Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 16. ledna 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 4.Program irského předsednictví (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Změna harmonogramu dílčích zasedání Parlamentu v roce 2013 (hlasování)
 6.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 7.Oprava (článek 216 jednacího řádu): viz zápis
 8.Hlasování (pokračování)
  8.1.Klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola) (hlasování)
  8.2.Udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (A7-0180/2012 - Anna Rosbach) (hlasování)
  8.3.Uzavření Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti (A7-0429/2012 - Matthias Groote) (hlasování)
  8.4.Veřejné finance v HMU v období 2011–2012 (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone) (hlasování)
  8.5.Ratingové agentury (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici) (hlasování)
  8.6.Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a správci alternativních investičních fondů (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici) (hlasování)
  8.7.Víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa) (hlasování)
  8.8.Zachování rybolovných zdrojů (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (hlasování)
  8.9.Změna jednacího řádu Parlamentu, pokud jde o hierarchii místopředsedů zvolených aklamací (A7-0412/2012 - Carlo Casini) (hlasování)
  8.10.Záruka pro mladé lidi (B7-0007/2013) (hlasování)
  8.11.Úloha politiky soudržnosti EU v zavádění nové evropské energetické politiky (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska) (hlasování)
  8.12.Proveditelnost zavedení dluhopisů stability (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Změna harmonogramu dílčích zasedání Parlamentu v roce 2013
  9.2.Klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola)
  9.3.Udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (A7-0180/2012 - Anna Rosbach)
  9.4.Uzavření Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti (A7-0429/2012 - Matthias Groote)
  9.5.Veřejné finance v HMU v období 2011–2012 (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone)
  9.6.Ratingové agentury (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici)
  9.7.Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a správci alternativních investičních fondů (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici)
  9.8.Víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  9.9.Zachování rybolovných zdrojů (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher)
  9.10.Změna jednacího řádu Parlamentu, pokud jde o hierarchii místopředsedů zvolených aklamací (A7-0412/2012 - Carlo Casini)
  9.11.Záruka pro mladé lidi (B7-0007/2013)
  9.12.Úloha politiky soudržnosti EU v zavádění nové evropské energetické politiky (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska)
  9.13.Proveditelnost zavedení dluhopisů stability (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Situace v Sýrii (rozprava)
 13.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem (rozprava)
 14.Nedávné oběti požárů v textilních továrnách, zejména v Bangladéši (rozprava)
 15.Korupce, zneužívání prostředků EU a vliv na procesy politického rozhodování (rozprava)
 16.Doporučení hodnotící konference stran Smlouvy o nešíření jaderných zbraní týkající se vytvoření zóny bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě (rozprava)
 17.Prozatímní rámcová dohoda o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky a ES - Provádění dohody IEPA mezi Evropským společenstvím a státy východní a jižní Afriky s ohledem na současnou situaci v Zimbabwe (rozprava)
 18.Modernizace celního kodexu a zavedení seznamu nepreferenčních pravidel původu (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1803 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (6368 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí