Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 5. februára 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Spoločná rybárska politika (rozprava)
 4.Vyhlásenie Françoisa Hollanda, prezidenta Francúzskej republiky (rozprava)
 5.Delegované akty (článok 87a ods. 3 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos) (hlasovanie)
  7.2.Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover) (hlasovanie)
  7.3.Zlepšenie prístupu MSP k financiám (A7-0001/2013 - Philippe De Backer) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
  8.2.Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
  8.3.Zlepšenie prístupu MSP k financiám (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu 2013 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2013 - Správa jednotného trhu (rozprava)
 12.Príprava na CITES COP 16 (rozprava)
 13.Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia (rozprava)
 14.Sociálna zodpovednosť podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast - Sociálna zodpovednosť podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove (rozprava)
 15.Hladina hluku motorových vozidiel (rozprava)
 16.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1277 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4794 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia