Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Teisipäev, 5. veebruar 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Ühine kalanduspoliitika (arutelu)
 4.Prantsuse Vabariigi presidendi François Hollande'i avaldus (arutelu)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 3) (vt protokoll)
 6.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 7.Hääletused
  7.1.Põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos) (hääletus)
  7.2.Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover) (hääletus)
  7.3.VKEde rahastamisvõimaluste parandamine (A7-0001/2013 - Philippe De Backer) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
  8.2.Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
  8.3.VKEde rahastamisvõimaluste parandamine (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine (arutelu)
 12.Valmistumine konventsiooni CITES osaliste 16. konverentsiks (arutelu)
 13.2014. aasta eelarve suunised – muud jaod (arutelu)
 14.Ettevõtja sotsiaalne vastutus: aruandluskohustuslik, läbipaistev ja vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik majanduskasv - Ettevõtja sotsiaalne vastutus: ühiskonna huvide edendamine ning suund säästvale ja kaasavale taastumisele (arutelu)
 15.Mootorsõidukite müratase (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 17.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1277 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4794 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika