Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2258(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0029/2013

Predkladané texty :

A7-0029/2013

Rozpravy :

PV 04/02/2013 - 19
CRE 04/02/2013 - 19

Hlasovanie :

PV 06/02/2013 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0046

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 4. februára 2013 - Štrasburg Revidované vydanie

19. Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie (stručná prezentácia)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Kartika Tamara Liotard, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (COM(2012)00832012/2258(INI)) (A7-0029/2013).

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, Rapporteur. − Ik wil allereerst graag alle schaduwrapporteurs heel hartelijk bedanken voor de goede samenwerking.

Wie wil er nu niet zo lang mogelijk een gelukkig en gezond leven leiden en dat in plaats van achter de geraniums te verdwijnen? De Commissie wil twee gezonde levensjaren toevoegen voor de mensen en dat juich ik van harte toe. Mijn verslag geeft een aantal adviezen om van deze jaren gezonde, maar ook gelukkige en gewaardeerde levensjaren te maken.

Actief en gezond ouder worden betekent dat je zorg draagt voor solidariteit tussen generaties. Het betekent dat de huidige economische crisis op geen enkele wijze menselijke behoeftes en waardigheid mag aantasten. Het betekent dat wij van de Commissie nu een heldere strategie nodig hebben om sociale cohesie te verzekeren.

De algehele gezondheid kan verbeterd worden, dit door een eind te maken aan ongelijkheden in de gezondheid die te wijten zijn aan verschil in sociaal-economische posities. Het is ook van groot belang dat ouderenzorg overeind blijft in deze tijden van bezuinigingsdrift. Mensen die afhankelijk zijn van zorg, moeten daar onvoorwaardelijk op kunnen rekenen. Een 3%-eis uit Brussel mag nooit invloed hebben op de basisbehoeften en de waardigheid van mensen.

En als er tóch bezuinigd moet worden, dan heb ik daarvoor wel een paar suggesties aan de Commissie. Maak van volksgezondheid nu eens écht een prioriteit. Hoe vaak zien wij niet dat, als het er echt op aankomt de luchtkwaliteit en het milieu te verbeteren, de omstreden voedseladditieven te verbieden, duidelijk op een voedseletiket te zetten wat erin zit, er gekozen wordt voor economische kortetermijnbelangen? Zorg nu eens dat volksgezondheid écht voorop staat. Mensen blijven dan langer gezond en dat levert pas echte besparingen op. Ook meer aandacht voor preventief gezondheidsonderzoek is in dit licht van heel groot belang. Gezond ouder worden begint namelijk al bij je geboorte.

Dan een opmerking over de Europese e-health-programma's. Ik heb de indruk dat ook die vooral zijn opgezet met het doel om te bezuinigen. Computers zijn goedkoper dan menselijke verzorgers. Maar zij kunnen mensen niet vervangen. Persoonlijk contact is belangrijk voor ouderen. Eenzaamheid en sociaal isolement zijn problemen die wij niet mogen vergeten. Bij EU-projecten moet behalve voor de gezondheid daarom ook aandacht zijn voor het sociaal actief blijven van ouderen, bijvoorbeeld door lidstaten te helpen om de omgeving aan te passen aan een ouder wordende bevolking.

Ook leeftijdsdiscriminatie moet worden aangepakt. Meer dan de helft van alle 55-plussers in de EU is werkloos en dat is niet gek als je ziet dat in Nederland bijvoorbeeld maar 2% van alle openstaande vacatures naar 55-plussers gaat. Tegelijkertijd wordt het ontslagrecht versoepeld onder druk van de Europese Commissie. Als je van mensen vraagt om langer te werken en actief te blijven, dan moet je hun daar ook de kans voor geven. Gelijke toegang tot werk, onderwijs, gezondheidszorg, maar ook bijvoorbeeld tot verzekeringen, dragen bij aan een actief, gelukkig en gezonder leven op hogere leeftijd.

Als laatste punt nog iets over de pensioenen. Pensioenstelsels zijn een nationale aangelegenheid, maar onder druk van de Commissie moet er steeds meer op pensioenen bezuinigd worden. Iedereen moet op zijn oude dag fatsoenlijk kunnen leven, maar helaas heerst er nog steeds armoede onder veel ouderen, vooral onder oudere vrouwen, en dat heeft een slechte invloed op de gezondheid. Veel vrouwen werken nu eenmaal niet hun hele leven in loondienst en bouwen daardoor minder pensioen op. Mensen die werk verrichten dat niet als zodanig wordt erkend, bijvoorbeeld voor het gezin of als mantelzorger, mogen daar op oudere leeftijd niet voor gestraft worden.

Ik hoop dat de Commissie naar deze adviezen wil luisteren en dat wij een goed ouderenbeleid hebben voor de toekomst.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Erik Bánki (PPE). - Tisztelt elnök úr! Európában egységes tendencia a társadalom átlagéletkorának növekedése. Ez egyrészről természetesen örömteli folyamat, ugyanakkor számos megoldandó feladat elé állítja a nemzeti kormányokat. Itt nem csupán az egészségbiztosítási rendszerek pénzügyi fenntarthatóságára gondolok, hanem például az időskorúak életkörülményeinek javítására, rendszeres testmozgásuk elősegítésére. Több módosító indítványt nyújtottam be a jelentéshez, amelyek ezt a célt szolgálják. Ezúton is szeretném megköszönni a jelentéstevő és az árnyékjelentéstevők segítségét, hogy ezek a javaslatok a jelentésbe végül bekerülhettek. A jelentés 7. cikkének c) pontja figyelmeztet arra, hogy a rendszeres testmozgás hiánya számos egészségügyi probléma kialakulásához vezet. A halálhoz vezető kockázati tényezők között a negyedik leggyakoribb okként tartja számon a WHO.

Rámutat a jelentés arra is, hogy a gyermekkorban megszokott rendszeres testmozgás felnőttkorban természetes igénnyé alakul, és így e kockázati tényező kiküszöbölhető. Magyarországon 2012 szeptemberétől az alsóbb osztályokban kötelezően bevezettük az általános iskolákban a mindennapos testnevelést. Azt gondolom, hogy ezt a modellt érdemes lenne Európa más országainak is átvenni.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'anno che è appena terminato è l'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. La relazione d'iniziativa voluta dal Parlamento europeo ha lo scopo di porsi come un momento di collegamento per valutare i risultati ottenuti, ma anche per comprendere quali sono le sfide future per l'Unione. Tra queste sfide l'invecchiamento attivo deve creare migliori opportunità affinché donne e uomini anziani possano continuare a svolgere un ruolo sul mercato del lavoro. A questo fine si dovranno promuovere azioni mirate a creare un patto generazionale europeo, basato sia sull'impiego occupazionale dei più giovani per l'assistenza ai più anziani, sia sulla promozione, fin dall'adolescenza, di politiche volte a creare la consapevolezza che l'invecchiamento attivo riguarda tutte le generazioni. Per fare ciò è fondamentale che l'Unione si impegni in un processo di ottimizzazione delle risorse economiche per intervenire a garantire la salute fisica, sociale e mentale di tutti i suoi cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (ALDE). - Herr Präsident! Wie nötig dieser Bericht ist, zeigen die Statistiken der einzelnen Mitgliedstaaten. So sind 17,6 % der Bevölkerung in Österreich 65 Jahre und älter. Die Tendenz ist natürlich steigend. Global wird in Europa die Zahl der Älteren bis 2060 auf 151 Millionen steigen. Aktives Altern und eine zumindest gewisse Unabhängigkeit sind unbedingt zu fördern, ebenso die frühe Diagnose und Prävention von altersspezifischen Erkrankungen und besonders natürlich die Versorgung unserer Senioren und Seniorinnen. Im ländlichen Raum bemerken wir bereits durch die ansteigende Urbanisierung, dass die Versorgung älterer Menschen und die Unterstützung der Angehörigen sehr problematisch ist.

Ich habe es schon vielfach gesagt, ich möchte es noch einmal wiederholen: Wir müssen jetzt die Vorsorge für diese Bevölkerungsgruppe treffen. Denn die angesprochenen Probleme werden uns, wenn wir untätig sind, schlicht über den Kopf wachsen. Sparen am falschen Platz ist hier sicher nicht angesagt, und es liegt an uns, jetzt die entsprechenden Initiativen und Vorkehrungen zu treffen.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (Verts/ALE). - Voorzitter, u weet dat ik als opvolger van Frida Brepoels in dit Europees Parlement terecht ben gekomen. Zij was schaduwrapporteur voor dit dossier en daarom neem ik het woord.

De vergrijzing plaatst Europa voor een enorme uitdaging en ik verwelkom dan ook dat actief en gezond ouder worden gekozen werd als proefproject voor het Europees innovatiepartnerschap. Ik ben opgetogen over de mededeling van de Europese Commissie over het strategisch uitvoeringsplan ter zake. Ik ben ervan overtuigd dat innovatie inderdaad een cruciale bijdrage kan leveren ten dienste van de Europese burgers en tegelijk ook in functie van het Europa 2020- programma. De regio die ik vertegenwoordig, Vlaanderen, is heel actief in dit verband.

Alhoewel de voorliggende resolutie zeker positieve elementen bevat, had de focus op innovatie voor mij wat duidelijker op het voorplan mogen staan. Het verslag is eerder een algemene reflectie geworden over actief ouder worden, meer dan een doelgerichte reactie op de uitvoeringsvoorstellen.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a ideia de envelhecimento ativo presta-se a abordagens distintas, por vezes conflituantes. O aumento da esperança média de vida, uma conquista da civilização, encerra novos desafios, para os quais a sociedade deverá encontrar resposta. O sentido dessa resposta dependerá, evidentemente, do tipo de sociedade que queremos. Numa sociedade organizada em função da satisfação das necessidades humanas são necessários novos investimentos numa gama diversificada de serviços públicos, existentes e a criar, desde logo no domínio da saúde. Isto é o oposto do que está a ser feito na Europa e, em especial, em Portugal, onde estes serviços estão a ser desmantelados com consequências dramáticas.

Numa sociedade organizada em função do lucro, o aumento da esperança de vida serve para alimentar a pressão para diminuir os direitos e aumentar a idade da reforma, esquecendo-se que a produtividade do trabalho aumentou significativamente nas últimas décadas, pelo que esta opção não é inevitável, ao contrário do que alguns querem fazer crer. É na tensão e na luta entre estas visões opostas que se clarificará, mais tarde ou mais cedo, o que é, afinal de contas, o envelhecimento ativo.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Zdravé starnutie mužov a žien, čo už môže byť akútnejšie? Skutočne Európa je prestará a budeme sa pohybovať stále týmto smerom. Je dôležité, a som rád, že sa s tým zaoberáme, rozprávať aj o tom, aby všetci ľudia mali na princípe equity, rovnakého prístupu, prístup aj k sociálnym, ale aj k zdravotníckym službám. Preto je dobré, že na tomto pléne budeme hovoriť aj o liekoch a prístupe ku liekom aj starej generácie. Treba jednoducho prinášať viac života k rokom, nielen viac rokov k životu a predlžovať život, ten život musí byť aj kvalitný. Je dobré od malička ľudí učiť, v starobe to akoby našli, aj hodnoty, ku ktorým sa môžu vracať a ktoré potom spájajú, napríklad ľudí v tom, čomu hovoríme medzi generačná solidarita. Je veľmi dôležité, aby ľudia v starobe, a to musíme zabezpečiť, neboli jednoducho sami, aby mali pri sebe svojich najbližších, ale aj ostatných ľudí dobrej vôle, dobrovoľníkov, ktorí zamedzia, aby neboli osamelí, lebo keď je niekto osamelý, vtedy žiada eutanáziu, keď je neosamelý, nikdy ho to ani len nenapadne.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ROBERTA ANGELILLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Г-жо Председател, като един от най-младите депутати в този парламент ще Ви кажа, че когато в България се говори за активно и здравословно остаряване, в този разговор има гротескен оттенък.

Преди няколко дни нашият колега Farage доста разбуни духовете с едно свое изказване по отношение на България и Румъния. Но колкото и противоречиво да беше това негово изказване, в него се съдържаше една истина, която аз ще повторя отново, защото съм я казвал много пъти в този парламент — българските пенсионери, уважаеми колеги, получават средно по сто евро пенсия месечно. Много от тях са задължени да продължат да работят след пенсионна възраст, защото другият избор е мизерия и гладна смърт.

За тях „активно остаряване“ не означава нищо, преди тяхното икономическо положение да се подобри драстично. И за съжаление, аз в момента не виждам Европейският съюз, на който България все още дава повече пари отколкото е получила обратно, да прави нещо по въпроса.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Predložená správa objektívne popisuje demokratické trendy v Európe, ktoré možno očakávať v najbližšom období. Aj keď viaceré vlády pripravujú či realizujú opatrenia na zvýšenie dôchodkového veku vo svojich krajinách, nemožno očakávať, že podiel nepracujúceho obyvateľstva neporastie. Vysoký stupeň urbanizácie v Európe nám predurčuje, že opatrenia pre aktívne a zdravé starnutie musíme orientovať do mestského prostredia. Znamená to pre nás chrániť parky a zelené plochy v mestách, aby developeri v záujme rýchleho zisku nezlikvidovali tie priestory, kde môžu starší ľudia, ale aj deti pobudnúť na vzduchu v otvorenom prostredí. Znamená to tiež podporiť vytváranie klubov, kde sa naši rovnovekí seňori budú stretávať a aktívne rozvíjať spoločné záujmy. Znamená to tiež podporiť zariadenia, domovy pre seňorov, ktorí potrebujú pomoc od iných či potrebujú zdravotnú starostlivosť. Znamená to tiež, že by sa Únia mala zamyslieť, či netreba zriadiť špeciálny program na podporu, adaptáciu miest na nové potreby do budúcnosti.

 
  
 

(Fine della procedura "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, vice-président de la Commission. − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord je dois souligner combien j'apprécie vraiment, avec mes collègues Borg et Kroes, le grand intérêt et le soutien que le Parlement a montré pour le partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé.

Nous vous sommes reconnaissants de ce rapport très utile présenté aujourd'hui, pour lequel je souhaite remercier tout particulièrement Mme Liotard et son équipe pour leurs efforts.

Le rapport souligne l'importance du potentiel d'un vieillissement actif et en bonne santé en Europe à la fois en termes sociaux et économiques. En effet, promouvoir et démultiplier des solutions innovantes pour la santé et le vieillissement, et répondant à de réels besoins, donne l'occasion d'améliorer la santé de nos aînés, ainsi que leur qualité de vie et également leur capacité d'interaction sociale.

En même temps, les opérateurs peuvent tirer avantage des nouveaux débouchés des marchés en croissance et de l'accroissement de la compétitivité car le vieillissement de la population est un défi mondial. Le partenariat, s'il est un succès, devrait servir de catalyseur et contribuer à renforcer l'Union européenne à l'issue de la crise économique qu'elle traverse.

Permettez-moi de saisir l'occasion de ces échanges pour vous informer, Mesdames et Messieurs les députés, des dernières évolutions concernant le partenariat.

En novembre 2012, la Commission a tenu une première conférence des partenaires, qui a réuni plus de 500 participants. Cet événement marque une nouvelle étape dans l'évolution permanente du partenariat. Lors de cette conférence, les parties prenantes qui se sont engagées dans les partenariats ont avalisé six plans d'action spécifiques qui comprennent des activités concrètes assorties d'objectifs et de résultats précis en vue d'une mise en œuvre de ces actions spécifiques aux niveaux national, régional et local d'ici 2015.

Les premiers résultats préliminaires sont déjà attendus d'ici la fin de cette année. Le partenariat se confirme être un grand succès. Plus de 300 organisations de premier plan sont activement en train de former des coalitions et autres consortiums couvrant les partenaires de tous les États membres de l'Union, représentant ainsi 1 000 régions et municipalités.

Cet esprit positif a créé une dynamique favorable et continue. Au cours des derniers mois, l'intérêt est allé croissant et a touché de nouveaux acteurs. En conséquence, la Commission a décidé de lancer, en décembre, un second appel invitant toutes les parties intéressés à se joindre au partenariat lors de la phase de mise en œuvre afin de capitaliser ainsi ce regain d'intérêt.

Dans ce contexte, j'aimerais souligner le rôle crucial des autorités régionales et locales dans la promotion des actions du partenariat: elles sont de véritables moteurs locaux de sa mise en œuvre.

Je souhaite encourager tous les députés à saisir toutes les occasions d'appuyer et de promouvoir le partenariat, en particulier dans vos circonscriptions, car notre ambition est de vraiment changer la réalité et le vécu de nos concitoyens. Nous avons besoin de cette stimulation de la base pour alimenter, partager et diffuser les bonnes pratiques innovantes dans le secteur de la santé, d'apprendre les uns des autres et de trouver des partenariats ayant des approches semblables.

Je conclurai en exprimant, une fois encore, mes remerciements à tous les députés pour leur dynamisme politique, leur engagement et leur capacité à défendre, communiquer et promouvoir le partenariat. Nous comptons sur votre appui indéfectible pour augmenter la capacité de ce partenariat et générer une masse critique au bénéfice de nos concitoyens et ainsi nous permettre de répondre au défi démographique.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 6 febbraio 2013.

Dichiarazioni scritte (articolo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Amelia Andersdotter (Verts/ALE), skriftlig. Äldre människor kan få ett bättre liv med hjälp av tekniska framsteg och innovation. Många äldre upptäcker kommunikationsteknologier och internet kanske först efter att de gått i pension. Att det är så lätt att hålla kontakten med vänner, familj och vårdpersonal har en stor potential att berika Europas äldre. Digitala teknologier har även andra fördelar. I livets slutskede när vårdbehovet blir extra stort kan uppfinningar som trygghetslarm med inbyggda video- och röstfunktioner hjälpa anhöriga och bekanta att snabbt få kontakt med den äldre. Sådana innovationer kräver dock att vi har en neutral plattform att lansera dem på. Vi behöver nätneutralitet och ett öppet internet utan onödiga, kommersiella blockeringar som försvårar lansering av nya teknologiska hjälpmedel. Därför behöver vi som parlament hålla noga koll på vad kommissionär Neelie Kroes kommer att skriva för rekommendationer till teleoperatörerna. Vi har starka indicier på att den sittande kommissionären inte kan bevara de plattformar vi behöver för att alla, gamla och unga, ska få en värdig och konstruktiv informationsnärvaro.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. – It is essential that, with a rapidly ageing population and with the effects of savage austerity being felt by the most vulnerable, we seek to protect older people from the very real risk of social exclusion. Sidelining older people in society simply cannot be allowed. We must ensure that as much is done as possible to include them in the decision-making process. Older people are an asset to our society and not a burden. OFMDFM’s small grants scheme last year to promote mutual respect and solidarity between the generations is a great example of what should be done to aid the inclusion of older people. It is also fantastic that in Northern Ireland we have our own Commissioner for Older People, Claire Keatinge, and an Older People’s Parliament. It is something to be proud of in Northern Ireland that we can be highlighted as a case of best practice in this area. I commend the work done to ensure older people remain equal participants in society.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – L'Union européenne connaît une transition démographique avec un vieillissement rapide de sa population. Nous pouvons donc saluer la proposition de la Commission selon laquelle le vieillissement représente une perspective d'avenir et non un poids pour la société. Il est important que notre société reconnaisse le rôle des personnes âgées et la valeur de leur expérience et de leur contribution à la société. Par ailleurs, les Etats membres devraient mettre en place des trajectoires efficaces pour évaluer et contrôler les abus infligés aux personnes âgées et établir des procédures accessibles en vue d'aider et de protéger ces dernières.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia