Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2013 m. sausio 16 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 4.Airijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai programa (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Parlamento 2013 m. mėnesinių sesijų kalendoriaus dalinis keitimas (balsavimas)
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 7.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis) (žr. protokola)
 8.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  8.1.Pavojingų preparatų klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola) (balsavimas)
  8.2.Žuvų išteklių tausojantis naudojimas Viduržemio jūroje (A7-0180/2012 - Anna Rosbach) (balsavimas)
  8.3.Kartachenos biosaugos protokolo Nagojos ir Kvala Lumpūro papildomo protokolo dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo sudarymas (A7-0429/2012 - Matthias Groote) (balsavimas)
  8.4.Ekonominės ir pinigų sąjungos viešieji finansai 2011 m. ir 2012 m. (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone) (balsavimas)
  8.5.Kredito reitingų agentūros (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici) (balsavimas)
  8.6.Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) ir alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici) (balsavimas)
  8.7.Daugiametis Baltijos jūros menkių išteklių planas (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa) (balsavimas)
  8.8.Žuvininkystės išteklių apsauga (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (balsavimas)
  8.9.Darbo tvarkos taisyklių dėl Pirmininko pavaduotojų, išrinktų dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus, eiliškumo dalinis keitimas (A7-0412/2012 - Carlo Casini) (balsavimas)
  8.10.Jaunimo garantijos (B7-0007/2013) (balsavimas)
  8.11.ES sanglaudos politikos ir jos veikėjų vaidmuo įgyvendinant naują Europos energetikos politiką (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska) (balsavimas)
  8.12.Galimybės leisti stabilumo obligacijas (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Parlamento 2013 m. mėnesinių sesijų kalendoriaus dalinis keitimas
  9.2.Pavojingų preparatų klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola)
  9.3.Žuvų išteklių tausojantis naudojimas Viduržemio jūroje (A7-0180/2012 - Anna Rosbach)
  9.4.Kartachenos biosaugos protokolo Nagojos ir Kvala Lumpūro papildomo protokolo dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo sudarymas (A7-0429/2012 - Matthias Groote)
  9.5.Ekonominės ir pinigų sąjungos viešieji finansai 2011 m. ir 2012 m. (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone)
  9.6.Kredito reitingų agentūros (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici)
  9.7.Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) ir alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici)
  9.8.Daugiametis Baltijos jūros menkių išteklių planas (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  9.9.Žuvininkystės išteklių apsauga (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher)
  9.10.Darbo tvarkos taisyklių dėl Pirmininko pavaduotojų, išrinktų dalyvaujantiems posėdyje balsu pritarus, eiliškumo dalinis keitimas (A7-0412/2012 - Carlo Casini)
  9.11.Jaunimo garantijos (B7-0007/2013)
  9.12.ES sanglaudos politikos ir jos veikėjų vaidmuo įgyvendinant naują Europos energetikos politiką (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska)
  9.13.Galimybės leisti stabilumo obligacijas (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard)
 10.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 12.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 13.ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (diskusijos)
 14.Naujos gaisrų tekstilės fabrikuose aukos, visų pirma Bangladeše (diskusijos)
 15.Korupcija, ES lešų netinkamas naudojimas ir poveikis politinių sprendimų priėmimo procesams (diskusijos)
 16.Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo persvarstymo konferencijos rekomendacijos dėl Artimųjų Rytų be masinio naikinimo ginklų (diskusijos)
 17.Laikinasis susitarimas, kuriuo nustatomas Rytų ir Pietų Afrikos valstybių ir EB ekonominės partnerystės susitarimo pagrindas - Europos bendrijos ir Rytų ir Pietų Afrikos valstybių laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo įgyvendinimas, atsižvelgiant į dabartinę padėtį Zimbabvėje (diskusijos)
 18.Muitinės kodekso modernizavimas ir nelengvatinių kilmės taisyklių sąrašo nustatymas (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 20.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1803 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (6368 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika