Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 5. helmikuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Yhteinen kalastuspolitiikka (keskustelu)
 4.Ranskan tasavallan presidentin François Hollanden julkilausuma (keskustelu)
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artiklan 3 kohta): ks. pöytäkirja
 6.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos) (äänestys)
  7.2.Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover) (äänestys)
  7.3.Pk-yritysten rahoituksen saannin parantaminen (A7-0001/2013 - Philippe De Backer) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
  8.2.Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
  8.3.Pk-yritysten rahoituksen saannin parantaminen (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
 9.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2013 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinnointi (keskustelu)
 12.CITES-sopimuksen osapuolten 16. konferenssin valmistelu (keskustelu)
 13.Vuoden 2014 talousarvion suuntaviivat – muut pääluokat (keskustelu)
 14.Yritysten yhteiskuntavastuu: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu - Yritysten yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen (keskustelu)
 15.Moottoriajoneuvojen äänitaso (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1277 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4794 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö