Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 5 februarie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Politica comună în domeniul pescuitului (dezbatere)
 4.Declarația lui François Hollande, Președintele Republicii Franceze (dezbatere)
 5.Acte delegate [articolul 87a alineatul (3) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 6.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 7.Votare
  7.1.Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos) (vot)
  7.2.Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover) (vot)
  7.3.Îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor (A7-0001/2013 - Philippe De Backer) (vot)
 8.Explicaţii privind votul
  8.1.Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
  8.2.Măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
  8.3.Îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
 9.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 11.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creşterii 2013 - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2013 - Guvernanţa pieţei unice (dezbatere)
 12.Pregătirile pentru CITES CoP 16 (dezbatere)
 13.Orientări pentru bugetul 2014 - alte secţiuni decât Comisia (dezbatere)
 14.Responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă - Responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor societăţii şi calea către o redresare durabilă şi favorabilă incluziunii (dezbatere)
 15.Nivelul sonor al autovehiculelor (dezbatere)
 16.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 17.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1277 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (4794 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate