Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 17 stycznia 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Modernizacja pomocy państwa (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Zasada jednego bagażu podręcznego narzucona przez niektóre linie lotnicze (debata)
 6.Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich (debata)
 7.Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur (debata)
 8.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 9.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 10.Oświadczenia Przewodniczącego
 11.Decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych (art. 70 a): Patrz protokól
 12.Głosowanie
  12.1.Irak (B7-0006/2013) (głosowanie)
  12.2.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem (A7-0411/2012 - Mario Mauro) (głosowanie)
  12.3.Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe (B7-0025/2013, B7-0026/2013, B7-0027/2013) (głosowanie)
  12.4.Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE (A7-0431/2012 - Daniel Caspary) (głosowanie)
  12.5.Modernizacja pomocy państwa (B7-0024/2013) (głosowanie)
  12.6.Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (B7-0004/2013, B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013, B7-0022/2013) (głosowanie)
  12.7.Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia (B7-0534/2012, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012, B7-0011/2013, B7-0012/2013) (głosowanie)
  12.8.Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich (B7-0013/2013, B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013, B7-0016/2013) (głosowanie)
  12.9.Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur (B7-0008/2013, B7-0008/2013, B7-0009/2013, B7-0017/2013, B7-0018/2013, B7-0019/2013) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  13.1.Irak (B7-0006/2013)
  13.2.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem (A7-0411/2012 - Mario Mauro)
  13.3.Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe (B7-0025/2013, B7-0026/2013, B7-0027/2013)
  13.4.Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE (A7-0431/2012 - Daniel Caspary)
  13.5.Modernizacja pomocy państwa (B7-0024/2013)
  13.6.Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (B7-0004/2013, B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013, B7-0022/2013)
  13.7.Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia (B7-0534/2012, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012, B7-0011/2013, B7-0012/2013)
  13.8.Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich (B7-0013/2013, B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013, B7-0016/2013)
  13.9.Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur (B7-0008/2013, B7-0008/2013, B7-0009/2013, B7-0017/2013, B7-0018/2013, B7-0019/2013)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 15.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 16.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 17.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  17.1.Przemoc wobec kobiet w Indiach
  17.2.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie
  17.3.Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej
 18.Głosowanie
  18.1.Przemoc wobec kobiet w Indiach (B7-0028/2013, B7-0028/2013, B7-0033/2013, B7-0034/2013, B7-0035/2013, B7-0036/2013, B7-0037/2013)
  18.2.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie (B7-0029/2013, B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013, B7-0042/2013)
  18.3.Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej (B7-0031/2013, B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2013, B7-0044/2013, B7-0045/2013)
 19.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 20.Składanie dokumentów: patrz protokół
 21.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu): Patrz protokól
 22.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 23.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 24.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1172 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3461 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności