Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (επιλεγμένο)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Arutelud
Kolmapäev, 6. veebruar 2013 - Strasbourg Uuendatud versioon

Mootorsõidukite müratase (A7-0435/2012 - Miroslav Ouzký)
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), kirjalikult. − Toetasin tänasel hääletusel mootorsõidukite mürataseme piiramist käsitleva raporti vastuvõtmist, et tagada suurem keskkonnasääst ning vähendada müra mõju inimeste tervisele. Samas on mürataseme piiramine äratanud suurt tähelepanu nii sõidu- kui ka veoautode tootjate ja nende esindusorganisatsioonide hulgas. On hea meel tõdeda, et lõpuks sai antud selge signaal uute normide kehtestamise kohta ning et antud otsuse puhul sai arvestatud ka sõidukitootjate võimalustega. Kuigi lõplik otsus on keskkonnanõuete seisukohast sõidukitootjatele natuke leebem, väärib siiski märkimist asjaolu, et III lisa sai asjakohased kategooriad nii sõidukite, busside kui ka veokite osas. Need muudatused viisid õigusakti kooskõlla reaalse olukorraga, kus eriti veokite puhul on tegemist rohkem kui kahe kategooria sõidukitega, kuna kaupade ja veodistantside mahud võivad olla märkimisväärselt erinevad. Kuna täiesti uute tehnoloogiate väljatöötamiseks võib kuluda ligi kümme aastat, siis on oluline, et rakendusaja puhul arvestatakse seda, et tootjad oleksid valmis õigeks ajaks nõuetele vastavat toodangut pakkuma. Kokkuvõtteks soovin kinnitada, et seisan mürataseme ja keskkonnasaaste vähendamise eest, ent see peab käima käsikäes transpordisektori efektiivse toimimisega.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου