Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2013 m. vasario 5 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Bendra žuvininkystės politika (diskusijos)
 4.Prancūzijos Respublikos Prezidento François Hollande'o pareiškimas (diskusijos)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 3 dalis) (žr. protokola)
 6.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos) (balsavimas)
  7.2.Specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover) (balsavimas)
  7.3.MVĮ galimybių gauti finansavimą gerinimas (A7-0001/2013 - Philippe De Backer) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
  8.1.Specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
  8.2.Specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
  8.3.MVĮ galimybių gauti finansavimą gerinimas (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
 9.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 11.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2013 m. metinė augimo apžvalga. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2013 m. metinėje augimo apžvalgoje. Bendrosios rinkos valdymas (diskusijos)
 12.Pasirengimas 16-ajam CITES šalių konferencijos susitikimui (COP 16) (diskusijos)
 13.2014 m. biudžeto sudarymo procedūros gairės. Kiti skirsniai, išskyrus su Komisija susijusį skirsnį (diskusijos)
 14.Įmonių socialinė atsakomybė: atskaitingas, skaidrus ir atsakingas įmonių elgesys ir tvarus augimas. Įmonių socialinė atsakomybė: visuomenės interesų gynimas ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekis (diskusijos)
 15.Variklinių transporto priemonių garso lygis (diskusijos)
 16.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 17.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1277 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (4794 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika