Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 16. januar 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Program irskega predsedstva (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Spremembna koledarja delnih zasedanj Parlamenta v letu 2013 (glasovanje)
 6.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 7.Popravek (člen 216 Poslovnika): gl. zapisnik
 8.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  8.1.Razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola) (glasovanje)
  8.2.Trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju (A7-0180/2012 - Anna Rosbach) (glasovanje)
  8.3.Sklenitev Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti (A7-0429/2012 - Matthias Groote) (glasovanje)
  8.4.Javne finance v ekonomski in monetarni uniji (EMU) - 2011 in 2012 (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone) (glasovanje)
  8.5.Bonitetne agencije (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici) (glasovanje)
  8.6.Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in upravitelji alternativnih investicijskih skladov (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici) (glasovanje)
  8.7.Večletni načrt za staleže trske v Baltskem morju (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa) (glasovanje)
  8.8.Ohranjanje ribolovnih virov (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (glasovanje)
  8.9.Sprememba Poslovnika Evropskega parlamenta glede prednostnega vrstnega reda podpredsednikov, izvoljenih s ploskanjem (A7-0412/2012 - Carlo Casini) (glasovanje)
  8.10.Jamstvo za mlade (B7-0007/2013) (glasovanje)
  8.11.Vloga kohezijske politke EU pri izvajanju nove evropske energetske politike (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska) (glasovanje)
  8.12.Izvedljivost uvedbe stabilnostnih obveznic (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Spremembna koledarja delnih zasedanj Parlamenta v letu 2013
  9.2.Razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov (A7-0391/2012 - Eija-Riitta Korhola)
  9.3.Trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju (A7-0180/2012 - Anna Rosbach)
  9.4.Sklenitev Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti (A7-0429/2012 - Matthias Groote)
  9.5.Javne finance v ekonomski in monetarni uniji (EMU) - 2011 in 2012 (A7-0425/2012 - Alfredo Pallone)
  9.6.Bonitetne agencije (A7-0221/2012 - Leonardo Domenici)
  9.7.Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in upravitelji alternativnih investicijskih skladov (A7-0220/2012 - Leonardo Domenici)
  9.8.Večletni načrt za staleže trske v Baltskem morju (A7-0395/2012 - Jarosław Leszek Wałęsa)
  9.9.Ohranjanje ribolovnih virov (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher)
  9.10.Sprememba Poslovnika Evropskega parlamenta glede prednostnega vrstnega reda podpredsednikov, izvoljenih s ploskanjem (A7-0412/2012 - Carlo Casini)
  9.11.Jamstvo za mlade (B7-0007/2013)
  9.12.Vloga kohezijske politke EU pri izvajanju nove evropske energetske politike (A7-0437/2012 - Lena Kolarska-Bobińska)
  9.13.Izvedljivost uvedbe stabilnostnih obveznic (A7-0402/2012 - Sylvie Goulard)
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 12.Razmere v Siriji (razprava)
 13.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom (razprava)
 14.Nedavne žrtve požarov v tekstilnih tovarnah, zlasti v Bangladešu (razprava)
 15.Korupcija, zloraba sredstev EU in učinki na politično odločanje (razprava)
 16.Priporočila pregledne konference o pogodbi o neširjenju jedrskega orožja glede vzpostavitve območja brez orožja za množično uničevanje na Bližnjem vzhodu (razprava)
 17.Začasni sporazum o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami vzhodne in južne Afrike ter Evropsko skupnostjo - Izvajanje začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo ter državami vzhodne in južne Afrike glede na trenutne razmere v Zimbabveju (razprava)
 18.Posodobitev carinskega zakonika in uvedba seznama nepreferencialnih pravil o poreklu blaga (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 20.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1803 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (6368 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov