Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 7. veebruar 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Ühine käibemaksusüsteem ja käibemaksupettuste vastane kiirreageerimismehhanism (arutelu)
 4.Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Ühine käibemaksusüsteem ja käibemaksupettuste vastane kiirreageerimismehhanism (A7-0014/2013 - David Casa) (hääletus)
  5.2.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüs (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (hääletus)
  5.3.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalsed aspektid 2013. aasta majanduskasvu analüüsis (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (hääletus)
  5.4.Ühtse turu juhtimine (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (hääletus)
  5.5.Komisjoni delegeeritud määrused, millega täiendatakse määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (C(2012)9593 ja C(2012)9623) (B7-0078/2013) (hääletus)
  5.6.ÜRO inimõiguste nõukogu 22. istungjärk (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (hääletus)
  5.7.Õigusalane koolitus - kohtu koordinaatorid (B7-0053/2013) (hääletus)
  5.8.Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
  6.2.Valmistumine konventsiooni CITES osaliste 16. konverentsiks (B7-0047/2013)
  6.3.2014. aasta eelarve suunised – muud jaod (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
  6.4.Ettevõtja sotsiaalne vastutus, usaldusväärne, läbipaistev ja vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik majanduskasv (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
  6.5.Ettevõtja sotsiaalne vastutus, ühiskonna huvide edendamine ning suund säästvale ja kaasavale taastumisele (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
  6.6.Ühine käibemaksusüsteem ja käibemaksupettuste vastane kiirreageerimismehhanism (A7-0014/2013 - David Casa)
  6.7.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüs (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
  6.8.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalsed aspektid 2013. aasta majanduskasvu analüüsis (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
  6.9.Ühtse turu juhtimine (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
  6.10.ÜRO inimõiguste nõukogu 22. istungjärk (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
  6.11.Õigusalane koolitus - kohtu koordinaatorid (B7-0053/2013)
  6.12.Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  10.1.Laos: Sombath Somphone'i juhtum
  10.2.Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes
  10.3.Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis
 11.Hääletused
  11.1.Laos: Sombath Somphone'i juhtum (B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013, B7-0077/2013) (hääletus)
  11.2.Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes (B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013, B7-0073/2013) (hääletus)
  11.3.Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis (B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013, B7-0076/2013) (hääletus)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 14.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikli 123 lõige 3) (vt protokoll)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 16.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 17.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (1390 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4513 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika