Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 5 februari 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Den gemensamma fiskeripolitiken (debatt)
 4.Uttalande av Republiken Frankrikes president François Hollande (debatt)
 5.Delegerade akter (artikel 87a.3 i arbetsordningen): se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos) (omröstning)
  7.2.Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover) (omröstning)
  7.3.Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering (A7-0001/2013 - Philippe De Backer) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
  8.2.Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
  8.3.Förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2013 - Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2013 - Styrning av den inre marknaden (debatt)
 12.Förberedelser inför CoP 16 för Cites (debatt)
 13.Budgetriktlinjer för 2014 - Övriga avsnitt (debatt)
 14.Företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt - Företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar återhämtning för alla (debatt)
 15.Motorfordons ljudnivå (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1277 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4794 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy