Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 7. helmikuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ja arvonlisäveropetosten vastainen nopean reagoinnin mekanismi (keskustelu)
 4.Euroopan investointipankki - vuosikertomus 2011 (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ja arvonlisäveropetosten vastainen nopean reagoinnin mekanismi (A7-0014/2013 - David Casa) (äänestys)
  5.2.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (äänestys)
  5.3.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2013 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (äänestys)
  5.4.Sisämarkkinoiden hallinnointi (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (äänestys)
  5.5.Komission delegoidut säädökset, joilla täydennetään OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EMIR) (C(2012)9593 ja C(2012)9623) annettua asetusta (EU) N:o 648/2012 (B7-0078/2013) (äänestys)
  5.6.Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunto (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (äänestys)
  5.7.Oikeusalan koulutus ja oikeuskoordinaattorit (B7-0053/2013) (äänestys)
  5.8.Euroopan investointipankki - vuosikertomus 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
  6.2.CITES-sopimuksen osapuolten 16. konferenssin valmistelu (B7-0047/2013)
  6.3.Vuoden 2014 talousarvion suuntaviivat – muut pääluokat (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
  6.4.Yritysten yhteiskuntavastuu: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
  6.5.Yritysten yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
  6.6.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ja arvonlisäveropetosten vastainen nopean reagoinnin mekanismi (A7-0014/2013 - David Casa)
  6.7.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
  6.8.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2013 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
  6.9.Sisämarkkinoiden hallinnointi (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
  6.10.Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunto (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
  6.11.Oikeusalan koulutus ja oikeuskoordinaattorit (B7-0053/2013)
  6.12.Euroopan investointipankki - vuosikertomus 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 7.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 10.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  10.1.Laos: Sombath Somphonen tapaus
  10.2.Ihmisoikeusaktivistien pidätykset Zimbabwessa
  10.3.Äskettäiset hyökkäykset terveystyöntekijöitä vastaan Pakistanissa
 11.Äänestykset
  11.1.Laos: Sombath Somphonen tapaus (B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013, B7-0077/2013) (äänestys)
  11.2.Ihmisoikeusaktivistien pidätykset Zimbabwessa (B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013, B7-0073/2013) (äänestys)
  11.3.Äskettäiset hyökkäykset terveystyöntekijöitä vastaan Pakistanissa (B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013, B7-0076/2013) (äänestys)
 12.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Poslanecký mandát
 14.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta): ks. pöytäkirja
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1390 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4513 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö