Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 7 februarie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA (dezbatere)
 4.Banca Europeană de Investiţii - Raportul anual pe 2011 (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA (A7-0014/2013 - David Casa) (vot)
  5.2.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creşterii 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (vot)
  5.3.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (vot)
  5.4.Guvernanţa pieţei unice (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (vot)
  5.5.Regulamente delegate ale Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR) (C(2012)9593 și C(2012)9623) (B7-0078/2013) (vot)
  5.6.A 22-a sesiune a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (vot)
  5.7.Formarea judiciară - coordonatorii din cadrul tribunalelor (B7-0053/2013) (vot)
  5.8.Banca Europeană de Investiţii - Raportul anual pe 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (vot)
 6.Explicaţii privind votul
  6.1.Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
  6.2.Pregătirile pentru CITES CoP 16 (B7-0047/2013)
  6.3.Orientări pentru bugetul 2014 - alte secţiuni decât Comisia (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
  6.4.Responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
  6.5.Responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor societăţii şi calea către o redresare durabilă şi favorabilă incluziunii (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
  6.6.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA (A7-0014/2013 - David Casa)
  6.7.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creşterii 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
  6.8.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pe 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
  6.9.Guvernanţa pieţei unice (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
  6.10.A 22-a sesiune a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
  6.11.Formarea judiciară - coordonatorii din cadrul tribunalelor (B7-0053/2013)
  6.12.Banca Europeană de Investiţii - Raportul anual pe 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 7.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 9.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 10.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  10.1.Laos: cazul lui Sombath Somphone
  10.2.Detenţia unor activişti pentru drepturile omului în Zimbabwe
  10.3.Atacurile recente asupra personalului medical din Pakistan
 11.Votare
  11.1.Laos: cazul lui Sombath Somphone (B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013, B7-0077/2013) (vot)
  11.2.Detenţia unor activişti pentru drepturile omului în Zimbabwe (B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013, B7-0073/2013) (vot)
  11.3.Atacurile recente asupra personalului medical din Pakistan (B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013, B7-0076/2013) (vot)
 12.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 13.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 14.Declaraţii scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 16.Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 17.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (1390 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (4513 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate