Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 17. januar 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 4.Modernisering af EU's statsstøttepolitik (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Visse flyselskabers regler om kun ét stk. håndbagage (forhandling)
 6.Forordning om obligatorisk angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande (forhandling)
 7.Den aktuelle situation i handelsforbindelserne EU-Mercosur (forhandling)
 8.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Erklæringer fra formanden
 11.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger (forretningsordenens artikel 70a): se protokollen
 12.Afstemningstid
  12.1.Irak (B7-0006/2013) (afstemning)
  12.2.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak (A7-0411/2012 - Mario Mauro) (afstemning)
  12.3.Gennemførelse af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og staterne i det østlige og sydlige Afrika i lyset af den nuværende situation i Zimbabwe (B7-0025/2013, B7-0026/2013, B7-0027/2013) (afstemning)
  12.4.Foreløbig aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika og EF (A7-0431/2012 - Daniel Caspary) (afstemning)
  12.5.Modernisering af EU's statsstøttepolitik (B7-0024/2013) (afstemning)
  12.6.De seneste ofre for brande i tekstilfabrikker, navnlig i Bangladesh (B7-0004/2013, B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013, B7-0022/2013) (afstemning)
  12.7.Henstillinger fra gennemgangskonferencen for ikkespredningstraktaten om etablering af et Mellemøsten uden masseødelæggelsesvåben (B7-0534/2012, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012, B7-0011/2013, B7-0012/2013) (afstemning)
  12.8.Forordning om obligatorisk angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande (B7-0013/2013, B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013, B7-0016/2013) (afstemning)
  12.9.Den aktuelle situation i handelsforbindelserne EU-Mercosur (B7-0008/2013, B7-0008/2013, B7-0009/2013, B7-0017/2013, B7-0018/2013, B7-0019/2013) (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
  13.1.Irak (B7-0006/2013)
  13.2.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak (A7-0411/2012 - Mario Mauro)
  13.3.Gennemførelse af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og staterne i det østlige og sydlige Afrika i lyset af den nuværende situation i Zimbabwe (B7-0025/2013, B7-0026/2013, B7-0027/2013)
  13.4.Foreløbig aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika og EF (A7-0431/2012 - Daniel Caspary)
  13.5.Modernisering af EU's statsstøttepolitik (B7-0024/2013)
  13.6.De seneste ofre for brande i tekstilfabrikker, navnlig i Bangladesh (B7-0004/2013, B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013, B7-0022/2013)
  13.7.Henstillinger fra gennemgangskonferencen for ikkespredningstraktaten om etablering af et Mellemøsten uden masseødelæggelsesvåben (B7-0534/2012, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012, B7-0011/2013, B7-0012/2013)
  13.8.Forordning om obligatorisk angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres fra tredjelande (B7-0013/2013, B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013, B7-0016/2013)
  13.9.Den aktuelle situation i handelsforbindelserne EU-Mercosur (B7-0008/2013, B7-0008/2013, B7-0009/2013, B7-0017/2013, B7-0018/2013, B7-0019/2013)
 14.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 17.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  17.1.Vold mod kvinder i Indien
  17.2.Menneskerettighedssituationen i Bahrain
  17.3.Situationen i Den Centralafrikanske Republik
 18.Afstemningstid
  18.1.Vold mod kvinder i Indien (B7-0028/2013, B7-0028/2013, B7-0033/2013, B7-0034/2013, B7-0035/2013, B7-0036/2013, B7-0037/2013)
  18.2.Menneskerettighedssituationen i Bahrain (B7-0029/2013, B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013, B7-0042/2013)
  18.3.Situationen i Den Centralafrikanske Republik (B7-0031/2013, B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2013, B7-0044/2013, B7-0045/2013)
 19.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 20.Modtagne dokumenter: se protokollen
 21.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123): se protokollen
 22.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 23.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 24.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1172 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3461 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik