Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma un ātrās reaģēšanas mehānisms pret krāpšanu PVN jomā (debates)
 4.Eiropas Investīciju banka — 2011. gada pārskats (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma un ātrās reaģēšanas mehānisms pret krāpšanu PVN jomā (A7-0014/2013 - David Casa) (balsošana)
  5.2.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2013. gada izaugsmes pētījums (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (balsošana)
  5.3.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2013. gada izaugsmes pētījumā izklāstītie nodarbinātības un sociālie aspekti (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (balsošana)
  5.4.Vienotā tirgus pārvaldība (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (balsošana)
  5.5.Komisijas deleģētās regulas, ar kurām papildina Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (C(2012)9593 un C(2012)9623) (B7-0078/2013) (balsošana)
  5.6.ANO Cilvēktiesību padomes 22. sesija (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (balsošana)
  5.7.Apmācība tieslietu jomā — tiesu koordinatori (B7-0053/2013) (balsošana)
  5.8.Eiropas Investīciju banka — 2011. gada pārskats (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
  6.2.Gatavošanās CITES Līgumslēdzēju pušu konferences 16. sanāksmei (COP 16) (B7-0047/2013)
  6.3.2014. gada budžeta pamatnostādnes — visas iedaļas, izņemot Komisiju (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
  6.4.Korporatīvā sociālā atbildība — atbildīga un pārredzama uzņēmējdarbības prakse un noturīga izaugsme (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
  6.5.Korporatīvā sociālā atbildība — sabiedrības interešu veicināšana un ceļš uz ilgtspējīgu un iekļaujošu atlabšanu (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
  6.6.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma un ātrās reaģēšanas mehānisms pret krāpšanu PVN jomā (A7-0014/2013 - David Casa)
  6.7.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2013. gada izaugsmes pētījums (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
  6.8.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2013. gada izaugsmes pētījumā izklāstītie nodarbinātības un sociālie aspekti (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
  6.9.Vienotā tirgus pārvaldība (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
  6.10.ANO Cilvēktiesību padomes 22. sesija (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
  6.11.Apmācība tieslietu jomā — tiesu koordinatori (B7-0053/2013)
  6.12.Eiropas Investīciju banka — 2011. gada pārskats (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 10.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  10.1.Laosa – Sombath Somphone lieta
  10.2.Cilvēktiesību aktīvistu aizturēšana Zimbabvē
  10.3.Nesenie uzbrukumi medicīniskās palīdzības darbiniekiem Pakistānā
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Laosa – Sombath Somphone lieta (B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013, B7-0077/2013) (balsošana)
  11.2.Cilvēktiesību aktīvistu aizturēšana Zimbabvē (B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013, B7-0073/2013) (balsošana)
  11.3.Nesenie uzbrukumi medicīniskās palīdzības darbiniekiem Pakistānā (B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013, B7-0076/2013) (balsošana)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 14.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts) (sk. protokolu)
 15.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 16.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 17.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1390 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4513 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika