Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0077(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0395/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0395/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2013 - 8.7
CRE 16/01/2013 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0014

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.7. Πολυετές σχέδίο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa) (ψηφοφορία)
PV
 

– Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). - Panie Przewodniczący! Po tym głosowaniu kolejnym etapem, zanim przepisy wejdą w życie, będą oczywiście rozmowy trójstronne z Komisją Europejską oraz Radą. Niestety, ze względu na spór dotyczący kompetencji między Parlamentem Europejskim a Radą, opóźni się wejście w życie tych przepisów. Blokada instytucjonalna, z którą mamy tu do czynienia, dotyczy sporu o interpretację artykułu 46 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów. Rada od lat blokuje prace nad wieloletnimi planami zarządzania poszczególnymi gatunkami ryb, interpretuje przepisy na własną korzyść, czyli uważa, że ma wyłączne prawo do ustalania możliwości połowowych. Ta sytuacja bardzo negatywnie odbija się na tworzeniu prawa dotyczącego rybołówstwa, pogarsza relacje między instytucjami i zasługuje na wyraźne potępienie.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου