Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 7. februar 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Skupni sistem davka na dodano vrednost in mehanizem za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV (razprava)
 4.Evropska investicijska banka - letno poročilo za leto 2011 (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Skupni sistem davka na dodano vrednost in mehanizem za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV (A7-0014/2013 - David Casa) (glasovanje)
  5.2.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (glasovanje)
  5.3.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (glasovanje)
  5.4.Upravljanje enotnega trga (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (glasovanje)
  5.5.Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 648/2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (C(2012)9593 in C(2012)9623) (B7-0078/2013) (glasovanje)
  5.6.22. zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (glasovanje)
  5.7.Izobraževanje v pravosodju - sodni koordinatorji (B7-0053/2013) (glasovanje)
  5.8.Evropska investicijska banka - letno poročilo za leto 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
  6.1.Evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
  6.2.Priprave na konferenco pogodbenic CITES COP 16 (B7-0047/2013)
  6.3.Smernice za proračun za leto 2014 – drugi oddelki razen Komisije (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
  6.4.Družbena odgovornost gospodarskih družb: upravičljivo, pregledno in odgovorno poslovno ravnanje in trajnostna rast (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
  6.5.Družbena odgovornost gospodarskih družb: spodbujanje interesov družbe in pot k trajnostnemu in vključujočemu okrevanju (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
  6.6.Skupni sistem davka na dodano vrednost in mehanizem za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV (A7-0014/2013 - David Casa)
  6.7.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
  6.8.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
  6.9.Upravljanje enotnega trga (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
  6.10.22. zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
  6.11.Izobraževanje v pravosodju - sodni koordinatorji (B7-0053/2013)
  6.12.Evropska investicijska banka - letno poročilo za leto 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 7.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 9.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 10.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  10.1.Laos: primer Sombatha Somphona
  10.2.Pripor aktivistov za človekove pravice v Zimbabveju
  10.3.Nedavni napadi na zdravstveno osebje v Pakistanu
 11.Čas glasovanja
  11.1.Laos: primer Sombatha Somphona (B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013, B7-0077/2013) (glasovanje)
  11.2.Pripor aktivistov za človekove pravice v Zimbabveju (B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013, B7-0073/2013) (glasovanje)
  11.3.Nedavni napadi na zdravstveno osebje v Pakistanu (B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013, B7-0076/2013) (glasovanje)
 12.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 13.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 14.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123(3) Poslovnika): gl. zapisnik
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 16.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 17.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1390 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (4513 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov