Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 7 februari 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Gemensamt system för mervärdesskatt och en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri (debatt)
 4.Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2011 (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Gemensamt system för mervärdesskatt och en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri (A7-0014/2013 - David Casa) (omröstning)
  5.2.Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (omröstning)
  5.3.Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (omröstning)
  5.4.Styrning av den inre marknaden (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (omröstning)
  5.5.Kommissionens delegerade förordningar om komplettering av förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (C(2012)9593 och C(2012)9623) (B7-0078/2013) (omröstning)
  5.6.Det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (omröstning)
  5.7.Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor (B7-0053/2013) (omröstning)
  5.8.Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
  6.2.Förberedelser inför CoP 16 för Cites (B7-0047/2013)
  6.3.Budgetriktlinjer för 2014 - Övriga avsnitt (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
  6.4.Företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
  6.5.Företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar återhämtning för alla (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
  6.6.Gemensamt system för mervärdesskatt och en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri (A7-0014/2013 - David Casa)
  6.7.Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
  6.8.Den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
  6.9.Styrning av den inre marknaden (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
  6.10.Det tjugoandra mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
  6.11.Juridisk utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor (B7-0053/2013)
  6.12.Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  10.1.Laos: fallet med Sombath Somphone
  10.2.Gripandet av människorättsaktivister i Zimbabwe
  10.3.Attacker nyligen på sjukvårdsarbetare i Pakistan
 11.Omröstning
  11.1.Laos: fallet med Sombath Somphone (B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013, B7-0077/2013) (omröstning)
  11.2.Gripandet av människorättsaktivister i Zimbabwe (B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013, B7-0073/2013) (omröstning)
  11.3.Attacker nyligen på sjukvårdsarbetare i Pakistan (B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013, B7-0076/2013) (omröstning)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 14.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1390 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4513 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy