Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 17 januari 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Modernisering av statligt stöd (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Vissa flygbolags regel om ett enda handbagage (debatt)
 6.Förordningen om obligatoriskt angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (debatt)
 7.Läget för handelsförbindelserna mellan EU och Mercosur (debatt)
 8.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Uttalanden av talmannen
 11.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar (artikel 70 a): se protokollet
 12.Omröstning
  12.1.Irak (B7-0006/2013) (omröstning)
  12.2.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak (A7-0411/2012 - Mario Mauro) (omröstning)
  12.3.Genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe (B7-0025/2013, B7-0026/2013, B7-0027/2013) (omröstning)
  12.4.Interimsavtal om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika och EG (A7-0431/2012 - Daniel Caspary) (omröstning)
  12.5.Modernisering av statligt stöd (B7-0024/2013) (omröstning)
  12.6.Offer för textilfabriksbränder nyligen, särskilt i Bangladesh (B7-0004/2013, B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013, B7-0022/2013) (omröstning)
  12.7.Rekommendationer från konferensen för översyn av icke-spridningsavtalet avseende inrättandet av ett Mellanöstern fritt från massförstörelsevapen (B7-0534/2012, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012, B7-0011/2013, B7-0012/2013) (omröstning)
  12.8.Förordningen om obligatoriskt angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (B7-0013/2013, B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013, B7-0016/2013) (omröstning)
  12.9.Läget för handelsförbindelserna mellan EU och Mercosur (B7-0008/2013, B7-0008/2013, B7-0009/2013, B7-0017/2013, B7-0018/2013, B7-0019/2013) (omröstning)
 13.Röstförklaringar
  13.1.Irak (B7-0006/2013)
  13.2.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak (A7-0411/2012 - Mario Mauro)
  13.3.Genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe (B7-0025/2013, B7-0026/2013, B7-0027/2013)
  13.4.Interimsavtal om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika och EG (A7-0431/2012 - Daniel Caspary)
  13.5.Modernisering av statligt stöd (B7-0024/2013)
  13.6.Offer för textilfabriksbränder nyligen, särskilt i Bangladesh (B7-0004/2013, B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013, B7-0022/2013)
  13.7.Rekommendationer från konferensen för översyn av icke-spridningsavtalet avseende inrättandet av ett Mellanöstern fritt från massförstörelsevapen (B7-0534/2012, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012, B7-0011/2013, B7-0012/2013)
  13.8.Förordningen om obligatoriskt angivande av ursprungsland för vissa produkter som importeras från tredjeländer (B7-0013/2013, B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013, B7-0016/2013)
  13.9.Läget för handelsförbindelserna mellan EU och Mercosur (B7-0008/2013, B7-0008/2013, B7-0009/2013, B7-0017/2013, B7-0018/2013, B7-0019/2013)
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 17.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  17.1.Våld mot kvinnor i Indien
  17.2.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain
  17.3.Situationen i Centralafrikanska republiken
 18.Omröstning
  18.1.Våld mot kvinnor i Indien (B7-0028/2013, B7-0028/2013, B7-0033/2013, B7-0034/2013, B7-0035/2013, B7-0036/2013, B7-0037/2013)
  18.2.Situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain (B7-0029/2013, B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013, B7-0042/2013)
  18.3.Situationen i Centralafrikanska republiken (B7-0031/2013, B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2013, B7-0044/2013, B7-0045/2013)
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 20.Inkomna dokument: se protokollet
 21.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 24.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1172 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3461 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy