Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 7 februari 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een snellereactiemechanisme tegen btw-fraude (debat)
 4.Europese Investeringsbank - Jaarverslag 2011 (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een snellereactiemechanisme tegen btw-fraude (A7-0014/2013 - David Casa) (stemming)
  5.2.Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (stemming)
  5.3.Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (stemming)
  5.4.Governance van de interne markt (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (stemming)
  5.5.Gedelegeerde verordeningen van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (EMIR) (C(2012)9593 en C(2012)9623) (B7-0078/2013) (stemming)
  5.6.22ste zitting van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (stemming)
  5.7.Justitiële opleidingen - gerechtscoördinatoren (B7-0053/2013) (stemming)
  5.8.Europese Investeringsbank - Jaarverslag 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
  6.2.Voorbereidingen COP 16 CITES (B7-0047/2013)
  6.3.Richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2014 - overige afdelingen (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
  6.4.Maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
  6.5.Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
  6.6.Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft een snellereactiemechanisme tegen btw-fraude (A7-0014/2013 - David Casa)
  6.7.Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
  6.8.Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
  6.9.Governance van de interne markt (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
  6.10.22ste zitting van de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
  6.11.Justitiële opleidingen - gerechtscoördinatoren (B7-0053/2013)
  6.12.Europese Investeringsbank - Jaarverslag 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 7.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 10.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  10.1.Laos: het geval van Sombath Somphone
  10.2.Detentie van mensenrechtenactivisten in Zimbabwe
  10.3.Recente aanvallen op gezondheidswerkers in Pakistan
 11.Stemmingen
  11.1.Laos: het geval van Sombath Somphone (B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013, B7-0077/2013) (stemming)
  11.2.Detentie van mensenrechtenactivisten in Zimbabwe (B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013, B7-0073/2013) (stemming)
  11.3.Recente aanvallen op gezondheidswerkers in Pakistan (B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013, B7-0076/2013) (stemming)
 12.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 14.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 16.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 17.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1390 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (4513 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid