Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 5. februar 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Den fælles fiskeripolitik (forhandling)
 4.Redegørelse ved François Hollande, Frankrigs præsident (forhandling)
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a, stk. 3): se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.Afstemningstid
  7.1.Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos) (afstemning)
  7.2.Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover) (afstemning)
  7.3.Bedre adgang til finansiering for SMV'er (A7-0001/2013 - Philippe De Backer) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
  8.2.Særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
  8.3.Bedre adgang til finansiering for SMV'er (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2013 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2013 - Forvaltningen af det indre marked (forhandling)
 12.Forberedelse til CITES COP 16 (forhandling)
 13.Retningslinjer for budgettet for 2014 - Andre sektioner (forhandling)
 14.Virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt bæredygtig vækst - Virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning (forhandling)
 15.Motorkøretøjers støjniveau (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 17.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1277 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4794 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik