Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 16 януари 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Програма на ирландското председателство (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Изменение на графика за провеждането на месечните пленарни заседания на Парламента за 2013 г. (гласуване)
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 7.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Време за гласуване (продължение)
  8.1.Класифициране, опаковане и етикетиране на опасни препарати (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola) (гласуване)
  8.2.Устойчива експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (A7-0180/2012 - Anna Rosbach) (гласуване)
  8.3.Сключване на Допълнителния протокол от Нагоя — Куала Лумпур относно отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност (A7-0429/2012 - Matthias Groote) (гласуване)
  8.4.Публичните финанси в ИПС през 2011 г. и 2012 г. (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone) (гласуване)
  8.5.Агенции за кредитен рейтинг (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici) (гласуване)
  8.6.Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici) (гласуване)
  8.7.Многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa) (гласуване)
  8.8.Опазване на рибните ресурси (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (гласуване)
  8.9.Изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент относно определянето на поредността на старшинството на заместник-председателите, избрани чрез акламация (A7-0412/2012 - Carlo Casini) (гласуване)
  8.10.Гаранция за младите хора (B7-0007/2013) (гласуване)
  8.11.Роля на политиката на ЕС на сближаване за прилагането на новата европейска енергийна политика (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska) (гласуване)
  8.12.Приложимост на въвеждането на стабилизационни облигации (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Изменение на графика за провеждането на месечните пленарни заседания на Парламента за 2013 г.
  9.2.Класифициране, опаковане и етикетиране на опасни препарати (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola)
  9.3.Устойчива експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (A7-0180/2012 - Anna Rosbach)
  9.4.Сключване на Допълнителния протокол от Нагоя — Куала Лумпур относно отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност (A7-0429/2012 - Matthias Groote)
  9.5.Публичните финанси в ИПС през 2011 г. и 2012 г. (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone)
  9.6.Агенции за кредитен рейтинг (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici)
  9.7.Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici)
  9.8.Многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  9.9.Опазване на рибните ресурси (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher)
  9.10.Изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент относно определянето на поредността на старшинството на заместник-председателите, избрани чрез акламация (A7-0412/2012 - Carlo Casini)
  9.11.Гаранция за младите хора (B7-0007/2013)
  9.12.Роля на политиката на ЕС на сближаване за прилагането на новата европейска енергийна политика (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska)
  9.13.Приложимост на въвеждането на стабилизационни облигации (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Положението в Сирия (разискване)
 13.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак (разискване)
 14.Жертви на неотдавна възникнали пожари в текстилни предприятия, и по-конкретно в Бангладеш (разискване)
 15.Корупция, неправомерно използване на средствата на ЕС и последици за процеса на вземане на политически решения (разискване)
 16.Препоръки от конференцията за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие относно създаването на зона без оръжия за масово унищожение, обхващаща целия Близък изток (разискване)
 17.Временно споразумение, с което се установява рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка и Европейската общност - Прилагането на междинното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в светлината на настоящото положение в Зимбабве (разискване)
 18.Осъвременяване на Митническия кодекс и въвеждане на списък от непреференциални правила за произход (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 20.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1803 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (6368 kb)
Правна информация - Политика за поверителност