Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

14. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου