Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 7. února 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (rozprava)
 4.Evropská investiční banka – výroční zpráva za rok 2011 (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (A7-0014/2013 - David Casa) (hlasování)
  5.2.Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu za rok 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (hlasování)
  5.3.Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty roční analýzy růstu za rok 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (hlasování)
  5.4.Správa jednotného trhu (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (hlasování)
  5.5.Nařízení Komise v přenesené pravomoci, která doplňují nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) (C(2012)9593 a C(2012)9623) (B7-0078/2013) (hlasování)
  5.6.22. zasedání Rady pro lidská práva OSN (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (hlasování)
  5.7.Soudní síť pro další vzdělávání – soudní koordinátoři (B7-0053/2013) (hlasování)
  5.8.Evropská investiční banka – výroční zpráva za rok 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
  6.2.Příprava na konferenci smluvních stran (CoP 16) úmluvy CITES (B7-0047/2013)
  6.3.Pokyny k rozpočtu na rok 2014 – ostatní oddíly kromě Komise (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
  6.4.Sociální odpovědnost podniků: řádné, transparentní a odpovědné obchodní chování a udržitelný růst (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
  6.5.Sociální odpovědnost podniků: podpora zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
  6.6.Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (A7-0014/2013 - David Casa)
  6.7.Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu za rok 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
  6.8.Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty roční analýzy růstu za rok 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
  6.9.Správa jednotného trhu (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
  6.10.22. zasedání Rady pro lidská práva OSN (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
  6.11.Soudní síť pro další vzdělávání – soudní koordinátoři (B7-0053/2013)
  6.12.Evropská investiční banka – výroční zpráva za rok 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 9.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 10.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  10.1.Laos: případ Sombatha Somphoneho
  10.2.Zadržování aktivistů bojujících za lidská práva v Zimbabwe
  10.3.Nedávné útoky na zdravotnické pracovníky v Pákistánu
 11.Hlasování
  11.1.Laos: případ Sombatha Somphoneho (B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013, B7-0077/2013) (hlasování)
  11.2.Zadržování aktivistů bojujících za lidská práva v Zimbabwe (B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013, B7-0073/2013) (hlasování)
  11.3.Nedávné útoky na zdravotnické pracovníky v Pákistánu (B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013, B7-0076/2013) (hlasování)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 14.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu): viz zápis
 15.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 16.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 17.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1390 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4513 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí