Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 16. januára 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Program činností írskeho predsedníctva (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Úprava kalendára schôdzí Parlamentu – 2013 (hlasovanie)
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie (pokračovanie)
  8.1.Klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných prípravkov (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola) (hlasovanie)
  8.2.Trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (A7-0180/2012 - Anna Rosbach) (hlasovanie)
  8.3.Uzavretie doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti (A7-0429/2012 - Matthias Groote) (hlasovanie)
  8.4.Verejné financie v HMÚ – 2011 a 2012 (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone) (hlasovanie)
  8.5.Ratingové agentúry (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici) (hlasovanie)
  8.6.Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a správcovia alternatívnych investičných fondov (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici) (hlasovanie)
  8.7.Viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa) (hlasovanie)
  8.8.Zachovanie zdrojov rybolovu (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (hlasovanie)
  8.9.Zmena rokovacieho poriadku Parlamentu týkajúca sa prednostného poradia podpredsedov zvolených aklamáciou (A7-0412/2012 - Carlo Casini) (hlasovanie)
  8.10.Záruka pre mladých ľudí (B7-0007/2013) (hlasovanie)
  8.11.Úloha politiky súdržnosti EÚ pri realizácii novej európskej energetickej politiky (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska) (hlasovanie)
  8.12.Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Úprava kalendára schôdzí Parlamentu – 2013
  9.2.Klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných prípravkov (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola)
  9.3.Trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori (A7-0180/2012 - Anna Rosbach)
  9.4.Uzavretie doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti (A7-0429/2012 - Matthias Groote)
  9.5.Verejné financie v HMÚ – 2011 a 2012 (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone)
  9.6.Ratingové agentúry (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici)
  9.7.Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a správcovia alternatívnych investičných fondov (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici)
  9.8.Viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  9.9.Zachovanie zdrojov rybolovu (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher)
  9.10.Zmena rokovacieho poriadku Parlamentu týkajúca sa prednostného poradia podpredsedov zvolených aklamáciou (A7-0412/2012 - Carlo Casini)
  9.11.Záruka pre mladých ľudí (B7-0007/2013)
  9.12.Úloha politiky súdržnosti EÚ pri realizácii novej európskej energetickej politiky (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska)
  9.13.Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Situácia v Sýrii (rozprava)
 13.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom (rozprava)
 14.Nedávne prípady úmrtia pri požiaroch v textilných fabrikách, najmä v Bangladéši (rozprava)
 15.Korupcia, zneužívanie finančných prostriedkov EÚ a vplyv na politické rozhodovacie procesy (rozprava)
 16.Odporúčania hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní týkajúce sa Blízkeho východu bez zbraní hromadného ničenia (rozprava)
 17.Dočasná dohoda, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a ES - Vykonávanie dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky vzhľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe (rozprava)
 18.Modernizácia Colného kódexu a zavedenie zoznamu nepreferenčných pravidiel pôvodu (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1803 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (6368 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia