Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2286(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0016/2013

Ingivna texter :

A7-0016/2013

Debatter :

PV 07/02/2013 - 4
CRE 07/02/2013 - 4

Omröstningar :

PV 07/02/2013 - 5.8
CRE 07/02/2013 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0057

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 7 februari 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga

6.12. Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, in 2011 the European Investment Bank launched the Danube region strategy and supported some 89 projects with a total of EUR 10 billion in loans in the Danube region, including in Romania and Moldova. The European Investment Bank is a driving force to foster development, growth and employment within and outside the European Union. In 2011 the Bank financed 454 projects in 70 countries. It is therefore crucial for the Bank to keep its AAA credit rating.

In addition, given the current financial crisis and the budgetary constraints involved, we must make sure that each euro is spent efficiently. The implementation of the EIB-EU financial instruments should be based on ex-ante policy objectives and criteria combined with the transparent and efficient ex-post reporting system. The EIB should also contribute to the fight against corruption and lack of transparency, and this could be done by collecting relevant information on beneficiaries and financial intermediaries.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, d’fhreastail mé ar an díospóireacht ar an mbanc seo ar maidin ach bhí orm dul amach do chruinniú eile mar a tharlaíonn de ghnáth leis an gcuid is mó de na Feisirí. Ach theastaigh uaim ceist amháin a chur orthu. Deirtear go forleathan go bhfuil an Banc Infheistíochta Eorpach ag cur airgid ar fáil do na bainc, ach nach bhfuil an t-airgead sin á thabhairt amach ag na bainc do na fiontair mheánmhéide agus bheaga. Tá a fhios againn i mo thír féin gur thaispeáin suirbhé gur theip ar 25 % de na hiarrataí agus freisin nár bhac 20 % eile ar iarratas a chur isteach ag lorg iasachta.

Cad is féidir leis an BIE a dhéanamh? Tá sé sin an-tábhachtach. Ach ar deireadh thiar thall, tá an-obair á dhéanamh ag an BIE agus molaim iad as an gcomhoibriú a thugann siad dúinne.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului deoarece consider şi eu că decizia de majorare a capitalului BEI trebuie confirmată. De aceea, cred că este necesar să se garanteze că BEI îşi menţine ratingul de credit AAA, pentru a-şi păstra accesul la pieţele de capital din întreaga lume.

Salut sprijinul acordat din partea BEI IMM-urilor din România. Un exemplu în acest sens este împrumutul în valoare de 45 de milioane euro acordat anul trecut către Raiffeisen Bank şi Raiffeisen Leasing pentru finanţarea proiectelor iniţiate de IMM-uri. Ca rezultat, în anul 2013, Raiffeisen Leasing a şi lansat un nou produs de finanţare pentru IMM-uri privind achiziţia de vehicule si echipamente noi. Astfel de practici reprezintă o dovadă a importanţei pe care o are sprijinul BEI pentru mediul de afaceri şi pentru relansarea economiei.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, começando por demonstrar meu apoio à decisão dos acionistas do BEI em aumentar a parte de capital integralmente realizado em 10 mil milhões de euros, que deve permitir ao BEI atribuir cerca de 60 mil milhões de euros suplementares de empréstimos a longo prazo. Reafirmo a importância de o BEI se conformar, voluntariamente, com os requisitos atuais da Diretiva Basileia II em matéria de capitais próprios e sugiro que cumpra as futuras obrigações da Diretiva Basileia III, tendo em conta o caráter específico da sua atividade. Considero que é muito importante para o BEI conservar a sua notação financeira AAA. Saliento no entanto, que o nível global do risco de concessão de crédito da carteira de crédito do Banco aumentou, por um lado, devido a pressões crescentes sobre a solvência das contrapartes resultantes dos efeitos persistentes da crise económica e, por outro lado, devido à subida do risco de concessão de crédito integrado nas novas operações, e por isso recomendo que o BEI tome medidas apropriadas para evitar uma deterioração da sua carteira de crédito, de modo a mais eficazmente apoiar as empresas e Estados-Membros prejudicados pelas graves políticas de austeridade.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing. − I voted in favour of the resolution on the 2011 Annual Report of the European Investment Bank. I agree with the rapporteur that an increase in the EIB’s capital approved by the 27 Member States, which will strengthen the lending capacity of the EIB to more than EUR 60 billion, is a very positive step as the EIB will be able to finance a larger number of companies and projects essential for economic recovery. With this resolution we, the Members of the European Parliament, send a strong signal indicating a way to promote growth in Europe. Particular attention is paid to the financing of SMEs and the social economy, also pointing to a reduction in regulatory burdens and increased transparency in the management of funds. Europe needs to take active actions in order to increase inclusive growth and opportunities, to reinforce its innovation capacity and knowledge-based industry, to expand infrastructure investment and networks and to strengthen social, welfare and environmental policies. Europe needs high profile job opportunities, an increased employment rate and better productivity. It is obvious that if we do not take any action, Europe will have to face increased competitiveness from our trading partners.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Banca Europeană de Investiţii (BEI) are un rol esenţial în realizarea obiectivelor Uniunii. Salut contribuţia majoră pe care BEI a avut-o în domenii de acţiune cum ar fi creşterea economică, tranziţia spre o economie mai inteligentă, mai ecologică şi mai durabilă, inovarea, lupta împotriva schimbărilor climatice, ocuparea forţei de muncă şi împărtăşesc opinia raportorului care subliniază că avem nevoie de şi mai multă implicare din partea BEI. Susţin o cooperare şi o coordonare mai eficiente între BEI şi celelalte instituţii europene, deoarece consider că, pentru a ieşi din actuala criză, Europa trebuie să acţioneze la scară globală într-o manieră coerentă, care să ţină cont atât de aspectele politice şi financiare, cât şi de cele comerciale.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Estando a União Europeia num período de recuperação de crise económica, cujo fim ainda não se vislumbra claramente, impõe-se a tomada de medidas que apoiem um crescimento económico forte e sustentável. Na demanda pela criação de empregos, potenciação da produtividade e competitividade, o papel do BEI assume relevo essencial e é recomendada no presente relatório uma maior cooperação entre a Comissão Europeia e o BEI, abrindo-se a possibilidade da UE subscrever o capital deste banco. O relatório incide em três pontos cruciais sobre a atuação do BEI, que valorizo e apoio, como elemento potenciador da concretização dos objetivos europeus. Do ponto de vista financeiro, é fundamental que o Banco aumente a sua dotação de capital, consiga mobilizar capitais privados no apoio de projetos prioritários e lance o projeto das obrigações de projeto. Quanto às prioridades de atuação, estas situam-se no apoio às PME, projetos na área social, educação e cultura bem como infraestruturas, ambiente e direitos humanos. No que toca à transparência de atuação, apela-se à disponibilização de informação dos financiamentos, um quadro regulamentar para monitorizar as atividades do BEI, bem como uma supervisão adequada pelo BCE. Pelo exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Mario Mauro, qui encourage une meilleure coopération institutionnelle entre la BEI et les autres organes européens, ainsi qu'un renforcement des synergies avec les programmes et fonds existants. En matière de transparence, il encourage à la mise en place d'un cadre approprié pour la surveillance et le contrôle des activités de la BEI pour contribuer à la lutte contre la corruption. Je me félicite bien entendu du soutien qu'exprime ce rapport à l'augmentation de capital de la BEI, mesure qui non seulement fait partie du pacte de M. Hollande mais qui est également discutée par les pays européens depuis plusieurs mois (comme c'est le cas de plusieurs propositions du Président français).

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione dell'onorevole Mauro, prende atto dello stato negativo nel quale versa l'economia europea, con debiti sovrani eccessivi, penuria di risorse per sostenere gli investimenti delle PMI e stallo di crescita e occupazione. La relazione suggerisce, dunque, un ruolo più attivo della Banca europea per gli investimenti (BEI) a sostegno delle PMI e dell'innovazione del tessuto economico. Il testo valuta, altresì, positivamente operazioni al di fuori del territorio comunitario, nell'area mediterranea e in paesi che stanno preparandosi all'adesione, quali la Turchia. In un momento di crisi come quello attuale ritengo dannoso disperdere le risorse economiche comunitarie al di fuori dell'UE e per questo motivo non sostengo col mio voto questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą dėl Europos investicijų banko (EIB) 2011 metų metinės ataskaitos. Šio banko tikslas – padėti įgyvendinti Europos Sąjungos prioritetus, atrenkant ekonominiu požiūriu racionalius Europos Sąjungos investicijų projektus. EIB yra pelno nesiekiantis bankas, kuris papildo komercinių bankų veiklą ir bendrą finansų sistemą, spręsdamas prasto rinkos veikimo problemas. Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į metinę ataskaitą, mano, jog EIB turėtų prisidėti prie kovos su korupcija ir skaidrumo stoka ES valstybėse narėse ir ES nepriklausančiose šalyse, kuriose EIB vykdo veiklą. Šis bankas dėmesį turėtų skirti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) prieigai prie paskolų ir paskolų poveikiui vietos ekonomikai, taip pat skelbti informaciją apie bendras išmokėtų lėšų sumas, atitinkamų lėšų gavėjų, ypač MVĮ, skaičių. EIB taip pat turėtų remti ES valstybes nares, kurias krizė paveikė labiausiai, finansuodamas perspektyvią veiklą, skirtą užimtumui ir ekonomikos augimo atgaivinimui skatinti. Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad būtinas EIB ir struktūrinių fondų bendradarbiavimas sunkumų patiriančiose valstybėse narėse, siekiant atlikti patikimas ir našias viešąsias ir privačias investicijas ir įgyvendinti patikimus ir našius infrastruktūros projektus.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Opowiedziałem się za przyjęciem sprawozdania przedstawionego przez pana posła Mario Mauro na temat Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Jako instytucja finansowa UE wspiera on sektory, które zostały najbardziej dotknięte przez kryzys, oraz udziela korzystnych pożyczek na tworzenie nowych miejsc pracy. Zgadzam się, że EBI powinien koncentrować się na wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Popieram również połączenie środków budżetowych UE ze zdolnościami pożyczkowymi EBI, co powinno przyczynić się do bardziej efektywnego finansowania m.in. projektów wspierających rozwój regionów gospodarczo najsłabszych oraz modernizację przedsiębiorstw.

Uważam, że redukcja obciążeń administracyjnych wobec pośredników instytucji finansowych i beneficjentów znacznie przyspieszy proces przyznawania pożyczek. Ponadto pozytywny wpływ na ten proces będzie miało zagwarantowanie przez EBI dokładniejszych danych dotyczących pożyczek i prowadzonych kontroli. Z kolei w kontekście obecnych ustaleń budżetowych za niezmiernie ważne uważam, by EBI przy ustalaniu polityki kredytowej brał pod uwagę priorytetowe cele wieloletnich ram finansowych, tj. badania i rozwój, wspólną politykę rolną, politykę energetyczną oraz zrównoważone środowisko naturalne.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − This report encourages the EIB to further the EU’s socialist and cultural agenda, which is at odds with a free market and tax competition. In doing so, the EU will expose the public purse to the risk of investing in public enterprise. I voted against

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Estando a União Europeia num período de recuperação de crise económica, cujo fim ainda não se vislumbra claramente, urge a tomada de medidas que apoiem um crescimento económico forte e assertivo, sustentável e com enfoque na inovação, indústria do conhecimento e infraestruturas. Na demanda pela criação de empregos, potenciação da produtividade e competitividade, o papel do BEI assume relevo essencial e é recomendada no presente relatório uma maior cooperação entre a Comissão Europeia e o BEI, abrindo-se a possibilidade da UE subscrever o capital deste banco. O relatório incide em três pontos cruciais sobre a atuação do BEI, que valorizo e apoio, como elemento potenciador da concretização dos objetivos europeus. Do ponto de vista financeiro, é fundamental que o banco aumente a sua dotação de capital, consiga mobilizar capitais privados na alavancagem de projetos prioritários e lance o projeto das obrigações de projeto. Quanto às prioridades de atuação, estas situam-se no apoio às PME, projetos na área social, educação e cultura bem como infraestruturas, ambiente e direitos humanos. No que toca à transparência de atuação, o relator apela à disponibilização de informação dos financiamentos, um quadro regulamentar para monitorizar as atividades do BEI, bem como uma supervisão adequada pelo BCE.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − Ireland currently receives approximately EUR 500 million per annum in long-term investment loans from the EIB. These loans are being used at present to develop the ESB network, to support Bord Gais’s development of renewable energy, to provide new educational and student facilities at UCD, to build and refurbish primary and secondary schools, to replace water mains and upgrade drinking-water and wastewater treatment facilities, and for onward investment to SMEs, amongst others. I welcome the EIB Governors’ recent decision to confirm the EUR 10 billion increase in the EIB’s capital. This should allow the EIB to increase lending by up to EUR 60 billion and to leverage total investments of up to EUR 180 billion by 2015. However, such investment would still amount to just 0.5 % of EU GDP so further increases in the EIB’s capital are needed to support growth and jobs in Ireland and all across Europe. I would urge the EIB to prioritise SMEs particularly by increasing support for the EU’s SME Access to Finance Initiative and by ensuring that loans to banks for onward lending to SMEs do actually reach SMEs. SME funding is a major problem in Ireland and in many other Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La banque européenne d'investissement (BEI) est un outil clef de notre croissance, et est appelée à jouer un rôle pivot pour aider l'Europe à renouer avec une croissance forte. Je soutiens les ambitions claires posées par ce rapport, notamment lorsqu'il considère que son action devra se concentrer sur un ensemble de domaines clefs, parmi lesquels les PME et les pays méditerranéens. La BEI a un rôle à jouer autant sur le marché européen qu'hors de celui-ci, reflétant nos ambitions d'un marché interne fort pour une Europe qui rayonne hors de ses frontières.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Face ao amplamente conhecido contexto de crise europeia que motivou a União a progressivamente impor rigorosas medidas para aumentar a disciplina e a supervisão da dívida e dos orçamentos nacionais, o Banco Europeu de Investimento (BEI), ao apoiar o crescimento e o emprego, tem-se afirmado como elemento vital para o projeto europeu e seus cidadãos. A falta de financiamento, sobretudo para as PME, é uma barreira ao investimento e condiciona a criação de emprego e geração de riqueza na UE. Voto a favor deste relatório sublinhando a importância do BEI no desenvolvimento de instrumentos financeiros inovadores de apoio às PME, mas também em projetos no setor da economia social, da saúde, cultura, educação, investigação ou inovação permitindo o crescimento da União assente na competitividade sustentável. Por último, apesar do clima de austeridade e disciplina interna, importa à União manter a sua ação à escala global através de uma estratégia coerente que conjugue equilibradamente as dimensões política, financeira e comercial. E, uma vez mais, pela capacidade e experiência de financiamento de projetos demonstrada, o BEI pode desempenhar um papel importante enquanto parceiro natural da CE/SEAE no alcance dos objetivos de política de cooperação externa e desenvolvimento da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az Európai Beruházási Bank (EBB) egyre fontosabb szereplővé válik az EU jövőjét illetően az Európai Unió olyan céljainak megvalósításában, mint a gazdasági növekedés fokozása, innovációs kapacitásának és iparának megerősítése, az infrastruktúrába való beruházás, a foglalkoztatási, szociális, jóléti és környezetvédelmi politikák megerősítése. Kiemelkedő fontosságú az EBB számára, hogy növelje tőkéjét az AAA besorolás megtartása érdekében, valamint a korlátozott európai uniós forrásokra vonatkozó tőkeáttételi kapacitásához új pénzügyi eszközökre van szüksége, ugyanakkor jelentős az EU projektkötvény-kezdeményezése is. Alapvető fontosságú a pénzügyi eszközök átláthatósága, megújulása, rugalmassága. Üdvözlöm a jelentés azon részét, amely szerint 2011-ben az EBB kölcsönök 18%-át a kkv-k kapták. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni az új beruházási platform beindítását, amely a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést biztosítja a szociális vállalkozások számára, valamint az elszámoltathatósági eszközök felállítását is. Az EBB strukturális programokra szánt kölcsönökre vonatkozó kerete az Unió strukturális alapjait érintően jelentős mértékben hozzájárul a nemzeti költségvetésekből származó társfinanszírozáshoz.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre o "Banco Europeu de Investimento – Relatório anual 2011", por incluir propostas que permitem reforçar o papel do BEI na promoção dos objetivos de crescimento e o emprego da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − The European Investment Bank is the biggest public bank in the world. In recent years we in Wales have been able to work with the bank to help support schemes for employment and training. I voted in favour of this annual report and welcome the reference that the activities of the bank should support Europe's transition to a more sustainable economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Primeiro, gostava de congratular todo o trabalho desenvolvido pelo BEI em 2011 e pelo relevante papel que tem vindo a assumir no que respeita aos objetivos da União Europeia como o crescimento e o emprego. Em especial, considero um importante sinal que, em 2011, o BEI tenha orientado 18% dos seus empréstimos para as PME e vejo como importantes sinais o novo instrumento de microfinanciamento europeu "Progress", a fase-piloto da Iniciativa obrigações para financiamento de projetos e o acordo para estabelecer um novo Instrumento de Partilha de Riscos (IPR) destinado a apoiar PME inovadoras e em fase de arranque.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O colega Mario Mauro apresenta-nos um texto sobre o Relatório anual do Banco Europeu de Investimento (BEI) relativo ao exercício de 2011. Enquanto banco da União Europeia (UE), o BEI deve ter um papel especial no relançamento da economia e no combate ao desemprego. Para tal, é fundamental que os Estados-Membros (EM) dotem o BEI de todos os meios necessários, nomeadamente procedendo ao aumento do seu capital. Saúdo o trabalho desenvolvido pelo BEI no apoio a setores mais atingidos pelos cortes efetuados pelos EM, como o setor cultural, a economia social, as pequenas e médias empresas, a investigação, a inovação, os recursos energéticos, bem como a luta contra as alterações climáticas. Gostaria de felicitar o presidente do BEI, Werner Hoyer, pelos resultados alcançados, especialmente pela manutenção da classificação de “triplo A”, e pelo seu contributo para ajudar a Europa a sair da crise. Num momento em que os EM tomam medidas restritivas do investimento, é fundamental melhorar as relações entre o BEI e as instituições europeias de modo a que possa continuar a apoiar as regiões menos desenvolvidas e a fornecer crédito às pequenas e médias empresas, condição essencial para sairmos da crise através do crescimento económico e da criação de emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório avalia a atividade do Banco Europeu de Investimento (BEI) em 2011 e apresenta várias propostas sobre as orientações futuras do banco. Para além de repetir a fastidiosa retórica do equilíbrio entre a austeridade e o crescimento e o emprego (que assim oculta a destruição da capacidade produtiva existente, emprego e serviços públicos), o relatório defende a sujeição do BEI - um banco constituído por fundos públicos dos Estados-Membros - às regras da concorrência relativamente à banca comercial.

O que poderia ser um instrumento de solidariedade financeira e de apoio ao desenvolvimento económico dos Estados-Membros para combater as crescentes desigualdades entre países e dentro de cada país é, assim, amarrado ao dogma neoliberal da não-intervenção das entidades públicas na economia para favorecer uma ainda maior concentração e centralização do capital nos grandes grupos económicos e financeiros. Para além disso, discordamos do controlo de regulação do BEI exercido pelo BCE (com a sua falsa independência) e de uma política do banco subordinada à manutenção da sua notação de crédito AAA. São ainda de salientar outros aspetos negativos como a sua subordinação à Estratégia Europa 2020, o financiamento de projetos de parcerias público-privadas (investimento público, lucro privado) e o apoio ao aprofundamento do mercado interno da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Úloha Európskej investičnej banky sa stáva rozhodujúcou pre budúcnosť EÚ v záujme realizácie cieľov Európskej únie, ako sú rast a zamestnanosť. Únia už prijala niekoľko opatrení na zlepšenie disciplíny a dohľadu nad verejnými dlhmi a vnútroštátnymi rozpočtami. Potrebuje však zároveň prijať aktívne opatrenia na zlepšenie inkluzívneho rastu a príležitostí, posilnenie svojej inovačnej kapacity a priemyslu založeného na znalostiach, zvýšenie investícií do infraštruktúr, rozvoj sietí a posilnenie sociálnych a environmentálnych politík. Takisto potrebuje vysokokvalitné pracovné príležitosti, zvýšenie miery zamestnanosti a lepšiu produktivitu. V záujme dosiahnutia týchto cieľov považujem za dôležité posilniť a zlepšiť spoluprácu medzi EIB a Európskou komisiou. Domnievam sa, že práve EIB by mala pomocou svojej kapacity financovať projekty a svojich odborných znalostí prispievať k vonkajšej činnosti, v úzkom partnerstve s ESVČ, Európskou komisiou a ostatnými inštitúciami. Súčasne je opodstatnené sústrediť našu pozornosť už dnes i na budúce ciele, aby mohla EIB pomôcť Európe prekonať súčasnú krízu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − Although this report contains some useful proposals it also advocates unwarranted and unnecessary measures which expose the European economy to undue risk. In particular the call for the commencement of the second phase of the Project Bonds initiative, before the pilot phase has been completed or assessed, is reckless. I do not believe in leveraging the EU budget via special purpose vehicles, which in this instance is the European Investment Bank. This project is an experiment which needs to be carried out under very strict terms and conditions, as agreed in the pilot phase, by previous regulation passed by this Parliament. It should be considered a genuine pilot project which is then evaluated and assessed to see whether the financial risk undertaken is of benefit to the EU tax payer. It would be pre-emptive and irresponsible to prejudge the outcome and begin the second phase of this initiative without significant study which is why I can’t support this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Az Európai Beruházási Bank éves jelentése támogatandó, hiszen a válságot követő időkben tevékenységének a még inkább megalapozott és a társadalmi és szociális kohéziót és munkahelyteremtést elősegítő projektek életre hívása, valamint a kkv-k egyre szélesebb körben történő felkarolása és azok nagyprojektekbe történő bekapcsolása kell, hogy küldetésének középpontjában álljon. Mindeközben azonban sajnálatos tény, hogy a bank hitelkihelyezéseinek összege mintegy 10 milliárd euróval esett vissza a 2010-es évhez képest, ami még inkább sürgetővé teszi azt a tavaly júniusi tanácsi határozatot, amely végre lehetővé tenné a bank alaptőkéjének tízmilliárd euróval való megemelését, ezzel is jelentősen - mintegy 60 milliárd euróval- növelve a tagországok hitelkapacitásait. Kiemelten támogatandó azon javaslat, miszerint az EBB-t prudenciális bankfelügyelet alá kell vonni, hiszen alapvető, hogy hitelkihelyezései továbbra is átláthatóan és európai szinten is ellenőrzött keretek között történjenek, akár a most formálódó bankunió keretében.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Valuto positivamente la relazione annuale per il 2011 della Banca europea per gli investimenti (BEI). In particolare, mi trovo concorde con la decisione relativa all’aumento di capitale per 10 miliardi di euro. Operazione, questa che, grazie alla leva finanziaria, potrà garantire 180 miliardi di investimenti in più per il periodo 2013-2015. Ritengo inoltre auspicabile che la BEI valuti efficacia e sostenibilità delle misure volte a contrastare gli effetti della crisi adottate negli anni precedenti al 2011. Un’analisi fattuale delle suddette misure, difatti, consentirebbe opportuni adeguamenti nelle scelte future che la Banca adotterà. Infine, credo sia sempre più necessario, nell’ottica di un rilancio dell’economia e dello sviluppo dei territori, l’incremento della capacità di erogazione dei crediti. Tale funzione dovrebbe tornare ad essere in cima alle priorità che l’UE intende adottare per iniziare il percorso di uscita dalla crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I support this resolution. It is important because the European Investment Bank should not be exposed to financial interventions that would normally come under the investment section of a public budget. The bank needs to maintain its AAA rating.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté le rapport concernant le rapport annuel de la Banque européenne d'investissement. Les priorités de la BEI devraient porter sur le soutien aux PME, à l'esprit d'entreprise, à l'économie sociale et aux jeunes entrepreneurs. Nous encourageons la mise en place d'un cadre pour la surveillance et le contrôle des activités de la BEI afin d'accroître la transparence de son fonctionnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A Europa necessita de tomar medidas ativas para aumentar o crescimento, reforçar a capacidade de inovação, criar uma indústria baseada no conhecimento, alargar o investimento em infraestruturas e redes e reforçar as políticas sociais, de bem-estar e ambientais. A Europa necessita de oportunidades de emprego de alto perfil, de uma taxa de emprego mais elevada e de melhor produtividade. Se não tomarmos quaisquer medidas, a Europa terá de enfrentar uma competitividade acrescida por parte dos nossos parceiros comerciais. Assim, o papel do BEI está a tornar-se crucial para o futuro da UE no que diz respeito a fazer avançar os objetivos da União Europeia como o crescimento e o emprego. A UE já tomou severas medidas para aumentar a disciplina e a supervisão da dívida e dos orçamentos nacionais. No entanto, o projeto europeu, mas sobretudo os cidadãos europeus, precisam de algumas medidas que apoiem um crescimento económico forte e firme. Face ao grande nível de austeridade existente, e à dificuldade de encontrar os fundos necessários para incentivar o crescimento, é importante que o BEI participe na obtenção desses fundos.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – À l'heure actuelle, la Banque européenne d'investissement détient un rôle-clé pour l'avenir de l'Union européenne ainsi que pour la réalisation de ses objectifs tels que la croissance et l'emploi. La compétitivité de nos partenaires commerciaux ne cesse de croître, et l'Union doit être capable d'y faire face. À cet effet, des mesures doivent être prises, et ce à différents niveaux. D'un point de vue financier, il est impératif que la BEI conserve son triple A, et pour ce faire, elle doit tâcher d'augmenter son capital. La BEI doit également faire les bons choix en termes de priorités intérieures et extérieures. Les actions culturelles, par exemple, méritent que l'on y accorde davantage d'intérêt. En effet, suite à la crise financière, ces dernières ont été pénalisées de façon exagérée. Et finalement, il est primordial que la Banque européenne d'investissement fasse toujours preuve de plus de transparence. En votant pour cette résolution qui comprend ces différentes mesures, nous mettons toutes les chances de notre côté pour accomplir ces objectifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The report focuses on what has been done and what should be done, on underlying results, issues that arose and, most important, future targets, in order for the European Investment Bank to help Europe walk out of the current crisis, because what is at stake now is not only the European economy, but also peace in all the continent. I hope that declaring targets will coincide with reality. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Pritariu EIB valdytojų sprendimui padidinti banko kapitalą, tokiu būdu sudarant sąlygas skolinimosi didinimui. Pažymėtina, kad ekonomikos krizė dar nesibaigė ir nedarbo lygis vis dar kyla, todėl EIB vaidmuo turėtų tik stiprėti. EIB turi padėti Europai rasti išeitį iš dabartinės susidariusios situacijos. Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama skolinimui mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dėl to reikia stiprinti EIB veiklą, kuria remiamas MVĮ finansavimas, verslumas ir eksportas. Manau, kad turėtų būti plečiama EIB struktūrinių programų paskolų sistema, kadangi ji padeda finansinių sunkumų turinčioms šalims pritraukti reikalingų investicijų. Turi būti ir toliau didinamas EIB veiklos skaidrumas, teikiant duomenis apie finansuojamus projektus. Be to, turėtų būti įdiegta tinkama reguliavimo ir institucinė sistema, taip pat rizikos ribojimu pagrįsta bankinė priežiūra. Siekiant išvengti savo paskolų portfelio blogėjimo, EIB turėtų būti pasiruošęs operatyviai reaguoti ir įgyvendinti atitinkamas priemones šiam procesui sustabdyti..

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. No atual período económico da União Europeia, urge a tomada de medidas que apoiem um crescimento económico forte e assertivo, sustentável e com enfoque na inovação, indústria do conhecimento e infraestruturas. Neste contexto, o papel do BEI assume relevo essencial. A criação de empregos, a potenciação da produtividade e da competitividade são fundamentais e requerem investimento. Uma maior cooperação entre a Comissão Europeia e o BEI abre a possibilidade da UE subscrever o capital deste banco. O presente relatório destaca pontos cruciais sobre a atuação do BEI como elemento potenciador da concretização dos objetivos europeus. Do ponto de vista financeiro, é fundamental que o banco aumente a sua dotação de capital, consiga mobilizar capitais privados na alavancagem de projetos prioritários e lance o projeto das obrigações de projeto. Quanto às prioridades de atuação, estas situam-se no apoio às PME, projetos na área social, educação e cultura bem como infraestruturas, ambiente e direitos humanos. No que toca à transparência de atuação, associo-me ao apelo do relator para a disponibilização de informação dos financiamentos, a apresentação de um quadro regulamentar para monitorizar as atividades do BEI, bem como uma supervisão adequada pelo BCE. Em face do exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The role of the EIB is becoming crucial for the future of the EU in order to further the objectives of the European Union, such as growth and employment. The European Union has already taken severe measures to increase the discipline and the surveillance of the national debts and the national budgets. At the same time the Rapporteur considers that the European project, but first of all the European citizens, need some measures improving a strong and steady economic growth. Europe needs to take active actions in order to increase inclusive growth and opportunities, to reinforce its innovation capacity and knowledge based industry, to expand infrastructure investment and networks and to strengthen social, welfare and environmental policies. Europe needs high profile job opportunities, increased employment rate and better productivity. If we do not take any actions, Europe will have to face an increased competitiveness from our trading partners.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − In het jaarverslag over de Europese Investeringsbank (EIB) roept het Europees Parlement op tot het financieren van groene investeringen. Er moet snel een einde komen aan leningen van de EIB voor projecten die schadelijk zijn voor het milieu, klimaat of ontwikkelingslanden. De EIB heeft tot taak bij te dragen aan de EU-doelstellingen op het gebied van klimaat en ontwikkelingssamenwerking. Maar de praktijk is nogal eens anders. Het is tijd dat we daar veel kritischer naar kijken. In 2011 bevroor de EIB leningen aan de handelsonderneming Glencore, waarvan een dochterbedrijf betrokken was bij corruptie, belastingontwijking en ernstige vervuiling rond een kopermijn in Zambia. We moeten lessen trekken uit dit schandaal. Er mag nooit meer EIB-geld gaan naar zulke wanpraktijken. De transparantie en aansprakelijkheid van de EIB moeten stukken beter. De groenen kregen jammer genoeg geen steun van andere fracties voor een voorstel om vervuilende investeringen zo snel mogelijk uit te faseren. Tussen 2007 en 2011 ging maar liefst dertig procent van de leningen uit het energiebudget van de EIB naar fossiele energie. Helaas geloven te veel politici nog dat we de keuze voor duurzaam telkens kunnen uitstellen. Dit krijgen ze ooit nog als een boemerang terug in hun gezicht.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour as I think it is a coherent and comprehensive Annual Report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le rôle de la BEI devient essentiel pour l'avenir de l'Union européenne, afin de contribuer à la réalisation de ses objectifs, tels que la croissance et l'emploi. L'Union a déjà pris des mesures draconiennes pour améliorer la discipline et la surveillance des dettes et des budgets nationaux. En parallèle, le rapporteur estime que le projet européen, mais avant tout les citoyens européens, ont besoin de mesures favorisant une croissance économique forte et continue.

L'Europe doit prendre des mesures actives pour améliorer la croissance inclusive et ses perspectives, renforcer sa capacité d'innovation et son industrie fondée sur la connaissance, augmenter les investissements en matière d'infrastructures, développer les réseaux et renforcer les politiques sociales et environnementales. L'Europe a besoin d'offres d'emploi de haut niveau, d'un taux d'emploi plus élevé et d'une meilleure productivité. Si nous ne prenons pas de mesures, l'Europe devra faire face à une concurrence accrue de nos partenaires commerciaux. Pour atteindre ces objectifs, le Parlement a recommandé que la BEI et la Commission coopèrent mieux et plus étroitement, en étudiant également la possibilité, pour l'Union, de devenir actionnaire de la BEI.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Banco Europeu de Investimento (BEI) assume uma importância crucial na dinamização do crescimento económico e criação de emprego no continente europeu devido à possibilidade que tem de emprestar capital a empresas e instituições que pretendam investir em novos projetos. Só no ano passado, o BEI emprestou mais de 61 biliões de Euros a diversas entidades, tendo este valor diminuído em 11 biliões de Euros face ao ano anterior devido à grave crise económica e financeira sentida na União Europeia. Subscrevo o presente relatório e gostaria ainda de felicitar os Estados-Membros por terem decidido aprovar, já em 2013, um aumento de capital de 10 mil milhões de euros do BEI. Entendo que esta ação permitirá ao Banco assumir uma posição mais pró-ativa na recuperação económica europeia, podendo conceder mais de 60 mil milhões de Euros de crédito para projetos nos países da UE. Saliento ainda que esta operação é um dos pontos-chave da estratégia delineada por Bruxelas para fomentar o crescimento na UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – La BEI finance des investissements au sein et en-dehors de l'UE. Chaque année, les dirigeants de la BEI rendent compte de leur activité devant le PE. En 2011 18 % des prêts de la BEI sont allés aux PME, durement frappées par la crise. Un instrument consacré au secteur culturel, éducatif et créatif a été créé et les politiques de l’UE en direction des pays du sud, y compris ceux dits du printemps arabe, passent par elle. C’est mieux que rien, mais la BEI se finance sur les marchés et doit respecter les règles de concurrence, notamment au regard des autres établissements de crédit. Sans commentaires. Je regrette en outre que les politiques de l’UE vis-à-vis du sud passent essentiellement par ces mécanismes de prêts qui alourdissent la dette des pays concernés. La BEI est ainsi le premier créancier de la Tunisie, détenant près de 15 % de sa dette. Elle se devrait de montrer l'exemple, et pourquoi pas accepter un moratoire sur le remboursement de la dette, le temps qu'un audit soit mené pour identifier la dette odieuse ou a minima restructurer cette dette au bénéfice de nouveaux investissements. Comme l’ensemble de mon groupe, j’ai choisi de m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Rola EBI stała się bardzo istotna dla przyszłości UE. Wspiera on wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Ostatnimi czasy podjęto działania mające na celu zwiększenie dyscypliny i nadzoru. Potrzeba jednak równocześnie działań prowadzących do silnego i stałego wzrostu gospodarczego. Europa musi podjąć działania w celu zwiększenia szans i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, zwiększenia swoich zdolności innowacyjnych i wzmocnienia przemysłu opartego na wiedzy, ich rozwinięcia etc. Europa potrzebuje szans na zatrudnienie na wysokim poziomie, wyższego wskaźnika zatrudnienia i lepszej wydajności.

Pomijając te działania, Europa może stanąć w obliczu większej konkurencyjności ze strony naszych partnerów handlowych. Konieczne jest wykorzystanie ściślejszej i lepszej współpracy między EBI a Komisją. Europa musi również działać na skalę światową w sposób spójny, łączący aspekty polityczne, finansowe i handlowe. EBI powinien wnosić wkład w działania zewnętrzne dzięki swoim zdolnościom do finansowania projektów i fachowej wiedzy w tym zakresie, w ścisłym partnerstwie z ESDZ, Komisją Europejską oraz innymi instytucjami.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O relatório apresenta várias propostas sobre as orientações futuras do banco. O texto repete a lengalenga da necessidade de equilibrar a política de austeridade com o crescimento e o emprego, como se a primeira não só impedisse a segunda e constituindo uma receita para a destruição de capacidade produtiva existente, emprego e serviços públicos. E defende a sujeição de um banco constituído por fundos públicos dos Estados-Membros às "regras da concorrência" relativamente à banca comercial. O que poderia ser um instrumento de solidariedade financeira para fazer face às necessidades de desenvolvimento económico dos Estados-Membros e combater as crescentes desigualdades entre estes e entre classes sociais, é amarrado ao dogma neoliberal da não intervenção das entidades públicas na economia, para favorecer uma maior concentração e centralização de capital nos grandes grupos económicos e financeiros. Para além disso, discordamos do controlo de regulação do BEI exercido pelo BCE (com a sua falsa independência) e de uma política do banco subordinada à manutenção da sua notação de crédito AAA. São ainda de salientar outros aspectos negativos como a sua subordinação à UE2020, o financiamento de projetos de parcerias público-privadas (investimento público, lucro privado) e o apoio ao aprofundamento do mercado interno da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. − Damit sind die Erklärungen zur Abstimmung geschlossen.

 
  
 

(Die Sitzung wird um 13.40 Uhr geschlossen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

PRZEWODNICZY JACEK PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy