Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 16 stycznia 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Program działań prezydencji irlandzkiej (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Zmiany dotyczące kalendarza sesji miesięcznych Parlamentu - 2013 (głosowanie)
 6.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 7.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Głosowanie (kontynuacja)
  8.1.Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie preparatów niebezpiecznych (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola) (głosowanie)
  8.2.Zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (A7-0180/2012 - Anna Rosbach) (głosowanie)
  8.3.Zawarcie protokołu uzupełniającego z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego odpowiedzialności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym (A7-0429/2012 - Matthias Groote) (głosowanie)
  8.4.Finanse publiczne w UGW - 2011 r. i 2012 r. (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone) (głosowanie)
  8.5.Agencje ratingowe (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici) (głosowanie)
  8.6.Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici) (głosowanie)
  8.7.Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa) (głosowanie)
  8.8.Zachowanie zasobów połowowych (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (głosowanie)
  8.9.Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących wybranych przez aklamację (A7-0412/2012 - Carlo Casini) (głosowanie)
  8.10.Gwarancja dla młodzieży (B7-0007/2013) (głosowanie)
  8.11.Rola polityki spójności UE we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska) (głosowanie)
  8.12.Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Zmiany dotyczące kalendarza sesji miesięcznych Parlamentu - 2013
  9.2.Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie preparatów niebezpiecznych (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola)
  9.3.Zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (A7-0180/2012 - Anna Rosbach)
  9.4.Zawarcie protokołu uzupełniającego z Nagoi – Kuala Lumpur dotyczącego odpowiedzialności i odszkodowania do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym (A7-0429/2012 - Matthias Groote)
  9.5.Finanse publiczne w UGW - 2011 r. i 2012 r. (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone)
  9.6.Agencje ratingowe (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici)
  9.7.Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici)
  9.8.Długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  9.9.Zachowanie zasobów połowowych (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher)
  9.10.Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do porządku pierwszeństwa wiceprzewodniczących wybranych przez aklamację (A7-0412/2012 - Carlo Casini)
  9.11.Gwarancja dla młodzieży (B7-0007/2013)
  9.12.Rola polityki spójności UE we wdrażaniu nowej europejskiej polityki energetycznej (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska)
  9.13.Możliwość wprowadzenia obligacji stabilnościowych (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Sytuacja w Syrii (debata)
 13.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem (debata)
 14.Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (debata)
 15.Korupcja, niewłaściwe wykorzystanie funduszy UE i skutki dla politycznych procesów decyzyjnych (debata)
 16.Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia (debata)
 17.Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE - Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe (debata)
 18.Modernizacja Kodeksu Celnego i wprowadzenie wykazu niepreferencyjnych zasad pochodzenia (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1803 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (6368 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności