Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 7. februára 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty a mechanizmus rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH (rozprava)
 4.Európska investičná banka – výročná správa za rok 2011 (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty a mechanizmus rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH (A7-0014/2013 - David Casa) (hlasovanie)
  5.2.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (hlasovanie)
  5.3.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (hlasovanie)
  5.4.Správa jednotného trhu (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (hlasovanie)
  5.5.Delegované nariadenia Komisie, ktoré dopĺňajú nariadenie (EÚ) č 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (EMIR) (C(2012)9593 a C(2012)9623) (B7-0078/2013) (hlasovanie)
  5.6.22. zasadnutie Rady Spojených národov pre ľudské práva (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (hlasovanie)
  5.7.Odborná justičná príprava – koordinátori súdov (B7-0053/2013) (hlasovanie)
  5.8.Európska investičná banka – výročná správa za rok 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
  6.2.Príprava na CITES COP 16 (B7-0047/2013)
  6.3.Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – iné oddiely ako oddiel Komisia (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
  6.4.Sociálna zodpovednosť podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
  6.5.Sociálna zodpovednosť podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
  6.6.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty a mechanizmus rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH (A7-0014/2013 - David Casa)
  6.7.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
  6.8.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
  6.9.Správa jednotného trhu (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
  6.10.22. zasadnutie Rady Spojených národov pre ľudské práva (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
  6.11.Odborná justičná príprava – koordinátori súdov (B7-0053/2013)
  6.12.Európska investičná banka – výročná správa za rok 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 10.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  10.1.Laos: prípad Sombatha Somphoneho
  10.2.Zadržiavanie aktivistov za ľudské práva v Zimbabwe
  10.3.Nedávne útoky na zdravotníckych pracovníkov v Pakistane
 11.Hlasovanie
  11.1.Laos: prípad Sombatha Somphoneho (B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013, B7-0077/2013) (hlasovanie)
  11.2.Zadržiavanie aktivistov za ľudské práva v Zimbabwe (B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013, B7-0073/2013) (hlasovanie)
  11.3.Nedávne útoky na zdravotníckych pracovníkov v Pakistane (B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013, B7-0076/2013) (hlasovanie)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 14.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 123 ods. 3 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1390 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4513 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia