Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 5 lutego 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Wspólna polityka rybołówstwa (debata)
 4.Oświadczenie François Hollande'a, prezydenta Republiki Francuskiej (debata)
 5.Akty delegowane (art. 87a ust. 3 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Głosowanie
  7.1.Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos) (głosowanie)
  7.2.Szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover) (głosowanie)
  7.3.Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP (A7-0001/2013 - Philippe De Backer) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
  8.2.Szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
  8.3.Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r. - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2013 r. - Zarządzanie jednolitym rynkiem (debata)
 12.Przygotowania do 16. Konferencji Stron Konwencji CITES (debata)
 13.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcje inne niż Komisja (debata)
 14.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (debata)
 15.Poziom dźwięku pojazdów silnikowych (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 17.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1277 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4794 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności