par exemple comme médicament. La propriété intellectuelle ne peut pas couvrir la ressource génétique primaire, mais uniquement le produit transformé. Ce qui laisse entiers les droits des paysans à utiliser les semences de leur environnement naturel.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Malgré la volonté d'une droite européenne toujours plus conservatrice et des lobbies du secteur pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire s'attaquant au cœur de mon rapport pour essayer d’en affaiblir le contenu, ce vote positif en séance plénière représente une victoire politique! Les trois revendications clefs des pays en développement ont été entendues : l’obligation de divulgation de l’origine par les demandeurs de brevets (§28 adopté à 38 voix près), la preuve d’un consentement préalable et la preuve d’un partage juste et équitable. Les députés ont fait entendre leur volonté de respecter le droit des peuples autochtones, de protéger l’environnement, la santé, la sécurité alimentaire et bien sûr l’accès aux semences, fondamental pour les agriculteurs du monde entier (§10 adopté à 67 voix près). Le PE réaffirme l’urgence de mettre le Protocole de Nagoya au centre d’un système de gouvernance globale plus cohérent et ne pas plier devant l’OMC (vote sur le §5.2 adopté à 44 voix près). Le PE affirme ainsi sa détermination à aller vers plus de cohérence des politiques pour le développement et sa volonté ferme d’enrayer la biopiraterie, ce nouveau colonialisme, cette ruée vers l’Or vert.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui vise à examiner les conséquences, pour les droits de l'homme et la sécurité alimentaire mondiale, des droits de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques. Par ressources génétiques, on entend les animaux, végétaux, micro-organismes qui nous entourent. Ce patrimoine génétique représente pour l'homme de véritables "ressources" puisqu'il y a recours pour l'agriculture, l'alimentation, la médecine, l'industrie et pour bien d'autres activités.

Ces dernières années, l'usage des plantes aux propriétés médicinales pour créer de nouveaux médicaments s'est ainsi largement répandu. Il faut néanmoins ne pas remettre en cause le droit des brevets qui aurait pour conséquence d'affaiblir la recherche. Nous devons tout faire pour lutter contre la "piraterie biologique" tout en assurant un système de brevets performants pour inciter les entreprises à investir dans des programmes de recherche onéreux.

Le rapport préconise enfin un certain nombre de recommandations, notamment le renforcement des contrôles de traçabilité dans la collecte des ressources génétiques, la vigilance de l'Union pour qu'aucun monopole de droit ne soit créé sur les espèces biologiques, et les mesures à prendre pour mieux faire respecter les droits de propriété intellectuelle des communautés autochtones.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi genetinės įvairovės apsauga ir išsaugojimas – svarbus klausimas siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Genetiniai ištekliai yra ypač svarbūs tvariam žemės ūkiui ir apsirūpinimo maistu saugumui. Be to, genetinė įvairovė yra vienas iš svarbiausių rūšių išgyvenimo ir ekosistemos galimybių atsikurti veiksnių. Todėl kartu su biologinės įvairovės nykimu vykstantis genetinės įvairovės nykimas yra svarbus iššūkis žmonijai. Nors genetinė įvairovė yra gyvybiškai svarbi žmonijos išlikimui, ji prarandama nerimą keliančiu tempu. Dėl tokio įvairovės nykimo kyla naujų problemų genetinių išteklių turėtojams ir naudotojams. Turėtojai dažniausiai yra gausią biologinę įvairovę turinčios besivystančios šalys, o naudotojai paprastai yra išsivysčiusios šalys. Šiuo atžvilgiu didele problema besivystančioms šalims tapo biologinis piratavimas. Nors nėra bendros biologinio piratavimo apibrėžties, paprastai šiuo terminu apibūdinama padėtis, kai iš vietos bendruomenių arba čiabuvių tautų paimami ir užpatentuojami biologiniai ištekliai, o iš jų gaunamas pelnas neatneša naudos bendruomenėms, kuriose tie ištekliai atsirado, kurios atrado jų ypatingas savybes ir naudojosi jais. Dėl to raginama skubiai ratifikuoti Nagojos protokolą, kaip svarbią priemonę kovai su biologiniu piratavimu ir sąžiningumui bei teisingumui atkurti vykdant genetinių išteklių mainus.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La relazione della collega Grèze ha il merito di porre in risalto e all’attenzione delle istituzioni europee il problema, di difficile individuazione giuridica, della “biopirateria”. La diversità genetica è un patrimonio da preservare ed è un bene di cui ormai godono sempre più i Paesi cosiddetti emergenti. Tuttavia, proprio a causa del fenomeno della “biopirateria”, a beneficiare della biodiversità sono i paesi già industrializzati. In questo senso, va accolta positivamente la proposta di avallare il protocollo di Nagoya. Il suddetto protocollo riguarda l’obbligo di garantire dei benefici in cambio dell’accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali e prevede, inoltre, l’obbligo di ottenere il previo assenso informato prima dell’accesso.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report. The protection and preservation of genetic diversity is a key component of the achievement of the Millennium Development Goals. Genetic resources (GR) are particularly essential for sustainable agriculture and food security. Furthermore, genetic diversity is one of the most important components for the survival of the species and the ecosystem’s resilience. Therefore, the loss of genetic diversity that occurs as part of the biodiversity erosion process represents a key challenge for humanity. In spite of its vital importance for human survival, genetic diversity is being lost at an alarming increased rate. Such erosion of diversity sets new challenges for both holders and users of GR, the former being most often biodiversity-rich developing countries, the latter being usually developed countries In this context biopiracy has emerged as a major concern for developing countries. Although there is no general definition of the term ‘biopiracy’, it usually refers to a situation in which biological resources are taken from local communities or indigenous people and are patented while the resulting profits do not benefit the communities which originated the resources, disclosed their properties and have used them.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport alerte sur le problème écologique et social majeur que constitue la biopiraterie. Il propose que l'Union s'empare du dossier et œuvre dans les négociations internationales pour lutter contre ce phénomène. Il demande la mise en place de mécanismes de justice internationale efficaces. Il prône la "coopération" et le "partage des avantages", plutôt que la libre concurrence. Il s'inquiète de la mercantilisation des savoirs traditionnels. Il insiste sur la nécessité de garantir l'accès de tous aux médicaments à des prix abordables, autant de préconisations que je défends.

Je regrette cependant que le texte reste silencieux sur les sanctions à appliquer aux biopirates. Je déplore, aussi et surtout, qu'il ne ferme pas la porte à la brevetabilité du vivant. Dans ces conditions, il m'est impossible de voter pour. Je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A proteção e preservação da diversidade genética constitui uma componente fulcral para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Os recursos genéticos (RG) são particularmente fundamentais para a agricultura sustentável e para a segurança alimentar. Além disso, a diversidade genética é uma das mais importantes componentes para a sobrevivência das espécies e a resiliência dos ecossistemas. Por conseguinte, a perda de diversidade genética que decorre do processo de erosão da biodiversidade constitui um desafio fulcral para a humanidade. Apesar desta importância vital para a sobrevivência humana, a diversidade genética está a perder-se a um ritmo alarmante. Esta erosão da diversidade estabelece novos desafios tanto para os detentores como para os utilizadores dos RG, sendo os primeiros mais frequentemente países em desenvolvimento ricos em biodiversidade e os últimos, de um modo geral, países desenvolvidos. É pois importante começar a criar legislação para salvaguardar os direitos de propriedade intelectual em matéria de recursos genéticos. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de este informe porque considero fundamental la introducción de la preocupación por la diversidad genética del planeta en la legislación europea. El informe plantea numerosas cuestiones de vital importancia para la Unión y terceros países, desde los derechos de las comunidades indígenas a la preocupación por el derecho a la agricultura y a alimentos sanos, relacionados con la propiedad del patrimonio genético de la humanidad. Los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual no pueden ser una herramienta para ejercer la bio-piratería por parte de las multinacionales occidentales. Resulta necesario proteger los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados para garantizar que puedan sobrevivir a la voracidad del sistema capitalista. Por ello he votado a favor del informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − Keďže biopirátstvo nie je zatiaľ právne vymedzené a teda náležite reprimované, teší sa vysokej popularite v medzinárodnej priemyselnej praxi ako vysoko profitový postup komerčného využívania tradičných znalostí a genetických zdrojov pôvodného obyvateľstva bez obdržania povolenia a poskytnutia kompenzácie zdrojovým krajinám a ich obyvateľstvu. Dostupné štatistiky ukazujú, že až tri štvrtiny svetovej populácie využívajú alebo priamo závisia od prírodných tradičných liekov. A pre korektnosť treba dodať, že približne 50 % syntetických liekov je založených na prírodnej báze. Genetické zdroje sú navyše v rôznych formách využívané vo farmaceutickom priemysle na výskum a vývoj, čo svedčí o ich ekonomickej hodnote a využiteľnosti za účelom dosiahnutia zisku. Chcel by som preto zdôrazniť, že právo duševného vlastníctva nesmie brániť pacientom predovšetkým v rozvojových krajinách v prístupe k liekom. V záujme ochrany biodiverzity a duševného vlastníctva v súvislosti s genetickými zdrojmi považujem za prioritné jasne a na základe komplexných analýz definovať pojem biopirátstvo, aby sme mohli pristúpiť k jeho potlačovaniu. K posilneniu ochrany taktiež prispeje zavedenie povinného zverejňovania pôvodu genetických zdrojov počas patentových konaní, ktoré by umožnilo overiť, či boli splnené podmienky informovaného súhlasu atď.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The protection and preservation of genetic diversity is a key component of the achievement of the Millennium Development Goals. Genetic resources (GR) are particularly essential for sustainable agriculture and food security. The current loss of genetic diversity that occurs as part of the biodiversity erosion process (known as biopiracy) represents a key challenge for humanity. Such erosion of diversity sets new challenges for both holders and users of GR, the former being most often biodiversity-rich developing countries, the latter being usually developed countries. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Spezialisierung auf einige wenige Pflanzenarten mit den Vorteilen der Nutzung derselben Maschinen und Vermarktungsstrukturen sowie des Spezialwissens und die daraus resultierenden Effizienzgewinne haben in der Geschichte der Menschheit eine lange Tradition. Die Hochtechnologisierung im Agrarsektor, Landknappheit und hohe Nachfrage (etwa für Biokraftstoffe) sowie ästhetische und Haltbarkeitsansprüche des modernen Konsumenten haben Monokulturen weiteren Vorschub geleistet. Dass dies für die Natur, insbesondere hinsichtlich der Artenvielfalt, massive Auswirkungen nach sich zieht, zeichnet sich seit langem ab. Gerade die in Entwicklungsländern heimische Bevölkerung wird von Großkonzernen oft in mehrfacher Hinsicht ausgebeutet. Zwar ist es begrüßenswert, wenn biologische Ressourcen erforscht werden, um diese optimal einzusetzen: wenn diejenigen, die bei der Erforschung mitgeholfen haben, im Rahmen der Produktpiraterie leer ausgehen, stellt dies die EU, da diese Praktiken gegen die Verpflichtung der EU zur Armutsbekämpfung und zum Schutz der biologischen Vielfalt sowie gegen den in Artikel 208 des Vertrags von Lissabon verankerten Grundsatz der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung verstoßen, vor eine Herausforderung. Prinzipiell befürworte ich den Bericht, obgleich fraglich ist, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich Änderungen bewirken können. Bedenkt man etwa die Situation bei der Schlägerung seltener Hölzer, darf daran gezweifelt werden. Dennoch habe ich dafür gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Nors tvari plėtra ir pagalba trečiosioms šalims – svarbūs ES veikimo tikslai bei principai, noriu atkreipti dėmesį, jog, juos įgyvendinant, būtina neužmiršti aplinkos integracijos principo. Vienas šio principo elementų – maisto sauga ir tinkamas produktų atsekamumas, kuris deja, yra neįmanomas, neužtikrinant tinkamos augalų kilmės apsaugos.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − O gamă largă de resurse genetice pentru alimentaţie şi agricultură este de interes special pentru securitatea alimentară, aspect esenţial în condiţiile accelerării creşterii preţurilor la alimente în întreaga lume şi în condiţiile unei adevărate competiţii pentru hrană la nivel mondial. Salut această rezoluţie şi atrag atenţia asupra necesităţii corelării tuturor măsurilor propuse cu eforturile de dezvoltare a cercetării şi inovării în agricultură, propuse a demara odată cu noua Politică Agricolă Comună europeană.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – La protection et la conservation de la diversité génétique est un élément clé de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Les ressources génétiques, c'est à dire les ressources naturelles que constituent les diverses espères vivantes, sont cruciales pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire. Leur diversité est essentielle pour la survie des espèces et la résilience de l'écosystème. En conséquence, l'appauvrissement de la diversité génétique représente un enjeu fondamental pour l'humanité et pose de nouveaux défis tant aux détenteurs qu'aux utilisateurs de ressources génétiques. Dans ce contexte, la biopiraterie, situation dans laquelle les ressources biologiques sont enlevées aux communautés locales ou aux populations autochtones et brevetées sans que les bénéfices qui en résultent ne profitent à ces communautés, est devenue une préoccupation majeure des pays en développement. Le rapport sur les aspects relatifs au développement des droits de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques reflète ce problème de la biopiraterie et défend les droits des communautés autochtones et locales sur leurs ressources et savoirs traditionnels, et incite les Etats membres à mettre en œuvre un système de gestion cohérent dans le monde. Pour cette raison, j'ai décidé de voter en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Geneetiline mitmekesisus, mis on liikide püsimajäämise ja ökosüsteemi alustalaks, väheneb paraku aasta-aastalt, eelkõige arenguriikides. Süüdistada siin pelgalt arenguriike oleks kohatu, kuna arenenud riikide tarbijad ja vahendajad on tekitanud suure bioloogiliste ressursside nõudluse, millest biopiraatluse tõttu lõikavad suurt kasumit peamiselt arenenud riigid. Sarnane tegutsemisviis on kahjuks omane ka maavarade ammutamises, mille puhul piirkonna põliselanikud jäävad enamjaolt suuremast tulust ilma (nt Vene Föderatsioonis, Tõva Vabariigis jne), kuna tugev keskvõim või arenenud riigid kasutavad nende ressursse hoolimatult ära, ilma et nende arvamust reaalselt küsitaks. Seetõttu toetasin ka käesolevat raportit, mis pöörab tähelepanu biopiraatlusele farmaatsiatööstuses ja põllumajanduses. Toetan igati Nagoya protokolli kui ühe olulisema biopiraatlusega võitlemise ja õigluse taastamise vahendi kiiret ratifitseerimist.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Dėl nuolat didėjančio nelegalaus genetinių išteklių naudojimo bei biologinio piratavimo būtina ES lygiu nustatyti efektyvesnius kovos mechanizmus. Visų pirma, pritariu pasiūlymui, kad būtų nustatyti privalomi reikalavimai dėl genetinių išteklių kilmės atskleidimo vykdant patentų išdavimo procedūras. Tokiu būdu bus sukuriamas efektyvus kontrolės mechanizmas ir galimybė patikrinti, ar genetiniai ištekliai buvo įgyti teisėtai. Taipogi išteklių tiekėjams, išradėjams ir investuotojams bus užtikrintas skaidrumas ir teisinis aiškumas. Be to, labai svarbu užtikrinti galimybę naudotis genetiniais ištekliais ir atkurti sąžiningus bei teisingus jų mainus. Manau, kad daugiau dėmesio reikia skirti pramoninių sėklų dominavimui rinkoje, kuris neigiamai įtakoja tradicinių veislių sėklas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A proteção e preservação da diversidade genética constitui uma componente fulcral para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Votei favoravelmente o presente relatório em que se defende a rápida ratificação do Protocolo de Nagoya como uma ferramenta importante no combate à biopirataria e na recuperação da justiça e da equidade na troca de recursos genéticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A política comercial da União Europeia relativamente aos direitos de propriedade intelectual deve estar em conformidade com o objetivo das políticas de desenvolvimento, como consagrado no Tratado da UE. A biopirataria, ou seja, "a prática comercial que consiste em privatizar e patentear os conhecimentos tradicionais ou os recursos genéticos dos povos indígenas, sem a correspondente autorização ou atribuição de compensação aos países de origem", manifesta-se como costume contrário aos compromissos da União em termos de redução e erradicação da pobreza, proteção da biodiversidade e princípio de coerência das políticas numa perspetiva de desenvolvimento, uma vez que impede de modo criminoso a partilha equitativa dos benefícios resultantes da utilização dos conhecimentos tradicionais, originários dos países em desenvolvimento. O presente relatório insta, por isso, a Comissão a estabelecer requisitos obrigatórios de revelação da origem dos recursos genéticos durante os processos de patenteamento, de modo a verificar se tais patentes são obtidas legalmente, orientando, em suma, as políticas da União da cooperação para o desenvolvimento, no sentido da erradicação e redução da pobreza, ao contemplar as questões de probidade, equidade e justiça nos DPI em matéria de recursos genéticos. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – Pour. Je fais miennes les paroles de ma collègue Grèze, qui dit: "C'est un jour à marquer d'une pierre blanche: désormais, le mot "biopiraterie" n'est plus tabou dans l'enceinte de ce Parlement".

Malgré les tentatives d'une droite européenne, toujours plus conservatrice, d'affaiblir la portée de ce texte, les députés européens ont affirmé leur volonté de lutter contre ce nouveau colonialisme, cette ruée vers l'Or vert. Nous sommes face à une menace de concentration des ressources génétiques mondiales et des savoirs traditionnels, aux mains de quelques firmes multinationales du secteur pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire, véritables "pirates du vivant".

Cette concentration entraîne des conséquences dramatiques pour les peuples autochtones et les petits agriculteurs. La biopiraterie est un phénomène qui nous concerne toutes et tous. Santé, accès à la médecine, médicaments génériques, médecine traditionnelle, mais aussi sécurité alimentaire et, évidemment, accès aux semences, fondamental pour les petits agriculteurs du monde entier, rien n'est épargné.

Le rapport reprend trois des revendications clefs des pays en développement: obligation de divulgation de la source et de l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels par les demandeurs de brevets, preuve d'un consentement en connaissance de cause et enfin preuve d'un partage juste et équitable des avantages.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ritengo necessario che l'Unione europea contrasti le attività di biopirateria portate avanti dalle multinazionali ai danni dei Paesi in via di sviluppo. Molto spesso infatti queste realtà sfruttano piante con proprietà medicinali e rimedi tradizionali originari di questi Paesi, senza condividerne in nessun modo i profitti. Brevettarne le tradizioni medicinali significa bloccarne lo sviluppo economico, elemento che va apertamente contro gli stessi obiettivi dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − La protezione e la conservazione della diversità genetica rappresentano un elemento chiave per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Le risorse genetiche sono essenziali soprattutto per la sostenibilità dell'agricoltura e per la sicurezza alimentare. Inoltre, la diversità genetica costituisce una delle principali componenti per la sopravvivenza delle specie e per la preservazione dell'ecosistema. Occorre altresì sottolineare come le risorse genetiche dei Paesi ricchi di biodiversità contribuiscono in maniera significativa alla ricerca e allo sviluppo in campo farmaceutico. Purtroppo è stato dimostrato che i diritti di proprietà intellettuale (DPI) ostacolano in maniera significativa l'accesso ai farmaci nei Paesi poveri. Sono inoltre favorevole alla lotta contro la biopirateria, essa rappresenta un'importante sfida che l'UE deve affrontare, poiché queste pratiche sono contrarie agli impegni assunti per l'eliminazione della povertà e la protezione della biodiversità, oltre che al principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo sancito dall'articolo 208 del trattato di Lisbona.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La biopiraterie est un dossier qui me tient à cœur. La protection et la conservation de la diversité génétique sont des éléments clés de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Les ressources génétiques sont particulièrement cruciales pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire. En outre, la diversité génétique est l'un des aspects les plus importants pour la survie des espèces et la résilience de l'écosystème.

En conséquence, l'appauvrissement de la diversité génétique, qui fait partie intégrante du processus d'érosion de la diversité biologique, représente un enjeu fondamental pour l'humanité. En dépit de son importance cruciale pour la survie de l'humanité, la diversité génétique s'appauvrit à une vitesse très préoccupante. Une telle érosion de la diversité pose de nouveaux défis tant aux détenteurs qu'aux utilisateurs de ressources génétiques, les premiers étant le plus souvent des pays en développement riches en diversité biologique, et les derniers des pays développés. De ce fait, l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim et la promotion de la diversité biologique et d'écosystèmes sains pour l'agriculture, la sylviculture et la pêche dans une perspective de développement durable sont des thèmes importantissimes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A proteção e preservação da diversidade genética constitui uma componente fulcral para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Os recursos genéticos são particularmente fundamentais para a agricultura sustentável e para a segurança alimentar. A relatora defende a rápida ratificação do Protocolo de Nagoya como uma ferramenta importante no combate à biopirataria e na recuperação da justiça e da equidade na troca de recursos genéticos. Para combater eficazmente a biopirataria, é importante ultrapassar os desafios colocados ao nível de agricultura e saúde, dos direitos das comunidades indígenas e locais e dos conhecimentos tradicionais, rumo a um sistema de gestão global coeso. Assim, votei favoravelmente o relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice din perspectiva politicii de dezvoltare: impactul asupra reducerii sărăciei în ţările în curs de dezvoltare. Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) asupra resurselor genetice şi cunoştinţelor tradiţionale în ţările în curs de dezvoltare implică provocări în ceea ce priveşte accesul la medicamente, producţia de medicamente generice şi accesul fermierilor la seminţe. De aceea, politica comercială a UE în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să fie în concordanţă cu obiectivul de coerenţă al politicilor pentru dezvoltare, după cum prevede Tratatul UE. Trei pătrimi din populaţia mondială depind de medicamentele naturale, tradiţionale, pe bază de plante şi, de aceea, consider important să se protejeze cunoştinţele tradiţionale. Biopirateria este definită în mod comun ca practica industrială a privatizării şi a brevetării cunoştinţelor tradiţionale sau a resurselor genetice aparţinând popoarelor indigene, fără a obţine autorizarea ţărilor-sursă sau fără a le oferi compensaţii corespunzătoare. Consider că lupta împotriva biopirateriei presupune punerea în aplicare şi actualizarea acordurilor existente privind accesul multilateral şi împărţirea beneficiilor în domeniul agriculturii şi sănătăţii, cum ar fi Tratatul internaţional privind resursele fitogenetice pentru alimentaţie şi agricultură (ITPGR).

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. − Genetic resources coming from our environment and, in particular, traditional communities around the world, are of great importance to enhance our agriculture and improve productivity. The knowledge that these resources contain may help us better understand many issues that are still without answer in the scientific world. And more, because these resources are a stepping stone for the improvement of current medicines. Clarifying the rules of the game for inventions with their origin in these genetic resources will be good for all the stakeholders involved.

 
  
MPphoto
 
 

  Justina Vitkauskaite (ALDE), raštu. − Genetinės įvairovės apsauga, genetinės įvairovės išsaugojimas yra raktiniai žodžiai siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Genetinė įvairovė yra vienas iš svarbiausių biologinių rūšių bei visos ekosistemos atsinaujinimo veiksnių, todėl drauge su biologinės įvairovės nykimu vykstantis genetinės įvairovės negrįžtantis mažėjimas yra svarbus iššūkis žmonijai. Nors genetinė įvairovė yra gyvybiškai svarbi žmonijos išlikimui, ji prarandama didžiuliais tempais. Dėl tokio įvairovės nykimo kyla naujų problemų genetinių išteklių turėtojams ir naudotojams. Šiai dienai daugiausia genetinių išteklių turi gausią biologinę įvairovę turinčios besivystančios šalys. Didele problema besivystančioms šalims tapo biologinis piratavimas. Nors nėra bendros biologinio piratavimo apibrėžties, paprastai šiuo terminu apibūdinama situacija, kai iš vietos bendruomenių paimami ir užpatentuojami biologiniai ištekliai ar liaudies medicinos receptai, kurie vėliau pelningai naudojami farmacininkų ar kosmetikos pramonėje, o iš jų gaunamas pelnas neatneša naudos bendruomenėms, kuriose tie ištekliai buvo atrasti. Todėl labai svarbus greitas Nagojos protokolo ratifikavimas ES valstybėse narėse ir už jos ribų. Mums reikia patikimos priemonės prieš biopiratavimą reikia atkurti teisingus genetinių išteklių mainus. Džiaugiuosi, kad Lietuva viena iš pirmųjų ES šalių yra ratifikavusi Nagojos protokolą.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Ich habe dem Bericht über Entwicklungsaspekte der Rechte des geistigen Eigentums in Bezug auf genetische Ressourcen unter anderem deshalb zugestimmt, da explizit die Bekämpfung der Biopiraterie als Ziel genannt wird. Die Biopiraterie – also die Patentierung und somit Privatisierung von kollektiven genetischen oder biologischen Ressourcen bzw. traditionellem Wissen – stellt ein großes Problem für Entwicklungsländer dar. Große Pharmaunternehmen nutzen beispielsweise das Wissen indigener Völker, um Profite zu lukrieren – ohne Beteiligung oder Zustimmung dieser. Die Entschließung des Europäischen Parlaments stellt freilich nur einen kleinen Schritt in Richtung internationaler Solidarität in diesem Bereich dar.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Bericht lässt sich durchwegs positiv beurteilen, besonders hervorzuheben sind die zunehmenden Bemühungen um internationale Regelungen und die Wahrung der Rechte indigener Völker. Die Wichtigkeit der Biodiversität lässt sich nicht genug betonen, insbesondere in Bezug auf Armutsbekämpfung, Verbesserung der Welternährungssituation, Erhaltung der Artenvielfalt und als Maßnahme gegen den Klimawandel. Eine Unterstützung der Entwicklungsländer und die generell zunehmende internationale Zusammenarbeit im Bereich der patentrechtlichen Regelungen stellt ein gemeinsames System zur fairen Distribution von Ressourcen in Aussicht.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O relatório aponta como prioridade o combate a biopirataria – a prática industrial que consiste em privatizar ou patentear os recursos genéticos ou conhecimentos tradicionais de povos indígenas. A relatora aborda algumas das implicações dos Direitos de Propriedade Intelectual em matérias de recursos genéticos, avançando com recomendações que restringem o seu alcance, em especial sempre que se trate de garantir o acesso à alimentação e à saúde nos países em desenvolvimento. São preocupações e recomendações que partilhamos, sendo o relatório globalmente positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. − Con questo si concludono le dichiarazioni di voto.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö