Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 6. února 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 4.Příprava zasedání Evropské rady (7.–8. února 2013) (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Dohoda mezi EU a Spojenými státy podle dohody GATT z roku 1994 o změně koncesí v listinách Bulharska a Rumunska v rámci jejich přistoupení k Evropské unii (A7-0430/2012 - Vital Moreira) (hlasování)
  5.2.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A7-0010/2013 - Pervenche Berès) (hlasování)
  5.3.Průhlednost opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků (A7-0015/2013 - Antonyia Parvanova) (hlasování)
 6.Projev prezidenta Tuniské republiky Moncefa Marzoukiho
 7.Hlasování (pokračování)
  7.1.Společná rybářská politika (A7-0008/2013 - Ulrike Rodust) (hlasování)
  7.2.Hladina akustického tlaku motorových vozidel (A7-0435/2012 - Miroslav Ouzký) (hlasování)
  7.3.Evropský uprchlický fond, Evropský návratový fond a Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (A7-0004/2013 - Nils Torvalds) (hlasování)
  7.4.Fond pro vnější hranice (A7-0433/2012 - Nils Torvalds) (hlasování)
  7.5.Zachování rybolovných zdrojů (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher) (hlasování)
  7.6.Předcházení všem formám násilí páchaného na ženách a dívkách a odstraňování tohoto násilí (B7-0049/2013) (hlasování)
  7.7.Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard) (hlasování)
  7.8.Příprava na konferenci smluvních stran (CoP 16) úmluvy CITES (B7-0047/2013) (hlasování)
  7.9.Pokyny k rozpočtu na rok 2014 – ostatní oddíly kromě Komise (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier) (hlasování)
  7.10.Sociální odpovědnost podniků: řádné, transparentní a odpovědné obchodní chování a udržitelný růst (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre) (hlasování)
  7.11.Sociální odpovědnost podniků: podpora zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění (A7-0023/2013 - Richard Howitt) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Dohoda mezi EU a Spojenými státy podle dohody GATT z roku 1994 o změně koncesí v listinách Bulharska a Rumunska v rámci jejich přistoupení k Evropské unii (A7-0430/2012 - Vital Moreira)
  8.2.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A7-0010/2013 - Pervenche Berès)
  8.3.Průhlednost opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků (A7-0015/2013 - Antonyia Parvanova)
  8.4.Společná rybářská politika (A7-0008/2013 - Ulrike Rodust)
  8.5.Hladina akustického tlaku motorových vozidel (A7-0435/2012 - Miroslav Ouzký)
  8.6.Evropský uprchlický fond, Evropský návratový fond a Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (A7-0004/2013 - Nils Torvalds)
  8.7.Fond pro vnější hranice (A7-0433/2012 - Nils Torvalds)
  8.8.Zachování rybolovných zdrojů (A7-0342/2012 - Pat the Cope Gallagher)
  8.9.Předcházení všem formám násilí páchaného na ženách a dívkách a odstraňování tohoto násilí (B7-0049/2013)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 12.Dialog s cílem dosáhnout mírového řešení kurdské otázky v Turecku (rozprava)
 13.22. zasedání Rady pro lidská práva OSN (rozprava)
 14.Právní stát a svoboda v Bulharsku (rozprava)
 15.Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (rozprava)
 16.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 17.Soudní síť pro další vzdělávání – soudní koordinátoři (rozprava)
 18.Používání tradičních výrazů pro vína pocházející z USA (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 20.Ukončení denního zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1729 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5989 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí