Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
 Index 
 All text 
Debatter
Måndagen den 4 februari 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga

Det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (kortfattad redogörelse)
MPphoto
 
 

  Amelia Andersdotter (Verts/ALE), skriftlig. Äldre människor kan få ett bättre liv med hjälp av tekniska framsteg och innovation. Många äldre upptäcker kommunikationsteknologier och internet kanske först efter att de gått i pension. Att det är så lätt att hålla kontakten med vänner, familj och vårdpersonal har en stor potential att berika Europas äldre. Digitala teknologier har även andra fördelar. I livets slutskede när vårdbehovet blir extra stort kan uppfinningar som trygghetslarm med inbyggda video- och röstfunktioner hjälpa anhöriga och bekanta att snabbt få kontakt med den äldre. Sådana innovationer kräver dock att vi har en neutral plattform att lansera dem på. Vi behöver nätneutralitet och ett öppet internet utan onödiga, kommersiella blockeringar som försvårar lansering av nya teknologiska hjälpmedel. Därför behöver vi som parlament hålla noga koll på vad kommissionär Neelie Kroes kommer att skriva för rekommendationer till teleoperatörerna. Vi har starka indicier på att den sittande kommissionären inte kan bevara de plattformar vi behöver för att alla, gamla och unga, ska få en värdig och konstruktiv informationsnärvaro.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy