Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2013/2533(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

B7-0055/2013

Debates :

Votaciones :

PV 07/02/2013 - 5.6
CRE 07/02/2013 - 5.6
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2013)0055

Debates
Jueves 7 de febrero de 2013 - Estrasburgo Edición revisada

6.10. 22º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
Vídeo de las intervenciones
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, I voted in favour of this resolution as I agree with the main points of the report. However, as the EPP shadow rapporteur for the European Instrument for Democracy and Human Rights, I would like to refer to one aspect in particular, and this is the protection of human rights defenders, which in my view must be one of the Union’s key priorities. External action in support of human rights worldwide means spending money in order to help people. This help must come swiftly, meaning quickly, and it must be effective. Human rights defenders, as we call them, are brave people, people who often face an incredible amount of political pressure, abuse and injustice.

This is my understanding of human rights support and I appreciate that the report mentioned this issue. The Union must take bold steps to protect the lives of people fighting for its values. We have the money to do it. We must also show that we have the courage to act.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo a presente resolução, começando por reiterar veementemente a importância da participação ativa da UE nos mecanismos da ONU no domínio dos direitos humanos, incluindo o CDHNU e deste modo encorajo os Estados-Membros a assim procederem mediante o co-patrocínio de resoluções, a participação ativa nos debates e diálogos interativos e a emissão de declarações; apoio fortemente o recurso crescente da UE a iniciativas transregionais. Realço ainda a importância da criação do lugar de Representante Especial da UE para os Direitos Humanos (REUE), o que por sua vez deve aumentar a eficácia, coerência e visibilidade da política da UE em matéria de direitos humanos no contexto do CDHNU e desenvolver uma estreita cooperação com o ACDH e os Procedimentos Especiais. Recordo a eficácia potencial da ação da UE quando ela e os seus Estados-Membros promoverem coletivamente a sua influência, salientando a importância de se continuar a reforçar a coordenação e cooperação entre os Estados-Membros. Apelo à adoção de medidas mais ousadas e ambiciosas e compromissos concretos; encorajo, neste contexto, o SEAE, nomeadamente através das delegações da UE em Genebra e Nova Iorque, a incrementar a sua coerência através de consultas substantivas e atempadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for this resolution because it reiterates our strong support for the EU’s active participation in the work of the UN Human Rights Council. We call on the Member States to co-sponsor resolutions and to participate actively in debates to facilitate an engaged relationship with the UNHRC. It is important to enhance coordination between the Member States in order to reach common ground on human rights issues. I believe that the establishment of the position of the EU Special Representative for Human Rights (EUSR) is a step in the right direction. The Special Representative should work to enhance the effectiveness, coherence and visibility of the EU’s human rights policy in the context of the UNHRC and to develop close cooperation with the OHCHR and the Special Procedures. With this resolution we also express our concerns regarding the persistence of the practice of ‘bloc politics’ which continue to affect the selection of countries receiving the UNHRC’s attention.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Najbliższe posiedzenie Rady Praw Człowieka będzie musiało odnieść się do kilku palących problemów. Szczególnej wagi nabiera obecna sytuacja w Mali i Republice Środkowoafrykańskiej oraz wciąż nierozwiązany konflikt syryjski. W tych ogarniętych wojną państwach doszło w ostatnim czasie do wielu przypadków pogwałcenia praw człowieka, a także, niestety, do zbrodni wojennych. Istnieje ponadto bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa krajów europejskich.

Jako członek Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej, chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Przedstawiciel na kwestie związane z dyskryminowaniem praw mniejszości chrześcijańskiej w Birmie. W kraju tym praktycznie też nie istnieje swoboda wypowiedzi i niezależność mediów. Szerokie poparcie dla ustanowienia specjalnego sprawozdawcy Rady Praw Człowieka do spraw Białorusi pokazuje, że sytuacja w tym kraju skupia wreszcie coraz większą uwagę społeczności międzynarodowej. Liczę na konkretne propozycje rozwiązań w odniesieniu do reżimu prezydenta Łukaszenki. Głosowałem za przyjęciem rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi Europos Sąjunga turėtų stengtis, laikydamasi vieningos bendros pozicijos, atvirai pasisakyti prieš žmogaus teisių pažeidimus. Svarbu pažymėti, jog 2012 m. rugsėjo mėn. į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos (JTŽTT) veiklą buvo išrinkta 18 naujų narių tiek iš Europos, tiek pasaulio valstybių ir jos su naryste susijusią veiklą vykdo nuo 2013 m. sausio 1 d. Šiuo metu devynios ES valstybės narės yra JT Žmogaus teisių tarybos narės. Europos Sąjungai ir valstybėms narėms, pasinaudojus savo bendra įtaka, ES veiksmai galėtų būti efektyvūs ir veiksmingi už savo žmogaus teises kovojantiems asmenims. Kaip rodo konkretūs pavyzdžiai, labai svarbu ir toliau teikti visapusišką paramą Sirijos gyventojams, užtikrinti specialųjį pranešėją žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais ir atkreipti dėmesį į tarpregioninį pritarimą rezoliucijai, taip pat toliau stebėti padėtį ir teikti paramą Centrinės Afrikos Respublikai, kur ginkluotos grupuotės yra užpuolusios ir užėmusios keletą miestų šalies šiaurės rytuose ir dalyvauti kituose panašaus pobūdžio, tarptautiniuose veiksmuose. Bet kokios formos represijos prieš asmenis neturi būti toleruojamos ir kenkti visai Jungtinių Tautų žmogaus teisių sistemai. Taigi, būtina užtikrinti tinkamą apsaugą nuo tokių bauginimo aktų, skiriant pakankamą finansavimą bei nešališkai vykdant pagrindines paramos užduotis.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Popieram rezolucję na 22. posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ. Poszanowanie i promowanie praw człowieka stanowi jeden z filarów Unii Europejskiej, a jej zaangażowanie w prace prowadzone na forum ONZ jest tego dobrym przykładem. W celu wzmocnienia prezentowanego stanowiska UE powinna mówić jednym głosem wobec naruszania praw człowieka na świecie. Konieczne jest też zarówno zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi UE, jak i dalsze zwiększanie zaangażowania UE na arenie międzynarodowej. Pomimo podejmowanych wysiłków w wielu regionach świata dochodzi do rażących naruszeń praw człowieka i podstawowych wolności oraz zbrodni dokonywanych na ludności cywilnej w trakcie konfliktów zbrojnych.

Mój szczególny niepokój budzi sytuacja w Syrii, Mali, Korei Północnej i Białorusi. Wyrażam też zaniepokojenie sytuacją w Izraelu i Strefie Gazy. Ze względu na częste przypadki represji i zastraszania obrońców praw człowieka oraz działaczy opozycji politycznej szczególnie ważne jest zapewnienie im skutecznej ochrony i wsparcia. Pragnę również zwrócić uwagę na występujący w wielu krajach bulwersujący fakt łamania prawa do wolności religii i wyznania oraz dyskryminacji i przemocy na tle religijnym. Wielokrotnie ofiarami tego stają się chrześcijanie. Dlatego niezbędne jest położenie kresu ich dyskryminacji i prześladowaniom.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this for the simple reason that I am against the EU’s involvement in the UN human rights mechanisms and, in particular, the UNHRC. I do not see the value in the Member States engaging in such participation.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Considerando que o respeito, a promoção e a salvaguarda da universalidade dos direitos do Homem fazem parte do acervo jurídico e ético da União Europeia e constituem um dos fundamentos da unidade e da integridade europeias, venho expressar todo o meu apoio ao presente Relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider de o mare importanţă ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, fiind prima oară când UE a ratificat o convenţie ONU în calitate de entitate juridică şi de aceea cred că UE trebuie să semneze şi să ratifice şi Convenţia Consiliului Europei privind violenţa împotriva femeilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por registar com agrado o facto de a ordem de trabalhos da 22.ª sessão ordinária do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas incluir debates de grande atualidade, como por exemplo, o impacte negativo da corrupção no usufruto dos direitos e o direito das crianças a serviços de saúde de qualidade. Espera-se que os Estados-Membros da UE contribuam de maneira ativa para esses debates e que declarem inequivocamente que os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A preocupação e o compromisso com os direitos humanos são uma das marcas fundadoras da União Europeia e uma das que melhor a definem ainda nos dias de hoje. O território da União conta, felizmente, com elevados índices de respeito e cumprimento dos direitos humanos e, externamente, aquela não deve abdicar nem diminuir os seus esforços no sentido de procurar atrair os seus parceiros a idêntico cumprimento. A bem do seu próprio equilíbrio, da segurança das suas fronteiras e da necessária solidariedade com os povos mais afetados pelo desrespeito dos valores mais elementares de civilização e decência, os Estados europeus devem manter e reforçar a sua posição liderante nesta matéria. Ainda muito há a fazer, mas é louvável o esforço já desenvolvido pela União. A 22.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas constitui mais uma oportunidade para os Estados-Membros da União poderem coordenar as suas posições e procurarem promover uma agenda global exigente no tocante àqueles direitos. Não basta à União regozijar-se com os seus padrões internos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas é o fórum onde são debatidas todas as situações de violação dos direitos humanos. A proposta de resolução comum que acabámos de votar, apresentada nos termos dos números 2 e 4 do artigo 110.º do Regimento, incide sobre a preparação da 22.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas. A atribuição do Prémio Nobel da Paz 2012 à União Europeia (UE) constitui o reconhecimento máximo, a nível internacional, do trabalho que a UE tem vindo a desenvolver, ao longo das últimas décadas, na defesa dos direitos humanos. Na 22.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas, que se realiza no próximo dia 25 de fevereiro na cidade suíça de Genebra, é fundamental que a UE fale a uma só voz e que denuncie todas as violações de Direitos Humanos onde quer que essas violações ocorram: Síria, Paquistão, Irão, Laos, Birmânia, Mali, etc. Insto, pois, os representantes da UE a denunciarem todas as situações que colidam com os valores e princípios da UE, nomeadamente a perseguição das minorias, quer por motivos étnicos ou religiosos, e todas as formas de liberdade: de expressão, associação, informação e digital.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A posição da maioria do Parlamento sobre a 22ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU assenta na tradicional conceção restritiva e instrumental dos direitos humanos, e no habitual desfiar de argumentos que sempre deixa à vista grosseiras contradições. O ataque que vem sendo promovido pela UE aos direitos e conquistas dos trabalhadores e dos povos, nomeadamente dos portugueses, ao nível dos seus salários e pensões, com graves efeitos na limitação do acesso à alimentação e à água, à saúde, habitação, educação, cultura, etc., é um ataque aos direitos humanos. Apesar disso, a maioria deste Parlamento volta a querer dar lições de direitos humanos ao mundo. Não tem legitimidade nem credibilidade uma maioria que apoiou e apoia agressões na Líbia, no Afeganistão e no Iraque, onde todos os dias se continua a morrer devido a essas guerras. Uma maioria que fecha os olhos perante a manutenção da ocupação da Palestina por Israel e o verdadeiro regime de apartheid imposto por este último, com sucessivos ataques aos mais elementares direitos do povo palestiniano. Uma maioria que se mantém silenciosa perante os assassinatos seletivos levados a cabo pelos aviões não tripulados, vulgarmente conhecidos como drones, que matam na Ásia Central, Península Arábica, Médio Oriente, Corno e Norte de África.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Rešpektovanie, presadzovanie, ochrana, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv je súčasťou etického a právneho acquis EÚ a jedným zo základných kameňov európskej jednoty a celistvosti. Európska únia by mala vynakladať snahu o dodržiavanie ľudských práv, vystúpiac proti ich porušovaniu. Mala by sa snažiť zjednotiť spoločné snahy jednotlivých štátov v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov a mala by v tejto súvislosti naďalej posilňovať spoluprácu a zvýšiť organizačné opatrenia medzi jednotlivými členskými štátmi. Rada Európskej únie prijala strategický rámec pre ľudské práva a demokraciu a akčný plán na jeho vykonávanie s cieľom dosiahnuť efektívnejšie, viditeľné a konzistentné politiky EÚ v tejto oblasti. Ochrana ľudských práv je jednou z kľúčových priorít Únie. Represálie a zastrašovanie ochrancov ľudských práv, ktorí spolupracujú s OSN pre ľudské práva, by toto úsilie mohli ohroziť. I preto považujem za potrebnú a opodstatnenú finančnú podporu pridelenú na naliehavú ochranu a podporu ochrancov ľudských práv v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I support this resolution. It is important because it takes note of the ongoing process of confirming EU priorities for the 22nd session of the United Nations Human Rights Council. It welcomes the focus given by the EU to the situation in Syria, Burma/Myanmar, the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) and Mali. It also endorses the focus on thematic issues such as freedom of thought, religion and belief, the abolition of the death penalty, the rights of the child, business and human rights, violence against women and LGBTI rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A promoção e a salvaguarda da universalidade dos direitos do Homem fazem parte do acervo jurídico e ético da União Europeia e constituem um dos fundamentos da unidade e da integridade europeias É de extrema importância que a ordem de trabalhos da 22.ª sessão ordinária inclua debates sobre a integração dos direitos humanos, o impacto negativo da corrupção no usufruto dos direitos humanos e a comemoração do 20.º aniversário da adoção da Declaração e do Programa de Ação de Viena, bem como debates interativos, como os debates sobre os direitos das pessoas com deficiência, bem como as reuniões alargadas sobre várias questões, como o direito da criança à saúde garantida pelas mais exigentes normas sanitárias. É essencial que o Serviço Europeu para a Ação Externa e os Estados-Membros da UE contribuam de maneira ativa para esses debates e que declarem inequivocamente que os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor de la resolución del mandato del Parlamento Europeo al 22 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, puesto que considero que deja fuera tres cuestiones muy importantes relacionados con la Política Exterior y la propia realidad de la Unión Europea: la situación de los derechos humanos en los territorios del Sahara Occidental ocupados por Marruecos, la situación en la parte ocupada por Turquía del norte de la Isla de Chipre y el programa de vuelos y cárceles secretas de la CIA. El Parlamento Europeo debe denunciar ante las Naciones Unidas la ocupación turca del 37% de Chipre y la política inaceptable de colonización que atenta contra la integridad turco-chipriota. Ahora bien, he presentado una enmienda para incluir una condena al Reino de Marruecos por la sistemática violación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental y que exige la liberación de todos los presos políticos saharauis, teniendo en especial consideración la urgencia de la situación del grupo de 24 presos de Gdeim Izik que están siendo juzgados estos días por un tribunal militar de la fuerza ocupante en Rabat. Esta enmienda ha sido aprobada, lo cual me congratula inmensamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La révision récente de la stratégie de l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme devrait améliorer notre crédibilité au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. L'Union européenne doit veiller à s'exprimer par le biais de positions communes et unies si elle veut être efficace et peser sur la scène internationale. Il est donc essentiel de renforcer la coopération et d'améliorer les modalités organisationnelles et la coordination entre les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The agenda of the 22nd regular session includes panel discussions on human rights mainstreaming, on the negative impact of the financial and economic crisis and corruption on human rights, and on the commemoration of the 20th anniversary of the adoption of the Vienna Declaration and Programme of Action. There will also be interactive debates, such as on the rights of persons with disabilities, and extensive meetings on various issues, such as children’s right to the highest attainable standards of health. The resolution calls on the Member States to contribute actively to these debates and to clearly state that human rights are universal, indivisible and interdependent. Therefore I supported the resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Balsavau už. Rezoliucija nubrėžia pagrindines gaires ES pozicijai 22-oje JT ŽTT sesijoje, aktualiausius klausimus ir problemas, išdėsto siūlymus dėl JT ŽTT veiklos efektyvinimo, bet dėl aktyvaus ES dalyvavimo taikant JT žmogaus teisių priemones svarbu atkreipti dėmesį į nuolat blogėjančią situaciją Tibete. Trukdymus puoselėti Tibeto kultūrą, žodžio ir religijos laisvės ribojimus, žmogaus teisių pažeidimus, nuolat augantį susideginimo atvejų skaičių Tibete pastarąjį kartą aptarėme Parlamente, dalyvaujant ES vyriausiajai įgaliotinei, dar šią vasarą. Nuo 2009 m. susidegino jau beveik 100 žmonių, iš jų beveik 70 vien per 2012 metus. Manau, kad JTŽTT turėtų svarstyti galimybę siųsti nepriklausomą misiją į Tibetą, o ES – palaikyti tokį siūlymą.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Europos Sąjungos pozicija Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje turi būtų tvirtesnė ir įtikinama. Dėl to būtinas stipresnis valstybių narių veiksmų koordinavimas ir bendradarbiavimas. Pagarba žmogaus teisių visuotinumui, nedalomumui, jo skatinimas ir apsauga turi būti prioritetinės sritys. Turi būti suformuota aiški ES ir valstybių narių bendra pozicija, išsakoma vienu balsu. JT Žmogaus teisių tarybos sesijos metu didžiausias prioritetas turi būti skiriamas Arabų pavasario šalims, kuriose tęsiasi politiniai nestabilumai, nuolat vykdomi žmogaus teisių pažeidimai. Pažymėtina, kad padėtis Sirijoje toliau išlieka nestabili, kelianti pavojų visam regiono saugumui. Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas žmogaus teisių padėčiai Egipte, Libijoje, Vakarų Sacharoje. Kitas svarbus klausimas yra specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties klausimais įgaliojimų pratęsimas ar suteikimas Malyje, Kongo Demokratinėje Respublikoje, Birmoje. Atsižvelgiant į specialiųjų procedūrų atliekamą svarbų vaidmenį, turėtų būti teikiama didesnė parama ir skiriama daugiau lėšų ir darbuotojų.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente resolução por considerar de extrema importância a participação ativa da União Europeia nos mecanismos da ONU no domínio dos direitos humanos, em prol de uma mesma linha de orientação e de atuação nos vários domínios de intervenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Specially important, for me, is the fact that the amendment expressing concern about human rights violations in Sahara had been adopted. As well as the fact that it condemns in the strongest terms the increasing and indiscriminate violence used by the Assad regime against the Syrian population, including the use of heavy artillery and shelling against populated areas, summary executions and enforced disappearances; condemns unequivocally the continued systematic human rights violations by the regime, which may amount to crimes against humanity.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution car il est important, à l'approche de la 22ème session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDHNU), que l'Union européenne poursuive son action dans la défense et le respect des droits de l'homme. En parallèle, il s'agit également de soutenir la délégation du Parlement européen qui se rendra à la 22ème session du CDHNU, à Genève. L'Union européenne s'implique à l'échelle internationale dans la défense des droits de l'homme, un Représentant spécial de l'UE pour les droits de l'homme a d'ailleurs été nommé le 25 juillet dernier. Aujourd'hui, la situation de certains États et régions du monde inquiète l'Union, notamment en Syrie, en Egypte, en République centrafricaine, au Mali et au Congo. L'UE doit travailler davantage avec le CDHNU sur la réintroduction des moratoires sur la peine de mort au Japon, en Inde et en Arabie Saoudite; et sur la lutte contre la torture. Il est important que l'Union poursuive sa coopération avec les autres acteurs internationaux et encourage l'engagement de ses États membres dans la défense des droits de l'homme.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour as I believe these resolutions present an important step taken forward by the United Nations Human Rights Council in its work.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), in writing. − The ECR group wholeheartedly supports the work and promotion of Human Rights throughout the EU and the World, as well as the work of the UNHRC. It is essential that Europe along with its international partners works to promote freedom, equality and democracy for all. The ECR group voted in favour of this report, and supports the Parliament's position with regard to the Arab Spring, LGBT rights, the rights of religious minorities, freedom fighters, the fight for equality for women and the protection of children around the world, amongst others. However, the ECR does believe that there has been excessive criticism directed at democratic Members of the UNHRC; we cannot accept paragraphs 31 and 32, aimed at Israel, in particular. We also believe that certain issues are the preserve of Member States, such as social rights and migrant workers, and that the death penalty in democratic nations is a matter of conscience for each Member of Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai apporté mon soutien à cette résolution pour souligner l'importance des débats de la 22e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Je voudrais souligner en particulier l'impact négatif de la crise économique et financière et de la corruption sur l'exercice des droits de l'homme. Par ailleurs, on n'insistera jamais assez sur l'importance d'une participation encore plus active de l'Union européenne au sein des mécanismes des droits de l'homme des Nations unies.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O respeito e a promoção dos Direitos do Homem são dois valores fundamentais da União Europeia, seja nas suas políticas internas, seja nas suas políticas externas. Em setembro de 2012, foram eleitos 18 novos membros no Conselho dos Direitos do Homem das Nações Unidas, tendo tomado posse a 1 de janeiro de 2013. É importante destacar os trabalhos do Conselho dos Direitos do Homem, nomeadamente ao nível das suas atividades mais recentes no contexto da Primavera Árabe. O Parlamento Europeu enalteceu a importância desta 22.ª sessão, realçando que a situação na Síria nesta matéria está ainda longe do que seria desejado, mas que esforços conjuntos são necessários para a estabilização da situação. Pelos motivos apresentados, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), in writing. − This resolution suggests priorities for the 22nd session of the United Nations Human Rights Council that will run between 25 February and 22 March 2013. I strongly support human rights principles while remaining cautious about international legal mechanisms which may override national legislation in democratic countries. However, the awful reality is that in so many other countries – Syria, North Korea, Iran, are among the more egregious examples – human rights are virtually non existent. It is misplaced and unfortunate however that Sri Lanka – a democratic country recovering from a 30-year terrorist campaign – should attract critical reference. There is distortion of post-conflict events in Sri Lanka by those that have a vested interest in continuing discontent and turbulence. I support reconciliation, the independence of the judiciary, accountability of those who may have committed atrocities, and the development of a free, united and prosperous country now that the shadow of terrorism has been removed in Sri Lanka. It is inappropriate for the resolution to draw on the report of an informal ‘Panel of Experts’ on Sri Lanka – the Darusman Report – which did not even visit Sri Lanka.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − W omawianej rezolucji bardzo mocno koncentrujemy się na kwestii arabskich wiosen, ze szczególnym uwzględnieniem Syrii. To ważne. Bez wątpienia jest to jeden z najważniejszych ostatnio tematów. Niestety nie ma akapitu, który pokazywałby pogarszającą się sytuację chrześcijan w Syrii. Wielokrotnie w swoich interpelacjach wspominałem o ich tragicznej sytuacji. Ostatnio w okolicach Aleppo w wiosce Yakobeh ponad 300 chrześcijan zostało zaatakowanych przez rebeliantów, a później ostrzelanych przez wojska rządowe starające się wyprzeć islamistów z regionu Aleppo. Sytuację chrześcijan w Egipcie czy Libii kompletnie pominięto. Kompletnie pominięto łamanie praw człowieka i prześladowania demokratycznej opozycji na Białorusi oraz w Rosji. Mam nadzieję, że mimo to reprezentacja UE wspomni o nich podczas swojej obecności.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A posição da maioria do PE sobre a 22ª sessão do Conselho dos Direitos Homem da ONU é, como usual, hipócrita. Não tem legitimidade nem credibilidade para defender os Direitos Humanos uma maioria que é co-responsável pelo profundo ataque aos direitos e conquistas dos trabalhadores e dos povos, nomeadamente dos portugueses, nos salários e pensões, na alimentação e no acesso a recursos vitais como a água, na saúde, na habitação, na educação, na cultura, etc. Não tem legitimidade nem credibilidade uma maioria que apoiou e apoia agressões na Líbia, no Afeganistão e no Iraque, onde todos os dias se continua a morrer devido a essas guerras; uma maioria que fecha os olhos perante a manutenção da ocupação da Palestina por Israel e o verdadeiro regime de apartheid imposto por este último, com sucessivos ataques aos mais elementares direitos do povo palestiniano. Uma maioria que se mantém silenciosa perante os assassinatos seletivos levados a cabo pelos aviões não tripulados, vulgarmente conhecidos como drones, que matam na Ásia Central, Península Arábica, Médio Oriente, Corno e Norte de África. Assassinatos previamente aprovados ao mais alto nível, que não poupam populações civis, incluindo mulheres e crianças. Calcula-se que as suas vítimas ascendem a mais de 3.000 seres humanos durante a última década.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad