Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 16 januari 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 4.Programma van het Ierse voorzitterschap (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Wijziging van het EP-rooster van de vergaderperioden - 2013 (stemming)
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 8.Stemmingen (voortzetting)
  8.1.Indeling, verpakking en kenmerken van gevaarlijke preparaten (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola) (stemming)
  8.2.Duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee (A7-0180/2012 - Anna Rosbach) (stemming)
  8.3.Sluiting van het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid (A7-0429/2012 - Matthias Groote) (stemming)
  8.4.Openbare financiën in de EMU - 2011 en 2012 (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone) (stemming)
  8.5.Ratingbureaus (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici) (stemming)
  8.6.Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici) (stemming)
  8.7.Meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa) (stemming)
  8.8.Instandhouding van de visbestanden (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (stemming)
  8.9.Wijziging van het Reglement van het Europees Parlement betreffende de rangorde van bij acclamatie gekozen ondervoorzitters (A7-0412/2012 - Carlo Casini) (stemming)
  8.10.Jeugdgarantieregelingen (B7-0007/2013) (stemming)
  8.11.De rol van het cohesiebeleid van de EU bij de uitvoering van het nieuwe Europese energiebeleid (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska) (stemming)
  8.12.Haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Wijziging van het EP-rooster van de vergaderperioden - 2013
  9.2.Indeling, verpakking en kenmerken van gevaarlijke preparaten (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola)
  9.3.Duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee (A7-0180/2012 - Anna Rosbach)
  9.4.Sluiting van het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid (A7-0429/2012 - Matthias Groote)
  9.5.Openbare financiën in de EMU - 2011 en 2012 (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone)
  9.6.Ratingbureaus (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici)
  9.7.Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici)
  9.8.Meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  9.9.Instandhouding van de visbestanden (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher)
  9.10.Wijziging van het Reglement van het Europees Parlement betreffende de rangorde van bij acclamatie gekozen ondervoorzitters (A7-0412/2012 - Carlo Casini)
  9.11.Jeugdgarantieregelingen (B7-0007/2013)
  9.12.De rol van het cohesiebeleid van de EU bij de uitvoering van het nieuwe Europese energiebeleid (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska)
  9.13.Haalbaarheid van de invoering van stabiliteitsobligaties (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard)
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Situatie in Syrië (debat)
 13.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Irak (debat)
 14.Recente slachtoffers door branden in textielfabrieken, met name in Bangladesh (debat)
 15.Corruptie, misbruik van EU-fondsen en gevolgen voor het politieke besluitvormingsproces (debat)
 16.Aanbevelingen van de NPV-toetsingsconferentie inzake de totstandbrenging van een Midden-Oosten vrij van massavernietigingswapens (debat)
 17.Tussentijdse overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika en de EG - Uitvoering van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika en de Europese Gemeenschap in het licht van de huidige situatie in Zimbabwe (debat)
 18.Modernisering van het douanewetboek en invoering van een lijst van niet-preferentiële oorsprongsregels (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1803 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (6368 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid