Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2097(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0023/2013

Ingivna texter :

A7-0023/2013

Debatter :

PV 05/02/2013 - 14
CRE 05/02/2013 - 14

Omröstningar :

PV 06/02/2013 - 7.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0050

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 7 februari 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga

6.5. Företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar återhämtning för alla (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
Anföranden på video
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, komission esittämä määritelmä yritysten yhteiskuntavastuusta on hyvä. Yhteiskuntavastuupolitiikan vaikutuksia tulee yhä tehostaa. EU:n jäsenvaltioita tulee kannustaa sisällyttämään yrityksen yhteiskuntavastuu opetussuunnitelmiin, niin toisen asteen kouluissa kuin korkeakoulutasolla.

Etenkin pk-yrityksiä tulee kannustaa tarjoamaan käytännön työkokemusta opiskeluvaiheessa oleville nuorille. Tehdystä työstä tulisi saada myös korvaus, oli kyse sitten osa-aikaisesta työstä tai vain työharjoittelusta. Nykyisellään pk-yrityksissä ei usein edes tunneta yhteiskuntavastuun käsitettä. Vastuullinen yrittäjyys on kilpailukyvyn ja menestyvän yritystoiminnan selkäranka.

Euroopan unionin tulee olla sosiaalisten sääntöjen edistämisessä edelläkävijä. Yritysten yhteiskuntavastuun periaatetta, hyviä käytäntöjä sekä avoimuutta tulisi kehittää Euroopassa edelleen YK:n ja OECD:n ohjesääntöjen pohjalta.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - Podporila som správu, lebo sa domnievam, že sociálnou zodpovednosťou podnikov je možné obnoviť dôveru v podniky a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Zároveň je potrebné poukázať aj na riziká pri zavádzaní koncepcie sociálnej zodpovednosti podnikov najmä z pohľadu nedostatočnej znalosti tejto oblasti medzi širokou verejnosťou. Ľuďom, ktorým je zodpovedné podnikanie cudzie, nevyjadrujú podporu zodpovedným firmám, tým že uprednostňujú ich produkty pred ostatnými. Preto je potrebné organizovať v tejto oblasti väčšiu osvetovú činnosť na všetkých úrovniach členských štátov a EÚ. Podporujem mnoho ďalších opatrení správy a očakávam v rámci EÚ najmä zlepšenie podmienok v oblasti porušovania ľudských práv, zneužívania pracovnej sily, tvorby pracovných príležitostí, zdravia pri práci a pod.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Consider că, într-o perioadă marcată de criza economică şi financiară, ce a provocat efecte sociale semnificative atât la nivel global, cât şi la nivelul Uniunii Europene, abordarea strategică a responsabilităţii sociale a întreprinderilor devine din ce în ce mai importantă pentru competitivitatea întreprinderilor.

În acest sens, recomand ca dezvoltarea RSI să beneficieze de sprijin deplin din partea administraţiilor publice locale şi, astfel, să se creeze toate condiţiile necesare pentru cooperarea în materie de RSI. De asemenea, furnizarea unor instrumente şi facilităţi corespunzătoare, precum unele sisteme de stimulare sau modalităţi de promovare a iniţiativelor de succes existente în materie de responsabilităţi sociale ale întreprinderilor, va conduce la beneficii semnificative, atât pentru întreprinderi, cât şi pentru întreaga societate europeană.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece cred că responsabilitatea socială a întreprinderilor reprezintă un catalizator al redresării economice durabile în Uniune. Trebuie să conştientizăm că, pe lângă beneficiile aduse societăţii, acţiunile de RSI ajută şi companiile să-şi îmbunătăţească imaginea în ochii potenţialilor consumatori. Astfel, ele îşi pot spori competitivitatea şi pot fi viabile economic pe termen lung, oferind mai multe locuri de muncă.

Cu toate că IMM-urile joacă un rol foarte important în economia României, în general, marile companii sunt cele care desfăşoară o activitate de business responsabilă social. Există o serie de opinii conform cărora IMM-urile nu practică RSI sau nu sunt familiarizate cu conceptul de afacere responsabilă. De aceea, consider că trebuie să creştem gradul lor de conştientizare cu privire la importanţa şi beneficiile adoptării unui comportament antreprenorial responsabil.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, apoiando uma vasta gama de outras ações propostas na comunicação. Sugiro que seja atribuída uma maior importância à integração da RSE no currículo das escolas de comércio tradicionais, que se promova a RSE em pequenas empresas por meio da abordagem setorial e do estabelecimento de uma "auditoria" para garantir que os previstos prémios RSE se ajustem efetivamente às melhores práticas mundiais e europeias. Realço as ideias recomendadas no relatório para que as pessoas dentro e fora das empresas colaborem na consecução deste objetivo, como o lançamento de iniciativas de cidadania empresarial no âmbito do "2013 – Ano Europeu dos Cidadãos", a investigação do impacto acumulativo da RSE na resolução de problemas sociais e ambientais, a fim de destacar a urgência dos desafios e a necessidade de uma proposta de um novo "pacto" com a sociedade civil.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Problemele cele mai grave ridicate de criza economică nu se înregistrează doar la nivelul acestui sector al societăţilor europene. Problemele cele mai importante pe care prelungirea recesiunii le ridică sunt cele ce ţin de impactul pe care lipsa locurilor de muncă sau şomajul prelungit îl are asupra nivelului de trai al cetăţenilor europeni. Cu atât mai dramatică este situaţia tinerilor, categoria socială afectată cel mai puternic de şomajul prelungit. Măsurile de responsabilitate socială se pot reflecta direct în reducerea şomajului la nivelul statelor membre. În măsura în care obiectivul pe termen mediu şi lung al Uniunii Europene este a de a genera o creştere durabilă, sustenabilă şi incluzivă a economiilor europene, abordarea tranşantă a problemei responsabilităţii sociale este inevitabilă. Susţin în aceste condiţii crearea unui cadru legal care să permită atât acţiuni voluntare, cât şi acţiuni obligatorii pentru definirea responsabilităţii sociale a antreprenorilor europeni. Cred totodată, că o implicare directă a autorităţilor publice din statele membre la acest nivel este binevenită. În consecință, am votat în favoarea raportului.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because it clearly states that corporate social responsibility (CSR) is indispensable to the restoration of trust in business and a sustainable economic recovery. Indeed, an active awareness of social responsibility brings businesses greater social acceptance. I believe that CSR policies must be respected not only by the main company but also by any subcontractors or supply chains which it may use, whether in the supply of goods, workers or services, in the EU or in a third country. We must promote a level playing field based on fair pay and decent working conditions, and guarantee trade union rights and freedoms. In particular, I support the call for CSR policies to include specific measures to tackle the unlawful practice of blacklisting workers and denying them access to employment, often due to their trade union membership and activities or to their role as health and safety representatives. Any enterprise that is found to be blacklisting workers or breaching human rights and labour standards should be excluded from consideration for EU grants and funding and from taking part in calls for other public procurement contracts at the EU or national level.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport met en avant l’engagement de l’Union européenne en faveur des comportements socialement responsables des entreprises. Bien que très axé sur des "déclarations d’intention", ce rapport préfigure un projet de texte plus concret, en préparation du côté de la Commission européenne. J’ai voté en faveur de ce texte, car il est important de repenser l’action et le rôle des entreprises au sein de la société européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA), visuomenės interesų gynimo ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekio. ĮSA – tai įmonių atsakomybė į savo veiklą integruoti socialinius, aplinkosaugos ir skaidraus verslo principus. Į tai įeina darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, rūpinimasis aplinkosauga, konsultavimasis su regiono ar vietos bendruomene dėl įmonės vykdomos veiklos. Siūlymu siekiama skatinti įmones kurti jaunimui skirtas darbo vietas, užtikrinti profesinę sveikatą ir pensijų tvarumą, skatinti mokėti pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį ir skatinti aplinkai nekenkiančių gaminių rinkas. Pritariu išdėstytiems siūlymams dėl ĮSA įtraukimo į pagrindinių verslo mokyklų mokymo programas, ĮSA skatinimo mažose įmonėse bei būtinybės su verslo sektoriaus subjektais išnagrinėti siūlymus dėl verslo sąmoningumo iniciatyvų.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Alors que les citoyens européens subissent toujours les effets de la crise, les rapports de Richard Howitt et Raffaele Baldassarre rappellent que la reprise en Europe doit être durable. Si le marqueur identitaire de la RSE est son caractère volontaire, une politique mêlant les approches réglementaires et volontaires est nécessaire pour généraliser la prise en compte de la RSE. Le smart mix onusien n’est pas un ennemi pour les entreprises comme certains, farouchement opposés à toute approche réglementaire, voudraient nous le faire croire. Car les entreprises ont pris les devants, elles innovent en matière de RSE : la très grande majorité des plus grandes capitalisations européennes communiquent déjà en la matière. Le pouvoir réglementaire est en retard par rapport au marché. Les deux rapports adoptés sur la RSE sont un premier pas vers la reconnaissance de sa valeur ajoutée dans l’économie sociale de marché. La Commission doit maintenant concrétiser son idée d’une proposition législative sur la transparence des informations non financières publiées par les entreprises. La France a ouvert la voie sur ce sujet. Depuis la loi relative aux nouvelles régulations économiques de 2001, les grandes entreprises ont l’obligation de publier des informations sociales et environnementales dans leurs rapports annuels. Cette obligation est sur le point d’être renforcée et étendue.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – La RSE contribue à atténuer les effets sociaux de la crise économique actuelle, en proposant un ensemble de valeurs vers un système économique durable. Néanmoins, de nombreuses entreprises de l'Union européenne n'ont pas encore pleinement intégré la RSE dans leur comportement. J'accorde donc ma voix au rapporteur Howitt, qui déclare notamment que les pouvoirs publics peuvent apporter une contribution significative, à l'aide de réglementation, pour faire avancer la RSE. Il recommande également aux États membres de développer et de mettre en œuvre des plans d'action nationaux en matière de RSE.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Zawarta w sprawozdaniu pozytywna ocena europejskiego wsparcia dla światowych inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także zwiększenie aktywności Komisji są niewątpliwie cenne. To samo dotyczy celów sprawozdania, mających służyć trwałemu ożywieniu gospodarczemu oraz zwróceniu uwagi na konieczność zintensyfikowania działań instytucji europejskich w realizacji zaleceń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w zakresie biznesu. Na uwagę zasługuje propozycja zobligowania Komisji do przedstawiania Parlamentowi i Radzie corocznego sprawozdania w tej materii.

Niestety rezolucja zawiera szereg propozycji, których nie mogę poprzeć, na przykład postulat zobligowania przedsiębiorstw do ujawniania informacji niefinansowych, co stoi w sprzeczności z zasadami konkurencji. Nie zgadzam się z próbą przerzucenia na przedsiębiorców odpowiedzialności za działania w zakresie ochrony środowiska, realizowane dotychczas przez władze publiczne. Wątpliwości budzi także Europejska karta społeczna i Karta praw podstawowych w odniesieniu do firm. Wobec powyższego głosowałem za odrzuceniem sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho votato contro la relazione del collega Howitt sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI). Nonostante questo tema presenti interessanti implicazioni tanto per i lavoratori quanto per i consumatori, non condivido l'approccio alla materia seguito dal testo. Nella relazione, infatti, non viene fornita una definizione chiara di RSI e vengono presentate misure che, di fatto, mettono sullo stesso piano ogni tipo di impresa, dimenticando che queste costituiscono invece un universo eterogeneo. I nuovi oneri derivanti dalle proposte contenute nella relazione graverebbero inevitabilmente sulle aziende più piccole o che stanno attraversando proprio in queste ore grosse difficoltà. Per tutti questi motivi, in sede di voto, ho deciso di non appoggiare la relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi naujausiame Komisijos komunikate išdėstyti pasiūlymai dėl įmonių socialinės atsakomybės (ir kitų dalyvaujančių suinteresuotų subjektų) yra svarbus pagrindas, kuriant tvarų verslą ir siekiant ekonomikos atgaivinimo. Šiame Komisijos komunikate teigiama, kad labai svarbu laipsniškai didinti įmonių socialinę atsakomybę bei imtis verslo sąmoningumo iniciatyvų, kaip dalies programos „2013-ieji – Europos piliečių metai“. Be to, siūloma ištirti bendrą įmonių socialinės atsakomybės poveikį socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendimui ir sudaryti naują susitarimą su pilietine visuomene. Tai tik keletas siūlymų, kuriuos šiame pranešime rekomenduojama išnagrinėti su verslo sektoriaus ir šiam sektoriui nepriklausančiais subjektais, siekiant padėti pasiekti šį tikslą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Nous venons de donner un signal fort à la Commission pour une mise en place efficace de sa stratégie RSE 2014-2020, aux gouvernements pour promouvoir la RSE par des incitations légales ou fiscales, et aux chefs d'entreprises pour qu'ils osent mettre en place des normes sociales et environnementales ambitieuses quelque soit la taille de leur structure.

L'application de la RSE en Europe est aujourd'hui une question de volonté politique. La RSE va au delà du préalable auquel les entreprises de l'UE doivent se soumettre en Europe et dans les pays tiers où elles ont des activités: respect des principes directeurs de l'OCDE, des droits de l'homme, des normes de l'OIT.

Nous devons soutenir les entreprises engagées dans la RSE, et attirer les PME encore hésitantes grâce à des incitants fiscaux ou légaux, et grâce à la création de diverses agences de notation qui permettront une meilleure communication auprès des investisseurs et des consommateurs et qui permettront de les identifier par le biais d'un label ou d'un étiquetage spécifique. La RSE est une réponse aux attentes sociales des citoyens, car si elle est appliquée par le plus grand nombre d'entreprises, elle permettra une meilleure convergence sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) pozwala uniknąć szkodliwych tendencji i trendów kształtujących się na skutek kryzysu wśród społeczeństwa funkcjonującego w określonym środowisku. CSR musi mieć pozytywny wpływ na sferę zysków ekonomicznych oraz na budowę lepszego obrazu marki. Jest to zachęta do aktywnego udziału przedsiębiorstw w tworzeniu lepszych warunków życia. Popieram przedstawione przez pana posła Richarda Howitta sprawozdanie dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Ponadto jestem przekonany o konieczności wdrażania i przestrzegania międzynarodowych wytycznych OECD dotyczących przedsiębiorstw ponadnarodowych oraz zasad stworzonych i promowanych przez ONZ.

Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być popularyzowana przez wiodące przedsiębiorstwa. Państwa członkowskie powinny zachęcać do zapewnienia godnej pracy i poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Istotnym czynnikiem jest również zwiększenie roli globalnych instrumentów CSR w krajach trzecich. Tym samym chciałbym wyrazić przekonanie, iż CSR zapewni odpowiednią równowagę pomiędzy interesami przedsiębiorstw i ich społeczną odpowiedzialnością.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − This report calls for yet more regulations to be imposed on SMEs, creating additional burdens at a time we should be doing everything we can to help them flourish in order to get our economy back on track.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Howitt relatif à la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Dans le contexte actuel, j'estime que la RSE est indispensable, si l'on souhaite un rétablissement de la confiance dans les entreprises et une reprise économique durable. Je me réjouis de l'accent mis sur l'appui européen aux initiatives mondiales, ainsi que sur la collaboration des secteurs public et privé.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'argomentazione esplicata dall'on. Howitt, in seno alla commissione occupazione e affari sociali, sul tema della responsabilità sociale delle imprese, la quale consiste nell'integrazione volontaria di considerazioni ambientali e sociali nelle operazioni di impresa, quest'ultime quindi ricoprono un ruolo primario nella definizione e implementazione delle azioni a sostegno della RSI. Egli domanda l'istituzione di un regolamento con alcuni principi minimi ed inoltre anche la necessità di rispettare gli standard internazionali. Sebbene questa relazione appoggi la proposta della Commissione di proporre una nuova definizione di RSI, che viene ora riconosciuta come "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società", ci sono alcuni punti sui quali non concordo. Prima di tutto, non sono d'accordo sul richiamo ad un ricorso più diffuso ad intereventi regolamentari sui temi della RSI e neanche ad un maggiore ruolo legislativo delle autorità pubbliche. Inoltre, non sono favorevole all'invito che è stato dedicato alla Commissione di presentare una proposta legislativa sul tema della rivelazione delle informazioni non finanziarie delle imprese. Terminando, non appoggio tantomeno l'auspicio che forme integrate di reporting, che comprendano quindi sia informazioni finanziarie che non finanziarie, diventino la normalità nella prossima decade.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório porque considero que a resolução do Parlamento Europeu sobre a Estratégia UE 2020 afirma a existência de um vínculo inextricável entre a responsabilidade das empresas e a governação das empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Responsabilitatea socială a întreprinderilor ar trebui să respecte principiile şi drepturile fundamentale, cum ar fi cele menţionate de Organizaţia Internaţională a Muncii, în special libertatea de asociere, dreptul de negociere colectivă, interzicerea muncii forţate, eliminarea muncii copiilor şi eliminarea discriminării la locul de muncă. De asemenea, întreprinderile ar trebui să se implice în soluţionarea problemelor sociale agravate de criza economică, cum ar fi lipsa de locuinţe şi sărăcia, precum şi în dezvoltarea comunităţilor în care acestea desfăşoară activităţi. Întreprinderile sunt responsabile pentru adoptarea unor principii şi politici proactive în scopul de a combate discriminarea şi excluziunea socială, de a promova egalitatea de gen şi de a respecta drepturile fundamentale ale tuturor.

Totodată, statele membre ar trebui să încurajeze întreprinderile să elaboreze politici şi să adopte măsuri privind necesitatea de a respecta viaţa privată şi de familie a tuturor angajaţilor. Aceste politici şi măsuri ar trebui să respecte principiul egalităţii şi ar trebui să se extindă la negocieri privind durata şi organizarea timpului de lucru, nivelul de salarizare, punerea la dispoziţia lucrătorilor a unor facilităţi practice şi stabilirea unor condiţii de muncă flexibile, inclusiv natura contractelor de muncă şi posibilitatea de a întrerupe activitatea profesională.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Estamos empenhados no sentido de construir uma Europa forte e competitiva, orientada para o crescimento sustentável, a fim de consolidar a retoma económica. No centro deste processo deve estar uma perspetiva social enquanto motor do crescimento. A questão do alargamento, a nível europeu, da responsabilidade social às empresas constitui, assim, um enorme desafio. De facto, a análise estratégica da responsabilidade social das empresas é um elemento cada vez mais importante da competitividade empresarial. Deverá, assim, contribuir para a gestão dos riscos, a limitação dos custos, a obtenção de capital, as relações com os consumidores, a gestão do pessoal e a capacidade de inovação.

Desta forma, ao favorecerem a responsabilidade social, as empresas estão a encorajar os trabalhadores, os consumidores e os cidadãos a terem mais confiança nelas. Concordo que é preciso ter cuidado para não se criar uma definição demasiado rígida de empreendedorismo social para todo o território europeu que resulte numa regulamentação excessivamente severa, sem qualquer espaço para flexibilidade. Apoio, assim, a criação de princípios comuns que tenham em conta as estratégias políticas, económicas e sociais e os condicionalismos dos vários Estados-Membros. Espero, igualmente, que possa ser lançado, o mais rápido possível, todo um conjunto de iniciativas de cidadania empresarial no âmbito do Ano Europeu dos Cidadãos a decorrer em 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Propunerea raportorului privind integrarea noţiunilor de responsabilitate socială a întreprinderilor (RSI) în programele de studii din şcolile de management tradiţionale este bine venită, pentru a putea folosi cele mai bune practici europene şi mondiale. În plus, consider benefică propunerea privind un nou „pact” cu societatea civilă destinat îndeplinirii obiectivului îmbunătăţirii responsabilităţii sociale a întreprinderilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) pode traduzir-se como o conjunto de ações resultantes da consciência do seu impacto na sociedade ao nível social, ambiental, ético, de direitos humanos, proteção do consumidor, que as empresas assumem voluntariamente nas suas práticas correntes e que vão além de suas obrigações legais para com a sociedade. Por entender que a atual necessidade de relançar o crescimento sustentável na Europa colocou em evidência o valor acrescentado da RSE na UE, demonstrando que a recuperação da confiança nas empresas é vital para restaurar a confiança na recuperação da economia europeia, votei a favor deste relatório. Acrescento ainda que é preciso ter presente o papel e o contributo das empresas europeias para o desenvolvimento sustentável fora do espaço europeu e que numa economia global as cadeiras de produção e valor são transnacionais. Assim, corroboro a sugestão do relator pela inclusão de uma cláusula relativa à responsabilidade social e ambiental em todos os acordos comerciais e de investimento bilaterais assinados pela UE bem como a elaboração de propostas concretas para a aplicação dos princípios de RSE convencionados internacionalmente no âmbito da política comercial da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La responsabilité sociale des entreprises, qui désigne « l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales » doit guider les entreprises européennes dans leurs activités, notamment à l'étranger, particulièrement lorsqu'elles investissent dans des pays où les normes sociales et environnementales sont moins contraignantes qu'en Europe. Si de nombreuses entreprises européennes ont souscrit aux principes de la RSE définis dans le Pacte mondial des entreprises des Nations unies, la progression reste lente, et quelques entreprises européennes sont même mises en cause pour atteinte aux droits de l’homme et violation des droits du travail. L'Europe doit donner corps à la dimension sociétale de l'activité du secteur privé, et montrer l'exemple lorsqu'il s'agit de moraliser les pratiques des entreprises. La RSE doit être appliquée par toutes les entreprises européennes, notamment les PME. Pour y parvenir, il est nécessaire d’adopter une démarche souple et coopérative, permettant la circulation de l’information et la diffusion des bonnes pratiques. La RSE doit devenir un enjeu partagé et pensé comme un investissement utile et positif. L'Union doit aussi intégrer un volet social important à sa politique commerciale, et toujours mentionner la RSE dans les accords commerciaux conclus avec des pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, întrucât consider că ultima comunicare a Comisiei Europene integrează conceptul de RSI în gândirea europeană. Votul meu se înscrie în sprijinul european adus iniţiativelor RSI mult aşteptate, în contextul actualei crize economice. Sunt ferm convins că RSI constituie o oportunitate pentru competitivitatea industrială şi că, prin angajamentul activ al întreprinderilor, se pot iniţia o serie de acţiuni în domeniul creării de locuri de muncă pentru tineri, al sustenabilităţii pensiilor, al promovării unui „salariu minim vital” şi al combaterii practicilor de exploatare a lucrătorilor în lanţurile de aprovizionare ale întreprinderilor.

De asemenea, aş vrea să insist asupra rolului strategic al parteneriatului dintre sectorul public şi cel privat, care poate eficientiza eforturile IMM-urilor în difuzarea politicilor RSI prin acorduri-cadru de cooperare sectorială şi o abordare colectivă a problemelor sociale şi de mediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − This is now an annual exercise in looking at corporate social responsibility. It is a weak report, which does not recommend binding regulation. My Group’s amendments on that issue were rejected. I therefore abstained on the final vote. I know from experience in Wales that stronger regulation is required.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comissão propõe uma nova definição de Responsabilidade social das empresas como "a responsabilidade das empresas pelos seus impactos sobre a sociedade". De acordo com essa definição, as empresas deverão dispor de um conjunto de normas internas que permitam integrar as suas preocupações sociais, ambientais e éticas, com as suas operações comerciais. O objetivo de tais políticas deverá ser o de limitar quaisquer impactos possivelmente negativos da atividade empresarial, melhorando e difundindo as melhores práticas, no reforço da confiança dos cidadãos, fazendo com que elevados níveis de responsabilidade social equivalham, verdadeiramente, a um reconhecimento por parte dos consumidores e a uma clara preferência por parte destes.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório presente, elaborado pelo colega Richard Howitt, versa sobre a responsabilidade social das empresas (RSE), mais concretamente sobre a promoção dos interesses da sociedade e via para uma retoma sustentável e inclusiva. Saúdo o grande consenso obtido à volta desta iniciativa, a qual votei favoravelmente, o que demonstra que o Parlamento Europeu (PE) reconhece o papel que as empresas desempenham na superação da crise económica e financeira que vivemos. Ano e meio após o início do debate sobre esta matéria, concluímos este projeto legislativo que vai trazer mais visibilidade às empresas e maior confiança aos cidadãos e aos trabalhadores. Não tenho dúvida que as empresas socialmente responsáveis são mais eficazes e mais competitivas a médio prazo. Congratulo-me com a preocupação manifestada pelas várias instituições no sentido de coordenarem as suas posições, falando a uma só voz, e tudo fazer para evitar que as pequenas e médias empresas venham a ter de suportar mais despesas devido a novos encargos administrativos. Por último, insto a União Europeia e os Estados-Membros a agirem sobre aqueles países exportadores para a Europa cujo setor empresarial não respeita os três pilares do empreendedorismo empresarial: o social, o económico e o ambiental.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Mais um relatório sobre a responsabilidade social das empresas, desta feita oriundo da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais. Reafirmamos o que dissemos relativamente ao outro relatório sobre este mesmo tema, igualmente votado nesta sessão. A grande questão, que este relatório evita, é que os trabalhadores estão a ser alvo de um brutal ataque aos seus direitos - diminuição dos salários, incumprimento dos contratos coletivos de trabalho por via da imposição da desregulamentação do horário e tempo de trabalho, despedimentos e deslocalizações visando a busca do lucro máximo e o aumento da exploração, etc., etc. - e que a UE é peça-chave nesse ataque. Ou seja, o debate está inquinado à partida. O que é necessário hoje não são votos pios e inconsequentes, declarações de boas intenções, mas o cumprimento estrito das obrigações legais das empresas ao nível dos direitos laborais, da proteção social, das condições de trabalho, de garantia da saúde e segurança no trabalho. E é dever dos Estados assegurá-lo. É necessário também que pare imediatamente o ataque à legislação laboral, visando a sua subversão, como sucede em Portugal.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Najnovšie oznámenie Komisie o sociálnej zodpovednosti podnikov zahŕňa tento pojem do európskeho myslenia, a to v oblasti politiky, v ktorej Európsky parlament zohráva rozhodujúcu úlohu. Predstavuje taktiež významný krok vpred v reakcii na dialóg s Parlamentom a zúčastnenými stranami zapojenými do diskusie o sociálnej zodpovednosti podnikov. V predkladanej správe sa okrem iného konštatuje, že Komisia musí zohrávať oveľa aktívnejšiu úlohu pri plnení usmernení OECD pre viacnárodné podniky a musí ich uvádzať v obchodných a investičných dohodách, poskytovať finančnú podporu budovaniu kapacít, pomáhať pri riešení sťažností v prípadoch údajného porušenia povinností, podmieňovať finančnú podporu podnikom dodržiavaním usmernení a pomáhať novým signatárom na celom svete. Správa zároveň poukazuje na význam transparentnosti a integrovanej udržateľnosti podávania správ ako hlavnej hybnej sily sociálnej zodpovednosti podnikov. Zdieľam názor, že sociálna zodpovednosť podnikov musí prejsť od procesu k výsledkom. V tejto súvislosti považujem zároveň za dôležité, aby sa čoraz viac podnikov k sociálnej zodpovednosti podnikov skutočne priznávalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Les “bonnes” pratiques volontaires ne suffisent pas, et la transparence ne doit pas être une option. Il est indispensable de rompre avec cette approche purement volontariste de la responsabilité sociale des entreprises pour aller vers des obligations juridiques. Dans un contexte d’exploitation intensive des ressources naturelles du Sud, les exemples d’agissements abusifs des entreprises européennes de l’industrie extractive sont légion, avec les conséquences sanitaires, sociales et environnementales dramatiques que nous connaissons. Un système de contrôle et des instruments contraignants doivent être mis en place, et l’initiative pour la transparence des industries extractives doit être incluse dans tous les accords commerciaux. En l’état, dans ce rapport, le compte n’y est pas. Je me suis donc abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw to innowacyjna odpowiedź na różne społeczne czy środowiskowe problemy. Dlatego też powinna być lepiej promowana, tak aby firmy aktywnie ją wykorzystywały, a obywatele byli jej świadomi. Firmy chcą wdrażać zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i musimy zadbać o to, aby zapewnić odpowiednie środowisko prawne, ale też promować ogólne nastawienie, które będzie motywowało firmy do dobrowolnego włączania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do swoich praktyk.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw powinna być postrzegana jako szansa, a nie zagrożenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Pozytywnie oceniam nacisk położony na europejskie wsparcie światowych inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, nową definicję tej koncepcji oraz znacznie bardziej aktywną rolę samej Komisji Europejskiej. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest niezbędna, jeżeli ma nastąpić przywrócenie zaufania do przedsiębiorstw oraz trwałe ożywienie gospodarcze.

W kontekście handlu międzynarodowego odpowiedzialność ta jest o tyle kluczowa, że handel jest uzasadniony, jeżeli przyczynia się do rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i podnoszenia stopy życiowej. Tylko pod takim warunkiem otwarcie wymiany handlowej może być postrzegane jako pozytywne. Europa, ale i społeczność międzynarodowa, stoi przed koniecznością włączenia do zasad wymiany handlowej – w imię spójności – rzeczywistych gwarancji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i praw socjalnych. To ogromnie ważne, ponieważ stanowi odpowiedź na oczekiwania dużej liczby obywateli. Poparłam sprawozdanie, ponieważ wnosi ono ważny wkład w debatę o rozwoju tej jakże istotnej koncepcji.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I have voted to support this report as I believe that corporate social responsibility (CSR) provides a means by which SMEs can restore consumers’ trust and confidence in them and I also believe that it provides businesses with an opportunity to increase their competitiveness. This report acknowledges the importance of integrated sustainability along with transparency as key drivers in promoting and establishing CSR and this is a fundamental point with which I agree. Hopefully, CSR will become a widespread business practice as that would be beneficial for both SMEs and European society. This could be advanced through integrating teaching about CSR into business schools and establishing it as common knowledge among the future business leaders within Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, nes manau, kad šis komunikatas yra dalykiškas, nukreiptas į ateitį ir pritaikytas prie įmonių socialinės atsakomybės pokyčių Europoje ir pasaulyje. Jame nustatytas tvirtas tolesnių veiksmų pagrindas. Įmonių socialinė atsakomybė yra būtina pasitikėjimo verslu atkūrimo ir tvaraus ekonomikos atgaivinimo sąlyga. Komunikate visiškai teisingai teigiama, kad labai svarbu laipsniškai didinti įmonių socialinę atsakomybę, imtis verslo sąmoningumo iniciatyvų, kaip dalies programos „2013-ieji – Europos piliečių metai“, ištirti bendrą įmonių socialinės atsakomybės poveikį socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendimui, kad būtų pabrėžta būtinybė nedelsiant išspręsti šiuos uždavinius, ir sudaryti naują susitarimą su pilietine visuomene. Įmonių socialinė atsakomybė yra įmonių atsakomybė už jų daromą poveikį visuomenei, būtent šio poveikio verslas ir visuomenė kartu turėtų siekti labiausiai.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Kastler (PPE), schriftlich. Corporate social responsibility – der Begriff mag neudeutsch sein, die Idee ist es nicht: Gerade in meiner Heimat Bayern ist soziale Verantwortung von Unternehmen Tradition und daheim. Da muss und kann uns Europa nichts vorschreiben. Entscheidend ist doch, was die Kunden wollen. Politik kann all das nur unterstützen, nicht verordnen. Ich spreche mich gegen jeglichen Versuch aus, wieder mal jeden und alles aus Brüssel regulieren zu wollen – statt aus Vorzeigebeispielen zu lernen. Nicht mit uns, nicht mit der CSU! Berichtspflichten für den Mittelstand etwa untergraben die Freiwilligkeit. Es wäre das Aus für die erfolgreiche Entwicklung des sozialen Unternehmertums der letzten Jahre. Entsprechend falsch ist der gemeinsame Ansatz von Europäischer Kommission und den Linken hier im Europäischen Parlament, verpflichtende CSR-Maßnahmen über die Hintertür einführen zu wollen. Wir in Bayern fordern keine CSR – wir fördern! Knapp 800 Unternehmen sind in der CSR-Plattform „Wirtschaft weiß-blau“ aktiv. KMU profitierten vom Förderprogramm „Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand“ – knapp 40 Millionen Euro EU-Fördermittel werden dabei bundesweit eingesetzt. Bei uns hat Verantwortung eben Tradition. Wir wissen: CSR zahlt sich aus! Soziale Verantwortung ist ein wichtiger Wettbewerbs- und Standortfaktor. Ganz ohne Bürokratie und Verordnung!

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur de cette résolution du Parlement, qui félicite la Commission sur sa communication en matière de responsabilité sociale des entreprises, notamment concernant l'accent mis sur l'appui européen pour les initiatives en matière de RSE mondiale, tout en insistant sur la nécessité de trouver un juste équilibre entre approches réglementaires et les approches volontaires, bien qu'une réglementation minimale en la matière soit essentielle. Elle souligne en particulier la nécessité de respecter et d'appliquer les normes internationales en matière de RSE, notamment celles de l'OCDE et de l'accord de principe des Nations unies.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. − Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest niezbędna, jeżeli ma nastąpić przywrócenie zaufania do działalności gospodarczej spółek i firm oraz trwałe ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej. Powinniśmy ją postrzegać jako szansę, a nie zagrożenie dla konkurencyjności tych jednostek. Należy zwrócić się do odpowiedzialnych i dobrze prosperujących przedsiębiorstw o wykazanie aktywnego zaangażowania w proces łagodzenia społecznych skutków kryzysu. Działanie to powinno polegać na wdrożeniu zaproponowanych przez sprawozdawcę rozwiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, to jest w dziedzinach tworzenia miejsc pracy, zdrowia w miejscu pracy, stabilności emerytur, promowania płac zapewniających utrzymanie na minimalnym poziomie, eliminowania praktyk wyzysku pracy w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw, oraz na promowaniu nowych rynków społecznie pożytecznych i ekologicznych produktów i usług. Z tego względu właśnie głosowałam za przyjęciem sprawozdania posła Richarda Howitta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), în scris. − Am votat pentru raportul privind responsabilitatea socială a întreprinderilor deoarece cu atât mai mult acum, în contextul actualelor dificultăți economice și sociale cu care se confruntă statele membre, este foarte important să sprijinim și să încurajăm întreprinderile mici si mijlocii (IMM), pentru că acestea pot determina o creștere economică sustenabilă prin crearea de noi locuri de munca și, implicit, pot rezolva probleme sociale. Din această perspectivă, este utilă propunerea de a crea și aplica un cadru de orientări care să nu reprezinte norme legislative, dar care să fie adecvate necesităților IMM-urilor, să sprijine dezvoltarea acestora și, în același timp, să armonizeze, cu rezultate optime, nevoile de protejare a mediului și cele privind problemele sociale. Ar fi utilă elaborarea de către Comisie, în cooperare cu autoritățile naționale și platformele multilaterale, a unui mecanism de cooperare sectorială între IMM-uri, care să ducă la o abordare integrată a problemelor existente, inclusiv a celor privind aspecte sociale și de mediu. Acest cadru de orientări nu trebuie în niciun caz să înlocuiască, ci doar să completeze legislația aplicabilă, negocierea colectivă și dialogul cu membrii sindicatelor.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this resolution which supports the Commission’s intention to deepen CSR in Europe by producing guidelines and supporting multi-stakeholder initiatives for individual industrial sectors, and appeals to leading companies and associations to embrace this initiative.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport qui propose une nouvelle définition de la responsabilité sociale des entreprises comme étant "la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société". Les entreprises doivent engager un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l'homme et de consommateurs dans leurs activités. Nous devrions, avec cette nouvelle stratégie, créer une communauté de valeurs pour les propriétaires/actionnaires, ainsi que pour les autres parties prenantes et l'ensemble de la société.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A atual crise económica mundial pode ter sido resultado de erros no que respeita à transparência e à responsabilidade, bem como de uma visão de curto prazo. É responsabilidade de todos que estas lições sejam apreendidas para evitar repetições no futuro. A RSE, se implementada corretamente e praticada por todas as empresas, dá um grande contributo para restaurar a confiança perdida, necessária para uma recuperação económica sustentável, podendo também atenuar as consequências sociais da crise económica. Quando as empresas assumem a responsabilidade para com a sociedade, o meio ambiente e os trabalhadores geram uma situação de vantagem a todos os níveis, que contribui para aumentar a base de confiança necessária ao seu sucesso económico. É assim importante tornar a RSE parte da estratégia de responsabilidade empresarial e da sociedade no seu conjunto. Muitas empresas, especialmente as pequenas e médias empresas (PME), estão a dar um excelente exemplo nesta matéria. É este caminho que devemos trilhar para um crescimento sustentável e para evitar crises futuras. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Si bien el informe señala su preocupación por la precarización del mundo del trabajo, la vulneración de los derechos sindicales, el aumento de la violación de los derechos humanos o la destrucción del medio ambiente, preocupaciones que comparto, no he podido votar a favor del informe, puesto que no propone ninguna medida vinculante para que las empresas cumplan su responsabilidad social. Es más, el ponente socialdemócrata, el Sr Howitt, apoya la propuesta de la Comisión incluida en su comunicación "Una Nueva Estrategia de la UE 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas" y considera como más adecuada la promoción de la cooperación voluntaria entre empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales, que la aplicación de normas que obliguen a las empresas a aplicar códigos de conducta en materia social, laboral y medioambiental que existen como principios pero que, por regla general, no se traducen en la práctica. Por ello, no he podido apoyar este informe que se queda corto, ya que considero que el planteamiento actual sobre responsabilidad social de las empresas es insuficiente y que deberían promoverse medidas vinculantes así como programas de inversión pública y una imposición mayor sobre el capital.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Même si de nettes améliorations ont été observées, de nombreuses entreprises européennes n'ont pas encore totalement intégré les préoccupations d’ordre social et environnemental dans leurs activités et leur stratégie, qui portent atteinte aux droits du travail et aux droits de l'homme en général. Ainsi, seuls quinze États sur vingt-sept promeuvent la RSE, ce qui est interpellant.

Toutefois, avant d'inviter tous les États membres à suivre le chemin de la RSE, il serait judicieux qu'ils appliquent, dans un premier temps, les principes fondamentaux de l'Organisation internationale du travail, comme l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire et l'abolition effective du travail des enfants.

Dans un deuxième temps, l'Union européenne doit montrer l'exemple si elle veut que ses États membres agissent en conséquence: elle doit arrêter de traiter avec des pays qui enfreignent allègrement les droits du travail et de l'homme, et inclure dans ses accords commerciaux des clauses faisant respecter ces droits et la RSE ensuite. De cette manière, en plus de restaurer la confiance entre les entreprises et l'économie, mise à mal par la crise, on assistera au respect des droits fondamentaux des travailleurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Corporate social responsibility (CSR) is indispensable if there is to be a restoration of trust in business and a sustainable economic recovery. Business should consider initiatives aiming at preserving and creating jobs, especially for young people, women, and vulnerable people.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), por escrito. Votei naturalmente a favor do relatório Howitt sobre Responsabilidade Social das Empresas, que constitui um notável progresso na definição dessa noção e das suas implicações e na sua visibilidade política. Importa sublinhar em especial três pontos: (i) a inclusão da dimensão social no conceito de RSE, ao lado e ao mesmo título da tradicional dimensão ambiental; (ii) a importância de estabelecer e generalizar uma obrigação de reporting das empresas acerca do cumprimento das suas obrigações em matéria de RSE: (iii) a importância da RSE nas relações comerciais externas e no investimento direto estrangeiro. A RSE deve ser considerada como componente essencial da noção de economia social de mercado, que caracteriza a ordem económica da União Europeia (nos termos do artigo 3.°, n.° 3, do Tratado da União Europeia), bem como da noção de desenvolvimento sustentável, económico, social e ambiental, que deve pautar a ação da União nas relações externas (artigo 21.°, n.° 2, alínea d), do TUE).

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Visų pirma, įmonės turėtų aktyviau persvarstyti verslo procesus per tvarumo, poveikio aplinkai ir suinteresuotoms šalims prizmę. Kitas svarbus aspektas yra tai, kad ĮSA padeda geriau derinti verslo ir darbuotojų interesus, motyvuoti darbuotojus, taip pat taupyti sąnaudas, dėl to turėtų būti daugiau integruojama į įmonių strategijas. Atsižvelgiant į šiandieninę statistiką, stambios įmonės turėtų aktyviau taikyti įmonės socialinės atsakomybės praktiką, kuri skatina pelno siekimą atsakingai. Be to, MVĮ turėtų būti aktyviau įtraukiamos į dialogą socialinės atsakomybės klausimais. MVĮ, turėdamos itin glaudžius ryšius su vietovėmis ir jų bendruomenėmis, gali atlikti strateginį vaidmenį šiame procese. Pažymėtina, kad socialiniai įmonių, ypač MVĮ, veiksmai gerina vietinių bendruomenių gyvenimą ir mažina valstybės dalyvavimo būtinumą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vertinant įmonės socialinę atsakomybę kiekvienu atveju būtina atlikti ne tik tos konkrečios įmonės esamos padėties įvertinimą, remiantis ĮSA rodiklių sistema, bet ir atsižvelgti į jos tiekimo grandinę sudarančių įmonių ir visų subrangovų elgesį.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A última comunicação da Comissão sobre a responsabilidade social das empresas incorpora a responsabilidade social das empresas no pensamento europeu, numa área política em que o Parlamento Europeu tem desempenhado um papel decisivo. Representa ainda um grande passo em frente na resposta ao diálogo com o Parlamento e as partes envolvidas no debate sobre a responsabilidade social das empresas desde a anterior comunicação. No referido documento, a responsabilidade social das empresas é colocada no contexto da atual crise económica e salienta-se a sua indispensabilidade para restabelecer a confiança nas empresas e numa recuperação económica sustentável. Por concordar com esta linha de orientação e com as considerações feitas neste sentido no presente relatório, votei favoravelmente o presente documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Abstention. The report is the newest element of a constantly weakening yearly exercise of the Employment Committee writing a report on corporate social responsibility. The result of an S&D rapporteur negotiating only with his EPP (and ALDE) counterparts is a weak, almost empty report based on a cheap deal of big political groups agreeing on not mentioning the words mandatory, control mechanism, binding, regulation or anything similar in the text (in exchange for not mentioning voluntary either). On the other hand, it contains an indirect reference to extraterritorial jurisdiction in the most extreme cases of human or labour rights violation. Our amendments on binding CSR provisions or reference to a potential regulation have been rejected.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour as I support the key message from this report – that CSR forms a vital part of the route towards a sustainable recovery and that the EU and its Member States as well as our companies must work harder to increase company engagement and to meet international standards and initiatives.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − A vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos uniós politikának úgy kell megvalósulnia, hogy az kiegészítse a nemzeti szabályozást. Nem támogatom azonban az olyan egyetemes megoldásokat, amelyek nem veszik figyelembe azon nemzeti piacok és ágazatok sajátosságait, amelyekben a vállalatok működnek, továbbá amelyek adott esetben az adminisztratív terhek növekedését okozhatják. Megfelelő rugalmasságot kell biztosítani tehát a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó iránymutatások végrehajtásakor annak érdekében, hogy igazodni lehessen az egyes tagállamok és régiók egyedi követelményeihez, különösen a kkv-k kapacitásai tekintetében. A vállalkozásoknak a társadalomra gyakorolt hatásuk iránti felelőssége abban nyilvánul meg, hogy a tulajdonosok és a többi érdekelt fél - tágabb értelemben véve a társadalom - számára a lehető legtöbb közös érték előállítására törekednek. Ezáltal lehetővé válik a vállalat működése során felmerülő lehetséges negatív hatások felismerése és megelőzése.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – S'il est judicieux de se prémunir contre l'accusation d'"écoblanchiment", la RSE doit être considérée comme une occasion à saisir et non comme une menace pour la compétitivité des entreprises. Elle fait également partie du propre "permis social" de l'Europe pour poursuivre une croissance tirée par le commerce.

La pensée à court terme à Bruxelles, qui se concentre exclusivement sur la transparence, la responsabilité et l'obligation de rendre compte des seuls marchés financiers reproduirait également les mêmes erreurs dont les responsables de l'effondrement du système bancaire sont accusés.

Ce rapport invite les entreprises responsables à démontrer leur engagement actif à atténuer les conséquences sociales de la crise et en lançant un certain nombre d'actions en matière de RSE: la création d'emplois pour les jeunes, la santé au travail, la viabilité des retraites, la promotion du "salaire minimal vital", la lutte contre les pratiques d'exploitation au travail dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises et la promotion de nouveaux marchés pour des produits et services socialement utiles et environnementaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A responsabilidade social das empresas é, na União Europeia, constituída por uma combinação de medidas obrigatórias e voluntárias. Como responsabilidade social das empresas, entende-se que no decorrer da sua atividade económica, estas deverão fazer o possível para diminuir os efeitos adversos dessa mesma atividade na sociedade. À semelhança do relator, concordo que as políticas de responsabilidade social deverão sempre depender das capacidades económico-financeiras e necessidades das próprias empresas para as implementar. No entanto, a existirem políticas de responsabilidade social, de carácter voluntário ou obrigatório, estas deverão seguir standards mínimos como as linhas orientadoras definidas pela OCDE e os princípios orientadores definidos pela ONU. A transparência no meio empresarial deverá ser fomentada ao máximo, pelo que me junto ao relator no apoio à Comissão para que esta formule uma proposta legislativa sobre a divulgação dos interesses não financeiros das empresas. Face ao exposto, votei favoravelmente o relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I gave my full backing to a report today which calls for businesses and companies to make positive contributions to society through Corporate Social Responsibility (CSR). I agree that increased measures are needed to bring about environmental changes to ensure a sustainable economic recovery and I echo the rapporteur's calls for EU businesses to take action on youth job creation and address exploitative work practices. Furthermore, I support the promotion of new markets in socially useful and environmental products and services. I sincerely hope that this vote will be addressed by the Commission and that it will push forward new proposals for a law on non-financial reporting by business, which would require companies to publicly report on their sustainability. Finally, I specifically support calls for the European Commission to lead on this issue - to report on the sustainability of the institution and to introduce scheme where staff are able to volunteer in social and environmental projects.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Le vote de notre assemblée démontre que le concept de "responsabilité sociale des entreprises" (RSE) n'est pas un gros mot, mais doit être considéré comme un catalogue des meilleures pratiques en matière sociale et environnementale, pour garantir l'emploi et la croissance durable de nos entreprises. J'ai soutenu ce texte, qui encourage la promotion de ces normes et pratiques justes et responsables, car cela apparaît comme un moyen de renforcer la confiance envers le secteur privé et son attractivité. La RSE est un levier pour la compétitivité, la croissance et l'emploi, aussi je me félicite que de très nombreuses entreprises, particulièrement les PME, mettent en œuvre ces bonnes pratiques. Cela participe à nos objectifs de lutte contre la désintégration sociale et la dégradation de l'environnement, afin de favoriser la durabilité de l'entreprenariat en Europe. Si nos entreprises s'engagent sur la voie de la RSE telle que nous la prônons au Parlement, les bénéfices attendus seront considérables pour nos bassins d'emplois, sans que cela n'induise de coût supplémentaire. La valeur ajoutée de ces pratiques est donc immédiate, et c'est à ce titre que je défends un fléchage des fonds européens vers les entreprises les plus vertueuses en matière sociale et environnementale.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Ich habe für den Bericht über soziale Verantwortung der Unternehmen gestimmt, da die Industrie mehr gesellschaftliche Verantwortung übernehmen sollte. Corporate social responsibility steht für das Engagement von Unternehmen im Umwelt- und Sozialbereich. Gerade Letzteres ist in Zeiten einer Finanz- und Wirtschaftskrise mit verschärften gesellschaftlichen Problemen wie Jugendarbeitslosigkeit und Armut enorm wichtig, um den sozialen Frieden zu wahren. Corporate social responsibility kommt den Unternehmen schließlich gleich auf zwei Arten zugute: Einerseits fördern solche Maßnahmen das Vertrauen der BürgerInnen in die Wirtschaft, und andererseits können die Unternehmen selbst dazu beitragen, die Gemeinschaften, in denen sie unternehmerisch tätig sind, weiterzuentwickeln.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − W projekcie rezolucji Parlamentu pozytywnie oceniono nowy nacisk położony na europejskie wsparcie światowych inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przede wszystkim debata na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest umieszczona w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego. Przedstawiono argument, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest niezbędna, jeżeli ma nastąpić przywrócenie zaufania do przedsiębiorstw oraz trwałe ożywienie gospodarcze. Krótkoterminowe myślenie w Brukseli, które koncentruje się wyłącznie na przejrzystości, odpowiedzialności i rozliczalności tylko rynków finansowych, wiązałoby się z powtórzeniem tych samych błędów, o które oskarżane są podmioty odpowiedzialne za upadek banków.

Kolejnym punktem priorytetowym sprawozdania jest przedstawienie konkretnych koncepcji, które pomogą przełożyć zamiar Komisji na lepszą realizację światowych inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Społeczna odpowiedzialność biznesu to ważna kwestia. Przygotowane sprawozdanie posła Howitta doskonale ujmuje jej ducha. W Polsce od kilku lat widać, że firmy oraz przemysł starają się inwestować promil swoich środków w cele społecznie akceptowane. Dotują fundacje, budują obiekty użyteczności publicznej oraz wspierają sport. Szczególnie ta ostatnia forma stała się popularnym sposobem łączenia obopólnego interesu – reklamy spółki i wsparcia lokalnego sportu. Dla przykładu najbardziej zasłużony dla Krakowa klub piłkarski – krakowska Wisła, będąca wizytówką polskiej piłki od prawie 107 lat – wspierana jest przez światowego potentata w produkcji kabli. Kobieca sekcja koszykarska tego wspaniałego i zasłużonego dla Polski klubu, zdobywającego laury zwycięstwa na arenie międzynarodowej, wspierana jest przez firmę z sektora przetwórstwa, która zakłady produkcyjne ulokowała w Małopolsce. Pozostaje mi tylko kibicować takim rozwiązaniom.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A questão que se coloca é: em tempos de crise, quais são os verdadeiros problemas dos trabalhadores? Diminuição dos salários, incumprimento dos contratos coletivos de trabalho por via da imposição da desregulamentação do horário e tempo de trabalho, despedimentos e deslocalizações que só servem para engordar os lucros dos empresários… Ou seja, o que é necessário hoje não são declarações de boas intenções mas simplesmente o cumprimento estrito das obrigações legais das empresas ao nível dos direitos laborais, da proteção social, das condições de trabalho, de garantia da saúde e segurança no trabalho. E é dever dos Estados assegurá-lo. Desta forma, estes conceitos apenas servem para branquear o incumprimento das empresas e a falta de fiscalização dos Estados no que se refere aos direitos laborais. Por outro lado, não aceitamos conceções segundo as quais os funcionários das instituições europeias devem estar disponíveis para propagandear as políticas europeias em ações de “voluntariado” que serviriam, teoricamente, para dar o exemplo aos demais trabalhadores. Tal constituiria uma exploração e instrumentalização inadmissível dos funcionários das instituições europeias.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy