Seznam 
Doslovný záznam ze zasedání
PDF 4513k
Čtvrtek, 7. února 2013 - Štrasburk Revidované vydání
1. Zahájení zasedání
 2. Předložení dokumentů: viz zápis
 3. Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (rozprava)
 4. Evropská investiční banka – výroční zpráva za rok 2011 (rozprava)
 5. Hlasování
  5.1. Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (A7-0014/2013 - David Casa) (hlasování)
  5.2. Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu za rok 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (hlasování)
  5.3. Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty roční analýzy růstu za rok 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (hlasování)
  5.4. Správa jednotného trhu (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (hlasování)
  5.5. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, která doplňují nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) (C(2012)9593 a C(2012)9623) (B7-0078/2013) (hlasování)
  5.6. 22. zasedání Rady pro lidská práva OSN (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (hlasování)
  5.7. Soudní síť pro další vzdělávání – soudní koordinátoři (B7-0053/2013) (hlasování)
  5.8. Evropská investiční banka – výroční zpráva za rok 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (hlasování)
 6. Vysvětlení hlasování
  6.1. Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
  6.2. Příprava na konferenci smluvních stran (CoP 16) úmluvy CITES (B7-0047/2013)
  6.3. Pokyny k rozpočtu na rok 2014 – ostatní oddíly kromě Komise (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
  6.4. Sociální odpovědnost podniků: řádné, transparentní a odpovědné obchodní chování a udržitelný růst (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
  6.5. Sociální odpovědnost podniků: podpora zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
  6.6. Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (A7-0014/2013 - David Casa)
  6.7. Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu za rok 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
  6.8. Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty roční analýzy růstu za rok 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
  6.9. Správa jednotného trhu (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
  6.10. 22. zasedání Rady pro lidská práva OSN (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013)
  6.11. Soudní síť pro další vzdělávání – soudní koordinátoři (B7-0053/2013)
  6.12. Evropská investiční banka – výroční zpráva za rok 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro)
 7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 9. Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 10. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  10.1. Laos: případ Sombatha Somphoneho
  10.2. Zadržování aktivistů bojujících za lidská práva v Zimbabwe
  10.3. Nedávné útoky na zdravotnické pracovníky v Pákistánu
 11. Hlasování
  11.1. Laos: případ Sombatha Somphoneho (B7-0054/2013, B7-0054/2013, B7-0063/2013, B7-0064/2013, B7-0065/2013, B7-0067/2013, B7-0077/2013) (hlasování)
  11.2. Zadržování aktivistů bojujících za lidská práva v Zimbabwe (B7-0057/2013, B7-0057/2013, B7-0066/2013, B7-0068/2013, B7-0070/2013, B7-0072/2013, B7-0073/2013) (hlasování)
  11.3. Nedávné útoky na zdravotnické pracovníky v Pákistánu (B7-0056/2013, B7-0056/2013, B7-0069/2013, B7-0071/2013, B7-0074/2013, B7-0075/2013, B7-0076/2013) (hlasování)
 12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13. Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 14. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu): viz zápis
 15. Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 16. Termíny příštích zasedání: viz zápis
 17. Přerušení zasedání


  

PŘEDSEDNICTVÍ: PAN OLDŘICH VLASÁK
místopředseda

 
1. Zahájení zasedání
Videozáznamy vystoupení
 

(Denní zasedání začalo v 9:00.)

 

2. Předložení dokumentů: viz zápis

3. Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
MPphoto
 

  Předseda. − Na pořadu jednání je rozprava o zprávě, kterou předkládá David Casa za Hospodářský a měnový výbor, o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (COM(2012)0428 – C7-0260/2012 – 2012/0205(CNS)) (A7-0014/2013).

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, deputising for the rapporteur. − Mr President, on behalf of Mr Casa who regrets that he cannot be here, I will present some of the views that he has been eager to get through in this discussion.

First of all, it goes without saying that, in a time of fiscal consolidation and necessary budget efforts, it is also necessary to implement measures that can minimise all the losses to the EU as a whole but also to the individual Member States. We cannot accept fraud under any circumstances, and that is why the Commission put forward a proposal which is a useful quick fix in tackling VAT fraud, which is a problem that is costing all our Member States and the EU as a whole billions of euros every year.

For example carousel fraud alone cost the EU in the region of EUR 14 billion between 2005 and 2006 and, in addition to that, we also get the negative effects regarding those who are dealing with businesses in a legitimate and legal way; it is unfair competition in that sense.

The measures that we have tried to combat VAT fraud have historically been very much aimed at those who are doing it right – which is a problem because they are doing it right. Just changing the legal structures is not enough. You need also to be able to fight those who are ignoring the rules. That is why it is necessary to change the approach to combating VAT fraud.

All measures which are legitimate will be accepted, of course, but we need to ensure that everyone complies with them, and we need to ensure that those who do not comply with the rules are forced to. Mr Casa’s report therefore supports the Commission’s proposal aimed at preventing further losses through VAT fraud, and this proposal would enable Member States to deal efficiently with VAT fraud through a quick-reaction mechanism. This proposal is small and unambitious but a realistic step in fighting VAT fraud.

However, to properly combat VAT fraud, more needs to be done such as structurally reforming the VAT system. Parliament is currently preparing an own-initiative report aimed at fighting tax fraud in a more general sense. Not only will it support the current Commission proposal, it will go beyond in coupling the proposals with long-term strategies to combat tax fraud. It is therefore necessary to restate the message of Mr Casa’s report in a Green Paper on VAT. A simplified VAT system across the EU will assist in reducing the complexity which exists between different Member States. It will create a system which is more robust and therefore less susceptible to VAT fraud but, I would like to add, also making it easier for entrepreneurs all over Europe to deal with business cross-border because that is one of the problems we encounter today when deepening the internal market.

Despite the benefits of this proposal there is also discussion of whether this means we are entering a new phase of European taxation. I think it is important to say that this is not the case. This is a way of getting better reaction and better opportunities to deal with VAT fraud by using the different opportunities in different Member States. Member States are therefore urged to cooperate and follow this and see the opportunities because this is an advantage for all of us. The more we can fight tax fraud in a simple way, the more we can ensure that honest entrepreneurs and businesses can deal with cross-border business, the better it is.

Of course it is important to have a brief consultation period prior to the implementation of any anti-fraud measures but the Commission’s proposal is a first logical step in combating VAT fraud and we welcome that. I appreciate that the Commissioner is here and I appreciate that those who have been involved in this dossier are also here to follow up the discussion.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, I wish to thank you, and in particular Mr Casa and of course Mr Gunnar Hökmark, for their report and thorough treatment of this proposal intended to combat VAT fraud more effectively in Europe.

Before addressing the specific amendments, I would just like to say a few words on the fight against VAT tax fraud. Let me first highlight that this Commission initiative needs to be seen in a broader context. On 6 December 2012 the Commission adopted a comprehensive and ambitious action plan on fighting tax fraud and tax evasion. The fight against VAT fraud, and notably the so-called carousel fraud, forms an important part of this action plan.

The action plan on fighting tax fraud and tax evasion explores a number of new areas for improvement, enhancing administrative cooperation with third countries and tackling new fraud as quickly as possible through the creation of a quick reaction mechanism. This quick reaction mechanism is intended to combat sudden and massive fraud schemes that cannot be stopped via traditional control and enforcement means. Under this mechanism, derogating measures would be granted to Member States within one month and for a maximum period of one year.

Discussions in Council have unfortunately not been conclusive so far, notably because some Member States fear a loss of sovereignty because of the use of implementing powers to be granted to the Commission. Instead they proposed a much longer procedure – at least five months – where implementing powers would be exercised by the Council. In our view, this is clearly not the speedy response that the EU needs to tackle this type of fraud. Let me remind you that, in the case of VAT on CO2 allowances, EUR 5 billion were lost in just a couple of weeks. I do not really understand either how tax sovereignty can be affected by quickly allowing the Commission to permit a Member State to safeguard its tax revenues, instead of it having to wait for the unanimous agreement of 26 other Member States in the Council. Against this background, your support for our proposal is very welcome.

I will now turn to the most important amendments. As regards the amendments which impose a reporting obligation on the application of the quick reaction mechanism – amendments 5 and 16 – I can inform you that the Commission can accept this principle and is willing to defend this view in the Council, where this obligation is already included in the latest compromise text.

On the other hand, the Commission is not in a position to accept the other amendments, notably on involving the other institutions and consulting the relevant stakeholders – amendments 13, 14 and 8. Particularly from a practical point of view this would not be feasible, as it would delay the decision-making process and therefore undermine the main objective of the proposal, which is to counter sudden and massive fraud situations by providing a Member State with a legal base to apply derogating anti-fraud measures within a timeframe of one month.

Thank you again for your strong support and for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Burkhard Balz, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte zunächst einmal unserem Berichterstatter David Casa herzlich für die gute Arbeit gratulieren, die er geleistet hat. Mit diesem Bericht spricht sich das Europäische Parlament für die Einführung eines schnellen Reaktionsmechanismus aus, der bei schweren Fällen von Mehrwertsteuerbetrug greifen soll. In Zeiten wie heute, in denen öffentliche Finanzen zunehmend unter Druck stehen, dürfen wir uns eben nicht nur auf die Reduzierung von Ausgaben konzentrieren, sondern müssen auch die Optimierung der Einnahmen im Blick haben.

Dazu kann diese neue Durchsetzungsmaßnahme sicherlich beitragen. Schließlich reden wir über Milliarden von Euro, die den europäischen Volkswirtschaften jährlich durch Steuerbetrug verloren gehen. Der neue Mechanismus soll in besonders schwerwiegenden Betrugsfällen Anwendung finden, wenn reguläre Durchsetzungsmaßnahmen eben nicht mehr ausreichend sind. Die Einrichtung eines solchen Mechanismus soll die Kommission aber auch als Aufforderung verstehen, künftig schneller, stärker und auch zielgerichteter zu reagieren, wenn es zu Anzeichen von Mehrwertsteuerbetrug kommt. Die Rolle der Kommission bleibt von entscheidender Bedeutung, und daher ist es wichtig, dass das Europäische Parlament hier ein deutliches Zeichen für zügiges Eingreifen setzt.

Ich halte es aber auch für wichtig, dass die Kommission im Jahr 2014 einen Bericht an das Europäische Parlament und den Rat liefert, der eben die Wirkungsweise dieses schnellen Reaktionsmechanismus dann erstmalig bewertet. Dazu soll die Kommission auch Vertreter der besonders betroffenen Wirtschaftsbereiche und auch alle stakeholders konsultieren.

Die Mechanismen, das ist für mich klar, müssen effektiv sein. Sie dürfen eben nicht dazu führen, dass am Ende die Umsetzungskosten unverhältnismäßig steigen und gerade diejenigen treffen, die seit jeher ihre Mehrwertsteuer gesetzeskonform abführen, und – auch das will ich betonen – die Richtlinie muss gezielt auf die Steuerbetrüger ausgerichtet sein. Ich bin zuversichtlich, dass der Schnellreaktionsmechanismus zu einer erfolgreichen Maßnahme werden wird.

Dennoch müssen wir noch mehr unternehmen, um in Europa nachhaltig gegen jede Form von Steuerbetrug vorzugehen. Denn wir alle haben gerade in diesen Tagen die Rückkehr zu gesunden öffentlichen Finanzen im Sinn, eben für mehr Stabilitätsorientierung in Europa.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson, för S&D-gruppen. – Herr talman! Av allt att döma finns det nu ett brett stöd i parlamentet för att etablera en snabbmekanism mot momsbedrägerier. Jag tycker det här är en mycket positiv signal. Det är utmärkt att parlamentet går före och visar vägen i denna typ av frågor.

När det gäller insatser mot skattefusket finns det mycket att vinna på att effektivisera och utvidga EU-arbetet. Särskilt med tanke på att en stor del av skattefusket idag är gränsöverskridande, är starka EU-mekanismer nödvändiga för att kunna sätta in de motåtgärder som krävs. Så mycket som omkring tusen miljarder euro per år försvinner i EU på grund av skattebedrägerier och skatteundandrag. Om vi med hjälp av intensifierad EU-samarbete på området kunde börja pressa den siffran nedåt skulle det få stor betydelse för stabiliteten och hållbarheten i de offentliga finanserna.

Diskussionen i ekonomiutskottet om kommissionens förslag till snabbmekanism mot momsbedrägerier har varit mycket konstruktiv. Vi har enats om flera viktiga förstärkningar av förslaget: För det första bör kommissionen kontinuerligt jobba för att utvidga mekanismen med ytterligare bedrägeribekämpningsverktyg. Omvänd skattskyldighet är oftast ett användbart verktyg, men bör kompletteras av flera.

För det andra bör transparensen i processen öka. Om samtliga medlemsländer och andra relevanta aktörer hela tiden har full information om vad som händer med en ansökan kommer samarbetet att flyta bättre.

För det tredje är det helt avgörande att det finns tillräckliga administrativa och personella resurser på kommissionen för att mekanismen ska kunna fungera så snabbt och smidigt som det är tänkt. För det fjärde bör kommissionen med jämna mellanrum rapportera om hur mekanismen fungerar.

För det femte bör kommissionen även, vid sidan av snabbmekanismen, vidta åtgärder för att göra det ordinarie förfarandet snabbare för medlemsstater som vill vidta speciella åtgärder mot momsbedrägerier bör ett mål vara att en sådant förfarande ska avslutas inom fem månader.

Förhoppningsvis kan denna kraftfulla signal från parlamentets sida nu påverka processen i ministerrådet i positiv riktning. Tyvärr verkar flera medlemsstater vilja fördröja, eller till och med sätta stopp för snabbmekanismen. Det duger inte! Snabbmekanismen är en enkel och rimlig förbättring av regelverket som det borde vara lätt att säga ja till. Ska vi på allvar kunna komma till rätta med skattefusket är detta ett av många steg som vi måste vara beredda att ta. Tack för ordet, och ett stort tack till föredraganden – det kan ju Gunnar Hökmark framföra.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, för ALDE-gruppen. – Tack herr talman, herr kommissionär och också ett tack till herr Casa och det får Gunnar Hökmark framföra. Ett gemensamt momssystem är nödvändigt för att främja den gränsöverskridande handeln det har påpekats. EU:s vision för ett framtida momssystem bör vara att skapa ett enklare, effektivare och mer robust system. Det ska vara transparent och minska den administrativa bördan för företag.

Samtidigt måste ett sådant system kunna stå emot bedrägeri. Idag försvinner, som har sagts här, enorma summor pengar från den legala ekonomin, direkt ner i skurkarnas fickor. Som Gunnar Hökmark antydde visar de svåra budgetförhandlingarna, som fortfarande pågår just i denna stund, att vi i framtiden kommer att ha mindre resurser att genomföra den politik som är avgörande för att skapa sysselsättning och tillväxt. Vi måste skydda resurserna bättre.

Karusellbedrägerierna har nämnts av kommissionären, liksom hur mycket pengar som försvinner. Vi har också sett hur handeln med utsläppsrätter kan få miljarder att försvinna på bara ett litet nafs. Kommissionen och Algirdas Šemeta har tagit fram flera bra initiativ för att komma åt skatteparadis och en omfattande skatteplanering. Ett annat bra exempel är eurofisket; internetverktyg för snabbt informationsutbyte mellan medlemsländer. Och nu måste vi ge medlemsländerna bättre och effektivare verktyg att också motverka momsbedrägerier.

Momsbedrägerier utgörs av gränsöverskridande kriminella nätverk som snabbt, samordnat och flexibelt utnyttjar de rättsliga och administrativa luckorna i EU:s momssystem. Öppna gränser är bra, men de utnyttjas som bekant också av skurkar. Så sent som förra året dömdes flera personer för att genom ett logistikföretag i Bryssel ha låtsassålt miljontals mobiltelefoner över hela Europa – nätverket lyckades stjäla 203 miljoner euro innan de kunde stoppas.

Kommissionen föreslår nu att när medlemsländerna upptäcker omfattande och samordnade momsbrott ska de omedelbart kunna avvika från momsreglerna, den s.k. omvända skatteskyldigheten ska då snabbare och effektivare stoppa de kriminella nätverken. Detta är bra, men vi får också tänka på att detta kan ge administrativa bördor och skapa problem för de företag som är ärliga och som vill göra rätt för sig, så vi behöver ha en balanserad lösning.

De nationella skattemyndigheterna måste bli bättre på riskbedömning, här har Europol en viktig roll för att identifiera de kriminella nätverken och koordinera informationen mellan medlemsländerna.

Det har ju varit många svenskar i den här debatten, och låt mej då slutligen få citera Nobelpristagaren Erik Axel Karlfeldt. Han sade att det fanns fem farliga f och det var fogden, fjärdingsman, flaskan, flickan och fan och som bekant vi är bra på att ta in moms i Sverige och det är alltså fogden som här är en viktig del.

(Talaren godtog att besvara en fråga (”blått kort”) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Herr Präsident! Ich schätze den Kollegen Schmidt, weil er sehr KMU-freundlich ist und sich hier auch Gedanken macht, ob das System auch etwas vereinfachen könnte. Glauben Sie, dass es möglich wäre, auch einen KMU-Test für die Kommission dementsprechend verpflichtend vorzuschreiben, damit es zu einer echten Entlastung für KMUs wird, die ehrlich arbeiten, und nicht zu einer Belastung, wie es derzeit aussieht?

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE), Svar “blått kort”. – Herr talman! Tack, herr Rübig, det är roligt att få era frågor, det var ju bara några dagar sedan jag fick en fråga, jag tror det gör debatten bättre i det här huset.

Ja, jag tycker det. Gunnar Hökmark inledde med att säga att man ska vara försiktig. Det handlar om skatter och Algirdas Šemeta är väl medveten om detta. Varje gång han nämner skatter så blir det som en skakning i medlemsländerna. Men det är ju allt tydligare att skatter utnyttjas på ett alldeles otillbörligt sätt för att begå brott och då tror jag faktiskt att medlemsländerna och EU – även om det kanske sker steg för steg och ibland lite sakta – kommer att inse att här behövs det mera samverkan.

Fortsatt bör vi givetvis påpeka att skattepolitiken ligger hos medlemsländerna. Så är det, men vi bör kunna samarbeta för att komma åt skattebedrägerier, vi bör kunna ha mer samsyn i Europa och vi bör kunna agera gemensamt.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I would like to thank David Casa for his good work on this report which brings forward a quick reaction mechanism (QRM) that can be utilised by Member States to combat VAT fraud. There have been many cases in recent years of VAT fraud, particularly carousel fraud, and it has been difficult for Member States to react effectively.

Under these proposals, Member States will no longer have to request a formal derogation from the Commission. Instead, they will have the power to put in place a temporary derogation themselves within a month of establishing the existence of the fraud. Given the wider impacts of a reversed charge on business, and on the VAT system itself, the QRM should only be used as a measure of last resort when other options already available within the directive have failed. Member States should not automatically move to a reverse charge and it should not be seen as a substitute for a more rigorous risk assessment and visiting regime.

I am happy to give this report my support and also the support of my Group. On a final note, can I just pay tribute to the work of David Casa. The Maltese election will be held on 9 March. He is not in the Chamber because he is campaigning in that election and we may not see him again. Whilst I wish him well, it will be sad if he does leave us because of his election to the Maltese Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom, on behalf of the EFD Group. – Mr President, let us look at VAT, shall we? What is it really? Well, of course it is a tax, so it is just a form of extortion by the State confiscating money from ordinary working people for the State to spend on itself. It is bureaucracy, politicians, subsidies for cronies and donors to party funds. The tax is regressive and monstrous – 20 % in the United Kingdom. It is inflationary, obviously, with 20 % on all goods. It is closing down retailers in the high street. Manufacturers are on three-day weeks. In the UK manufacturing has fallen 35 % in the last few years.

And what a silly tax it is. It is paid and reclaimed throughout the life of a transaction. It is not applied when value is added, whatever that may mean, but at the end so the customer pays it or simply withdraws his custom. So you get a recession. Notwithstanding the draconian powers given to VAT collectors, worthy of the old East German secret police – and I know some of you want to bring that back – fraud is rife. As criminals are always more clever than politicians – hey, what is the difference? – fraud will remain. If you really want to get rid of fraud, get rid of the tax.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η οδηγία για τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης έρχεται καθυστερημένα. Είναι ένα μέτρο που έρχεται σε μια συγκυρία όπου από την μια μεριά χάνονται δημόσια έσοδα από τη φοροδιαφυγή και από την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και την ίδια ώρα με τα μέτρα λιτότητας πιέζονται ακόμη οι προϋπολογισμοί και θίγονται τα εισοδήματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Όμως, κύριε Επίτροπε, αυτό το μέτρο όχι μόνο έρχεται καθυστερημένα αλλά είναι και ανεπαρκές. Υπάρχει ένα θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης γενικότερα στην φορολογική πολιτική. Δεν μπορεί την ίδια ώρα που κόβονται μισθοί, συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα, ορισμένοι να χορεύουν με τη φοροαπάτη και τη φοροδιαφυγή, μεγάλες επιχειρήσεις να μην πληρώνουν το ΦΠΑ. Επομένως, σωστά η Επιτροπή πήρε αυτό το μέτρο και θα το στηρίξουμε. Όμως η Επιτροπή είναι εκτεθειμένη διότι έχει καθυστερήσει στην αντιμετώπιση γενικότερα του ζητήματος της φορολογικής πολιτικής.

Γι’ αυτό το μέτρο πρέπει να υπάρχει εγρήγορση, διότι, όπως γνωρίζετε κύριε Επίτροπε και αγαπητοί συνάδελφοι, η ταχύτητα επεξεργασίας μορφών απάτης είναι πιο γρήγορη από τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της. Μια γενικότερη φορολογική πολιτική πρέπει να στηθεί πάλι από την αρχή. Το σημερινό φορολογικό σύστημα γενικότερα, κύριε Επίτροπε, λειτουργεί εις όφελος των υπερεθνικών και εις βάρος των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, réagir face à la crise, combler les déficits, stabiliser les finances publiques: l'Union européenne fait face à une situation économique qui appelle des réponses pragmatiques et rapides.

C'est tout le sens de ce mécanisme de réaction rapide (MRR) contre la fraude à la TVA. Autoriser les États membres à intervenir rapidement, c'est leur permettre de mieux lutter contre les fraudes et l'évasion fiscale.

Depuis le début de mon mandat de députée européenne, mon cheval de bataille est le même, la simplification: simplification des procédures européennes, simplification des politiques européennes, simplification de la communication européenne. Malheureusement, la nécessité de prendre en compte les intérêts et préoccupations des uns et des autres nous conduit sur la voie inverse, celle de la complication.

Or, aujourd'hui, je suis ravie de prendre la parole pour défendre un texte qui va véritablement dans le sens de la simplification. Ce texte vise à simplifier la lutte contre les fraudes et l'évasion fiscale. En cette période d'austérité budgétaire, où nous sommes à la recherche de la moindre économie, voilà un moyen efficace de trouver de l'argent supplémentaire.

La fraude à la TVA coûte à l'Union européenne et aux budgets nationaux plusieurs milliards d'euros par an. Nous ne pouvons plus nous permettre ce luxe. Ceci participe donc au rétablissement et au maintien de la stabilité des finances publiques. Il serait en effet injustifié que les efforts ne soient pas équitablement répartis entre tous les citoyens européens.

Ce mécanisme de réaction rapide qui permet à un État membre de s'affranchir d'une autorisation formelle devra néanmoins être bien encadré. On ne peut se permettre de laisser des distorsions majeures de TVA s'installer au sein de l'Union européenne. Il y va de la cohérence du marché unique. Cet allégement des procédures administratives est à saluer et à poursuivre.

Pour autant, cette nécessité de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale nous rappelle aussi combien il serait nécessaire d'entamer une nouvelle étape européenne. Nous sommes nombreux à considérer que le besoin d'une pleine harmonisation fiscale est devenu urgent, ô combien, au sein de notre Union.

Ce texte me donne l'occasion de plaider à nouveau pour des avancées, Monsieur le Commissaire, en ce sens. Il faut mettre un terme aux tabous d'une vraie politique européenne en matière de fiscalité. La simplification et l'efficacité, voilà ce que nous devons rechercher, sur tous les sujets, au sein de notre Europe.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Doresc, în primul rând, să salut propunerea Comisiei referitoare la un mecanism de reacţie rapidă pentru îmbunătăţirea colectării impozitelor şi a soluţionării problemelor fiscale la nivel european. De asemenea, îi felicit pe colegii mei raportori şi shadow raportori pentru munca depusă la acest raport atât de important pentru lupta împotriva fraudelor în materie de TVA.

Legislaţia actuală în domeniul TVA trebuie clar îmbunătăţită, astfel încât statele membre să poată dispune de mecanisme care să le permită soluţionarea rapidă a fraudelor de o gravitate deosebită, în special a celor de tip carusel, aşa cum au spus colegii mei, sau a celor rezultate în urma utilizării firmelor fantomă. Din păcate, lipsa unor acţiuni ferme în această direcţie cauzează pierderi anuale pentru bugetele naţionale de mai multe miliarde de euro. În plus, nu doar statele membre au de suferit, ci şi întreprinderile europene, care se confruntă cu o concurenţă neloială în anumite sectoare contaminate de fraudă. Faptul că nu dispunem la momentul actual de date exacte cu privire la amploarea fraudei fiscale în Uniunea Europeană vorbeşte de la sine despre dificultăţile în a identifica şi a combate acest fenomen îngrijorător.

Găsirea unor soluţii imediate pentru frauda în materie de TVA este absolut necesară, în special în contextul dificultăţilor fiscale cu care ne confruntăm şi al impactului dramatic al măsurilor de austeritate asupra cetăţenilor europeni. De aceea, susţin propunerea executivului european de a institui un mecanism de reacţie rapidă, astfel încât statele membre care doresc să introducă măsuri speciale de tipul taxării inverse să poată face acest lucru fără a cere în prealabil o derogare la nivel european. În prezent, o astfel de derogare trebuie analizată de către Comisia Europeană şi supusă votului unanim al Consiliului, lucru care blochează, pentru mai multe luni, orice acţiune la nivel naţional. Însă, deşi beneficiile unei astfel de mecanism sunt de necontestat, doresc să atrag atenţia asupra posibilelor costuri suplimentare pentru întreprinderi, rezultate în urma deciziei de a aplica această măsură. Mecanismul intern de taxare inversă trebuie să-şi păstreze caracterul excepţional, astfel încât contribuabilii să nu fie afectaţi.

De asemenea, doresc să împărtăşesc opinia raportorului conform căreia propunerea Comisiei trebuie să fie însoţită de o strategie pe termen lung în acest domeniu, care să încurajeze schimbări structurale pentru sistemele de TVA. De aceea, salut propunerea de a avea un raport din proprie iniţiativă şi o susţin din toată inima.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). - Panie Przewodniczący! Dziękuję sprawozdawcy, dziękuję panu komisarzowi za dobre propozycje. Potrzebujemy skutecznej walki z nadużyciami podatkowymi i potrzebujemy skutecznej ochrony uczciwych przedsiębiorców, którzy nie powinni nigdy doznawać jakiegoś uszczerbku, jeżeli zachowują się w sposób zgodny z prawem. Chcę skorzystać z okazji i podziękować również Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości za jego wyrok z 21 czerwca ubiegłego roku, w którym Trybunał bardzo wyraźnie stanął po stronie uczciwych przedsiębiorców i napisał, że nie mogą być oni pozbawieni prawa do odliczenia podatku VAT, jeżeli nie udowodni im się nadużycia.

Z zasady w tej izbie nie mówię krytycznie o władzach swojego państwa, dziś muszę to niestety uczynić, bo właśnie w Polsce dochodzi niestety do przypadków represjonowania przez władze podatkowe uczciwych przedsiębiorców. Mimo że nie zostały im udowodnione nadużycia przy odprowadzaniu podatku VAT, pozbawiani są prawa do odliczenia tego podatku. Komisja zna skargi w tym zakresie. Prosiłbym pana komisarza, żeby się tym sprawom z Polski przyjrzał.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). - Herr Präsident! Ich glaube, dass es wichtig ist, gerade den Steuerbetrug im Bereich der Mehrwertsteuer massiv zu bekämpfen. Wir haben den berühmten Karussellbetrug. Wir haben es gesehen beim Emissionshandelssystem, und Schätzungen gehen davon aus, dass der Mehrwertsteuerbetrug in Europa ungefähr dem europäischen Haushalt entspricht. Wir sprechen hier von Größenordnungen, die teilweise in kriminellen Handlungen weltweit erwirkt werden. Deshalb ist es wichtig, eine Methode zu entwickeln, diesen Steuerbetrug zu verhindern.

Oft auch mit der Vorsteuerrefundierung und Scheinrechnung geschehen hier Tatbestände, die nicht zu akzeptieren sind, weil es gerade dann die ehrlichen Steuerzahler trifft, jene Betriebe und kleinen und mittleren Organisationen, die hier echte Dienstleistungen liefern, Produkte liefern. Deshalb wäre es mir ein echtes Anliegen, dass wir auch darüber nachdenken, ob es mit diesem Verfahren auch eine Möglichkeit gibt, die bestehenden Regelungen einer Entlastung zuzuführen.

Ich möchte deshalb den Kommissar fragen: Ist es vorgesehen, dass hier ein KMU-Test in allen Mitgliedstaaten durchgeführt wird, dass die Betroffenen, die Steuerbehörden, natürlich dann auch die kleinen und mittleren Betriebe in die Lage versetzt werden, auch Verbesserungsvorschläge zu machen, wie das System transparenter wird, wie das System ehrlicher wird und wie wir hier auch die Finanzierung der kleinen und mittleren Betriebe unterstützen können, weil wir ja wissen, dass gerade die Vorsteuer grenzüberschreitend oft sehr spät refundiert wird und das zu echten Liquiditätsproblemen in den Betrieben führt und hier auch viele Kündigungen durchgeführt werden müssen und Entlassungen von Arbeitnehmern, weil durch die nicht rechtzeitige Refundierung der Mehrwertsteuer den Betrieben die Liquidität verloren geht?

Ich würde Sie, Herr Kommissar, sehr herzlich ersuchen, uns auch eine Analyse vorzulegen, welche Verzögerungen es in den Mitgliedstaaten bei der Refundierung der Mehrwertsteuer gibt – ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage für die Zukunft – und auch ein impact assessment mit dem Wirtschafts- und Sozialausschuss auf europäischer Ebene durchzuführen, dass man sich hier im Detail damit beschäftigt, wie auf der einen Seite der Betrug verhindert werden kann, aber auf der anderen Seite eine effektive Entlastungsstrategie für die Betriebe entstehen kann.

Gerade beim ETS-System haben wir gelernt, auch jetzt mit dem backloading, dass das zu einer völligen Fehlentwicklung geführt hat, dass hier eigentlich auch eingestanden wurde, dass das ETS versagt hat. Deshalb würde es mich freuen, wenn Sie vielleicht einmal eine Vorlage machen könnten für eine sogenannte footprint tax, dass man im Abstand von der Lieferentfernung und dem CO2 content dann eine Mehrwertsteuerentlastung durchführen könnte für jene Produkte und Dienstleistungen, die vor Ort erbracht werden.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). - Davčne goljufije in utaje so od nekdaj resen izziv za sisteme javnih financ, a so finančna kriza in ostri rezi v javne socialne storitve pokazali na nujnost ukrepanja. Uvedba mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV-ja je zato več kot dobrodošla. Čeprav prepozna, je nujna.

Našim državljanom pošiljamo jasno sporočilo, da smo se pripravljeni soočati tudi z ukrepi, ki ne bodo zgolj krčili njihovih pravic in zmanjševali doseženih standardov socialne države, temveč bodo namenjeni tudi zajezitvi aktivnosti organiziranih kriminalnih skupin, ki povzročajo izjemno odtekanje javnih sredstev v roke zasebnikov.

Zaradi čezmejne narave goljufij na področju DDV-ja so bile članice večinoma nemočne. Ko so želele ukrepati, so bile prisiljene čakati na dolgotrajen zakonodajni postopek.

Mehanizem za hiter odziv odpravlja te ovire, vendar se moramo zavedati, da na papirju ne more zajeziti davčnih goljufij. Zagotoviti moramo tudi vsa ostala sredstva za njegovo učinkovito izvajanje v praksi.

Tudi v kolikor se mehanizem izkaže za učinkovito obrambo pred goljufijami na področju DDV, nas ta majhen uspeh ne sme uspavati in upam, da predstavlja zgolj delček v mozaiku širše evropske strategije boja proti davčnim goljufijam, utajam in ostalim oblikam finančne kriminalitete.

1000 milijard evrov izgube, ki jih povzročajo različne oblike davčnih utaj in davčnih prevar, vključno z oazami, je preprosto prevelik znesek, da bi se lahko zadovoljili z doseženim.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (ECR). - Mr President, my prime minister describes members of the United Kingdom Independence Party interchangeably as ‘fruitcakes’ and ‘loonies’. The remarks made before by Mr Bloom were, I think, using another word to test the interpreters, twaddle.

No one likes paying taxes of course, but we have to. And what is so serious about massive extortion and massive fraud is that Member States suffer losses of as much as EUR 100 billion a day as a result of major criminal activity in this field. I therefore very much welcome this report, and I also very much welcome the initiatives taken by David Casa, and wish him well in the future if he is no longer in this House.

Quite frankly, the only thing we must do is to always be vigilant to counter the sort of criminality which involves itself in major fraud. This particular area of fraud in Europe is particularly important. To protect our citizens, the legitimate, honest and honourable citizens of Europe, we have to deal with these offences and deal with them strongly and vigorously.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Výber daní patrí k najdôležitejším príjmom štátnych pokladníc, preto je dôležité, aby mechanizmy ich výberu boli jednoduché, transparentné a dobre chránené pred podvodmi. Komisiou navrhnutý mechanizmus rýchlej reakcie zameraný na elimináciu karuselových daňových podvodov v oblasti dane z pridanej hodnoty sa javí ako špecifické opatrenie umožňujúce riešiť jeden z mnohých problémov našich nedokonalých daňových systémov. Som presvedčený o tom, že princíp prenesenia daňovej povinnosti z dodávateľa tovaru či služby na príjemcu by mal byť umožnený len výnimočne, v odôvodnených prípadoch, keď je preukázané, že ide pravdepodobne o podvodné konanie. V takomto prípade môže byť potom prínosný aj Komisiou navrhnutý mechanizmus rýchlej reakcie, ktorý nahrádza súčasnú procedúru na poskytnutie formálnej výnimky jednoduchším postupom dočasnej výnimky. A čím skôr bude mechanizmus uvedený do života, tým skôr sa budeme môcť presvedčiť o jeho účinnosti. Preto sa treba sústrediť aj na jeho skoré presadenie v Rade.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, tá áthas orm a bheith ag caint sa díospóireacht thábhachtach seo. Aon rud a dhéanann iarracht dul i ngleic le fadhb na coiriúlachta, go háirithe mar a bhaineann le cáin agus go háirithe leis an gcalaois cánach agus leis an gcáin bhreisluacha, is fiú tacaíocht a thabhairt dó.

Gan dabht ar bith tá moltaí maithe anseo agus mar a dúradh, tá moladh mór ag dul don rapóirtéir, David Casa – ní féidir leis a bheith anseo – as ucht an dea-obair agus na moltaí simplí ach éifeachtach atá á gcur os ár gcomhair, agus cabhraím leis sa mhéid sin.

Mr President, Mr Bloom made reference to the fact that criminals are always cleverer than politicians. I would like to ask him to prove that. Maybe it is true in his case, but there are many clever politicians. Criminals are not necessarily cleverer. They may be more devious, and obviously spend their whole time trying to commit crime.

But this at least is a good reaction in trying to counteract that difficulty. The quick reaction mechanism, which is reducing the time frame from about eight or nine months to one month, certainly will be very effective and worth introducing with a view to making the reverse charge mechanism effective. I think everybody will support that.

The logic is undeniable. What it is costing the European economies is extraordinary. The Commissioner pointed out that EUR 5 billion was lost in greenhouse gas emissions in the space of a few months. Carousel fraud cost us EUR 14.8 billion in 2005 and 2006 and, as my colleague Mr Rübig pointed out, fraud of all kinds is costing our economies an amount equal to our entire budget.

For that reason we must put not just these proposals into operation, but also the mechanisms and the tools behind them to make them effective. Because if you can justify expenditure in any area it is an area like this, where you are reducing fraud and growing income tax for legitimate governments and purposes.

Also, of course, you are helping legitimate and compliant companies to survive and grow. We are talking about trying to get out of recession and, particularly, develop SMEs: this is one of the most effective ways of so doing, because if you reduce the amount of fraud and the number of companies operating illegally, you will make it easier for genuine companies and compliant companies to be effective.

Finally I want to say that the Irish Presidency is very pleased, and has this as one of its priorities, and is going to bring forward a paper in two weeks’ time to make progress on this.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D). - Godātais priekšsēdētāja kungs!

Komisijas piedāvājums – tā ir cīņa pret noziegumiem ar PVN. Skaidrs. Bet mums jārīkojas, lai nepieļautu pašu nozieguma iespēju. Ir vajadzīgs globālais Eiropas Savienības likums par PVN, vienāds visām Eiropas Savienības valstīm. Šodien paši likumi ir tik nekonkrēti, ka, pirmkārt, tas traucē biznesmenim normāli strādāt, bet, otrkārt, rada iespēju korupcijai, jo valsts ierēdņi var interpretēt likumu, kā viņi vēlās.

Piemēram, Latvijā PVN jāmaksā uz rēķina pamata, nevis uz maksājuma pamata. Tas dod iespēju krāpšanai un ļoti apgrūtina godīgo uzņēmēju darbu. Ir ļoti svarīgi, kā notiek PVN likmes aprēķināšana. Jāizbeidz praktizēt, ka šo ciparu nosaka viens vai cits politisks grupējums. Ir nepieciešams izveidot formulu PVN likmes aprēķināšanai, jo šis nodoklis nevar būt vienāds gan Vācijā, gan Latvijā.

Es Jūs aicinu nopietnam fundamentālam darbam — ar policistu metodēm problēmu nevar atrisināt.

Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). - Pane předsedající, podvody týkající se daní z přidané hodnoty znamenají ztráty v řádu miliard eur pro státní rozpočty i rozpočet Evropské unie.

Současná legislativa upravující DPH neumožňuje členským státům rychle reagovat na zjištěné podvody a zavádět preventivní opatření. Podvody s DPH se prolínají napříč členskými státy, a proto je nutná intenzivnější a rychlejší spolupráce mezi nimi.

Jsem přesvědčena, že rychlá výměna informací a přímých kontaktů mezi daňovými úřady jednotlivých členských států přispěje k efektivnějšímu boji s podvody.

Zároveň chci ale zdůraznit, že v oblasti daně z přidané hodnoty je potřeba snižovat na půdě Evropské unie administrativní zátěž kladenou na evropské podniky a zjednodušit legislativu, která ve své složitosti může vést nejen k podvodům, ale k chybám a nejistotám, a to především při přeshraničním prodeji zboží a při poskytování služeb v jiném členském státě.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki skierowane do Alexandra Mirsky'egoPanie Przewodniczący! Dziękuję Panu Mirsky'emu, że zgodził się odpowiedzieć. Mówił Pan o sprawach dotyczących takiego dowolnego postępowania władz podatkowych, a jest to właśnie problem, o którym ja również mówiłem, a który ma miejsce w Polsce. Dotyczy na przykład przedsiębiorców transportowych czy firm zajmujących się skupem złomu, gdzie w bardzo dowolny sposób interpretowane są przepisy podatkowe. Czy zgodzi się Pan z takim postulatem, żeby te sprawy, skargi przedsiębiorców w tego typu sprawach, były wnikliwie badane przez Komisję? Żeby polecić uwadze Komisji szczególnie sprawy uczciwych, a niesłusznie represjonowanych przedsiębiorców?

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D), atbilde uz zilās kartītes jautājumu. –

Paldies Jums par jautājumu, es pilnīgi Jums piekrītu, tāpēc ka PVN nodokļa līmenis ir ļoti sarežģīts jautājums visiem uzņēmējiem gan Latvijā, gan Polijā, gan Vācijā. Piekrītu Jūsu iniciatīvai, paldies.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Fraudele în sistemul taxei pe valoare adăugată, mai ales cele la nivel transfrontalier, apar foarte uşor, având în vedere faptul că piaţa unică europeană oferă posibilitatea ca multe produse să circule fără a fi taxate. Fraudele fiscale şi în materie de TVA determină totodată distorsiuni importante ale pieţei interne. Ele constituie obstacole pentru concurenţa corectă şi determină pierderi consistente în domeniul serviciilor publice la nivel naţional, generând anual pierderi de miliarde de euro la nivelul Uniunii. Sunt afectate totodată societăţile care respectă legislaţia în domeniu.

Statele membre trebuie, deci, să coopereze cât mai strâns pentru a contracara fenomenul şi este benefică lansarea mecanismului de reacţie rapidă. Susţin propunerea raportorului ca lansarea acestui mecanism să fie urmată de o strategie pe termen lung de combatere a fraudelor, care să permită totodată o armonizare a sistemelor TVA din statele membre, fără de care evazioniştii vor găsi mereu oportunităţi de fraudă.

 
  
 

Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Az előttünk álló egyik legfőbb adóügyi kihívás az adócsalások és benne az áfacsalások elleni küzdelem, amivel javítható az adóbehajtás eredményessége, és fontos szerepet játszhat az adóbevételek növelésében és ezáltal az államháztartások konszolidációjában is. Mivel az áfacsalás nagyon kifinomult nemzetközi bűncselekmény, ezért meggyőződésem, hogy nagyon fontos az adóhatóságok közötti határozott, gyors fellépés és együttműködés. Ehhez fontos az információ átadása, és ennek egyik eszköze lehet a fordított adózás is, amit például hazám eredményesen vezetett be néhány területen éppen az áfacsalások, az adócsalások elleni küzdelemben. Fontos azonban, hogy semmilyen intézkedésünk ne legyen bürokrácianövelő és ne irányulhasson azon vállalkozások ellen, akik eddig is tisztes adófizetők voltak és nem éltek az áfacsalásnak és az adócsalásnak semmilyen lehetőségével. Nem gondolom, hogy ajtóstól kellene menni a házba, nem gondolom, hogy adóharmonizációról kellene beszélni. Egy eredményes, koordinált együttműködés, egy gyors reagálású mechanizmus sokkal eredményesebb lehet. Támogatom ezt a jelentést és bevezetésre javaslom mielőbb.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva Kekuš (S&D). - Kot poročevalka Evropskega parlamenta za boj proti davčnim goljufijam, utajam in izmikanju plačila davkov lahko samo pozdravim in pohvalim pobudo Komisije za goljufije na področju davka na dodano vrednost.

Dejstvo je, da so med davčnimi goljufijami najpogosteje prav goljufije povezane z davkom na dodano vrednost največje in zato glasno podpiram vsakršni način in zakonodajni predlog, ki ga predlaga Komisija.

V trenutni zakonodajni ureditvi države članice, ki se soočajo s hudimi primeri nepričakovanih in velikih goljufij na področju DDV-ja, prepogosto ne morejo hitro ukrepati. Zato pozdravljam ta hitri mehanizem.

Potrebno je izboljšati možnosti držav članic za hitro in uspešno ukrepanje proti zapletenim načinom davčnih goljufij, kot so davčni vrtiljaki, in s tem zmanjšati nenadomestljive finančne izgube državnih proračunov. Ta zakonodajni predlog mora biti le prvi v nizu potrebnih sprememb evropske zakonodaje na področju goljufij z davki.

 
  
 

(Konec vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky)

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank the Members for the views they have expressed during the debate. As you may know, the Irish Presidency sees this matter as a major priority. However, the positions of Member States are still very divergent, and even opposing, on the definition and the application of unanimity in fiscal matters. Sometimes it is very difficult to understand when Member States which advocate stepping up the fight against tax fraud and tax evasion oppose a concrete proposal from the Commission which could be of significant benefit in the fight against VAT fraud.

Your strong support and constructive approach in this area is a very important signal for the Member States. As I said earlier, the Commission can accept some of the amendments, in particular on the reporting obligations concerning the functioning of the quick reaction mechanism. It will endeavour, as far as possible, to take these amendments into consideration during deliberations in the Council.

Many of you spoke about the broader context of the fight against tax fraud and evasion. I would say to you that we have to look at this initiative as one of the initiatives which are now being presented both to the Council and to the Parliament.

I would remind you that in 2011 the Commission adopted the VAT strategy. Many of its initiatives either have already been proposed or will be proposed soon, such as initiatives for simplification. Many of you talked about the need to simplify the VAT system. Very soon we will put forward a proposal on a standard VAT declaration, which will significantly simplify other activities for administrative work and for businesses.

For your information, on 1 January 2013 the new system of rules came into force. It has meant that e-invoicing is now considered to be just as valid as paper invoicing; a very important simplification measure. It has also allowed the introduction of cash accounting for small businesses. This means that, if the Member States decide to introduce it into their national legislation, small businesses which face problems with cash flow will be able to use this mechanism.

Issues concerning VAT fraud are of course also tackled in the VAT strategy. We are also expanding the activity of Eurofisc, with a much more efficient exchange of information within the framework of Eurofisc and automated access to information. New initiatives will come over the course of this year and next year, and the strategy will be also implemented with the proposal on a definitive VAT system. We have to remember that for very many years – 19, I think– we have lived with a transitional VAT system. Our intention is to present a proposal which will move us to a definitive VAT system.

The same could be said about the general issue of the fight against tax fraud and tax evasion. As I said in my introduction, in December 2012 we adopted an action plan to fight against tax fraud and evasion. There are 34 measures in that action plan, including the quick reaction mechanism. I look forward to the discussions in this Parliament on the Kleva report and hope that this will also facilitate our fight against tax fraud and evasion.

I would like once again to thank the Honourable Members for their strong support for this initiative.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, rapporteur. − Mr President, first of all I regret that Mr Bloom has left the Chamber because I wanted to thank him for his honesty in confessing that he feels he is not as smart as the criminals. I do not know to whom he is comparing himself so I cannot judge if he is right or wrong, but I think we can all admire his open mind in raising that issue here in the plenary.

But I would also like, on behalf of Mr Casa, to thank the Commissioner and our colleagues for their comments and cooperation regarding this report, and I will certainly forward to him the kind words that have been said in this debate. I think that even if we will all miss him in this Chamber, I am sure that we all wish him good luck in the election campaign in Malta.

I think it is important to underline one thing, and that is that the fight against fraud and the fight against those committing fraud is a fight for the honest citizen and a fight for fair competition and good opportunities for entrepreneurship. Because if we have rules, but some people do not apply these rules, then this makes the situation of those people who are following these rules much more complex. So there is a requirement on all legislators not only to legislate, but also to ensure that the legislation is followed and accepted and implemented, because that is how the rule of law should function.

I think that when we talk about carousel fraud this is also a way of underlining the need not only to clarify that the rules should be respected, but also to ensure that we can simplify them. I would like to send that as a one-word message to you, Commissioner, to guide your future steps: simplicity. Simplicity is the way to defend the honest entrepreneur, the SMEs and all the other companies who are doing a fair and good job and to hinder the people who are trying to misuse and abuse the rules unlawfully. So simplicity and ensuring that we have fair competition should be the main theme.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place shortly.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. – Atât bugetul UE, cât şi bugetele naţionale pierd anual mai multe miliarde de euro din cauza fraudelor în materie de TVA. În anumite cazuri grave, pierderile se produc într-un timp foarte scurt, din cauza vitezei cu care se dezvoltă în prezent mecanismele de fraudă. În acest moment, statele membre pot pune în aplicare, în termen de o lună, un mecanism de taxare inversă care face ca beneficiarul, nu furnizorul de bunuri şi servicii, să fie responsabil pentru TVA. Această măsură a devenit necesară pentru că autorii fraudelor au devenit mai rapizi şi mai ingenioşi în dezvoltarea modalităţilor de devalizare a banilor publici. Astfel, acest mecanism de reacţie rapidă garantează că sistemul este mai bine echipat pentru a combate fraudele TVA. Faţă de cele mai sus menţionate, consider că soluţia cea mai eficientă de combatere a fraudei de TVA este taxarea inversă.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. VAT fraud costs the EU and national budgets several billion euro every year. In some serious cases, vast sums are lost within a very short timeframe, due to the speed at which fraud schemes evolve nowadays. For example, between June 2008 and December 2009, an estimated EUR 5 billion was lost as a result of VAT fraud in greenhouse gas emission allowances. Currently, if a Member State wishes to counteract VAT fraud through measures not provided for under EU VAT legislation, it must formally request a derogation to do so. The Commission then draws up a proposal to this effect and submits it to the Council for unanimous adoption before the measures can be implemented. This process can be slow and cumbersome, delaying the Member State in question from taking the necessary action to stop the fraud. With the Quick Reaction Mechanism, Member States would no longer have to wait for this formal process to be completed before applying specific anti-fraud measures. Instead, a faster procedure would grant them a temporary derogation within a month. The derogation would be valid for up to one year. This would allow the Member State in question to begin counteracting the fraud nearly immediately.

 

4. Evropská investiční banka – výroční zpráva za rok 2011 (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Mario Mauro, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on the 2011 Annual Report of the European Investment Bank (2012/2286(INI)) (A7-0016/2013).

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel ringraziare i colleghi shadow che mi hanno coadiuvato per la preparazione di questa relazione, permettetemi di illustrarvi brevemente i punti salienti della relazione.

Innanzitutto, ed è questa la ragione dell'unico emendamento presente, nella prima stesura della relazione auspicavamo per la Banca europea degli investimenti di poter contare su un aumento di capitale. Pertanto, è stata benvenuta la decisione di qualche settimana fa dei 27 Stati membri in cui approvano quest'incremento del capitale della BEI di 10 miliardi di euro. Questo aumento di capitale è fondamentale per il mantenimento della tripla A, considerando che la maggior parte degli investitori in titoli BEI la richiedono. Circa la metà dei fondi raccolti dalla BEI sui mercati dei capitali sono forniti infatti da investitori esterni all'Unione europea e dovrebbero rendere disponibili per i prestiti della Banca fino a 60 miliardi di euro in più nel periodo 2013-2015, per un totale, grazie alla leva finanziaria, di 180 miliardi di euro di investimenti.

Per far funzionare al meglio la capacità di leva dei finanziamenti della BEI, bisogna anche studiare e mettere in opera rapidamente nuovi strumenti finanziari basati sulla combinazione efficace delle risorse del budget dell'Unione europea e dell'elevata capacità di prestiti della BEI. La fase pilota in questo senso dei project bond, che è partita da poco, vedrà un interessante monitoraggio e ci darà la possibilità di vederne i primi risultati alla fine del 2013. Per permettere altresì lo sviluppo di nuovi strumenti finanziari congiunti Unione europea-BEI, deve essere realizzato un nuovo schema che sappia distribuire chiaramente i compiti tra le Istituzioni coinvolte, che garantisca trasparenza e flessibilità e che sappia trarre risorse dal settore pubblico-privato.

Inoltre, bisogna assolutamente evitare eccessivi vincoli burocratici per gli istituti che gestiscono i finanziamenti, gli intermediari e i beneficiari finali. La BEI, insomma, deve essere in grado, anche attraverso la chiara definizione degli obiettivi e dei criteri di controllo, di preservare la sua indipendenza nella selezione dei progetti in modo da garantire un uso sostenibile delle sue risorse. A sua volta, anche la BEI deve garantire maggiore trasparenza offrendo maggiori dati sui finanziamenti erogati e i controlli, in particolare sui beneficiari e sugli intermediari nei paesi terzi.

L'attività di consulenza della BEI è anche stata messa in evidenza. A volte il problema non è l'accesso ai finanziamenti quanto l'assenza di una vera e propria capacità manageriale e amministrativa dei destinatari dei progetti, che rallenta così lo sviluppo.

La BEI, all'interno dell'Unione europea, è opportuno continui a concentrarsi sulle piccole e medie imprese, sviluppando però ulteriormente gli strumenti per la microfinanza e ampliando gli istituti di credito coinvolti nel finanziamento alle piccole e medie imprese, come ad esempio gli intermediari finanziari anche non convenzionali.

In un momento di tagli al welfare la relazione incoraggia la BEI a sostenere l'economia sociale, che già contribuisce alla creazione di benessere e di posti di lavoro attraverso prestiti su misura e schemi di garanzia che siano il più possibile flessibili nella definizione delle dimensioni e delle regole, tenendo conto anche delle possibili sinergie con la Social Business Initiative.

Inoltre, dovrebbero essere sviluppati nuovi strumenti dedicati al mondo della cultura, del settore creativo e della formazione, che sono stati duramente colpiti dalla crisi finanziaria. La BEI si trova nella difficile posizione di dover sopperire in quei settori dove maggiormente si sono sentiti i tagli imposti agli Stati nazionali da inasprite discipline di bilancio, ma operati anche dalla stessa Unione europea se pensiamo alla dura discussione che c'è in questi giorni sul Multiannual Financial Framework.

La relazione accenna poi agli investimenti della Banca europea degli investimenti nei campi della ricerca e innovazione, della politica agricola, dell'efficienza energetica e delle risorse, nonché alle sinergie con l'Unione europea per i programmi come la PAC, Horizon 2020 e i Fondi strutturali.

All'esterno dell'Unione europea la relazione si concentra sugli investimenti nei paesi dell'area del Mediterraneo e nei paesi candidati. La BEI è chiamata cioè a fare la sua parte finanziando investimenti nei settori delle infrastrutture e delle piccole e medie imprese e a combattere il cambiamento climatico, principalmente per supportare il progredire delle riforme politiche ed economiche. L'importante è che mantenga anche nelle sue attività esterne la sua azione di Banca dell'Unione, in stretto coordinamento con le altre Istituzioni e col Servizio europeo per l'azione esterna, e che si concentri sulle zone e sulle aree a maggiore impatto, quali i paesi dell'allargamento e del vicinato.

All'interno del progetto per una futura piattaforma europea per la cooperazione esterna e lo sviluppo, la relazione propone infine che la BEI abbia un ruolo speciale come Banca europea e come partner naturale della Comunità europea e del Servizio per l'azione esterna nel supportare gli obiettivi di politica esterna dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Werner Hoyer, President of the European Investment Bank. − Mr President, it is a real pleasure and honour for me to be here to report to you about 2011 and to have a look into the future of the Bank and the activities which, in particular together with the European Commission, we are proposing for 2013 and beyond.

We feel – and we are – accountable to European citizens for the activities of the Bank. That means that we are accountable to the European Parliament as well. Therefore this is a very good opportunity for me to thank you for the support we have received from the European Parliament over all these years, in particular in the very difficult time which we had to go through and which we are still going through. The crisis is not over yet. We are seeing the first good signs that we might be seeing light at the end of the tunnel, but we still need to perform in a very difficult situation. That means that the European Investment Bank with its instruments can, together with the Commission and the European institutions, make a difference.

First of all, I would like to thank the rapporteur, Mr Mauro, for a very thorough and well balanced report on the activities of the European Investment Bank in 2011. I also thank the shadow rapporteurs and the many other Members of this Parliament who have been involved in this report and have cooperated so well with the EIB. In terms of the internal activities of the EIB and outside it, we consider the European Parliament our main ally and I thank you for that.

2011 is a long time ago, but nevertheless it is important to go back to that year to understand the fundamental changes that happened at the EIB in 2012. Those changes prepare us for the years to come – at least the next three years – as outlined in our corporate operational plan which was decided by the Board in December 2012.

In 2011 the EIB was scaling down its business after the huge extraordinary effort that the Bank had made following the Lehman Brothers crisis. Consequently the Bank had to reduce its lending volumes after those critical years. This was a decision made by the Board of Governors and the Finance Ministers of the European Union. But, as we all know, the Lehman Brothers crisis was followed by a deep sovereign debt crisis. So, at the request and with the support of our shareholders, we charted a new course for the Bank. We positioned it for another three-year phase of increased funding and lending operations. To put this into figures, we plan to lend around EUR 60 billion in additional money over the next three years, bringing the annual lending for 2013-2015 to a volume of about EUR 65 billion to EUR 70 billion per year.

Enhancing our activities was in accordance with the macroeconomic convictions of our shareholders, as well as of the management of the Bank. This was made possible because of the decision of our shareholders to strengthen our capital base by increasing the paid-in capital by EUR 10 billion. This has created the conditions that will enable us to carry out this task over the next three years. I thank the European Parliament for its support and I also thank the members of the national parliaments who supported this, because we needed unanimity in 27 Member States and, in many Member States, we needed the support of the national parliaments in budgetary decisions. This was given on the last day of 2012 – so it was not a given thing that it would work in 2012. I am very grateful for your support.

So where do we stand now? For me there is no doubt that the EIB, the EU bank, is making an extremely important contribution to overcoming the crisis. But allow me to make a personal comment. Although we are observing the first signs showing that the worst might be over, for me this crisis will not be over until there are signs that the situation is also easing on the labour markets in those countries that have been hit hardest by this crisis. However, what we are seeing is that some stability has been achieved and also most definitely a number of successes.

We are operating together with other European institutions. We are not the European Central Bank, which is taking care of the liquidity of our monetary system. We are not the ESM, which is so important for dealing with the debt situation. But the European institutions are giving a coherent answer to the crisis, together with the Commission and the Eurogroup. This is important as it also shows the outside world that Europe is acting in a coherent way.

So the key message here is clear. We are proud to be a part of this coordinated European approach. We have a special role. We are not a bailout bank, we are not the bank of the programme countries or the bank of the eurozone, we are the bank of the 27 Member States of the European Union. This is a key nuance. Economic conditions in the investment environment vary from country to country and we need to provide the right instruments to ensure the maximum impact of EIB activity in lending, leveraging EU budgetary funds with our loans or technical advice. Besides that, our business is designed on four pillars, more or less equally distributed between strategic infrastructure projects, investments in research and development, climate action activities and the support of small and medium-sized enterprises. To ensure all this, our performance must be differentiated, creative on the tools and, at the same time, conservative on the substance and on the risks involved. We need to convince the private capital markets to provide us with the necessary means which we are then able to lend out to our final recipients. So the EIB pays even more attention than before to the quality of the projects that we finance. The quality of our portfolio and excellent hedging of the risks it is to take are vital to our own and to our investors’ survival.

Your report mentions on a number of occasions the second of the three pillars of activity – lending, or combining loans with EU budgetary funds. In recent years, the Commission and the EIB have developed joint risk-sharing instruments to improve access to loan finance. This enables us to be selective in countries where other investors have already left the markets or are heavily reducing their business. Let me therefore take the opportunity to thank the European Commission for its excellent cooperation on these joint measures. I look forward to further enhancing this cooperation. It allows me also to make a comment on the capacity of structural funds. The EIB is ready to step up its lending activities and its lending efforts to co-finance these funds and allow the Member States the maximum possible intake of this cash to kick-start their economies, but we would ideally like to see some changes to the current rules to allow for the redeployment of structural and cohesion funds to ensure their best possible utilisation. More flexibility would give us more opportunities.

Just a final word on the external dimension of our activities. In the present situation it is important that we concentrate on the work within the European Union to restart growth, employment and innovation. Let us not forget innovation. But we are also the financial arm of the European Union outside. We are ready to perform this in this field. We are limited so far to 10% of the business volume, but we know that also for the external dimension of the European Union, in the Neighbourhood Policy and in the accession countries, but also far beyond these territories, we are aware of the support of the European Parliament in these activities and I thank you for that as well.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, Member of the Commission. − Mr President, the Commission welcomes the comprehensive report and the support it provides to the EIB’s work thus far. It shares Parliament’s recognition of the important role the EIB has to play in supporting the Europe 2020 objectives. In this context, we particularly welcome the capital increase recently approved by the EIB governors, which will generate EUR 60 billion of additional lending over the next three years.

While the Commission recognises the importance of the AAA rating of the Bank and the need to properly manage portfolio risks, it is critically important that the EIB deploys fresh funds to high-value-added projects across the 27 Member States, including vulnerable and programme countries for which funds are not available from other sources, on reasonable terms. For example, EIB activity in 2012 has been decisive in providing much-needed support in Greece and Portugal. The Bank provided substantial amounts and support for school facilities throughout Greece, as well as for development of environmentally friendly energy production.

Small- and mid-capitalisation businesses play a key role in the Greek and Portuguese economies, and EIB funding has helped them gain access to credit, despite the difficult market conditions. We also welcome Parliament’s support for deepening the cooperation between the EIB and the Commission in developing innovative financial instruments such as loan-grant blending and risk-sharing mechanisms. These instruments are very efficient tools for combining and leveraging the limited resources from the EU budget, the EIB and other European institutions to promote growth and employment in Europe. Therefore the Commission has proposed to considerably expand their use under COSME, Horizon 2020 and the Connecting Europe Facility.

Moreover, to further improve the impact of the EU intervention, we should continue exploring synergies between EIB financing and structural funds. A clear example is the pilot phase of the project bonds initiative. The scheme is up and running and managed by the EIB. The EU budget contribution of EUR 230 million is expected to raise around EUR 4.5 billion in project costs.

The project bonds initiative has two objectives: to revive project bond markets, and to help the promoters of individual infrastructure projects to attract long-term private-sector debt financing. The project pipeline is good, with both TEN-T and TEN-E infrastructure projects, all of which could be allocated in 2013, following the finalisation of the tendering procedures.

The positive feedback from market participants provides confidence about this new way of financing infrastructure projects in the EU and, more generally, on the use of innovative instruments in support of the Europe 2020 Strategy.

We consider that a major challenge for the EIB in the years to come will be to refine its business model in light of the new market circumstances, notably the deleveraging of the private banking sector, the limited investment budget available to Member States, and the growing relevance of public investment banks. In this context, the EIB should use its catalytic capacity to attract resources from the capital markets to support EU priority investments. At the same time, it should reinforce and streamline its cooperation with public investment banks in Member States.

We share the EIB’s view that one-size-fits-all is not an option, in particular in the current circumstances. In order to generate growth, the EIB has to adapt its lending programme to the needs and necessities of each Member State while at the same time, focusing on EU added value. Consequently, the EIB investment strategies have to be closely aligned with the priorities identified in the Annual Growth Survey and the European Semester of Economic Governance.

As regards the EIB’s external activity, a substantial level of EIB involvement in the pre-accession and neighbourhood countries is essential and in line with the EU’s political and strategic priorities. The EIB’s investment activity in these regions is still of fundamental importance to facilitate the accession process and the EU support to its neighbourhood, while other, more distant, regions will also benefit from support from other international financial institutions.

As you may be aware, the Commission is currently preparing the proposal for the future mandate and the next financial framework, which should be submitted to Parliament and the Council in the coming months.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, rapporteur pour avis de la commission du contrôle budgétaire. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, bienvenue Monsieur le Président de la Banque européenne d'investissement et félicitations pour votre nomination.

Je voudrais dire un mot à mon collègue, Mario Mauro, pour le féliciter pour son rapport. Je le classe parmi les hommes politiques les plus brillants de sa génération et je suis heureux de faire ce débat aujourd'hui avec lui.

Tout d'abord, un mot sur les délais. Nous travaillons sur le rapport 2011. Monsieur le Président, je voudrais proposer que l'on puisse accélérer nos délais de réflexions. Nous sommes en 2013, ne pourrions-nous pas tenir ces débats un peu plus tôt, de même que pour la décharge?

Concernant l'augmentation de capital de 10 milliards, le président de la République française a été interpellé sur le fameux plan de croissance, dont nous attendons des résultats. Votre banque a été interpellée, Monsieur le Président. Pourriez-vous nous dire franchement quand nous verrons des résultats concrets? Car je m'interroge sur la cohérence de ces 10 milliards avec votre capital.

Celui-ci fait, je crois 230 milliards, les États membres n'en ont versé que 10 ou 12 et, avec les réserves, vous avez 50 milliards de fonds propres. Franchement, à quoi servent ces 10 milliards si les États membres ne sont pas capables de verser ce qu'ils doivent déjà sur le capital de 230 milliards, qu'ils ont souscrit? Comment assure-t-on la cohérence avec vos statuts, puisque vous ne pouvez prêter que deux fois et demi le capital souscrit? Or, on dit qu'avec 10 milliards, vous allez en prêter 60. Pourriez-vous nous éclairer sur ce sujet?

S'agissant de l'investissement, nous avions proposé que la Commission vous confie une étude sur les ressources financières d'investissement. Vous avez beaucoup d'ingénieurs financiers, publics et privés, dans votre banque. Je trouve qu'il serait intéressant que vous nous disiez comment nous pourrions financer ce grand plan d'investissement que nous attendons. Je regrette que la Commission ne veuille pas le proposer, car nous pourrions avoir des partenariats public-privé, des garanties, des subventions, des coopérations avec les régions et une idée d'une section d'investissement de l'Union européenne, Monsieur le Commissaire. Il nous manque dans notre budget une vraie section d'investissement pour loger les opérations pluriannuelles, comme GALILEO ou ITER.

Un mot sur la surveillance prudentielle. Monsieur le Président, vous n'avez pas, dans votre banque, de contrôle de supervision. C'est tout de même anormal. Les chefs d'État et Michel Barnier nous disent qu'aucune banque n'échappera à un contrôle de supervision. Voilà cinq ans que le Parlement et la commission du contrôle budgétaire demandent à ce que vous ayez un contrôle de supervision. Pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez? J'ai, d'ailleurs, oublié de saluer votre prédécesseur, Philippe Maystadt, avec qui nous avons beaucoup travaillé et qui était d'accord pour que, par exemple, la BCE, sur la base de l'article 127 du traité, puisse assurer cette mission, ou la future union bancaire, ou pour que cela se fasse de manière volontaire, Monsieur le Président.

Je termine sur les règles de concurrence, également par rapport aux autres établissements de crédit. Si je peux me permettre, nous souhaitons que l'Union européenne devienne associée de la banque. Nous le réclamons depuis trois ans. Votre prédécesseur y était favorable. J'aimerais connaître votre opinion.

Enfin, nous souhaitons que vous gardiez la notation AAA. Je vous en prie, faites tout dans ce sens, car nous avons un peu le sentiment que la BEI est un peu mise à toutes les sauces, qu'on vous demande beaucoup de choses, dont certaines ne relèvent pas d'une activité bancaire. Nous comptons vraiment sur vous pour que vous soyez très vigilants afin que nous ayons une banque solide, bien présidée, bien administrée avec une notation AAA.

Merci de l'attention que vous portez aux parlementaires parce que vous n'y êtes pas obligé, puisque vous êtes une structure intergouvernementale. Nous sommes très touchés par votre présence, ainsi que dans nos commissions parlementaires, dans lesquelles vous venez débattre avec nous.

 
  
MPphoto
 

  Μαριέττα Γιαννάκου, εξ ονόματος της ομάδας PPE. – Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω την εδώ παρουσία του κ. Hoyer, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και την παρουσία του Επιτρόπου κ. Šemeta και τα σχόλια τα οποία έγιναν. Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο κ. Mauro για την πολύ άρτια και ολοκληρωμένη έκθεσή του.

Στις μέρες μας ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση των στόχων της Ένωσης, κυρίως για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει αυστηρά μέτρα για την ενίσχυση της πειθαρχίας και της εποπτείας των δημοσίων χρεών και των κρατικών προϋπολογισμών, απαιτούνται παράλληλα η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλών προδιαγραφών, αυξημένα ποσοστά απασχόλησης και βελτίωση της παραγωγικότητας. Εάν δεν αναλάβουμε δράση, η Ευρώπη θα βρεθεί αναπόφευκτα αντιμέτωπη με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό από πλευράς των εμπορικών μας εταίρων. Επομένως, η ενίσχυση και η βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στην Τράπεζα και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κυρίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βοηθήσουν καταλυτικά την Ένωση στην ανάπτυξη της οικονομικής δράσης σε παγκόσμια κλίμακα με τον συνδυασμό πολιτικών, χρηματοπιστωτικών αλλά και εμπορικών πτυχών.

Αναμένουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνδράμει την Ευρώπη, κυρίως τα κράτη μέλη που βάλλονται πιο πολύ, όπως η χώρα μου η Ελλάδα, στην έξοδό τους από την τρέχουσα κρίση. Σημαντικό για μας είναι τα ομόλογα έργου και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να τα αναπτύξει το ταχύτερο δυνατόν. Το ερώτημα είναι: τα ομόλογα έργου θα χρησιμοποιηθούν στις χώρες που βρίσκονται σε δημοσιονομική προσαρμογή;

Συμφωνώ, όπως περιγράφεται και στην έκθεση του κ. Mauro, ότι επιβάλλεται τα χρηματοδοτικά μέσα να είναι απλά - αναγκαία προϋπόθεση για την διαφάνεια, τον έλεγχο, την οικονομική απόδοση - να είναι ανακυκλούμενα, να είναι ευέλικτα και καταλυτικά.

Σημαντικά οικονομικά οφέλη μπορούν να αποφέρουν η δράση της Τράπεζας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ο νέος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων, ο Μηχανισμός Progress, η συμφωνία θέσπισης νέου μέσου επιμερισμού του κινδύνου για την στήριξη των καινοτόμων και νεοσυσταθεισών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και η ανάπτυξη μιας θυρίδας δανείων για τις μικρομεσαίες που θα εξυπηρετεί τις αντίστοιχες επιχειρήσεις με στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των δανείων της Τράπεζας προς τις μικρομεσαίες σε μικρότερους χρηματοπιστωτικούς μεσολαβητές και επομένως μικρότερες επιχειρήσεις.

Σημαντική τέλος, καθίσταται η αναδιαμόρφωση των κριτηρίων πρόσβασης στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, αλλά και επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση πιεστικών κοινωνικών ζητημάτων. Αναμένουμε, κύριε Πρόεδρε της Τράπεζας, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τη συνεργασία και των δύο πλευρών να αποδώσει το μέγιστο δυνατόν σε όλες τις χώρες και ιδίως αυτές που βρίσκονται σε δημοσιονομική κρίση.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, în numele grupului S&D. – Într-un context social dificil, în care numărul şomerilor a atins cote alarmante, iar o mare parte a tinerilor se confruntă cu dificultatea găsirii unui loc de muncă, Uniunea Europeană are nevoie urgentă de creştere economică. Banca Europeană de Investiţii poate juca un rol important în această conjunctură, permiţând Uniunii să depăşească efectele măsurilor drastice de austeritate şi să intre pe făgaşul redresării economice.

Printre domeniile esenţiale în care BEI îşi poate desfăşura activitatea se numără inovarea, educaţia, sănătatea, cercetarea, reţelele de transport, agricultura şi sursele regenerabile de energie. De aceea, aş dori să salut şi eu, ca şi colegii mei, decizia statelor membre de a aproba suplimentarea capitalului băncii cu 10 miliarde de euro, bani care îi vor permite să acorde împrumuturi de până la 60 de miliarde între 2013 şi 2015. Cu toate acestea, se estimează că investiţiile generate de pe urma acestei majorări nu vor reprezenta anual mai mult de 0,5% din PIB-ul Uniunii Europene. De aceea, consider că o mărire adiţională a capitalului instituţiei ar fi binevenită.

Salut, de asemenea, demararea fazei pilot a obligaţiunilor pentru finanţarea proiectelor şi sunt de părere că emiterea acestora va reprezenta o etapă importantă în relansarea finanţării marilor proiecte europene de infrastructură, transport, energie şi tehnologie a informaţiei. În cadrul acestui proces de desemnare a proiectelor finanţate, banca însă trebuie să acorde o atenţie deosebită susţinerii regiunilor cel mai puţin dezvoltate, aducând contribuţia la diminuarea dezechilibrelor şi la o consolidare a coeziunii economice şi sociale.

În acelaşi timp, o atenţie deosebită trebuie acordată întreprinderilor mici şi mijlocii, care constituie coloana vertebrală a economiei Uniunii Europene. Din păcate, numeroase dificultăţi pe care acestea le întâmpină în încercarea de a obţine finanţare contribuie la creşterea şomajului şi lipsesc Uniunea de un aport preţios de competitivitate şi inovare. Iniţiativele dedicate finanţării IMM-urilor, precum JEREMIE, sunt importante, însă aş dori să menţionez şi probleme pe care intermedierea fondurilor le poate cauza. Banca Europeană de Investiţii cred că are datoria de a se asigura că banii ajung la întreprinderile mijlocii şi că nu rămân blocaţi în băncile care servesc drept intermediari.

BEI este deţinută în totalitate de Uniunea Europeană. De aceea, cetăţenii, organizaţiile non-guvernamentale şi celelalte instituţii europene trebuie să fie în măsură să analizeze pe deplin activităţile băncii. Politica acesteia privind transparenţa reprezintă un pas important în această direcţie, fiind necesar însă un efort adiţional, în special în ceea ce priveşte publicarea în timp util a descrierii detaliate a proiectelor demarate. Atunci când vorbim de transparenţă, ne gândim şi la obligaţia pe care o are banca de a contribui la combaterea fraudei şi a evaziunii fiscale. Comisia Europeană a lansat recent un set de criterii pentru a identifica ţările terţe care nu respectă standardele minime de bună guvernanţă şi în materie fiscală, iar BEI trebuie să se conformeze cu acestea. În acelaşi timp, şi mă adresez dumneavoastră domnule comisar, sunt de părere că executivul european poate face mai mult pentru a permite identificarea rapidă a acestui tip de jurisdicţie, în speţă, vă sugerez finalizarea unei liste a paradisurilor fiscale.

La final doresc să atrag atenţia asupra unei alte obligaţii care decurge din statutul Băncii Europene de Investiţii: îndatorirea acesteia de a contribui la respectarea strictă a dreptului internaţional şi a principiului din Carta ONU. De aceea, proiectele din care alege şi pe care le alege BEI şi actorii implicaţi trebuie, de asemenea, să respecte dreptul internaţional. În final, doresc să-i felicit pe toţi colegii raportori pentru munca depusă şi excelenta colaborare.

 
  
MPphoto
 

  Θεόδωρος Σκυλακάκης, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα αναπτυξιακά εργαλεία που διαθέτει η Ένωση. Κρίσιμο εργαλείο, όταν η ανεργία έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και υπάρχουν χώρες, όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, όπου η ανεργία πλησιάζει το 30%. Το Συμβούλιο το αναγνώρισε αυτό προχωρώντας στην αύξηση κεφαλαίου κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως επισημαίνει όμως και η έκθεση, παρά τα «μαγικά» με τα οποία τα 10 δισεκατομμύρια γίνονται 180 δισεκατομμύρια επενδύσεων/δανειοδοτήσεων, αυτό αντιστοιχεί μόλις, σε ετήσια βάση, σε 0,5% του ΑΕγχΠ της Ένωσης. Όταν αναλογιστεί κανείς το τεράστιο χαμένο παραγωγικό δυναμικό, τον χαμένο πλούτο αλλά και τον κοινωνικό πόνο που συνεπάγεται η έκταση της ανεργίας σήμερα, είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα πολύ μεγαλύτερο, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, τέσσερις-πέντε φορές μεγαλύτερο. Και ελπίζω και ζητώ μετά τις γερμανικές εκλογές το αργότερο, οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης να βρουν το θάρρος να το ξεκινήσουν. Το Κοινοβούλιο με την έκθεση αυτή τους διευκολύνει.

Επιμένουμε στην αποτελεσματικότητα του εργαλείου. Γι’ αυτό και ζητάμε το «ΑΑΑ» να διατηρηθεί. Πόσα κράτη μέλη άλλωστε έχουν «ΑΑΑ» από τα οποία διαχειρίζονται ευρωπαϊκούς πόρους; Επιμένουμε στη διαφάνεια. Γι’ αυτό και ζητούμε να δημοσιοποιούνται όλοι οι παραλήπτες πόρων της ΕΤΕπ, από τον μεγαλύτερο μέχρι και τον μικρότερο. Γι’ αυτό και θέλουμε γεωγραφική διασπορά σε ολόκληρη την Ένωση, αλλά έμφαση στις περιοχές και χώρες όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Γι’ αυτό και ζητάμε έμφαση και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν κατ’ εξοχήν να δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Επιμένουμε, επίσης, στην αποκατάσταση των αδυναμιών που γνωρίζουμε καλά ότι έχει η ευρωζώνη. Γι’ αυτό και η ΕΤΕπ πρέπει να επενδύει διευκολύνοντας την εξομάλυνση των μεγάλων διαφορών επιτοκίων μεταξύ των χωρών μελών της ευρωζώνης και τα projects bonds, τα ομόλογα έργων, πρέπει να μη κατευθύνονται μόνο όπου οι αγορές είναι ανεπτυγμένες.

Επιμένουμε τέλος στη σημασία που έχουν η έρευνα και η καινοτομία, τόσο για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης συνολικά, όσο και για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα σπουδαίο εργαλείο, και στοχεύουμε με την έκθεση αυτή να γίνει αποτελεσματικότερο. Κάθε εργαλείο, όμως, είναι τόσο αποτελεσματικό, όσο η δύναμη και αποφασιστικότητα αυτών που το χρησιμοποιούν.

Γι’ αυτό και πρέπει, επιτέλους, οι ηγέτες της Ένωσης να βρουν το θάρρος να προχωρήσουν σε ένα πραγματικά μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων. Είναι το κλειδί να ολοκληρωθεί η έξοδος από την κρίση, έστω και αν αυτό θα δημιουργήσει πολύ περισσότερη δουλειά για τον αγαπητό Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο149, παράγραφος 8, του κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), question "carton bleu". – Monsieur Skylakakis, cher collègue membres éminent de la commission du contrôle budgétaire, vous avez dit: "Il faudra un plan cinq à dix fois plus ambitieux". Ne pensez-vous pas qu'à travers nos formations politiques et avec les parlementaires nationaux, nous puissions convaincre nos gouvernements de payer ce qu'ils doivent à la BEI?

Sur 230 milliards d'engagements, ils en ont payé à peu près douze, plus les cinquante. Il leur reste à peu près 180 à 200 milliards à payer. Si nous faisions un plan sur dix ans, cela ferait 20 milliards par an, avec un multiplicateur de six. Sur 200 milliards de paiements échelonnés sur dix ans, ça nous ferait un plan d'investissement de près de 1 200 milliards. Que pensez-vous de l'idée de convaincre les États membres de mettre en place une espèce de business plan sur dix ans et de les convaincre de payer le capital auquel ils ont souscrit?

 
  
MPphoto
 

  Θεόδωρος Σκυλακάκης (ALDE), απάντηση "γαλάζια κάρτα". – Είπα τέσσερις, πέντε φορές όχι δέκα. Αλλά σκεφτείτε πόσα λεφτά δώσαμε για να μαζέψουμε τις Τράπεζες σε όλη την Ευρώπη ·πόσα τρισεκατομμύρια, στην πραγματικότητα δεν μείναμε στα δισεκατομμύρια, πλησιάσαμε στο τρισεκατομμύριο. Αυτό που λέω, δηλαδή τα 10 δισεκατομμύρια δημόσιων πόρων να γίνουν 40 ή 50, για να κάνουμε μόχλευση σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι κάτι ακραίο. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν στα προγράμματα του ΕSM είναι πολύ περισσότερα. Η ουσία είναι ότι πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Θα κάνουμε επενδύσεις ή θα μπαλώνουμε τρύπες; Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε επενδύσεις. Και η ΕΤΕπ είναι καλό εργαλείο για να κάνουμε επενδύσεις.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie. – Dank u wel, Voorzitter, en dank ook aan mijnheer Heuer voor het uitleggen van de plannen van de Investeringsbank. Allereerst wil ik de rapporteur, de heer Mauro, bedanken voor de goede samenwerking om tot dit verslag te komen. Wij hebben ongeveer alle thema's besproken die je in verband met de Europese Investeringsbank kunt verzinnen, dus in die zin is het verslag in ieder geval uitgebreid genoeg. Ik wil ook de schaduwrapporteurs van de andere fracties bedanken voor de samenwerking. Maar ik probeer toch in dit verhaal wat meer te focussen op wat naar mijn mening cruciaal is voor de Europese Investeringsbank.

Ten eerste, het belang van de Europese Investeringsbank om nu juist in tijden van crisis in Zuid-Europa, juist in die landen te investeren. Ik ben het op zich wel eens met alle collega's die zeggen dat de AAA-rating van de Europese Investeringsbank heel belangrijk is, maar niet als dat ten koste gaat van investeringen in juist die landen die het nu hard nodig hebben. Juist de Europese Investeringsbank zou er nu voor moeten zorgen dat de investeringen gebeuren in die landen die dit het hardst nodig hebben. Dat zijn Zuid-Europa en natuurlijk Centraal-Europa, waarin een ongelooflijke transitie naar een duurzame economie nog moet plaatsvinden en waar ook hulp nodig is. Dat zijn prioriteiten waar de Europese Investeringsbank nu voor zou moeten kiezen. In die zin ben ik blij met bijvoorbeeld het proefproject inzake de Europa 2020-obligaties. Maar dat moet versneld uitgevoerd worden, we moeten weten of het goed werkt en er moet een vervolg op komen. Dat is heel belangrijk als wij kijken naar de toekomstige rol van de Europese Investeringsbank om uit deze crisis te komen.

Maar laat ik wat concreter ingaan op het energiebeleid van de Europese Investeringsbank. Wij zeggen allemaal in deze zaal en eigenlijk zegt u het ook, mijnheer Heuer, het is uiterst belangrijk dat de Europese Investeringsbank meehelpt aan het behalen van de EU 2020-doelstellingen. Cruciaal bij deze doelstellingen zijn de klimaatdoelstellingen: 20% minder uitstoot van CO2, 20% duurzame energie en 20% energiebesparing. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de EIB op dit moment nog steeds subsidies geeft aan fossiele projecten. Elk fossiel project zal er voor tientallen jaren staan. Ik weet niet of u de klimaatwetenschap een beetje bijhoudt, maar die zegt heel duidelijk: de mondiale uitstoot moet naar beneden en elke investering in een fossiel project staat voor tientallen jaren CO2 uit te stoten. Dat is waar de EIB nog steeds aan bijdraagt en dat moet echt uitgefaseerd worden. Nu! Ik hoop dat de heer Heuer kan toelichten wat het beleid van de EIB op dit vlak is.

Maar het gaat ook over energiebesparing, juist ook in Centraal-Europa. Daar is enorm veel te doen om minder energie te verspillen. Ook daarin zou de EIB een heel belangrijke rol kunnen spelen. Ik weet dat de investeringen daarin ietwat toenemen, maar het is toch veel te weinig! Kan de heer Heuer toelichten met welke visie de Europese Investeringsbank zal investeren in duurzame energie, in energiebesparing, juist ook in Zuid-Europa en in Centraal-Europa, om te werken aan het halen van die 2020-doelstellingen, zodat wij elkaar hierover niet in vaagheden blijven complimenteren, maar dat wij er ook echt aan gaan werken.

Een concreet voorbeeld is het Šoštanj-project in Slovenië, een bruinkoolproject. Er is zeer veel kritiek op dat project. Er is ook een brief geschreven door collega's- europarlementariërs, waaronder de heer Turmes. Wat is uw antwoord daarop? Gaan wij daarmee stoppen? Want de EIB creëert hiermee een probleem, niet alleen voor milieu, maar ook voor een project dat dubieus is. Kan de heer Heuer daar wat over zeggen?

Een vraag aan de Commissie. Op dit moment wordt het energieleenbeleid herzien. Wat wordt de inzet van de Commissie ten aanzien van de EIB? Wij hebben een raadpleging gehad, maar nu vinden de onderhandelingen plaats. Ik ga ervan uit dat de Commissie ook heel duidelijk maakt dat de EIB moet investeren in duurzaamheid en energiebesparing en niet meer in fossiele projecten. Ik hoop dat ik van de Commissie wat meer uitleg kan krijgen over de inzet van die herziening.

Tot slot, het zeer belangrijke punt van de transparantie. Ik wil vragen aan de heer Heuer of de EIB bereid is om nu echt versneld te gaan werken aan een openbaar documentenregister, zodat wij er voor zorgen dat alle mensen recht op informatie en toegang tot die informatie hebben? Dat is cruciaal en inzake die transparantie zou ik graag ook wat meer urgentie en wat meer snelheid van de EIB willen zien. Ik hoop dat de heer Heuer daar ook nog wat over kan zeggen.

(De spreker stemt erin toe een "blauwe kaart"-vraag te beantwoorden (artikel 149, lid 8, van het Reglement.)

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D), question "carton bleu". – À écouter M. Eickhout, la BEI devrait être une agence environnementale. Je veux bien qu'elle soutienne des projets de l'économie verte, mais s'il devait y avoir, comme on le dit, création de 2 millions d'emplois dans ce secteur, il faut considérer qu'il y a 26 millions de chômeurs, ce qui veut dire que la BEI doit également soutenir le reste de l'économie réelle. Ou est-ce que M. Eickhout est d'avis qu'on ne peut soutenir que des entreprises vertes?

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE), "blauwe kaart"-antwoord. – Het is toch altijd weer apart dat de heer Goebbels, zodra het over milieu gaat, het gevoel heeft dat het alleen maar milieu is. Daar mist de heer Goebbels het essentiële punt, namelijk dat groene economie de enige toekomstige economie is en dat daar nu net de banen in zitten. De groei van de economie in Europa zit juist in die sectoren. Het zou toch fijn zijn als de heer Goebbels zou weten dat milieubeleid juist economisch beleid is. Dat blijkt nog steeds een beetje lastig te zijn. Maar verder, als wij onze klimaatambities verhogen van 20% naar 30%, komen er zes miljoen banen bij in Europa! Dat lijkt mij toch iets prachtigs, dat de heer Goebbels alleen maar kan ondersteunen. Zes miljoen banen erbij, dat zijn minder werklozen omdat je meer banen hebt.

En tot slot, u wilt toch ook de 2020-doelstelllingen halen? In de 2020-doelstellingen staat energiebesparing, staat duurzame energie. Dus als u die doelstellingen wilt halen, dan zullen wij daarin moeten investeren. Tenzij u daarvan af wilt, maar dan moet u dat eerlijk zeggen.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Prezesie! Gratulacje dla Pana Prezesa w związku z objęciem funkcji i gratulacje dla naszego kolegi, posła Mario Mauro, za świetne sprawozdanie. Cieszę sięz tej dyskusji, która miała miejsce przed chwilą. Uważam, że Europejski Bank Inwestycyjny powinien – i tu zgadzam się w zupełności z moim szacownym przedmówcą – angażować się w projekty ekologiczne, odnawialne źródła energii, tym bardziej, że niektóre rządy, jak np. rząd w moim kraju, w Polsce, wycofują się z tych projektów i przekreślają społeczne inicjatywy z tym związane. Tak było z geotermią w Toruniu.

Idąc za wystąpieniem kolegi, sugerowałbym zwiększenie, zintensyfikowanie działań Pańskiego banku, Panie Prezesie, wobec Europy Środkowo-Wschodniej. Chciałbym też, żeby w najbliższych latach Europejski Bank Inwestycyjny – inaczej niż Europejski Bank Centralny, który bawi się w ratowanie banków – realnie pobudzał właśnie realną gospodarkę, a nie tworzył pozorne ruchy finansowe, jak Europejski Bank Centralny.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'altro giorno abbiamo discusso in quest'Aula delle difficoltà di accesso al credito per le piccole e medie imprese e da più parti si è insistito per un ruolo più incisivo della Banca europea per gli investimenti. Gli stessi auspici sono giustamente ripresi nella relazione del collega Mauro che per molti aspetti è condivisibile.

Tuttavia, quando parliamo di BEI non posso non fare riferimento a quello che secondo me è un vero scandalo, ovvero i prestiti che concede alla Turchia, uno Stato che si ostina a non riconoscere un nostro pari, cioè Cipro, membro a pieno titolo dell'Unione europea, che nei mesi scorsi ha anche retto la Presidenza di turno dell'Unione. Nel 2011 alla Turchia sono stati assegnati oltre 2 miliardi di euro, in buona parte destinati alle piccole e medie imprese locali, mentre per l'Unione europea la percentuale riservata alle piccole e medie imprese si attesta solamente al 18% del totale generale dei finanziamenti. Vorrei ricordare che la Turchia, sebbene abbia recentemente rallentato, cresce molto più velocemente rispetto a tutti i paesi dell'Unione, molti dei quali sono addirittura in recessione.

L'Italia è, assieme a Germania, Francia e Regno Unito, il principale azionista della BEI. Mi piacerebbe quindi che i nostri soldi non finissero per finanziare imprese turche, nostre concorrenti in molti settori chiave, soprattutto in un periodo così difficile per la nostra economia. Ne approfitto anche per rispondere al recente ultimatum del Primo ministro turco Erdogan e la risposta è chiarissima: per noi la Turchia non deve, e sottolineo non deve, assolutamente entrare nell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση για αύξηση κατά δέκα δισεκατομμύρια ευρώ του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συμφωνώ ότι θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη και η οποία κατά τα άλλα καθυστέρησε - την περιμέναμε εδώ και ένα χρόνο -, δίνει δυνατότητες πολλαπλασιαστικά για τη δανειοδοτική ικανότητα της Τράπεζας και δημιουργεί προσδοκίες.

Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα διοχετευθούν αυτά τα χρήματα αποτελεσματικά, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Σημείο πρώτο: πολλές φορές στο άμεσο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν διστακτική στην εκταμίευση των δανείων, πράγμα που το είδαμε πολλές φορές στην χώρα μου, στην Ελλάδα. Ο κ Hoyer έδωσε ορισμένες εξηγήσεις. Δεν με έπεισαν απόλυτα.

Σημείο δεύτερο: το πρόβλημα της διαφάνειας και της λογοδοσίας, όπως είπατε, έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω μπροστά μου απάντηση σε ερώτημα που σας υπέβαλα σε σχέση με τα οδικά έργα που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ στην Ελλάδα. Μου είπατε ότι αυτά τα έργα είναι παλαιομοδίτικα και οι σχέσεις μεταξύ Τράπεζας, εργολάβων και ελληνικής κυβέρνησης είναι εφιαλτικές. Και όμως, κύριε Πρόεδρε, συνεχίζετε να ενισχύετε αυτά τα έργα, τα παλαιομοδίτικα, και όλη αυτή η υπόθεση, κατά την άποψή μου, οδηγεί το πλαίσιο σε αποτυχία. Και μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο, έχει σχεδιαστεί να μπλοκαριστεί και το καινούργιο ΕΣΠΑ, που είναι κατά τα άλλα για την Ελλάδα 40% μειωμένο.

Επομένως, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε στο τρίτο σημείο: πού θα πάνε τα χρήματα και ποια είναι τα κριτήρια της επιλεξιμότητας; Θα είναι κριτήρια που έχουν σχέση με την πραγματική οικονομία ή θα είναι διαφορετικά κριτήρια; Και εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία το θέμα της διαφάνειας, την οποία ζητούμε.

Και τελευταίο σημείο, κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνω την ανάγκη να είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μια αξιόπιστη τράπεζα. Δεν καταλαβαίνω την εμμονή και τον αυτοσκοπό να εξασφαλίζει την αξιολόγηση «ΑΑΑ», κατ’ απαίτηση των οίκων αξιολόγησης, που πολλές φορές, το γνωρίζετε πολύ καλά, αποτελεί παγίδα και μπλοκάρισμα για να προχωρήσει στην εκτέλεση δανειοδοτήσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Seit der Lehman-Pleite im Jahre 2008, seit der ohne reibungslos funktionierendes Bankensystem der Zugang zu Krediten für zahlreiche Unternehmen abgeschnitten ist, wurde die Tätigkeit der Europäischen Investitionsbank bekanntlich immer wichtiger. Bereits jetzt ist sie, gemessen an dem Volumen, der größte multilaterale Anleihenemittent der Welt.

Mit der nunmehrigen Kapitalerhöhung um 10 Mrd. EUR wird die EIB ihre Bedeutung als Wachstumsmotor im Bereich der Ressourceneffizienz und der strategischen Infrastruktur wohl weiter ausbauen. Bislang wurden ihre strengen Darlehenskriterien auf dem Markt mit einem Zinssatz von rund 2 % für 10-jährige AAA-Anleihen belohnt. Gerade weil die EIB all ihr Geld am Finanzmarkt besorgen muss, bevor sie es in Form von Krediten zu günstigen Konditionen an Unternehmen weitergibt, ist das richtige Portfolio wichtig. Das macht einen stärkeren Fokus auf die Tätigkeiten innerhalb Europas wünschenswert, und zwar nicht nur auf die Programmländer konzentriert, sondern verstärkt auch in den gut aufgestellten EU-Ländern. Auf diese Art lässt sich außerdem die Gefahr von Doppelgleisigkeiten und Interessenskonflikten mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung vermeiden.

Insbesondere die Vergabe von Krediten an KMU, die ja unter der Kreditknappheit besonders leiden, muss weiterhin eine der Hauptprioritäten bleiben. Nachdem die EIB-Darlehen häufig EU-Förderungen unterstützen, beispielsweise jene aus dem Regionaltopf für Infrastruktur, ist es umso wichtiger, den Zugang von KMU zu EU-Förderungen zu erleichtern.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά (S&D). - Kύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σε μια εποχή που η Ευρώπη διψά πραγματικά για ανάπτυξη, η συζήτηση για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι όχι μόνο επίκαιρη, αλλά είναι και επιτακτική, ιδιαίτερα σήμερα την ημέρα που ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα μιλήσει για άλλη μια φορά για την ανάγκη της ανάπτυξης, αλλά ταυτοχρόνως θα αποφασίσει δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό της Ένωσης, υπονομεύοντας στην πράξη την χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Η έκθεση του συναδέλφου κ. Mauro επισημαίνει το αυτονόητο, κατά τη γνώμη μου, γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για την έξοδο από την κρίση, καθώς μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στις προσπάθειες για να επιστρέψει η οικονομία στην ανάπτυξη. Η απόφαση αύξησης του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο του Συμφώνου Ανάπτυξης, υπογραμμίστηκε από πολλούς συναδέλφους. Είναι αναμφισβήτητα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όχι όμως αρκετό κατά τη γνώμη μου.

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ΕΤΕπ έχει τα κατάλληλα εργαλεία και επαρκές κεφάλαιο στη διάθεσή της, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ειδικές συνθήκες που δημιούργησε η κρίση και οι οποίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρες με μακροχρόνια ύφεση και χώρες όπου η ανεργία - το υπογραμμίσατε στην εισαγωγική σας παρέμβαση κύριε Hoyer - έχει φτάσει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Σ’ αυτές τις ίδιες χώρες το επενδυτικό περιβάλλον έχει επιδεινωθεί τόσο δραματικά ώστε ακόμη και επενδύσεις σε οικονομικά βιώσιμα έργα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μερικές φορές ανυπέρβλητες, για να μη μιλήσουμε για τις δυσκολίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι πραγματικά δραματικές. Είναι ενδεικτικό το πόσοι συνάδελφοι από την Ελλάδα πήραν τον λόγο σε αυτήν τη συζήτηση και επεσήμαναν τις δυσκολίες που υπάρχουν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επιτρέψτε μου να αναφέρω ακόμη ορισμένα προβλήματα: τη συνεχιζόμενη έλλειψη ρευστότητας στον τραπεζικό τομέα που κάνει εξαιρετικά δύσκολη τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά ακόμη και το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού, αν υπήρχε τρόπος να υπερβούμε την έλλειψη ρευστότητας, στις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, είναι πραγματικά υπερπολλαπλάσιο και προφανώς επιδεινώνει τους δείκτες απόδοσης των επενδύσεων. Έχουμε την αβεβαιότητα σε ό, τι αφορά τις προοπτικές της οικονομίας που παραμένει πολύ υψηλή, το γεγονός ότι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους κατασκευαστές οδηγούν σε αναστολή της υλοποίησης μεγάλων έργων.

Όλα αυτά είναι μερικά μόνο από τα προβλήματα στα οποία, κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να συμβάλει επιδεικνύοντας την ευελιξία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Ο συνάδελφος είπε και σωστά ότι πρέπει να περιφρουρηθεί η πιστωτική αξιοπιστία της Τράπεζας, αλλά ταυτοχρόνως έχει σημασία να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν λειτουργεί και δεν πρέπει να λειτουργεί με κριτήρια εμπορικής τράπεζας.

Θα ήθελα λοιπόν, κ. Hoyer, να σας παρακαλέσω να μας διαβεβαιώσετε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα εργαλεία, οι προτεραιότητες και τα κεφάλαια που έχει στη διάθεσή της σήμερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι σε θέση να της δώσουν τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στον ρόλο που απαιτείται για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds (ALDE). - Herr Präsident! Zunächst möchte ich Sie, Herr Hoyer, im Europäischen Parlament herzlich willkommen heißen und viele Grüße von Ihren Freunden in Finnland überbringen. Ich möchte Ihnen auch dazu gratulieren, dass Sie die Investitionsbank zu einem effektiven Krisenkämpfer gemacht haben. Die Kapitalerhöhung der EIB gehörte zu den besten Nachrichten des Jahres 2012 und wird eine große Rolle spielen, nicht nur für die Programmländer, sondern für die ganze Union.

I also want to thank the rapporteur Mr Mauro for a positive and constructive report. I would like to pick up on what my friend and bench neighbour, Theodoros Skylakakis, and Ms Podimata have already said about unemployment, and plead for more investments supporting the Europe 2020 strategy on growth, jobs, investment, research, innovation, education and infrastructure, which are key to achieving growth and jobs. But this is unfortunately where the Member States are making the most stringent cuts in the MMF negotiations, which start today.

Speaking about the next MFF, when we call for more flexibility in the next financial period we should remember the EIB. For example, the link between structural funds and EIB lending has proven very useful and should be explored further, as should the use of loan reflows. This is perhaps a little unorthodox, but I would also argue for greater room for manoeuvre for the bank lending officers to find robust and credible projects in new areas of innovation. We need to think outside the box.

Finally I want to stress the issues of democracy, the rule of law and human rights in projects funded by the EIB. There is a risk that the high volume of unemployment may undermine stability in the future.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). - Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Banque européenne d'investissement, je voudrais d'abord revenir sur le pacte de croissance et sur le rôle de la Banque européenne d'investissement.

En cette période d'austérité, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut faire une autre politique et réinvestir en Europe. En juin de l'année dernière, sous l'impulsion du président Hollande, les chefs d'État ont arrêté le pacte de croissance et l'augmentation du budget de la Banque européenne d'investissement de 10 milliards.

Depuis cette décision et jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve dans une nébuleuse et on entend beaucoup de rumeurs. Je crois qu'il est aussi de votre devoir de nous éclairer sur ce qui se passe à l'intérieur du conseil d'administration de la BEI dans la mise en œuvre de cette augmentation de capital.

Est-il vrai que certains ministres des finances ou leurs représentants de certains pays AAA ne veulent pas que toute l'enveloppe des 10 milliards serve à générer de nouvelles possibilités de crédit et d'investissement? Est-il vrai que vous faites l'objet d'énormes pressions pour concentrer la majorité des nouveaux crédits sur des financements de projets dans les pays AAA et non pas dans les pays qui en ont le plus besoin? Est-ce le rôle de la Banque européenne d'investissement d'aider l'Allemagne à encore investir alors que la KfW allemande, si je suis bien informé, est capable de lever du capital sur les marchés internationaux à des taux de crédit inférieurs à ceux de la Banque européenne d'investissement?

Vous êtes ici dans une enceinte où il y a des amis de la Banque européenne d'investissement mais il faut que celle-ci – et Mme Podimata l'a dit – soit plus utile que des banques privées et, surtout, qu'elle nous aide dans cette crise qui frappe avant tout les pays du Sud et les pays de l'Est. Nous, en tant que parlementaires, nous voulons comprendre où sont les vrais blocages à l'intérieur du conseil d'administration de la BEI et où en est le programme d'investissement?

J'appuie, d'ailleurs, l'idée de M. Audy. Si nous étions à même, politiquement, d'avoir un plan pluriannuel pour passer d'une contribution virtuelle sous forme de garantie à une contribution réelle des gouvernements, dans une perspective de huit à dix ans, nous aurions avec la Banque européenne d'investissement un véritable instrument d'investissement contre-cyclique. Il serait donc utile que vous, en tant que président, preniez position à ce sujet.

Un deuxième point que je voulais brièvement aborder, ce sont le mécanisme pour l'interconnexion en Europe et les emprunts obligataires pour le financement de projets. Le Parlement européen a adopté l'amendement de compromis 20 dans lequel nous ouvrons explicitement ce mécanisme à ces emprunts obligataires et aussi à des projets relatifs aux énergies renouvelables. Comment voyez-vous, en fait, l'utilisation des emprunts obligataires pour le financement de projets en relation avec le mécanisme pour l'interconnexion en Europe?

Je vais terminer sur un dernier point que je vais aborder en anglais.

This concerns this very critical project in Slovenia, this brown coal (lignite) project in Šoštanj. Part of the credit from the EIB has been given to this project. We know today that this project is not only a disaster for climate change – and maybe our Climate Commissioner could give us a statement on what use there is in public European money going into a brown coal power plant which will pollute the climate for the next 50 years – but it is above all an enormous risk for the EIB.

We know that OLAF is carrying out an investigation. We know that the EBRD is also reconsidering whether there may have been fraud and corruption in the setting up of this project. Do you really want, as the leader of this important European institution, to take the risk today of delivering the rest of the credit when every week we hear from Slovenia more details on corruption?

What if in one year or one and a half year’s time it becomes even clearer that this power plant and the whole process of deciding on it were a big mistake made under not very clear conditions? We would like to have a statement on that from you today.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR). - Pane předsedající, Evropská investiční banka nepochybně hraje důležitou roli pro řadu malých a středních podniků, jejichž zásadním problémem je to, že v důsledku finanční a dluhové krize mají zhoršený přístup k úvěrovému financování.

Ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu proběhla v loňském roce velmi zajímavá diskuse právě o Evropské investiční bance. V této diskusi se mimo jiné hovořilo o jejím ratingu a o případném bankovním dohledu nad touto bankou. Je jasné, že musíme podporovat, aby si Evropská investiční banka zachovala svůj stávající rating a tím i důvěru investorů.

Nyní diskutovaná zpráva hovoří také o tzv. obezřetnostním bankovním dohledu nad Evropskou investiční bankou. Nicméně je třeba vzít v úvahu, že funkce a pozice této banky je taková, že lze jen obtížně přistoupit na to, aby tento dohled byl regulační ze strany jiných centrálních orgánů Evropské unie, zejména Evropské centrální banky.

Mnohem přijatelnější z mého pohledu je, aby tento dohled vykonával nezávislý orgán či nezávislý auditor.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Κύριε Πρόεδρε, είναι από όλους αποδεκτό ότι η ΕΤΕπ διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση. Είναι επίσης κατανοητό από όλους μας ότι η Τράπεζα πρέπει να κάνει ανάλυση του ρίσκου όταν επενδύει σε κάποια έργα. Δεν χρειάζεται όμως να είναι χώρες οι οποίες έχουν πιστοληπτική βαθμολόγηση «ΑΑΑ». Υπάρχουν συγκεκριμένα έργα στις χώρες του Νότου, οι οποίες πλήττονται από την οικονομική κρίση, τα οποία πράγματι είναι βιώσιμα και προσοδοφόρα.

Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό για την ανάκαμψη του Νότου το θέμα των project bonds. Στην έκθεση την οποία εξετάζουμε εδώ, πάλι γίνεται λόγος για την πιλοτική εφαρμογή των ομολόγων έργου. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τα ομόλογα έργου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα συμμετέχουν καθοριστικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια των μελών τα οποία προσπαθούν τώρα να ορθοποδήσουν από την οικονομική κρίση.

Και επανέρχομαι στην ερώτηση που έκανε ο κ. Turmes: ψηφίσαμε το «Συνδέοντας την Ευρώπη»· αυτό όλο το πακέτο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί με ομόλογα έργου;

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL). - Monsieur le Président, le rapport porte sur la BEI, présentée comme indispensable à la réalisation des objectifs de l'Europe, soit.

Si j'en crois le rapport, l'Europe serait sur le bon chemin pour avoir pris des mesures drastiques pour améliorer la discipline et la surveillance des dettes et les budgets nationaux. L'Europe, qui devrait prendre des mesures actives pour améliorer la croissance inclusive, qui aurait besoin d'offres d'emplois de haut niveau, d'une meilleure productivité et blablabla, et blablabla, et blablabla…

Ce dont l'Europe a surtout besoin, c'est que ceux qui la dirigent enlèvent la poutre qu'ils ont dans l'œil, une poutre qui les empêche de voir que nous allons droit dans le mur. Ce dont l'Europe a surtout besoin, c'est que ceux qui la dirigent cessent, une fois pour toutes, de fumer des substances illicites qui les font planer au point qu'on a souvent le sentiment qu'ils vivent sur une autre planète.

Sans une volonté politique forte, sans la mise en œuvre d'orientations politiques, économiques et sociales novatrices, visant à répondre avant tout aux besoins des peuples européens, nous courons à l'explosion. Les peuples d'Europe sont disposés à mettre leur courage, leurs intelligences au service de la construction d'une nouvelle société européenne dans laquelle chacun trouve sa place. Pour y parvenir, ils ont besoin que soit mis un terme à cette logique politique qui détruit tout sur son passage, qui n'a de sentiment ni pour les hommes, ni pour la nature.

Que les prédateurs économiques – qu'ils aient comme nom Mittal ou autre – soient mis hors d'état de nuire et que soit décrété immédiatement, sur tout le territoire européen, l'arrêt de tout licenciement boursier. Qu'il soit mis un terme aux politiques d'austérité qui détruisent le lien social et empêchent tout redémarrage économique. Que les services publics, qui permettent de protéger les plus faibles, stabilisent nos sociétés, permettent le développement social et humain, soient sauvegardés et renforcés. Que l'argent soit mis au service des besoins des femmes et des hommes. Que notre territoire soit préservé des dumpings sociaux, environnementaux et fiscaux, qui ne servent que les intérêts des plus riches.

Tiens! C'est bizarre! De tout cela, ici, il n'est jamais question.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI). - De Europese Investeringsbank bestaat al meer dan 50 jaar. In die tijd heeft ze krediet verleend aan een veelheid van projecten. Nooit is de bank gevraagd te hulp te schieten vanwege tegenvallende groeicijfers in de lidstaten.

Maar de laatste jaren is dat wel gebeurd. Met het oog op de eenwording van Europa, is de bank gevraagd veel meer projecten te financieren en daarmee grotere risico´s te nemen. Het uitstaande kapitaal is nu 395 miljard, een verzesvoudiging in een paar jaar tijd. Dat is allemaal op basis van een banklicentie, dus tegenover al die investeringen staat heel weinig vermogen.

Ik vraag me af of de risico´s die hiermee gepaard gaan wel voldoende zijn afgewogen. De blijvende roep om de Europese Unie zelf ook aandeelhouder te maken van de bank, doet het ergste vrezen. Een politiek orgaan dat een onafhankelijke bank kaapt om zijn politieke doelen te financieren, dat kan niet goed gaan.

Mijn fractie zal dan ook tegen dit verslag stemmen. De Europese Investeringsbank is niet bedoeld om falende overheden uit de brand te helpen. Als de eurozone op een verstandige manier wordt ontmanteld, zullen de nu achterblijvende investeringen in de zuidelijke lidstaten weer op peil komen. De harde besluiten moeten worden uitgevoerd: een kleine overheid, lage schulden, lage belastingen.

Daarnaast is het onverstandig dat 10% van die ongedekte bijna 400 miljard buiten de Europese Unie geïnvesteerd wordt. De bijdrage die dat geeft aan de doelen van het buitenlands politiek beleid, zijn op zijn minst twijfelachtig te noemen, niet in het minst omdat de buitenlandse belangen van de lidstaten niet identiek zijn.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). - Köszönöm szépen bankelnök úr, hogy eljött hozzánk, és ezzel növeli a bankok iránti bizalmat. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az EIB a mi bankunk. Az Önök bankja kiemelkedően fontos szerepet játszik a válságból való kilábalásban, a kis- és középvállalati szektorban, az infrastruktúra korszerűsítése terén, a versenyképesség vagy a klímaváltozás kihívásaival szemben. Engedje meg, hogy néhány megjegyzést mégis tegyek frakcióm nevében, de előtte meg szeretném köszönni Audy úrnak a Budget Control Bizottságban az együttműködést.

Először is, a strukturális hitelekkel megtámogatott beruházások finanszírozására az eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítani. Ez a gazdasági válság által sújtott országokban nagyon fontos tényező. Úgy véljük azonban, hogy ez a kiegészítő eszköz a strukturális alapok egyéb programjaitól elkülönítetten kezelendő, hiszen ezek előbb-utóbb kivezetésre kerülnek és ezt fontos figyelembe venni. Másodszor: köszönjük szépen az EIB-nak, hogy részt vesz az európai bankkoordinációs együttműködésben, a bécsi kezdeményezésben és ezzel mérsékli a határon átnyúló bankcsoportok közép-kelet és dél-kelet-európai tagállamokból való kivonulását. Ez önmagában segítség ezeknek az országoknak. Harmadszor. szeretném hangsúlyozni a bank regionális programok megvalósításában lévő szerepét, különösen a balti és a Duna-régiók tekintetében.

Végül engedje meg, hogy kihasználjam, hogy az Európai Unión kívüli tevékenységet nagyon fontosnak tartjuk mind az export, mind az import esetében. De ennek kapcsán a szocialista frakció nevében szeretnénk arra kérni, hogy az Önök 2010. december 15-én elfogadott, gyengén szabályozott, nem átlátható, nem együttműködő országokkal szembeni politikájukat vizsgálják felül az ezekben az országokban bekövetkezett gazdasági és politikai változások miatt és a többi bank gyakorlatát figyelembe véve. Úgy gondolom, ez nagyon fontos üzenet lehet ezeknek az országoknak. A tegnapi tunéziai elnöki látogatás után ezt különösen szeretném hangsúlyozni.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE). - Monsieur le Président, mon intervention vise avant tout à mettre en exergue les potentialités de la Banque européenne d'investissement.

Cette banque n'est vraiment pas banque comme les autres. Non seulement elle échappe aux critiques qui sont adressées au secteur bancaire depuis le début de la crise de 2008, mais, qui plus est, elle ne cesse de consolider son image d'acteur efficace et fiable. La Banque européenne d'investissement intervient sur les grands chantiers de construction d'infrastructures, dans le secteur énergétique tant à l'intérieur de l'Union qu'à l'extérieur. Elle est devenue un acteur incontournable.

En tant que banque et institution, elle jouit de deux atouts majeurs dans son action: elle dispose à la fois de l'indispensable flexibilité, sans laquelle tout progrès reste illusoire, et de la qualité d'institution financière de l'Union européenne, sans laquelle elle n'aurait pas la même autorité. Elle intervient même, fût-ce de manière indirecte, dans le financement de petites et moyennes entreprises, secteur qui continue à souffrir de la viscosité du marché interbancaire.

Mais mon propos est le suivant: son expertise et son savoir-faire prédestinent la Banque européenne d'investissement à jouer, à l'avenir, un rôle majeur dans le domaine de la coopération au développement et, plus particulièrement, dans le cadre de la promotion de la croissance inclusive, concept que le Parlement européen soutient très majoritairement à travers le futur agenda de développement. Arriver à identifier dans un projet la part qui sert à éradiquer la pauvreté et rendre cette part admissible au titre d'aide publique au développement, d'une part, et faire supporter la partie économique autoporteuse par des financements à charge du bénéficiaire, qui serait mieux placé que la Banque européenne d'investissement pour trancher en pareil cas?

J'aimerais entendre les responsables de la BEI, et notamment son président, préciser leur opinion à ce propos.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D). - Pane předsedající, vítám skutečnost, že Evropská investiční banka je i nadále zaměřena na 3 hlavní oblasti. Provádění strategie 2020, změna klimatu a vnější politika Evropské unie.

Činnost Evropské investiční banky byla i v roce 2011 vykonávána v prostředí ekonomické krize vyznačující se neexistencí faktického hospodářského oživení, krizí finančního sektoru a růstem nezaměstnanosti, zejména mezi mladými. V této souvislosti jsou úvěrové operace ve výši 61 miliard eur klíčové pro Evropskou unii.

Současně však bych chtěla konstatovat, že dosud nebylo dořešeno zavedení vhodného regulačního institucionálního rámce ke sledování činností Evropské investiční banky. To je v současnosti velmi aktuální v souvislosti s budováním bankovní unie.

Sdílím politování našeho zpravodaje nad skutečností, že Komise nenavrhla v tomto ohledu žádné kroky navzdory tomu, že Parlament tento požadavek vznesl již v roce 2007.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek és meg szeretném köszönni elnök úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az EBB célja a megváltozott gazdasági környezethez igazodva gazdaságilag még inkább megalapozott a társadalmi és szociális kohéziót és munkahelyteremtést támogató projekteknek az életre hívása. Ki szeretném emelni, hogy azonban nem elég életképes projekteket megvalósítani, azoknak olyan hozzáadott értékkel kell rendelkezni, amely a jövőbeli versenyképességet is lehetővé teszik. Támogatom, hogy az EBB-t prudenciális bankfelügyelet alá vonják, azonban a kidolgozására oda kell figyelni, pontosan a AAA besorolás miatt. Innovatívnak tartom azt az ötletet, hogy segítik a tagállamok strukturális alapokból történő fejlesztéseit, amik egyébként is akadoznak jelenleg, és ezáltal megtörténik a strukturális alapok és az EBB hitelkapacitásának az összekötése is. Számomra még a nyitott kérdések közé tartozik a projektkötvények a kísérletének megvalósítása 14 és 20 közötti időszakban, annál is inkább, mert nem látom tisztán az EBB-nek és a Bizottságnak sem a szerepét, részesedését, irányítási lehetőségeket, amire különösen oda kell figyelni a jövőben.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il Presidente della BEI per la sua presenza. Io ho due questioni. La prima è una considerazione sul rating. Siccome qua si ragiona sempre con il rating, va a finire che la BEI, per non perdere la tripla A e per non scendere di rating, va a finanziare solamente certi progetti in determinati paesi. Credo che questa non sia la filosofia buona per cercare la competitività. La seconda parte invece è per capire come sta andando la gestione dei project bond per questi due anni 2012-2013. Questo ci piacerebbe sapere, perché potrebbe dare una risposta alla prima domanda sull'analisi dei progetti che voi avete in corso in questo momento.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). - Pane předsedající, chtěl bych poděkovat panu Maurovi za jeho vynikající zprávu a jsem velmi rád, že pan Werner Hoyer je přítomen dnešnímu projednávání této zprávy.

Jsem rád, že Evropská investiční banka zareagovala velmi pozitivně na bankovní krizi, zpřesnila veškeré procedury, ale na druhou stranu to znamenalo snížení objemu půjček.

Proto si myslím, že i plánovaných zhruba 70 miliard eur pro rok 2012 není úplně dostatečných, a jestli je naším cílem zaměstnanost, růst a inovace, pak musíme tento objem navýšit a zaměřit se hlavně na malé a střední podniky.

Proto je potřeba zjednodušit a zpřehlednit veškeré tyto procedury a protože jsme bankou – nebo Evropská investiční banka je bankou všech 27 států –, tak se zaměřit na státy, kde přístup k těmto penězům, k půjčkám je co nejproblémovější.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). - Panie Przewodniczący! Też chciałbym podkreślić tę szczególną rolę, którą odgrywa Europejski Bank Inwestycyjny, i również tę pozytywną ocenę, którą wyraża Parlament Europejski. Dziękuję również panu posłowi Mario Mauro za to bardzo dobre sprawozdanie i myślę, że wnosi ono bardzo wiele na przyszłość.

Chciałbym podkreślić po pierwsze większe zainteresowanie wsparciem sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w szczególności, że nie jest to jeszcze uświadomione we wszystkich państwach członkowskich, zwłaszcza w tym sektorze małych średnich przedsiębiorstw. Myślę, że w nim leży największy potencjał – co podkreślamy – w zakresie tworzenia miejsc pracy. Zwróćmy na to większą uwagę.

Po drugie, naturalne jest, że Europejski Bank Inwestycyjny wspiera duże projekty. Natomiast wydaje mi się, że również na podkreślenie zasługuje ta synergia działań Europejskiego Banku Inwestycyjnego z poszczególnymi politykami Unii Europejskiej.

I po trzecie, rozmawialiśmy na tej sesji m.in. o sprawach społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekty finansowane z EBI powinny wspierać te firmy, które respektują zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Connie Hedegaard, Member of the Commission. − Mr President, I will be very brief in conclusion. The Commission just wants to emphasise that the current extraordinary economic and financial situation requires decisive policy action and that the EIB’s activity is crucial to fight the financial and economic crisis in Europe. In this difficult environment the EIB has to assume its role of a policy-driven bank, to act as a counter-cyclical institution and continue to provide financing to the real economy. In the Commission we are convinced that Parliament will be as supportive in its assessment of the EIB’s activities in the year ahead as it was of its opinion on the 2011 annual report, and I look forward to continued close and successful cooperation between the Commission and the Bank.

There was a specific question raised by Bas Eickhout that I would just like to comment on, regarding the new energy policy. It goes without saying that the Commission is of the view that financing of fossil fuels should be ever more limited. This is an ongoing debate, but I also think that it is fair to draw your attention to the significant increase in the EIB’s projected activity in the area of climate change and what has been going on in recent years. That also goes for investments in renewables and energy efficiency. I think that this area has been given strong priority. Of course that could always be improved, but it is clear that there has been much political will to try to place more emphasis on these issues and these areas.

 
  
MPphoto
 

  Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank. − Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich für diese Begegnung im Europäischen Parlament – wie im letzten Jahr, ich komme auch nächstes Jahr gerne wieder. Vielleicht habe ich nach 25 Jahren im Parlament Entzugserscheinungen, wenn ich jetzt immer in Luxemburg sitze oder in den Hauptstädten herumfahre. Es sind so viele Fragen gestellt worden, dass ich nur wenige davon jetzt hier beantworten kann. Ich verspreche aber, dass wir uns in der Bank in Luxemburg und auch in der Vertretung in Brüssel darum bemühen werden, ihnen allen gerecht zu werden.

Einige Fragen sind auch ganz einfach nicht von der Bank allein zu beantworten. Wenn wir europäische Energiepolitik machen, dann machen wir eine Politik gemeinsam, wir, die Organe der Europäischen Union: Sie, die Kommission und der Rat. Die Bank ist ein Instrument dabei, und sie hat Meinungen, und trägt sie auch hinein. Sie muss das zur Geltung bringen. Aber wir machen nicht die Energiepolitik der Europäischen Union. Damit würden wir uns überheben.

We are second to none when it comes to international financial institutions, the financial climate and investment in renewable energies and modern energy efficiency. We are second to none, to make it quite clear, when it comes to transparency on compliance questions. This was one of the main issues I took upon my shoulders when I came to this Bank, because we are under particular scrutiny from the public and the European institutions, including the European Parliament.

In this context the question of supervision is very relevant. Of course it is necessary to be supervised and to be under strict control. Now there is a history to it, because there is no textbook on the supervision of international financial institutions. We are an international financial institution, a bank and a political institution at the same time.

This is why the Bank, years ago – years before I started there, Mr Audy – presented the proposal for the EIB to be under the supervision of the European Central Bank, long before anybody would think about giving the banking supervision to the European Central Bank. At that time the idea was rejected.

This is why we voluntarily went under the umbrella of the Central Bank of Luxembourg. This is why we are ready to think about all kinds of new developments in this field, and we are going to see the new regulation very soon and we will be ready to be part of that European system.

Of course an international financial institution like ours has specifics which have to be addressed, but we are ready to be a transparent, accountable, responsible bank of the European Union vis-à-vis you, vis-à-vis the European Court of Auditors and of course the European Court of Justice and of course vis-à-vis the banking supervision.

In this context, the question of the Bank’s capital has been raised. Let us understand the role of the Bank correctly. Since the Treaty of Rome, the Bank’s role has been to provide, in particular, long-term financing for projects in the interests of the citizens of the European Union which would not otherwise be able to be financed, in compliance with the targets and objectives set by the Treaty and by the decisions of the European Council. That is what our job is, and for that purpose the role of the Bank is to mobilise money on the international capital markets.

What we lend out to our clients is not these ten billion additional euros which we have just got from the Member States; it is the money that we raise on the international capital markets. Last year it was EUR 70 billion, this year much more.

That means we need the trust and confidence of the participants in the international capital markets. Triple-A is not a fetish, it is not an objective in itself but it is one of the keys for gaining and retaining the confidence of the participants in the international capital markets. This is why we consider triple-A very important, and this is why we consider the quality of our projects decisive. If we stint on the quality of a project then the business model of this Bank is at risk, and this is what we are not going to do.

Credit bonds are currently a very important initiative. We are addressing them with enthusiasm and resolve. But let us be clear: they are one more instrument in the toolbox which we, you, the Commission and the Council have.

This new instrument must stand the market test, because it is private investors at the end of the day whom we want to lure into this business and they need to be convinced by the quality of the projects. This is true for the Project Bond Initiative, finance projects for PPPs, and all other kinds of instruments that we use. We are doing the very best at the Bank in order to make this new instrument a success.

On SMEs: at the outset, SMEs were not the Bank’s core idea. But we have seen that with the withdrawal and the deleveraging of many banks in the Member States in large parts of Europe, it is necessary to provide SMEs with access to finance. This is what we are doing, in particular with huge amounts provided to Greece last year.

It was difficult to negotiate that in Greece under political circumstances which were not very easy at the beginning of last year. We have been very successful in providing this. We are ready to expand this, and we have also invented a couple of new instruments particularly for Greece, because trade finance in Greece is part our business now, although 50 years ago nobody at the European Investment Bank would even have considered this. We are flexible in this respect.

On micro-finance and inclusive banking: we need have a separate talk about this. Over the course of the Bank’s history it has not been part of our core business, but for a public bank which serves the objectives of the European Union, it is important to address these issues. That is what we are trying to do both in micro-finance and also in inclusive banking.

Let me conclude by saying that we are now waiting for the decisions of the European Council. We do not know what is going to happen today and tomorrow. We hope that we are getting a clear picture.

The Connecting Europe Facility is extremely important for us because we will be key in leveraging the funds that the Commission will be able to provide with our loans over the next seven years.

This is a hell of an opportunity for Europe to address these issues together, because we definitely need incredible amounts of private money for the financing of the interest structure in Europe, and not just for old-fashioned roads, not just for power lines but also for information technology in Europe. If one day you still want to use your iPad for working on the train, then you had better make sure that we do not forget the infrastructure for the information technology of this decade.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che dall'esposizione del Presidente Hoyer e dalle osservazioni dei colleghi si possano cogliere due importanti aspetti.

Il primo è che anche il ritardo dei paesi membri nel finanziare l'aumento di capitale ci testimonia una volta di più la più incredibile tra le contraddizioni. Tutti riconoscono che gli strumenti comunitari – e io credo che la Banca europea per gli investimenti sia uno strumento della logica comunitaria – sono di gran lunga un utile volano per trascinare la ripresa europea, ma nello stesso tempo, quando c'è da contribuire a questo volano, tutti frenano perché difendono rendite di posizione che peraltro hanno resa minore poi nell'applicazione nei propri paesi membri.

Il secondo aspetto è, credo, ancora più interessante. Noi ci troviamo di fronte a una profonda contraddizione politica. Spesso la politica la intendiamo come una lotta che si conclude con la morte dell'avversario e a volte come una gara in cui chi arriva primo detta le condizioni agli altri. In questa circostanza, attraverso lo strumento della Banca europea per gli investimenti, possiamo capire che ci sono dei momenti in cui la politica è come il consulto al capezzale di un malato: vince chi propone la ricetta migliore per la salvezza della vita di quel malato.

Noi sappiamo con certezza che la Banca europea per gli investimenti è uno dei migliori strumenti per consentire la guarigione di un malato grave che è l'economia della nostra Europa. Credo che tutti quanti dobbiamo spenderci perché abbia a disposizione le condizioni migliori, l'aiuto più forte del Parlamento e la più grande consapevolezza degli Stati membri per riuscire a raggiungere gli obiettivi che interessano l'economia reale.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy, a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Je veľmi dobré, že po správe, ako bojovať proti podvodom v oblasti DPH, rokujeme o výročnej správe Európskej investičnej banky. V tomto kontexte je aj výzva pre EIB, aby sa naďalej usilovala vyhýbať pri financovaní svojich operácií využívaniu daňových rajov alebo jurisdikcií, ktoré nespolupracujú. Namieste je aj revízia mandátu EIB na operácie mimo Únie. Okrem toho by mala banka mať lepší prístup ku grantom Únie a zlepšeniu súčinnosti s nástrojmi EÚ. Svoju úverovú kapacitu by mala viac využívať v súlade s prioritami EÚ v oblasti vytvárania rastu pracovných miest, poskytovania úverov pre malé a stredné podniky. V dobe, keď členské štáty vykonávajú reštrukturalizáciu verejných financií, musí EIB pokračovať v podpore odvetví sociálnej ekonomiky a mladých podnikateľov pomocou rôznych iniciatív, ako sú prispôsobené úvery a systémy záruk.

 
  
  

(La sesión, suspendida a las 11.35 horas, se reanuda a las 12.00 horas)

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 

5. Hlasování
Videozáznamy vystoupení
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll.)

*****

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL). - Monsieur le Président, je voudrais faire un rappel au règlement.

Hier, pendant qu'une délégation de sidérurgistes était reçue dans ce Parlement pour discuter de l'avenir de la sidérurgie européenne, dehors leurs collègues se faisaient matraquer, gazer et taser. C'est inadmissible. Les salariés venaient juste pour discuter de l'avenir de la sidérurgie et ils se sont trouvés complètement encerclés. On leur a tendu un véritable piège.

Je souhaite que ce soit signalé. Il a fallu l'intervention de députés européens pour que cessent de telles exactions. C'est inadmissible! Le dialogue social doit pouvoir permettre à chacun de s'exprimer tranquillement.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herr Kollege, ich darf Sie darüber informieren, dass dem Präsidenten des Hauses dieser Vorfall bekannt ist und dass er die Konferenz der Präsidenten damit befassen wird, um die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir bedauern den Zwischenfall!

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, I wish to protest. Years ago I was responsible, in the Corbett report, for making it possible for the written declarations to be moved from an obscure office to being outside the Chamber. This was a real victory for backbench democracy, for ordinary MEPs to let off steam against perhaps the wishes of the big political groups. It has now been banished back to that office by Ms Ratti, the Deputy Secretary-General, without any consultation as far as I know or debate in this House. Please can we look at that again, because I think it is a huge blow to parliamentary democracy not to have the written declarations where they were before.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Wir werden diese Fragen gemeinsam in der Konferenz der Präsidenten behandeln.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - Door mijn socialistische collega werd een opmerking gemaakt over de demonstratie gisteren van de arbeiders van Arcelor Mittal. Toen ik gisteren terugreed naar mijn hotel, moest ik met schaamte vaststellen dat er heel veel schade was aangericht aan eigendommen van de gemeente Straatsburg. Wat de reden ook is van een demonstratie, men dient van de spullen van andermans land af te blijven!

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Ich habe zu Beginn darauf hingewiesen, dass diese Frage in der Konferenz der Präsidenten behandelt wird, dass die Zwischenfälle bekannt sind und der Präsident die weitere Vorgangsweise mit den Fraktionsvorsitzenden klären wird.

 
  
MPphoto
 

  Potito Salatto (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, uno degli obiettivi del Parlamento europeo è quello di tutelare le minoranze. Io ritengo che in questo Parlamento ci sia una minoranza, quella dei fumatori. Desideriamo avere un'area per fumatori piuttosto che apparire come degli …

(Il Presidente ritira la parola all'oratore)

 

5.1. Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (A7-0014/2013 - David Casa) (hlasování)

5.2. Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: roční analýza růstu za rok 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira) (hlasování)
 

– Nach der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, relatora. − Senhor Presidente, caros Colegas, este relatório foi um relatório muito importante. Ele pergunta o que quer este Parlamento dizer à Comissão e ao Conselho quando se define a política económica da Europa para 2013. Envolvi toda a minha energia e empenho na busca de uma mensagem clara, suportada por um amplo consenso. Infelizmente, concluo que, por vezes, prioridades políticas diferentes dos diversos grupos se sobrepõem à vontade de conseguir essa posição forte e unida do Parlamento Europeu. No meio de uma crise sem precedentes e quando o desemprego explode nas periferias da Europa, os cidadãos esperam dos seus representantes eleitos algo mais do que palavras de conformismo em relação às políticas de austeridade. Bastaria flexibilizar o ritmo e ajustar as medidas de austeridade ao autorizado pela legislação europeia para que o crescimento da zona euro aumentasse 0,7%. Ao recusar recalibrar os modelos econométricos e rever as recomendações, estamos a gerar uma espiral recessiva imparável. Não me conformo com este resultado. Quero que fique em ata, Sr. Presidente, que voto contra o meu próprio relatório e que gostaria de retirar o meu nome da sua autoria. É importante que os cidadãos saibam que nós não apoiamos a continuação destas políticas de austeridade do modo como estão a ser aplicadas pelo Conselho e, pelos vistos, com o apoio da maioria de direita desta Casa. Tenho dito, não foi um bom serviço para os cidadãos europeus!

 

5.3. Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky: aspekty zaměstnanosti a sociální aspekty roční analýzy růstu za rok 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné) (hlasování)
 

– Nach der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen (Verts/ALE). - Mr President, I would like to very briefly point out to our colleagues on the right that they have just voted in direct and utter contradiction to the report before this. Compare the two and make up your mind.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Ich bitte Sie, sich an die Geschäftsordnung zu halten. Das war keine Wortmeldung zur Geschäftsordnung.

 

5.4. Správa jednotného trhu (A7-0019/2013 - Andreas Schwab) (hlasování)

5.5. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, která doplňují nařízení (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) (C(2012)9593 a C(2012)9623) (B7-0078/2013) (hlasování)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Connie Hedegaard, Member of the Commission. − Mr President, on 4 February the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) adopted a resolution rejecting two of the delegated acts adopted by the Commission relating to technical standards supplementing Regulation EU No 648/2012 (EMIR) on OTC derivatives, central counterparties and trade depositories.

Having carefully examined the reasons for such rejection the Commission, in the spirit of compromise, is prepared to make sure that when it adopts its decisions on mandatory clearing for specific classes of OTC derivatives, the obligation for non-financial firms to clear will be phased in over an appropriate period of time. The Commission also fully shares with Parliament its attachment to the principle of legal certainty. Therefore the Commission would like to make the following statement:

‘The Commission decided that the regulatory technical standards in question should be strictly based on the draft technical standards prepared by ESMA. Our responsibility is to take all measures to ensure that financial risks are appropriately supervised and mitigated and thus to protect our economy.

‘The Commission understands some of Parliament’s concerns. The Commission is prepared to make sure that, when it adopts its decisions on mandatory clearing for specific classes of OTC derivatives, the obligation for non-financial firms to clear will be phased-in over an appropriate period of time. Such a phased-in period could be similar to the one proposed in the technical standard for bank guarantees. This would allow non-financial firms sufficient time to fully adapt to the new landscape. At the same time it preserves a sound and solid financial regulatory approach. Taking into account the provisions of EMIR, the Commission is also willing to clarify the application of the confirmation deadline standards referred to in Article 11(1)(a) of EMIR in the future.

‘The development of technical standards is terra nova for all institutions. The Commission is sure that the process will be developed and refined over time. The Commission stands ready to work together with Parliament to ensure an open dialogue and transparency about our planning for forthcoming technical standards and ensure that Parliament has enough time, in the framework of the relevant inter-institutional agreement, to assess them.

In particular, as regards the procedures relating to the preparation of delegated acts and with a view to developing good practices in that matter, the Commission will promote a clear understanding on working relations including for instance meetings and planning, and regular exchanges of views between the Commission and ECON on regulatory standards, taking full account of existing inter-institutional agreements on the timing of sending legislative acts to Parliament.’

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, Chair of the ECON Committee. – Mr President, we have had problems with the technical standards on EMIR, both in terms of the technical content, procedural cooperation and timing. I thank the Commissioner for engaging with us on this matter, coming up with the declaration and being prepared to address the technical issues that we have identified, as well as for the Commissioner's assurance that there will be a better cooperation on procedures going forward.

I can also say that, with regard to some of the matters on timing, I have already taken steps today to begin to incorporate some more safeguards into level-1 texts. So this is terra nova, as the Commissioner has said, and an ongoing matter.

I have received some verbal and written assurances that the problems will be addressed through the Commission publishing frequently asked questions and the responses to those. I am also expecting a follow-up in amended technical standards in due course. On that basis, and on behalf of the committee and the EMIR rapporteur, Werner Langen, I am withdrawing this resolution.

 
  
 

(The motion for a resolution was withdrawn)

 

5.6. 22. zasedání Rady pro lidská práva OSN (B7-0055/2013, B7-0055/2013, B7-0058/2013, B7-0059/2013, B7-0060/2013, B7-0061/2013, B7-0062/2013) (hlasování)
 

– Vor der Abstimmung über Ziffer 62:

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Mr President, we have a request to have a split vote on paragraph 62. I would like to propose an oral amendment to that paragraph in two parts. The first part would be to add the words ‘be communicated to the European Parliament’, and the second part to add the words ‘where possible’. Paragraph 62, if amended, would therefore read as follows: ‘Expects the development of EU human rights country strategies to be duly coordinated with EU action in the UN forums; reiterates its recommendation that EU country strategies on human rights be communicated to the European Parliament and be made public where possible in order to give visibility to the EU’s commitment to human rights in third countries and for those struggling for human rights to find support in these documents’.

A split vote is not necessary if the text is adopted with that wording.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

5.7. Soudní síť pro další vzdělávání – soudní koordinátoři (B7-0053/2013) (hlasování)

5.8. Evropská investiční banka – výroční zpráva za rok 2011 (A7-0016/2013 - Mario Mauro) (hlasování)
MPphoto
 

  Der Präsident. − Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

 

6. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení

6.1. Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (A7-0029/2013 - Kartika Tamara Liotard)
Videozáznamy vystoupení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Statistici recente ne arată că, până în 2060, numărul persoanelor în vârstă va înregistra o creştere foarte mare, respectiv până la 79%. Şi totuşi, în Uniunea Europeană, momentan, doar administraţia oraşului Fredericia din Danemarca dă dovadă de inovare socială şi promovează capacitatea de a trăi independent în rândul persoanelor în vârstă.

Pentru implementarea unor astfel de modele de succes în cât mai multe state membre, consider că este nevoie de: alocarea de fonduri europene pentru dezvoltarea unei reţele europene privind mediile adaptate persoanelor în vârstă; organizarea unei convenţii europene care să reuşească să dea autorităţilor locale, regionale şi naţionale interesate de conceptul economiei vârstei a treia o şansă mai mare; şi, nu în ultimul rând, integrarea obiectivelor Anului european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii în toate instrumentele de finanţare relevante ale Uniunii Europene, inclusiv în fondurile structurale.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione in questione ci vede favorevoli in quanto invecchiare meglio comporta beneficio al cittadino e minor costi al sistema sanitario pubblico. In particolare, tutte le attività di diagnosi precoce e di prevenzione fatte fin dalla nascita sono indispensabili per ridurre gli impatti negativi legati a malattie e a patologie.

La popolazione anziana che spesso vive in contesti isolati, ad esempio zone di montagna o piccoli paesi, deve avere le stesse possibilità di chi vive nei grandi centri urbani. La lontananza da ospedali o centri socio-assistenziali deve essere compensata con migliori servizi di assistenza domiciliare e di sanità elettronica. Occorre sicuramente promuovere iniziative volte ad aiutare gli anziani con disabilità affinché possano continuare a vivere appieno la propria esistenza. In questo caso occorre ricordare la necessità di normare a livello europeo dei livelli essenziali di assistenza per le persone diversamente abili. Spiace che la relatrice, in modo completamente avulso dal provvedimento in questione, dia un ruolo benefico e indispensabile all'immigrazione.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, ikääntymistä ei tule pitää taakkana vaan mahdollisuutena yhteiskunnalle. Tilastojen mukaan 50 vuoden kuluttua joka kolmas eurooppalainen on yli 65-vuotias. Samalla miltei kaikissa Euroopan maissa syntyvyys alittaa väestön uusiutumistason. Euroopassa tikittää väestörakenteen muutoksen ja alhaisen syntyvyyden myötä demografinen aikapommi, johon ei ole valmistauduttu riittävästi. Muualla maailmassa, etenkin Aasiassa, on ryhdytty jo toimiin.

Esitin asiasta komissiolle kirjallisen kysymyksen ja pyysin, että komissio harkitsee vihreän kirjan laatimista kestävästä ikääntymispolitiikasta ja ryhtyy toimiin syntyvyyden lisäämiseksi Euroopassa. Komission jäsen Andor ei aio ryhtyä asiassa jatkotoimiin. Toivon, että tämän mietinnön myötä komissio harkitsee kantaansa vielä uudelleen. Eurooppa tarvitsee kokonaisvaltaisen strategian sekä vihreän kirjan kestävästä ikääntymispolitiikasta.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, in 2010 the number of Union citizens aged 65 and over was around 87 million. By 2060 it is expected to reach 148 million. Public spending on health already accounts for 7.8 % of GDP in the EU and by 2060 this percentage is expected to reach over 10 % of GDP due to ageing. We adopted the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, and this could be a good intervention at EU level with a view to improving the quality of life of elderly citizens and reducing pressure on the health system. The Commission must now strictly and constantly monitor and assess the implementation of this partnership in each of the Member States.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - V úvode chcem oceniť prácu spravodajkyne a vyjadriť jej plnú podporu. Minulý rok sme mali Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Pri tejto príležitosti som organizovala v mojej krajine, na Slovensku, dve veľké konferencie a množstvo stretnutí so staršími, ale aj mladými ľuďmi. Moje skúseností z týchto podujatí sú veľmi pozitívne. Starší ľudia majú záujem sa zapájať veľmi aktívne do ekonomického, spoločenského, kultúrneho a politického života. Chcú odovzdať mladšej generácií svoje celoživotné skúsenosti, ale k tomu potrebujú, aby mali vytvorené k dispozícií zdravotné a sociálne zázemie, aby ich odchod do dôchodku nebol stresujúcim faktorom, pretože sa im zníži životná úroveň a prepadnú sa do sociálnej siete chudoby. Z tohto hľadiska je nevyhnutná taká reforma dôchodkového systému, aby dôchodca, ktorý celý život aktívne pracoval pre spoločnosť, mohol svoju jeseň života aktívne a dôstojne prežiť.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, it is clear that each Member State suffers from the same kind of ageing demographics. We clearly need to find new ways, within the health and social care budgets, to cope with the ageing demographic whose challenges we all need to see.

I am proud to say that, in my own constituency of Northern Ireland, we are leading the way in relation to the e-health agenda and our participation in the innovation partnership. In Northern Ireland we are using technology to assist patients and healthcare professionals to better manage health and social care, which is leading to improved patient care and easing the burden on our hospitals. However, we are doing more. We are also linking these advances in health and social care to our economy with real opportunities for jobs and growth.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, ageing is a challenge we must all face and in fact, for the record, professionally I trained as an old-age psychiatrist. The elderly are a growing portion of the EU population and have a great deal to contribute to our societies. Growing older should have no correlation to quality of life and it is important that we ensure that all of our respective national elderly populations age with grace and with opportunities to continue to be active, to learn new things and to enjoy their lives. However, environment and place play an integral role in the process of ageing. One of my constituents in London will experience growing older quite differently to another in Paris in Budapest.

As a social policy, there is no EU one-size-fits-all prescription for healthy ageing. Public health matters such as this are place-specific, and for this reason remain within the competence of Member States. While we can agree to the goal of supporting our ageing populations, the issue falls best within the national, local and regional context, not done by the EU.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece îmbătrânirea activă prezintă interes pentru toate statele membre, iar Uniunea dispune de resursele necesare pentru a aduce răspunsuri inovatoare în acest sens. Salut iniţiativa privind concretizarea planului strategic de implementare a parteneriatului european pentru crearea unor condiţii de viaţă cât mai bune. Important este ca generaţiile tinere să fie şi ele implicate în promovarea unei perspective privind întreaga durată a vieţii.

România, la fel ca alte ţări europene, traversează un proces de îmbătrânire semnificativă a populaţiei. În anul 2050 se aşteaptă ca piramida demografică a vârstelor să aibă o bază considerabil redusă, datorită creşterii accelerate a numărului de pensionari. Un pas înainte pentru redresarea situaţiei a fost lansarea, în 2012, a Anului european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii în România.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que a UE vive atualmente uma transição demográfica. A sua população está a envelhecer rapidamente e o número de pessoas com 65 anos ou mais vai passar de 85 milhões em 2008 a 151 milhões em 2060. Ao passo que, em 2010, 20% da população tinha 60 anos ou mais, em 2050 essa percentagem aumentará para, pelo menos, 35%. Deste modo, sou a favor plenamente de uma estratégia de um envelhecimento ativo de modo, por um lado, a satisfazer as necessidades de uma grande parte da população mais idosa, que já representa grande parte da população global da União Europeia, e por outro, considero de extrema importância refletir e agir de acordo com o cenário novo que nos apresentam as mudanças demográficas do território europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kuria EP pritaria Komisijos pasiūlymui dėl Europos inovacijų partnerystės, kuri skatina naują požiūrį į senėjimą, kaip į ateities galimybę, o ne naštą visuomenei. Europos Sąjungoje šiuo metu vyksta demografiniai pokyčiai. ES gyventojai sparčiai sensta: 65 metų ir vyresnių gyventojų skaičius nuo 85 mln. 2008 m. beveik padvigubės ir sieks 151 mln. 2060 m. Turime raginti ES, valstybės nares, regionus, miestus ir savivaldybes prisitaikyti prie savo senstančių gyventojų poreikių ir (likusių) gebėjimų. Taip pat turi būti sudarytos sąlygos užtikrinti aktyvią ir sveiką šių žmonių brandą bei senėjimą. Svarstant senėjimo klausimą remiantis viso gyvenimo perspektyva tampa aišku, kad daugelis gyvenimo aplinkybių, sąlygų ir įvykių gali turėti įtakos senėjimo procesui ir jo kokybei. Be to, galvojant apie aplinką plačiąja prasme (įskaitant ekologinius veiksnius, socialinius ir demografinius bei socialinius ir ekonominius rodiklius), tampa aišku, kad žmogaus aplinka yra vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiantis žmonių galimybę mėgautis aktyviu ir sveiku gyvenimu iki pat senatvės, taip pat kuo ilgiau gyventi savarankiškai. Todėl pritariu pranešėjai, kad Europos Komisija siekdama ilgalaikės sėkmės Europos inovacijų partnerystės vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje, turi skirti ypatingą dėmesį įvairius aspektus apimančiam senėjančių gyventojų ir jų aplinkos santykiui.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − L'evoluzione demografica pone l'Unione europea di fronte a una serie di sfide, tra cui il progressivo aumento della popolazione over65: più di 87 milioni di persone. E' importante incoraggiare una sinergia tra Istituzioni pubbliche a livello europeo, nazionale e territoriale, per favorire misure che consentano un invecchiamento in buona salute per tutti. Prevenzione e informazione, accanto all'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità, sono elementi essenziali per consentire alle persone anziane di rimanere quanto più possibile autonome e in buona salute. L'invecchiamento attivo deve essere una priorità di tutti gli Stati membri ed è necessario fare in modo che gli anziani possano svolgere un ruolo attivo nella società, ad esempio rimanendo più a lungo nel mondo del lavoro ed evitando l'esclusione sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Raportul evidențiază potențialul semnificativ pe care Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate îl are atât în plan social, cât și economic. Prin acest parteneriat se urmărește promovarea și stimularea unor soluții inovatoare care să le ofere vârstnicilor oportunitatea de a-și îmbunătății starea sănătății și calitatea vieții, care să răspundă nevoilor reale ale acestora și, în același timp, să le ofere posibilitatea de interacțiune socială. Consider că promovarea unui stil de viață sănătos pe întreaga durată a vieții este o componentă cheie în dezvoltarea mecanismelor și strategiilor necesare pentru atingerea obiectivului de creștere a duratei medii de viață în condiții bune de sănătate. Am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L’évolution démographique de l’Union européenne est caractérisée par un vieillissement de la population. Ce constat appelle à un changement d'état d'esprit et à une meilleure prise en compte des besoins des personnes âgées. Cette résolution s’en fait l’écho et c’est pour cette raison que je l’ai soutenue lors du vote. Par exemple, en plus d’une adaptation des infrastructures, il est important de préparer la population au vieillissement plusieurs années en amont via des programmes de santé publique spécifiques. Il convient par exemple de promouvoir la pratique d'activités physiques afin d'assurer un vieillissement en bonne santé.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Os rud é go mbeidh 35% d’Eorpaigh thar aois 60 faoi 2050, ní foláir dúinn beartais an Aontais a dhíriú ar an aosú gníomhach folláin. De réir an daonáirimh is déanaí, tá breis is milliún duine thar 60 in Éirinn anois. Tacaím leis an Rapóirtéir maidir le machnamh a dhéanamh ar oiriúnú réigiún, cathracha agus ceantar tuaithe an AE do phobal atá ag dul in aois. Is as ceantar tuaithe dom féin agus de réir mo thuairimse ní mór dúinn dul i ngleic freisin le fadhb an uaignis i measc daoine aosta. Tá seirbhísí riachtanacha á mbaint faoi láthair ó cheantair tuaithe in Éirinn, rud atá ag cur go mór leis an uaigneas agus an scoitheadh ón saol sóisialta do dhaoine aosta. Ní foláir go gcuirfí an t-uaigneas agus an scoitheadh sin ar chomhchéim le deacrachtaí eile an aosaithe. Ní mór go mbeadh bearta chun dul i ngleic leis an uaigneas agus an scoitheadh sóisialta ar chroílár beartas ar bith a bhaineann le haosú gníomhach folláin. Murach sin, tá an baol ann go beartas ó bharr anuas a bheadh á chur i bhfeidhm, nach mbeadh in ann aghaidh cheart a thabhairt ar bhunfhadhbanna an phobail atá ag dul in aois.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. − Szavazatommal támogatom a tevékeny és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerségről szóló jelentést. Egyetértek a jelentés javaslatával, miszerint a társadalom idősebb tagjainak is alapvető joga az egyenlő feltételek melletti társadalmi részvétel. Korunk egyik jelentős problémája a népesség elöregedése, ezért kiemelt és hangsúlyos szerepet kell kapnia az „idősbarát” Európai Unió kialakításának. Álláspontom szerint biztosítani kell az idősebb generáció számára a független, tevékeny élet lehetőségét, a társadalmi elszigeteltség és a megkülönböztetés megszüntetését. Valamint ösztönözni kell a társadalom korosodó tagjait arra, hogy aktívan részt kívánjanak venni a társadalmi és a kulturális életben. Külön kiemelném a jelentésből a megfelelő pénzügyi eszközök biztosításának, a gondozási és gyógyítási rendszerek továbbfejlesztésének, és a nyugdíjrendszer reformjának jelentőségét, hiszen e keretek véleményem szerint nélkülözhetetlenek mind helyi, regionális, nemzeti és uniós szinten az egészséges, tevékeny időskori életvitel biztosításához.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto la relazione della collega Liotard sul partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute. La transizione demografica porterà il 35% della popolazione europea a raggiungere, entro il 2050, un'età superiore ai 60 anni, con una concentrazione in zone urbanizzate pari all'80%. L'obiettivo è creare situazioni ambientali di vita tali da garantire un buon invecchiamento e buone condizioni di salute, non intese solamente in termini di assenza di malattie ma anche in termini di benessere fisico, mentale e sociale. Reputo fondamentale, per il raggiungimento di tali obiettivi, il coinvolgimento nei processi decisionali dei responsabili politici regionali e locali.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi Europos Sąjungoje vyksta spartūs demografiniai pokyčiai, o vienas iš jų – gyventojų senėjimas. Yra nustatyta, jog 65 metų ir vyresnių gyventojų skaičius nuo 85 mln. 2008 m. beveik padvigubės ir sieks 151 mln. 2060 m. Be to, 2010 m. vyresnių nei 60 metų gyventojų buvo 20 proc., iki 2050 m. šis skaičius išaugs ne mažiau kaip iki 35 proc. Yra daug faktorių darančių įtaką šiam demografiniam procesui. Tyrimais nustatyta, kad egzistuoja ryšys tarp vietos ir žmogaus, kitaip tariant − tam tikrą vietą (aplinką) apibūdinančios sąlygos daro įtaką žmogaus brendimui ir senėjimui. Vietos svarba žmogaus ir aplinkos santykiui dažnai būna svarbus veiksnys, nes reikia atsižvelgti į mikro- ir makrolygmens aplinkos poveikį. Taigi, norint atsižvelgti į mikro- ir makrolygmens įtaką, reikėtų vertinti ne tik, pvz., sukurtą aplinką, galimybę naudotis (viešuoju) transportu ir prieigą prie tinkamų priežiūros ir gydymo paslaugų, bet taip pat svarbu įvertinti darbo galimybes, spręsti neišprusimo sveikatos srityje problemą ir vertinti socialinio aktyvumo bei valdymo galimybes. Be to, reikėtų nepamiršti ir ekologijos aspektų (pvz., triukšmo taršos, oro kokybės lauke ir viduje). Tai, žinoma, nėra greitai pasiekiamas ir įvykdomas uždavinys, tačiau, remiantis strategija „ES 2020“, didelis žingsnis – pasiekti užsibrėžtą tikslą – žmogaus sveiko gyvenimo trukmę pailginti dvejais metais iki šio dešimtmečio pabaigos.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Populaţia Uniunii Europene se află în plin proces de îmbătrânire. Această evoluţie demografică este consecinţa inevitabilă a progreselor considerabile înregistrate de societatea noastră. Îmbătrânirea demografică presupune o serie de provocări pentru piaţa muncii, pentru sistemele de sănătate, dar şi pentru calitatea vieţii după pensionare.

Îmbătrânirea activă înseamnă înaintarea în vârstă în condiţii optime de sănătate, un rol activ în societate şi împlinirea pe plan profesional, dar şi autonomie în viaţa de zi cu zi şi implicare în activităţile civice. Indiferent de vârstă, putem avea un rol important în societate şi ne putem bucura de un bun nivel de trai, chiar şi la vârste înaintate. Provocarea constă în a folosi la maxim potenţialul enorm de care dispun vârstnicii. Consider că orice demers pentru identificarea soluţiilor necesare construirii unei societăţi mai bune atât pentru vârstnici, cât şi pentru tineri este binevenit.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Popieram przedstawione przez posłankę Kartikę Tamarę Liotard sprawozdanie dotyczące aktywnego starzenia się społeczeństwa w dobrym zdrowiu. Osoby starsze są najszybciej powiększającą się grupą wiekową w Europie. Państwa członkowskie powinny zatem promować i wspierać wszelkie formy sprzyjające godnemu starzeniu się. Pomimo statystycznie dłuższego życia coraz większy odsetek osób cierpi na ciężkie choroby przewlekłe związane z wiekiem. Szczególnie ważne w tym kontekście jest zapewnienie lepszych i racjonalnych świadczeń zdrowotnych, usług opieki socjalnej oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

Bardzo częstym problemem jest brak aktywności fizycznej osób starszych. Według WHO jej brak stanowi czwarty pod względem częstotliwości występowania czynnik powodujący zgon. Zatem istotne jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz dostarczanie informacji o zagrożeniach związanych z nieodpowiednim trybem życia. Za wysoce wskazane uznaję również podjęcie działań promujących aktywność intelektualną jako formę walki z szerzącą się wśród osób starszych demencją. Popieram również inne innowacyjne rozwiązania, które przyczyniłyby się do poprawy jakości życia i zdrowia osób starszych oraz pozwoliłyby zwiększyć ich uczestnictwo w życiu społecznym.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − While I have a great deal of respect for the elderly and believe that they deserve the very best in life having helped rebuild the UK, and indeed the whole of Europe, following the war, I am against such a partnership as the one outlined here and especially against the promotion of immigration it entails, given the huge immigration problems we are currently experiencing in the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport relatif au partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé. Je salue l'accent mis sur la relation personne-environnement et sur la nécessaire adaptation des régions et des villes aux besoins et aux capacités de leur population vieillissante. Dans l'optique d'une société adaptée à tous les âges d'ici à 2020, je défends également une approche participative pour évaluer les besoins réels des populations vieillissantes. Ce rapport propose des mesures de bon sens et je me réjouis de son adoption.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório porque a população da União Europeia está a envelhecer rapidamente. O número de pessoas com 65 anos ou mais vai passar de 85 milhões em 2008 a 151 milhões em 2060. A imigração poderá abrandar o processo de envelhecimento populacional. As áreas urbanas são também confrontadas com o envelhecimento das suas populações. Nos anos setenta, 60% da população vivia em áreas urbanas, ao passo que hoje, 80% da população já é urbana. Devemos questionar em que medida a UE e os Estados-Membros, as regiões, as cidades e os municípios estão adaptados às necessidades e às capacidades das suas populações idosas. Estudos já realizados demonstraram a influência que as condições que caracterizam um determinado lugar (ambiente) exercem na forma como as pessoas amadurecem e envelhecem.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Trebuie subliniat rolul important al actorilor locali şi regionali în modernizarea, îmbunătăţirea şi raţionalizarea acordării de servicii de asistenţă medicală şi socială pentru a crea modele de obţinere a unor rezultate mai bune pentru oameni pe piaţa muncii. Persoanele în vârstă au nevoie de un venit, de o locuinţă, de acces la toate tipurile de servicii de sănătate, sociale şi culturale adecvate, precum şi de reţele de socializare solide prin care calitatea vieţii lor să crească. De asemenea, persoanele în vârstă au nevoie şi de posibilităţi de a continua să-şi aducă o contribuţie pe piaţa muncii, fără restricţii discriminatorii pe criterii de vârstă. Este necesar să se creeze condiţii adecvate pentru ca oamenii să poată munci mai mult timp şi să fie mai productivi, atât prin creşterea flexibilităţii pe piaţa muncii prin introducerea posibilităţilor de a munci prin ţinerea unor evidenţe ale timpului de lucru, precum şi cu normă redusă, cât şi prin punerea la dispoziţie a unor forme moderne de contracte de încadrare în muncă, inclusiv în regim temporar. Trebuie să se consolideze gradul de adecvare al pensiilor prin combaterea discriminării între femei şi bărbaţi de pe piaţa muncii, în special prin reducerea diferenţelor legate de carieră şi de remunerare.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Europa are nevoie de o strategie prin care localităţile de orice mărime şi din orice zonă să poată fi adaptate la schimbările demografice şi spaţiale cu care se confruntă UE din cauza îmbătrânirii populaţiei şi pentru a le adapta la cerinţele persoanelor în vârstă. Pe de altă parte, este nevoie de evaluări aprofundate ale nevoilor efective ale populaţiei în curs de îmbătrânire şi de o monitorizare periodică a nevoilor şi cerinţelor (actuale şi viitoare) ale persoanelor în vârstă, precum şi de o colaborare strânsă cu factorii regionali şi locali de decizie politică pentru realizarea acestor cerinţe.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce rapport pose des ambitions pour mieux prendre en compte les besoins spécifiques de nos aînés, en favorisant un changement des mentalités. Il est nécessaire aujourd'hui d'adopter une vision globale du vieillissement, qui n'est pas une condition isolée, mais a des racines et des conséquences tant en termes sociaux que de santé. Nous avons ainsi tout intérêt à compter sur les innovations technologiques pour résoudre les difficultés liées à l'isolement et la mobilité. Il reste un potentiel inexploité à explorer dans cette voie, et j'espère que ce rapport encouragera chacun d'entre nous à innover dans ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Votei a favor deste relatório que evidencia o potencial de um envelhecimento ativo e saudável na Europa, quer a nível social como económico. Promover e alavancar as soluções inovadoras para a saúde e envelhecimento e responder às necessidades reais oferece uma oportunidade para melhorar a saúde dos nossos idosos e a sua qualidade de vida, bem como a sua capacidade de interação social. O aumento da esperança média de vida na Europa é uma realidade que nos impõe novos desafios. Antes de mais, relembro que o envelhecimento ativo e saudável é um processo que abrange todas as fases da nossa vida e, por isso, é importante reforçar os mecanismos de solidariedade inter e intrageracional. Sublinho, ainda, que a "crise" não pode ser desculpa para o desinvestimento na prestação de cuidados de saúde, em particular aos idosos. Mesmo em tempos de austeridade, devemos ser capazes de assegurar a todos os dependentes de cuidados e a suas famílias que continuarão a poder contar com eles!

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – L’augmentation continue de l’espérance de vie des Européens a pour conséquence un vieillissement de la population totale de l’Union. Selon les prévisions, le nombre de personnes âgées d'au moins 65 ans devrait doubler d'ici à 2060 pour atteindre 151 millions de personnes. C’est une révolution démographique inédite, à laquelle l'Europe doit se préparer en adaptant ses territoires, ses espaces et transports publics, ses lieux de vie, aux besoins spécifiques de cette population. L’objectif étant de favoriser partout le vieillissement en bonne santé, des analyses ayant clairement démontré l'interaction entre le lieu et la personne, l'influence des conditions qui caractérisent l’environnement proche mais également plus lointain sur la manière dont les personnes vieillissent. Ceci signifie qu’au-delà des questions d’équipement et d’aménagement, doit être abordée la disponibilité des services de soins et de traitements appropriés. Le chantier est immense, car de nombreuses études prouvent que l'Union européenne n'est pas préparée à ces changements démographiques et spatiaux. L’approche proposée par la Commission, qui repose sur un partenariat avec les décideurs politiques régionaux et locaux, et l’incitation à renforcer la participation des personnes âgées aux prises de décision et à l'élaboration des politiques, va dans la bonne direction. Toutes les générations, dont les plus jeunes, doivent se sentir aujourd'hui concernées par cette problématique.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, întrucât conţine măsuri esenţiale în dezvoltarea unui plan strategic privind parteneriatul european pentru îmbătrânire activă. Într-o perioadă de tranziţie demografică în care populaţia din zonele urbane îmbătrâneşte rapid, e nevoie urgentă de readaptarea acestor zone în faţa noilor tipuri de nevoi şi de capacităţi ale populaţiei lor şi de crearea unei societăţi pentru toate vârstele până în 2020.

Raportul susţine iniţiativa Comisiei Europene de a spori implicarea persoanelor în vârstă în elaborarea politicilor şi în procesul de luare a deciziilor pentru o mai bună guvernanţă locală şi regională. Această abordare participativă permite evaluarea şi monitorizarea populaţiei în curs de îmbătrânire, condiţie necesară în vederea analizării progreselor realizate pentru atingerea obiectivului de creştere a speranţei medii de viaţă sănătoasă cu doi ani până în 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre uma "Parceria Europeia de Inovação para um Envelhecimento Ativo e Saudável", por considerar este projeto fundamental, numa Europa em envelhecimento, em que importa melhorar a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos e garantir a sustentabilidade e a universalidade dos sistemas de saúde e de proteção social.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this Strategic Implementation Plan on active and healthy ageing. The Commission has set a target of increasing the healthy lifespan of EU citizens by two years by 2020. The plan is focused on four pillars, including prevention and early diagnosis as well as care and cure and active ageing and independent living. As one of the first countries to appoint a Commissioner for Older People, I am certain that Wales will play an active role in the development of the plan.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O envelhecimento da população é um dos mais importantes desafios com que a Europa se confronta – e confrontará. O aumento da esperança de vida e a melhoria das condições de saúde permitem hoje que as pessoas vivam melhor e durante mais anos, fazendo com que a faixa da população não ativa cresça, ao mesmo tempo que as baixas taxas de natalidade não permitem uma reposição da população ativa, criando, assim, dificuldades para os sistemas de segurança social. Em 2050, a percentagem da população com mais de 60 anos será de 35% quando em 2010 era de apenas 20%. É por isso que, sabendo-se que hoje se "envelhece melhor", é necessário encontrar formas de garantir um envelhecimento ativo, autónomo e saudável, fazendo com que as pessoas com mais de 65 anos permaneçam no mercado de trabalho ou que assumam outras formas de intervenção social, seja no voluntariado, seja na família, libertando, assim, recursos públicos e constituindo-se como uma verdadeira mais-valia para as sociedades.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O envelhecimento da população constitui, hoje, um desafio fundamental para a União Europeia (UE). O número de pessoas com 65 anos ou mais vai passar de 85 milhões, em 2008, para 151 milhões, em 2060. Mais, ao passo que, em 2010, 20% da população tinha 60 anos ou mais, em 2050 essa percentagem aumentará para, pelo menos, 35%. O envelhecimento ativo e saudável não é apenas um conceito exclusivamente reservado às nossas avós e aos nossos avôs, mas está, também, relacionado com as gerações mais novas. Envelhecer é um processo que "tecnicamente" se inicia antes do nascimento e que termina com a morte. Este relatório reveste-se de grande importância porque tem como objetivo chamar a atenção da Comissão Europeia para atribuir uma atenção particular à relação multidimensional entre as populações idosas e o seu ambiente como condição prévia para o sucesso, a longo prazo, da Parceria Europeia de Inovação para o Envelhecimento Ativo e Saudável.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A proposta de aumentar o número médio de Anos de Vida Saudável (em 2 anos) é a resposta pronta da Comissão ao aumento da esperança média de vida, conquista de civilização, em resultado do progresso científico e técnico. Como afirmámos durante o debate, esta questão presta-se a abordagens distintas e mesmo conflituantes. O envelhecimento ativo e saudável cria novas necessidades sociais e exige investimentos em diversificados serviços públicos, existentes e a criar, desde logo no domínio da saúde. Abre também novas potencialidades no domínio da fruição e prolongamento dos tempos de lazer e descanso. Mas a resposta ao aumento da esperança média de vida, na sociedade capitalista, parece mais servir para alimentar a pressão sobre os trabalhadores, diminuir os seus direitos e aumentar a idade da reforma. Este relatório reflete esta tensão. As alusões à integração dos mais idosos no mercado de trabalho, à flexibilidade do mercado de trabalho, às possibilidades de trabalho a tempo parcial e prevendo diferentes modalidades de contratos de trabalho adequadas aos trabalhadores mais idosos, às reformas flexíveis e parciais não podem deixar de suscitar, ainda para mais no atual contexto político e social, grandes preocupações.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V súčasnosti obyvateľstvo Európskej únie pomerne rýchlo starne, pričom počet osôb starších ako 65 rokov sa od roku 2008 do roku 2060 takmer zdvojnásobí z 85 na 151 miliónov. Okrem toho sa podiel obyvateľov starších ako 60 rokov na celkovej populácii, ktorý v roku 2010 predstavoval 20 %, do roku 2050 zvýši najmenej na 35 %. Viac-menej súčasne s uvedenými výraznými populačnými zmenami Európska únia v súčasnosti zažíva priestorovú zmenu: stáva sa skutočne vysoko urbanizovanou, a to veľmi rýchlo. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia 60 % obyvateľstva žilo v mestských oblastiach, dnes je urbanizovaných už 80 % celkovej populácie. Do roku 2030 sa očakáva ďalšie zvýšenie o 5 %. Starnutie obyvateľstva a urbanizácia navzájom súvisia: národné demografické trendy sa prejavujú na mestskej úrovni. Zvýšenie podielu starých osôb v mestských oblastiach je vo všeobecnosti a z dlhodobého hľadiska v súlade s národnými vzormi starnutia. A tak aj mestské oblasti čelia starnutiu svojho obyvateľstva. Výsledky výskumov však poukazujú na skutočnosť, že väčšina „miest“ nie je na demografickú a priestorovú zmenu dostatočne pripravená. Považujem preto za naliehavo potrebnú stratégiu na pretvorenie týchto miest na miesta priaznivo naklonené veku.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui vise à soutenir le partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé mis en place par la Commission européenne. Son but est de prolonger de deux ans la durée de vie en bonne santé des citoyens de l’UE d'ici à 2020.

Le partenariat entend pour cela insister sur la prévention des maladies dues au vieillissement et stimuler l'innovation en matière de technologies liées aux soins de santé. Cette initiative réunit des acteurs publics et privés, qui s’engagent à obtenir des résultats pour améliorer la santé et la qualité de vie des personnes âgées et à renforcer la viabilité et l’efficacité des systèmes de santé.

Le vieillissement de la population représente en effet l’un des problèmes les plus sérieux auxquels doit faire face l’Europe. Le nombre d’Européens de 65 ans et plus doublera au cours des 50 prochaines années, passant de 87 millions en 2010 à 148 millions en 2060. Il s’agit d’un défi pour les systèmes sociaux et de santé européens. Les technologies de l'information et de la communication (TIC) doivent nous permettre de préserver l'autonomie des personnes âgées.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted in favour of this report as, with the European Union currently going through a major demographic transition, I felt it is more important now than ever to plan for our future. This is especially the case as it is projected that there will be around 151 million people in Europe over the age of 65 by 2060. The majority of places and urban centres in the European Union are not prepared to cope with the demographic transition that is taking place, along with the increased urbanisation of the European population. It is for this reason that we must develop a coherent strategy to transform these places into ones which are suitable for, and friendly to, Europe’s ageing population. I believe that the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing is a very important step in this regard and I am glad to support it. I also feel that the involvement of regional and local policy-makers in this partnership, along with the increased participation of older people, makes this a very worthwhile proposal indeed.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur le partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé. L'évolution démographique est marquée par la part croissante de personnes âgées dans nos sociétés. La catégorie des personnes âgées de plus de 65 ans devrait doubler au cours des 50 prochaines années et représenter 148 millions de personnes en 2060 contre 87 aujourd'hui. Ce défi appelle des mesures et des dispositifs concrets, tant au niveau des infrastructures que des systèmes de santé, des services, de la protection sociale et de l'emploi. L'analyse est faite, il convient maintenant d'agir pour que ces personnes soient considérées non comme une charge mais comme un moteur de nos sociétés.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą. Tai pasiūlymas dėl Europos inovacijų partnerystės, kuri skatina naują požiūrį į senėjimą, kaip į ateities galimybę, o ne naštą visuomenei. Manoma, kad šis požiūris turėtų apimti ir aiškią bei nedviprasmišką strategiją, kurią įgyvendinant būtų siekiama socialinių tikslų be jokio stigmatizavimo ir diskriminacijos didinti ir oficialiai pripažinti vyresnių žmonių vaidmenį ir jų patirties bei indėlio į visuomenę ir ekonomiką svarbą. Reikia sudaryti tinkamas pagrindines sąlygas, kad žmonės galėtų ilgiau dirbti ir būti produktyvūs, tiek didinant darbo rinkos lankstumą užtikrinant viso gyvenimo darbo laiko apskaitos ir darbo ne visą dieną galimybes, tiek numatant pagyvenusiems žmonėms tinkamų įvairių formų darbo sutartis bei lankstų išėjimo į pensiją reglamentavimą, pvz., taikant dalinės pensijos arba papildomų metų priskaičiavimo sistemas, pasirūpinant, kad visada būtų suteikiama tinkama socialinė apsauga. Pabrėžiama, kad senėjimas turi būti laikomas galimybe, o ne našta, ir kad reikia pripažinti ir skatinti vyresnio amžiaus žmonių, jų patirties ir jų nuolatinio indėlio į visuomenę vertę. Tad palankiai vertinamas aiškus Komisijos ketinimas Europoje skatinti vyresnio amžiaus žmonių gyvybingumą ir orumą diegiant jiems svarbias inovacijas, stiprinti „aktyvaus senėjimo kultūrą“ tokioje Europoje, kurioje gera visų kartų žmonėms, ir šį procesą formuoti kartu su pripažintais mokslinių tyrimų bendruomenės ir pilietinės visuomenės partneriais.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Problem starzejącego się społeczeństwa dotyka coraz większej liczby państw członkowskich. Według szacunków do roku 2060 liczba Europejczyków w wieku powyżej 65 lat niemalże się podwoi. Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, by zapewnić tej grupie społeczeństwa odpowiedni standard życia.

Bezpośredni wpływ na warunki bytu ma infrastruktura, zarówno ta najbliższa – dom, mieszkanie, jak i lokalna – obszarów wiejskich czy miejskich. Zapewnienie odpowiedniego dostępu do usług transportowych ma szczególne znaczenie na wsi, bardzo często bowiem zdarza się, że osoba starsza mieszka w miejscu oddalonym od terenów zurbanizowanych. W tym wypadku brak środków komunikacji drastycznie obniża możliwości dostępu do usług, takich jak chociażby służba zdrowia.

Nie możemy zapominać o zjawisku wykluczenia społecznego – brak możliwości zatrudnienia czy choćby wolontariatu i dyskryminacja ze względu na wiek, stan zdrowia czy niedołężność, to częste przyczyny izolowania osób w podeszłym wieku od reszty społeczeństwa. A przecież możliwość przekazania innym wiedzy i doświadczenia, jaką starsza osoba dysponuje, jest bezcenna. Warto również wykorzystywać tę mądrość np. w polityce i procesach decyzyjnych. Wspierajmy inicjatywy na rzecz poprawienia warunków życia osób starszych, apelujmy do regionalnych i lokalnych władz o działania na rzecz tej grupy obywateli i wspierajmy ich w jak najdłuższym, zdrowym i aktywnym życiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − L’invecchiamento della popolazione dell’UE prosegue velocemente ed è un aspetto cui prestare particolare attenzione. Entro il 2060, infatti, la popolazione con più di 65 anni passerà dagli 85 milioni del 2008 a 151 milioni, con un incremento delle nascite che segue invece una curva progressivamente calante. Queste cifre rappresentano gli strumenti e le chiavi di lettura per poter adottare misure e scelte legislative volte a innovare le best practices che puntano all’innovazione nell’invecchiamento attivo e in buona salute. Non solo, nella presente relazione si pone un importante risalto alla stretta relazione dell’invecchiamento attivo con l’ambiente e il contesto sociale e urbano in cui esso matura, condizione indispensabile da tenere in considerazione quando si adottano tali misure

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome the fact that this resolution underlines the importance of ensuring health and safety at work as a prerequisite for a sustainable working life and for active ageing, notably for workers with disabilities or chronic conditions. It points out that ICT and machines could play a key role by easing physical tasks for our ageing workforce; it calls on the Commission and the Member States to promote such technologies where appropriate. Parliament welcomes the recognition of the significance of prevention in the first pillar of the Strategic Implementation Plan. Parliament is convinced that prevention also plays a key role at work, by improving occupational health and consequently reducing pressure on health and long-term care systems.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport est favorable au relèvement de l'âge de la retraite. Il prône la privatisation des systèmes de pensions de retraite et prétend qu'il est de la "responsabilité personnelle" des travailleurs de "réfléchir à ce qu'ils peuvent faire pour assurer leur retraite". Il en appelle même au "rôle crucial de la famille et de la solidarité intergénérationnelle" en substitution de l'État social. Il soutient en outre une flexibilisation accrue du marché du travail et la multiplication des contrats à la carte. Je soutiens pour ma part que le vieillissement actif consiste en le droit de jouir d'une retraite digne à 60 ans. Je vote contre ce texte et je dénonce sa lâche hypocrisie sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Vivemos, atualmente, na União Europeia uma transição demográfica. A população está a envelhecer rapidamente e o número de pessoas com 65 anos ou mais vai passar de 85 milhões em 2008 a 151 milhões em 2060. Mais, ao passo que, em 2010, 20% da população tinha 60 anos ou mais, em 2050 essa percentagem aumentará para, pelo menos, 35%. É cada vez mais importante iniciarmos políticas que levem a um envelhecimento saudável e ativo, para evitar elevados níveis de dependência que se tornam cada vez mais difíceis de compatibilizar com as cada vez maiores exigências da sociedade.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Aujourd'hui, l'Union européenne connait un défi démographique sans précédent. Ce n'est pas sans raison que l'année 2012 a été consacrée année européenne du "vieillissement actif". Face au vieillissement de la population, il faut prendre les mesures appropriées pour permettre aux séniors d'évoluer dans un environnement adéquat. Il faut créer une "société pour tous les âges" tant sur le plan social qu'économique ou culturel.

Pouvoir rester actif, autonome et en bonne santé, nécessite bien entendu des infrastructures adéquates et un accès aisé aux services mais aussi un environnement écologique, une vie sociale et culturelle, etc. Une personne évoluant dans un environnement où elle dispose de tout ce dont elle a besoin est une personne qui reste dynamique, autonome et en bonne santé.

C'est parce qu'il tient compte de ces différents aspects que j'ai voté en faveur du partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Ageing needs to be promoted as an opportunity for the future rather than a burden on society. This opportunity should not be limited to technical innovations and their potential for the internal market, and for EU industries and enterprises, since technical solutions should be user-friendly as well as end-user-oriented, particularly towards older people. It should also include a clear and unambiguous strategy with social objectives which promote and formally recognise the role of older people, and the value of their experience and of their contribution to society and the economy, free from stigmas and discrimination. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Europäische Union sieht sich mit einer signifikanten Bevölkerungsalterung konfrontiert. 2060 werden nur noch zwei Personen im erwerbsfähigen Alter auf jede Person über 65 Jahre kommen; heute liegt das Verhältnis bei 1:4. Zudem wird sich die Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen vom Jahr 2008 bis zum Jahr 2060 beinahe verdoppeln. In Zahlen heißt das, es werden rund 151 Millionen Menschen über 65 Jahre alt sein. Die ältere Generation könnte einerseits zu einer großen Last für die erwerbsfähige Bevölkerungsgruppe werden, andererseits jedoch noch so aktiv sein, dass ihr Lebensraum und ihr gesellschaftlicher Nutzen entsprechend gestaltet werden müssen. Es passiert zusehends ein demografischer Wandel, auf den reagiert werden soll. Allerdings wird sich auch der Arbeitsmarkt umstellen müssen, denn man wird davon ausgehen können, dass aktives Altern zu einer Anhebung des Pensionsalters führen wird, will die Gesellschaft weiterhin den Generationenvertrag erfüllen. Ich habe dem Bericht meine Stimme nicht gegeben, da es fraglich ist, ob mit einer künstlich herbeigeführten Gesellschaftsstruktur- und Umweltveränderung das Leben von Senioren tatsächlich angenehmer wird. Es geht aus dem Bericht nicht hervor, ob es nicht zum Gegenteil – nämlich einer Überforderung – für die älteren Menschen kommen könnte.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Murphy (GUE/NGL), in writing. − I welcome the majority of this report as it deals with healthy aging in a comprehensive manner, including calls for improvements to the education and health systems and it also calls for the promotion of active aging, supporting independent living and opposes stereotyping and gender discrimination. However I abstained as I could not support the part of paragraph 43 that called for reforms to pensions systems in order for ‘more coherence to be established between the effective retirement age, the official retirement age and life expectancy’. After decades of working and contributing to society, all workers deserve a long retirement on a decent pension, free from financial worry. I reject the idea that the economic crisis or demographic changes mean that the retirement age should be increased. Workers should not pay for crisis through attacks on their pension schemes. Increasing the retirement age will mean a drastic cut in people’s living standards in old age and a recipe for increased profits for big business and for the financial industry in particular.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Atsižvelgiant į visuomenėje vykstančius socialinius ekonominius reiškinius, ypač demografinius pokyčius, mes turime atidžiau žvelgti į senėjimo problemą ir skatinti naują požiūrį į senėjimą. Senyvo amžiaus žmonėms turi būti sudarytos galimybės aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir užkirstas kelias socialinei atskirčiai. Atsižvelgiant į tai, yra būtina modernizuoti, gerinti ir racionalizuoti sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas, jų kokybę ir prieinamumą. Labai svarbu, kad MVĮ ir socialinėms įmonėms būtų skiriamas pakankamas finansavimas. Tokiu būdu bus skatinamas buvimo naudingu ir reikalingu pojūtis, galimybė suteikti ir gauti socialinę paramą.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Statistika rodo, kad dabartinė Europos Sąjungos visuomenė sensta. Jau 2010 metais vyresni nei 55 metai asmenys sudarė 30 % visų ES piliečių. Prognozuojama, kad iki 2030 metų šis rodiklis pasieks 37 %. Siekis įskiepyti sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą turi tapti vienu iš svarbiausių ES prioritetų. Neturime ieškoti trumpalaikių ekonominių sprendimų ar taupyti vyresnės kartos sąskaita, ypač dabartinės finansinės krizės akivaizdoje. Skurde atsidūrusių senjorų gretos auga, tai turi tiesioginį poveikį jų sveikatai. Negalime mažinti dotacijų šioje srityje vykdomoms programoms. Tai ne tik galutinai pablogins ir taip menką senolių gyvenimo kokybę, bet ir ilguoju laikotarpiu padidins išlaidas vyresnio amžiaus žmonių priežiūrai ir gydymui. Balsavau už šį pranešimą, kadangi jame numatomos nuostatos, kuriomis galima bus sukurti kokybiškesnį, laimingesnį ir sveikesnį vyresnių asmenų gyvenimą. Privalome gerinti vyresnio amžiaus žmonių sąlygas, suteikti jiems daugiau galimybių judėti. Turime toliau skatinti 2012 metais ES iškeltą vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo svarbą.

 
  
MPphoto
 
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D), γραπτώς. – Έχω δώσει θετική ψήφο στην έκθεση, γιατί πιστεύω πως πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία στις περιβαλλοντικές επιδράσεις που δέχεται ένα άτομο στον μικρόκοσμο και στον μακρόκοσμο που ζει και που συνιστούν προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη επιτυχία της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση. Η γήρανση, η αστικοποίηση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, η ευρωπαϊκοποίηση και η παγκοσμιοποίηση, καθώς επίσης οι ραγδαίες δημογραφικές και χωροταξικές αλλαγές που συμβαίνουν στην ΕΕ καθιστούν αναγκαία τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου ευρωπαϊκής σύμπραξης για ενεργό και υγιή γήρανση, με τη συμμετοχή και των ηλικιωμένων ατόμων στη λήψη αποφάσεων, ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα εργαλεία, μέθοδοι και στρατηγικές, για να επιτευχθεί ο στόχος για «+2 χρόνια υγιούς ζωής» έως το 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει ίσως παράλληλα με την οικονομική κρίση την μεγαλύτερη κρίση στον κόσμο όσον αφορά το δημογραφικό. Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί από 85 εκατομμύρια το 2008 σε 151 εκατομμύρια το 2060. Κατά αναλογία, ο πληθυσμός της ΕΕ αναμένεται να μειωθεί από 495 εκατομμύρια σε 416 εκατομμύρια έως το 2060, ενώ ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων θα αυξηθεί από το 25% στο 62% με όποιες επιπτώσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία και τις αντοχές της κοινωνικής πρόνοιας. Η παρούσα έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, αναζητά τρόπους για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ώστε να διασφαλιστεί η ενεργός και υγιής ωρίμανση και γήρανση του ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προετοιμάζονται από σήμερα για τις νέες συνθήκες, μέσω για παράδειγμα της διαμόρφωσης συνθηκών κατάλληλης διαβίωσης στην πόλη ή στην ύπαιθρο, για την υγεία και την ευζωία του γηράσκοντος πληθυσμού, τη δημιουργία κοινοτήτων, υπηρεσιών και προϊόντων φιλικών προς τους ηλικιωμένους και προφανώς την αλλαγή προτύπων αστικοποίησης στην Ευρώπη. Είναι ενθαρρυντικό που η συζήτηση αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκινάει σχετικά νωρίς· ωστόσο, οι δράσεις θα πρέπει να αναληφθούν σύντομα καθώς η μετατροπή ολόκληρων χωροταξικών δεδομένων απαιτεί χρόνο, πόσω δε μάλλον εν μέσω οικονομικής ύφεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A União Europeia vive atualmente uma transição demográfica. A sua população está a envelhecer rapidamente e o número de pessoas com 65 anos ou mais vai passar de 85 milhões em 2008 a 151 milhões em 2060. Efetivamente, em 2010, 20% da população tinha 60 anos ou mais e em 2050 essa percentagem aumentará para, pelo menos, 35%. De um ponto de vista geracional, devemos, portanto, questionar em que medida a UE e os Estados-Membros, as regiões, as cidades e os municípios estão adaptados às necessidades e às (restantes) capacidades das suas populações idosas. Tal implica que devamos também questionar se as condições existentes nesses lugares garantem de facto às pessoas um envelhecimento ativo e saudável. Neste quadro, são de saudar todas as políticas que contribuam para um Envelhecimento Ativo e Saudável e o presente relatório, que voto favoravelmente, apresenta diversas medidas das quais destaco a necessidade de uma abordagem holística em relação ao envelhecimento, de um desenvolvimento e de reformas abrangentes, não só no domínio da aprendizagem ao longo da vida e do mercado de trabalho, mas também no acesso aos mesmos, nomeadamente em termos de transportes, infra-estruturas e edifícios.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Recent projections anticipate that immigration could slow down the process of population ageing. These projections are based on the assumption that several EU Member States will loosen their immigration restrictions in order to prevent major imbalances in the old-age dependency ratio. Without migration, the EU population will decline from 495 million to 416 million people by 2060 while the old-age dependency ratio will increase from 25 to 62%. With migration, the population could grow to 506 million people while the old-age dependency ratio will ‘just’ increase to 53%. More or less simultaneous with the above-mentioned significant population changes, the European Union is currently experiencing a spatial transition: it is indeed becoming highly urbanised, rapidly so. In the 1970s, 60% of the population lived in urban areas, while today already 80% of the population is urbanised. An additional increase of 5% is expected by 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − La relazione in questione mi vede favorevole in quanto invecchiare meglio comporta benefici al cittadino e minor costi al sistema sanitario pubblico. In particolare, tutte le attività di diagnosi precoce e di prevenzione fatte fin dalla nascita sono indispensabili per ridurre gli impatti negativi legati a malattie e patologie. Le campagne d'informazione corrette e non invasive, antifumo, antiobesità, di promozione dell'attività fisica e di migliori abitudini alimentari possono portare a un allungamento della vita in buona salute. La popolazione anziana che spesso vive in contesti isolati, ad esempio zone di montagna o piccoli paesi, deve avere le stesse possibilità di chi vive nei grandi centri urbani. La lontananza da ospedali o centri socio-assistenziali deve essere compensata con migliori servizi di assistenza domiciliare e di sanità elettronica (e-health). Occorre sicuramente promuovere iniziative volte ad aiutare gli anziani con disabilità affinché possano continuare a vivere a pieno la propria esistenza e in questo caso occorre ricordare la necessità di normare, a livello europeo, i livelli essenziali di assistenza per le persone diversamente abili. Spiace che la relatrice, in modo completamente avulso al provvedimento in questione, dia un ruolo benefico e indispensabile all'immigrazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Concordo con la proposta di risoluzione del Parlamento per l´innovazione nell´ambito dell´invecchiamento attivo e della buona salute. Gli anziani rappresentano la fascia di età in più rapida crescita in Europa, in tale contesto occorre mettere a punto nel più breve tempo possibile infrastrutture, servizi e strumenti in grado di rispondere a questa transizione sociale. Nell'Unione europea è in atto una transizione demografica senza precedenti. La sua popolazione sta invecchiando rapidamente, con il numero di persone ultra 65enni che passerà da 85 milioni nel 2008 a 151 milioni entro il 2060. Inoltre, mentre nel 2010 la popolazione di età superiore ai 60 anni era il 20%, entro il 2050 raggiungerà almeno il 35%. Sono convinto che una strategia chiara e inequivocabile - avente obiettivi sociali che consentano di promuovere e riconoscere formalmente il ruolo delle persone anziane nonché il valore della loro esperienza e del loro contributo per la società e l'economia, eliminando qualsiasi stigmatizzazione e discriminazione - sia un presupposto necessario e imprescindibile per l´UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour, as healthy and active ageing is a pressing topic with Europe facing an ever growing population of elderly people at present and active ageing, sports and recreational activities should be increasingly promoted.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Il ne faut pas, selon moi, sous estimer la transition démographique que l'Europe traverse. Sa population vieillit rapidement et le nombre de personnes âgées d'au moins 65 ans va presque doubler: égal à 85 millions en 2008, il devrait atteindre 151 millions en 2060. En outre, alors que 20 % de la population était âgée d'au moins 60 ans en 2010, ce pourcentage s'élèvera au moins à 35 % en 2050.

Les projections récentes prévoient toutefois que l'immigration pourrait ralentir le processus du vieillissement de la population. Elles se fondent sur l'hypothèse selon laquelle plusieurs États membres de l'Union allégeront leurs restrictions en matière d'immigration afin d'éviter d'importants déséquilibres dans le rapport de dépendance économique des personnes âgées. Sans la migration, la population de l'Union européenne baissera de 495 millions à 416 millions d'habitants d'ici à 2060, alors que le rapport de dépendance économique des personnes âgées passera de 25 à 62 %. Avec la migration, la population pourrait augmenter jusqu'à 506 millions d'habitants, alors que le rapport de dépendance économique des personnes âgées atteindrait "seulement" 53 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A população com uma faixa etária igual ou superior a 65 anos tem vindo a aumentar rapidamente e de forma generalizada por todo o território da União, sendo estimado que em 2050 a percentagem de população nessa faixa etária seja na ordem dos 35%. Acresce ainda o facto de que a urbanização verificada no território europeu potencia o envelhecimento da população, sendo por isso fenómenos relacionados. O envelhecimento populacional é um fenómeno multidimensional e pluridisciplinar, envolvendo diferentes competências não só da União, mas também dos Estados-Membros. Desta forma, é necessário assegurar, por parte da Comissão Europeia, o correto enquadramento do fenómeno no âmbito do plano da Parceria Europeia de Inovação para um Envelhecimento Ativo e Saudável. É necessário não só adaptar o meio envolvente em que se encontra a população, mas também assegurar que são tomadas todo um conjunto de medidas e iniciativas, quer no âmbito da regulação, quer no âmbito infra-estrutural, que permitam a integração da população envelhecida na sociedade, ao mesmo tempo que é assegurado o seu bem-estar social. Face ao exposto, votei favoravelmente o relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of this report, which calls on the Commission to recognise the change in demographics due to an ageing population across the EU. Europeans are living much longer than they used to, and it is important that we take steps to ensure that older people have access to a wealth of opportunities and support. As the fastest growing age group in Europe, older members of society should be able to live active and independent lives and have access to adequate health care and employment options. It is also vital for the EU to lead the fight against age discrimination and for older European citizens to take their place in society on equal terms, which is why I voted for this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Społeczeństwo UE szybko się starzeje. Skłania to do zastanowienia się nad ideą aktywnego starzenia się i zachowywania kondycji fizycznej. Jako że proces starzenia się dotyka każdego z nas, idea ta jest długotrwała i dotyczy również przyszłych pokoleń. W związku z powyższym analizie należy poddać, jak jednostki administracyjne państw członkowskich UE dostosowane są do potrzeb starzejącego się społeczeństwa oraz czy umożliwiają starzenie się w aktywny sposób. Im lepsze przystosowanie do takiego aktywnego spędzania czasu, tym dłuższy będzie okres samodzielnego życia osoby starszej.

Badania dowiodły, że większość obszarów nie jest dobrze przystosowana do powyższych zmian. W związku z tym zaistniała potrzeba przyjęcia strategii, która pomoże przekształcić je w miejsca bardziej przyjazne. Strategiczny plan realizacji „Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu” może być pierwszym krokiem poczynionym przez Komisję Europejską w kierunku utworzenia miejsc przyjaznych dla osób starszych w celu uformowania do roku 2020 społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe. Standardowe procesy gromadzenia danych, oceny i monitorowania umożliwią zainteresowanym stronom ukierunkowanie swoich działań i zasobów na te grupy osób i miejsca, które najbardziej potrzebują zmiany i dostosowania, przez co przyczynią się do wdrażania polityk i programów w sposób bardziej racjonalny pod względem kosztów.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − This report, whilst well intentioned, amounts to such an extension of the EU’s competence in public health that my group’s UK delegation decided to vote against. Nobody can argue that Member States can learn from each other in terms of how to best provide appropriate support and care to our elderly. Moreover, the report is right to highlight that older people can make a valuable contribution to society through their experience, and they should enjoy their retirement free of stigma or abuse. Nonetheless, this report attempts to needlessly extend the EU’s competency in public health, by suggesting that this competence should be incorporated into all existing EU policies, from employment to economic policy, to give just two big examples. This report also attempts to demand that all Member States exempt their welfare and healthcare systems from their programmes of fiscal consolidation. In short, it is not the place of this Parliament to interfere with Member States’ healthcare arrangements, and therefore my delegation elected to vote against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Dlhodobo popierame nielen hodnotu práce žien-matiek, ale tiež samotnú existenciu tejto práce. Neustále tak blúdime v kruhu. Chceme zmierniť dôsledky demografickej krízy, preto nútime ženy, aby viac času venovali zarábaniu peňazí. No keďže deň má len dvadsaťštyri hodín, znamená to, že ženám už nezostane kapacita na starostlivosť o domácnosť s viac ako dvomi deťmi. Reprodukčný index v našich krajinách tak zostane pod magickou hranicou 2,1. Starnutie a postupné vymieranie Európy bude pokračovať. Politiky, ktoré predkladá Komisia, neriešia demografickú krízu podobne, ako Panadol nelieči chrípku. Krátkodobo potlačia symptómy, ale chorú spoločnosť neuzdravia. Až keď Komisia prekoná ideologické predsudky a začne dôsledne uplatňovať rodinné hľadisko, môže sa Európa začať uzdravovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A proposta de aumentar o número médio de Anos de Vida Saudável (em 2 anos) é a resposta pronta da Comissão ao aumento da esperança média de vida, conquista de civilização, em resultado do progresso científico e técnico. O envelhecimento ativo e saudável cria novas necessidades sociais e exige investimentos em diversificados serviços públicos, existentes e a criar, desde logo no domínio da saúde. Abre também novas potencialidades no domínio da fruição e prolongamento dos tempos de lazer e descanso. Infelizmente, assistimos a enormes recuos nas respostas públicas a estas necessidades, consequência das limitações impostas ao investimento público. Mas a resposta ao aumento da esperança média de vida, na sociedade capitalista, parece mais servir para alimentar a pressão sobre os trabalhadores, diminuir os seus direitos e aumentar a idade da reforma. Este relatório reflete esta tensão. As alusões à integração dos mais idosos no mercado de trabalho, à "flexibilidade do mercado de trabalho", às "possibilidades de trabalho a tempo parcial e prevendo diferentes modalidades de contratos de trabalho adequadas aos trabalhadores mais idosos", às "reformas flexíveis" e "parciais" não podem deixar de suscitar, ainda para mais no atual contexto político e social, grandes preocupações.

 

6.2. Příprava na konferenci smluvních stran (CoP 16) úmluvy CITES (B7-0047/2013)
Videozáznamy vystoupení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, the idea of banning trade in products from endangered species is one of those things that sounds terribly nice until you look at the consequences of it. Where people have been prevented from trading, in other words prevented from treating local wildlife as a renewable resource, they have very naturally hunted that wildlife to extinction. Whereas, in the small number of territories where wildlife is treated as the property of the person on whose territory it finds itself, people have been given an incentive to renew and care for its numbers. You see this in the relative boom of elephant numbers in South Africa, as against the total extirpation of the species in Kenya, because the one recognised property rights and the other simply banned it. This is a very good example of where we are passing legislation to make ourselves feel better rather than to effect a practical outcome on the ground.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando que o comércio internacional de animais e de plantas selvagens não deve constituir uma ameaça para a sobrevivência dessas espécies no meio natural. Considerando ainda que é importante colocar a prosperidade a longo prazo acima de interesses económicos a curto prazo, sendo, a meu ver, preocupante, que a exploração das espécies selvagens, o comércio ilegal das espécies selvagens da fauna e da flora, a destruição dos habitats, as alterações climáticas e o consumo humano de recursos naturais constituem as principais causas do empobrecimento da biodiversidade. Deste modo, solicito à União Europeia e aos Estados-Membros que utilizem o princípio da precaução como princípio de base para todas as suas decisões relativas a documentos de trabalho e a propostas em matéria de inscrição, tendo especialmente em conta o princípio do utilizador-pagador, uma abordagem centrada nos ecossistemas e os princípios tradicionais de conservação, ao mesmo tempo que a União Europeia e os Estados­Membros falem a uma só voz.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Exploatarea excesivă a speciilor sălbatice de faună și floră, vânătoarea nesustenabilă de trofee, pescuitul excesiv, creșterea semnificativă a braconajului, comerțul ilegal cu specii sălbatice, schimbările climatice și defrișarea pădurilor sunt principalele cauze ale dispariției speciilor amenințate, precum felinele mari, ursul polar, elefantul (fildeș), rinocerul (corn) sau unele plante ornamentale. CITES este principalul acord global cu privire la conservarea speciilor menționate și urmărește să împiedice supraexploatarea speciilor faunei și florei sălbatice datorată comerțului internațional cu specii sălbatice de animale și plante.

Am votat în favoarea rezoluției Parlamentului European referitoare la obiectivele strategice ale UE pentru cea de-a 16-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), deoarece consider că dispariția speciilor amenințate cunoscute trebuie împiedicată, iar stadiul lor de conservare trebuie îmbunătățit și menținut.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction joue un rôle central dans la préservation de la biodiversité. J’ai voté en faveur de cette résolution en vue des futures négociations. Il est important que l’Union européenne conserve son leadership mondial en matière d’environnement et cela passe notamment par des objectifs ambitieux concernant la préservation de la biodiversité.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) tikslas yra užtikrinti, kad tarptautinė prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais nekeltų grėsmės rūšių išlikimui laisvėje. Šiuo metu pagrindinės biologinės įvairovės nuskurdimo priežastys yra laukinių rūšių eksploatavimas, nelegali prekyba fauna ir flora, buveinių naikinimas, klimato kaita ir žmonių išeikvoti gamtos ištekliai. Taigi Komisija, teikdama paramą vystymuisi, turėtų užtikrinti finansavimo tęstinumą, kad būtų pasiekti CITES tikslai, t. y. ir toliau vykdyti Nelegalios dramblių medžioklės stebėsenos (MIKE) programą, užtikrinti įrašytų jūrų gyvūnų rūšių apsaugą, nutraukti netvarią ir neetišką trofėjų medžioklę, dėl kurios labai sumažėjo Afrikos liūtų populiacija ir kita. Be to, Komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės turėtų išnagrinėti galimybes per Europos plėtros fondą teikti ilgalaikę finansinę paramą CITES konvencijai.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − While I agree that all the animals that share our planet deserve to be valued as part of our global diversity and treated compassionately by humans, I believe that UK monies should be concentrated on UK-based conservation measures, not globalisation projects such as the one in this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Conservarea biodiversităţii reprezintă, în perioada actuală, una dintre problemele importante la nivel internaţional. Uniunea Europeană, fiind una dintre cele mai importante pieţe de comercializare a speciilor de faună şi floră sălbatice, are o responsabilitate deosebită în a asigura că acest comerţ, ca şi cel cu produse derivate, să fie durabil şi să nu conducă la punerea în pericol a speciilor în cauză. Uniunea Europeană pune în aplicare încă din 1984 dispoziţiile Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES) prin intermediul reglementărilor Comisiei Europene privind comerţul cu specii ale florei şi faunei sălbatice. În vederea reuniunii celei de-a 16-a Conferinţe a părţilor la Convenţia CITES (COP 16), care va avea loc în Bangkok în martie 2013, Comisia ENVI a solicitat Consiliului şi Comisiei Europene să precizeze principalele obiective strategice ale Uniunii Europene şi a înaintat o propunere de rezoluţie prin care îndeamnă Uniunea Europeană să îşi asume un rol de lider în protejarea speciilor pe cale de dispariţie, printr-o participare activă la negocierile din cadrul Convenţiei CITES. Rezoluţia abordează principalele subiecte care vor intra în discuţie în cadrul COP 16 precum şi propunerile de creştere a transparenţei în luarea deciziilor în cadrul CITES.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că este necesară asigurarea continuităţii finanţării în contextul ajutorului la nivel european pentru dezvoltare pentru a atinge principalele obiective CITES.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Préserver la faune et la flore sauvages, ce n'est pas seulement une exigence pour notre environnement, c'est aussi assurer aux générations qui nous succèderont une planète diverse et riche. L'Europe doit poser des ambitions fortes pour mettre fin au braconnage et pour protéger les espèces menacées. La surexploitation de nos ressources ne peut trouver de justification. Mais pour cela, l'Europe doit se mettre à parler d'une seule voix. Cette ambition, elle est cruciale, et urgente. Il en va de l'avenir de certaines espèces rares.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La Convention sur le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d'extinction (CITES) est le principal outil mondial permettant d'empêcher la surexploitation des espèces protégées. Les activités de la CITES, dont les 27 États de l'Union sont membres, contribuent déjà à la diminution du commerce illégal lié aux espèces naturelles protégées, mais la chasse de certaines espèces, comme les requins ou les ours polaires, devrait faire l'objet de contrôle encore plus poussés. Tous les États membres de cette Convention doivent également porter une attention particulière au braconnage d'éléphants et de rhinocéros, qui sont toujours chassés pour l'ivoire et les cornes. Enfin, si les objectifs de la CITES sont louables, il est essentiel que ses programmes d'actions soient dotés de moyens suffisants pour être efficaces. Les Etats membres de l’Union doivent prendre conscience de ces enjeux de biodiversité à travers un renforcement de leur contribution financière.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption de cette résolution qui affirme la position à défendre par l'UE lors de la 16ème conférence des parties à la Convention sur le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d'extinction (CITES). Nous demandons que cesse le recours systématique au vote par bulletin secret, qui mine les efforts visant à mettre un terme au braconnage des éléphants d'Afrique et des rhinocéros. C'est le seul moyen de garantir la transparence et la responsabilité du processus décisionnel. Dans cette résolution, nous invitons les parties à la CITES à renforcer la lutte contre le braconnage d'éléphants chassés pour leur ivoire et de rhinocéros chassés pour leurs cornes. Je souhaite aussi que plusieurs espèces de requins soient incluses dans la liste des animaux dont le commerce doit être contrôlé, et que l'agenda de la CITES accorde une place plus importante au sort des ours polaires, qui sont de plus en plus en danger à cause de la fonte des glaces du pôle Nord.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report agreed on by several political groups. The Convention on the Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora meets in Bangkok in March and it is vital that the fight against illegal poaching is stepped up as well as further controls adopted on trade in animals. As a nation committed to achieving sustainability, Wales will play its part in achieving this aim, despite not being a signatory to CITES in its own right yet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A crescente urbanização e industrialização do mundo afastaram parte das populações do contacto mais imediato com muitos ecossistemas e espécies selvagens de fauna e flora e, simultaneamente, colocaram estes sob uma pressão maior. Notícias frequentes dão conta de perda de biodiversidade, extinção de espécies e de deterioração insustentável dos seus habitats. Os 27 Estados-Membros da União Europeia devem procurar coordenar a sua ação no quadro da Conferência das Partes na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção e procurar que as posições comuns representem um contributo sério para o acréscimo de consciência e de exigência globais no tratamento destas questões.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta de resolução em apreço surge na sequência das perguntas com pedido de resposta oral formuladas nos termos do n.º 5 do artigo 115.º do Regimento sobre os objetivos estratégicos da União Europeia (UE) para a 16.ª reunião da Conferência das Partes na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora ameaçadas de Extinção (CITES), que terá lugar em Banguecoque, Tailândia, entre os dias 3 e 14 de março de 2013. Garantir a conservação da biodiversidade é fundamental na perspetiva da União europeia. Neste sentido, é absolutamente fundamental que o Parlamento Europeu e o Conselho tenham uma posição concertada. Devemos ter consciência que há muito, ainda, a fazer na preservação das espécies vulneráveis, nomeadamente em relação ao urso polar. A preservação da biodiversidade deve estar, muitas vezes, à frente dos interesses económicos. Esta tese deve ser defendida na COP 16 da CIPES, em Banguecoque. Há várias partes interessadas representadas na COP, mas a União Europeia deve falar a uma só voz. Só assim será possível garantir os pressupostos essenciais à preservação da biodiversidade.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Conferência das Partes na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES) regula o comércio internacional de espécies, ou seja, exportação, reexportação e importação de animais vivos e mortos, plantas e derivados. O comércio ilegal de animais e plantas tem representado, ao longo dos anos, uma séria ameaça para muitas espécies e, não obstante o crescente controlo, vigilância e combate realizado em muitos países, permanece, infelizmente, elevado. Por diversas vezes, seja no âmbito de perguntas à Comissão Europeia, seja de alterações apresentadas a relatórios, levantámos aqui esta questão. Esta resolução aborda um conjunto de preocupações, nomeadamente relativas à transparência do processo de decisão, ao financiamento dos objetivos da CITES, à melhor aplicação da lista de espécies marinhas da CITES capturadas fora da jurisdição de qualquer Estado-Membro, a inclusão de espécies no anexo II para melhor controlo e monitorização, como o caso de algumas espécies de tubarões, assim como a transferência de espécies do anexo II para o anexo I (risco de extinção). Esta convenção tem um benefício duplo, uma vez que protege espécies ameaçadas de extinção e, ao mesmo tempo, é uma proteção extra contra as espécies invasoras para a Europa. Votámos a favor da resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Dohovor CITES je najrozsiahlejšia globálna dohoda o ochrane voľne žijúcich organizmov, ktorej cieľom je zabrániť nadmernému využívaniu voľne žijúcich živočíšnych a rastlinných druhov v rámci medzinárodného obchodu a ktorá má 177 zmluvných strán vrátane 27 členských štátov Európskej únie. Cieľom dohovoru je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s voľne žijúcimi zvieratami a rastlinami neohrozoval prežitie týchto druhov vo voľnej prírode. Nadmerné využívanie voľne žijúcich druhov, nezákonný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, ničenie biotopov, zmena klímy a spotreba prírodných zdrojov ľuďmi sú hlavnými príčinami ochudobňovania biodiverzity. I v tomto kontexte považujem za dôležité, aby jednotlivé strany dohovoru CITES zvážili ďalšie možnosti posilnenia spolupráce, koordinácie a súčinnosti v rámci dohovorov súvisiacich s ochranou biodiverzity na všetkých príslušných úrovniach. Je nevyhnutné vynakladať potrebné úsilie, aby dlhodobá prosperita mala prednosť pred krátkodobými ekonomickými záujmami.

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), par écrit. – En tant que rapporteur du 7ème programme d'action pour l'environnement de l'Union, j'attache une importance particulière à la protection du capital naturel et à la préservation de la biodiversité dans l'Union et au niveau mondial. Je me félicite donc de la résolution adoptée par le Parlement européen en vue de la 16ième conférence des parties de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction qui se tiendra à Bangkok du 03 au 14 mars 2013.

L'Union est notamment invitée à renforcer la protection de la biodiversité marine en incluant certaines espèces de requins à l'annexe II. L'Union est également encouragée à poursuivre la lutte contre le braconnage d'éléphants et de rhinocéros qui pèse lourd sur l'avenir de ces espèces. Concernant l'ours polaire, son transfert de l'annexe II à l'annexe I doit être envisagé, pourvu qu'une approche basée sur les faits scientifiques soit privilégiée et que les conditions de classement définies par la convention soient réunies.

Enfin, nous attendons que l'Union parle d'une seule et même voix pour peser au mieux dans les décisions de la CITES et qu'elle défende la mise en place d'un vote plus transparent.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą. CITES yra išsamiausias galiojantis pasaulinis laukinės faunos ir floros išsaugojimo susitarimas, kuriuo siekiama išvengti pernelyg didelio laukinės faunos ir floros naudojimo vykdant tarptautinę prekybą. CITES tikslas yra užtikrinti, kad tarptautinė prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais nekeltų grėsmės rūšių išlikimui laisvėje. Todėl ES ir valstybės narės yra raginamos laikytis atsargumo principo kaip pagrindinio principo priimant visus sprendimus dėl darbo dokumentų ir teikiant pasiūlymus dėl įtraukimo į CITES priedus, ypač atsižvelgti į principą „vartotojas moka“, ekosistemos sampratą ir tradicinius gamtos apsaugos principus. Taip pat raginama laikytis vienos pozicijos ir gerinti vidaus sprendimų priėmimo procedūrų spartą ir efektyvumą, kad būtų galima greitai susitarti dėl vidinės ES pozicijos dėl CITES COP 16 ir visapusiškai pasinaudoti ES priklausančių visų 27 konvencijos šalių jėga, kad priimant sprendimus per 16-ąjį konvencijos šalių susitikimą būtų laikomasi atsargumo principų. ES raginama imtis vadovaujančio vaidmens apsaugant nykstančias rūšis, aktyviai dalyvauti derybose dėl CITES ir skatinti pašalinti konvencijos spragas, dėl kurių padėtis darosi sudėtingesnė. Be to, norima, kad ES ir valstybės narės prieš konferenciją ir jos metu užmegztų tvirtesnius ryšius su trečiosiomis šalimis ir sudarytų aljansus. Siekiama, kad CITES šalys apsvarstytų papildomas galimybes stiprinti biologinės įvairovės konvencijų šalių bendradarbiavimą, koordinavimą ir sąveiką visais atitinkamais lygmenimis.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this resolution which urges the European Union and the Member States to reject any proposals to downlist the African elephant or the trade in African elephant ivory until an assessment can be made of the impact of the one-off sale in November 2008 by Botswana, Namibia, South Africa and Zimbabwe and it has been established that that the one-off sale has had no adverse effect on elephant populations in those countries or in neighbouring countries. It encourages the CITES Parties, bearing in mind the current elephant poaching crisis, to take a precautionary approach and base their decisions on the possible impact on elephant conservation and the implementation of the African Elephant Action Plan when considering the decision-making mechanism for a future trade in elephant ivory after the complete nine-year resting period starting from the one-off sale in November 2008. It calls on the European Union and the Member States to support a proposal to amend Decision 14.77 on a decision-making mechanism for a future trade in elephant ivory. It encourages the CITES Parties to support the adoption of the resolution on the African Elephant Action Plan, as tabled by Nigeria and Rwanda, and the implementation of this plan as the most efficient way forward for the conservation of elephants across Africa.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la résolution CITES. Néanmoins, alors que certaines voix au cours du débat avancent que la protection des espèces passerait par la limitation et l'interdiction de la chasse, j'estime qu'au contraire un plan de gestion bien mené ne peut pas nuire aux espèces, loin de là. Les chasseurs investissent beaucoup pour la protection des espèces, comme on en a été témoin lors de la convention du Safari Club international à Reno, dans le Nevada (USA), où des sommes importantes provenant de fonds privés sont investies par les chasseurs dans des projets en faveur de la protection des espèces et des habitats.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A CITES, atualmente com 177 partes, incluindo os 27 Estados-Membros da União Europeia, é o principal acordo global existente sobre a conservação da vida selvagem, e pretende evitar a exploração excessiva das espécies da fauna e da flora selvagens pelo comércio internacional. É essencial garantir que o comércio internacional de animais e de plantas selvagens não constitui uma ameaça para a sobrevivência dessas espécies no meio natural. A União Europeia deve assumir um papel de liderança na proteção das espécies ameaçadas, mediante uma participação ativa nas negociações da Convenção CITES, incentivando a abolição de lacunas que agravam a situação. A UE tem que estar na linha da frente no que respeita à proteção das espécies da fauna e da flora selvagem. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Del 3 al 14 de marzo tendrá lugar en Bangkok la XVI Conferencia de las Partes de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). La CITES regula el comercio internacional de especies, es decir, la exportación, reexportación e importación de animales vivos y muertos, plantas y derivados. Tiene un doble beneficio: protege a las especies amenazadas de extinción mientras aumenta la protección europea frente a especies invasoras. El comercio ilegal de animales y plantas representa una grave amenaza para muchas especies. A pesar del aumento del control y vigilancia, ésta sigue persistiendo. En este sentido, la resolución del Parlamento Europeo, que he apoyado, considera que la UE debe intensificar sus esfuerzos en la prevención de la caza furtiva de elefantes y rinocerontes, así como apostar por la inclusión de varias especies de tiburones en la lista de animales cuyo comercio debe ser controlado y aumentar la sensibilización sobre la caza furtiva de osos polares. Además, el texto aborda un conjunto de preocupaciones sobre la transparencia del proceso de toma de decisiones o la financiación de los objetivos de la CITES, de ahí mi voto favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La CITES a pour objectif de veiller à ce que le commerce international de la faune et de la flore sauvage ne constitue pas une menace pour la survie des espèces dans la nature. À l'heure actuelle, de vastes territoires, notamment en Afrique, destinés à la protection de l'environnement, échappent au contrôle de l'État, de la souveraineté et de la sécurité. Ces terres, et par la même occasion leurs ressources naturelles, sont le théâtre d'activités subversives ou criminelles. Si rien n'est fait pour empêcher cela, cette réalité va empirer et aura des conséquences désastreuses sur l'environnement et la stabilité de nombreux pays. Une grande partie de ces terres sont situées à des frontières internationales, ce qui facilite le travail des malfaiteurs. Il s'agit ici du troisième élément de cette interconnexion: la sécurité. Nous sommes face à un défi à l'échelle mondiale que nous ne pouvons relever seuls. Il est urgent d'agir et de faire de la protection des animaux et des ressources naturelles une priorité. Il faut mener une politique européenne délibérée, ferme et proactive, et que s'en suivent des actions décisives. Il faut agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − It is necessary to protect endangered species with strict trade controls. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − ES dalyvavimas Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) 16-ajame šalių konferencijos susitikime – dar viena galimybė Europos Sąjungai parodyti, kaip veikia ES Sutarčių nuostatos, teigiančios, jog ES ir valstybės narės tarptautinėse organizacijose ar tarptautinių konvencijų šalių susitikimuose turėtų laikytis vieningos pozicijos. Kuomet pasaulyje, kaip rodo JT duomenys, kasdien išnyksta iki 200 gyvybės rūšių, svarbu užtikrinti veiksmingą nykstančių rūšių apsaugą. Ypatingą nerimą kelia vis dar nesėkminga dramblių apsauga. Iš dramblio kaulo gaminamos ne pirmo būtinumo prekės, kuomet egzistuoja žymiai pigesnių alternatyvų, yra nepateisinama prabanga. Taigi kalbėjimas vienu balsu – vienintelė sąlyga pasiekti ir užtikrinti vieningos ES pozicijos laikymąsi.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Manau, kad CITES konferencijoje priimami sprendimai turi būti grindžiami ne tik moksliniais duomenimis, bet ir griežtai laikantis atsargumo principo. Taip pat būtina pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant efektyviau kovoti su biologinės įvairovės skurdinimo įvairiomis priežastimis. Pažymėtina, kad prekyba yra globali problema, kuri paliečia visas šalis ir jose gyvenančias nykstančias rūšis. Prekyba laukiniais gyvūnais yra antra pagal dydį tiesiogiai kelianti grėsmę rūšių išnykimui. Faunos ir floros resursų pereikvojimas gali pakenkti neturtingų šalių pragyvenimo šaltiniui. Atsižvelgiant į tai, būtina pasauliniu mastu nustatyti itin griežtą reglamentavimo mechanizmą siekiant kontroliuoti brakonieriavimą bei nelegalią prekybą laukiniais gyvūnais ir augalais.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A presente resolução apresenta a contribuição do Parlamento Europeu para os objetivos estratégicos da UE com vista à 16.ª reunião da Conferência das Partes na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES), que se realizará em Banguecoque (Tailândia), de 3 a 14 de março de 2013. Votei favoravelmente por concordar com a orientação seguida de considerar importante colocar a prosperidade a longo prazo acima de interesses económicos a curto prazo e promover uma efetiva proteção das espécies em vias de extinção.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The European Union should play a leading role in the protection of endangered species, by taking an active part in negotiations on the CITES Convention and promoting the removal of loopholes that aggravate the situation. I thus deplore the fact that there have been allegations about Member States and European Union citizens being used as intermediaries in the transfer of rhino horn into Vietnam or other countries where it has high commercial value and thereby stimulating demand and further poaching.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour of preparations for the 16th Conference of Parties in Thailand to be under way.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Il s'agit d'un bon rapport. Il faut à présent que l'Union et les États membres parlent d'une seule voix pour améliorer la rapidité et l'efficacité de leurs procédures décisionnelles internes de manière à pouvoir s'entendre rapidement sur une position de l'Union en vue de la conférence des parties à la CITES et s'appuyer pleinement sur la force que représente la présence de 27 parties à la convention au sein de l'Union pour que les décisions prises lors de la seizième conférence des parties s'inspirent du principe de précaution.

Il faut également que l'Union joue un rôle moteur dans la protection des espèces menacées, en participant activement aux négociations sur la CITES et en œuvrant à l'élimination des lacunes aggravant la situation. Je déplore l'existence d'allégations portant sur des États membres et des citoyens de l'Union européenne qui sont utilisés comme intermédiaires pour le transfert de cornes de rhinocéros vers le Vietnam ou d'autres pays dans lesquels elle a une valeur marchande élevée ce qui stimule la demande et, partant, la poursuite du braconnage.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Conferência das Partes na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES) terá lugar nos dias 3 a 14 de março deste ano, sendo a única conferência internacional, de que fazem parte os 27 Estados-Membros, que pretende ter em devida conta a exploração excessiva das espécies da fauna e da flora selvagens pelo comércio internacional. Uma vez que considero que devemos ter uma única voz e dada a importância da proteção da biodiversidade, voto favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Różnorodność biologiczna zmniejsza się gwałtownie i wprost proporcjonalnie do popytu na zagrożone zwierzęta lub rośliny. Aby zatrzymać ten przemysł, musimy podjąć wspólne działania, szczególnie z krajami Azji, które są dziś głównymi odbiorcami zakazanych przedmiotów. W tym głosowaniu w pełni poparłem zapis, w którym Parlament apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich, aby wezwały do zawieszenia handlu ze stronami, które nie przestrzegają decyzji CITES nr 14.69. Czas przyjąć twarde środki, aby w końcu zwyciężyć w walce z kłusownikami, przemytnikami, nielegalnymi handlarzami i uświadomić społeczeństwo, tak aby obywatele nie byli ostatnim elementem tego łańcucha przestępstw. Kampania dotycząca płetw rekina pokazała, że jest to możliwe.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A Conferência das Partes na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de Extinção (CITES) regula o comércio internacional de espécies, ou seja, exportação, reexportação e importação de animais vivos e mortos, plantas e derivados. Esta resolução aborda um conjunto de preocupações, nomeadamente relativas à transparência do processo de decisão, ao financiamento dos objetivos da CITES, à melhor aplicação da lista de espécies marinhas da CITES capturadas fora da jurisdição de qualquer Estado-Membro, a inclusão de espécies no anexo II para melhor controlo e monitorização, como o caso de algumas espécies de tubarões, assim como a transferência de espécies do anexo II para o anexo I (risco de extinção). Esta convenção tem um benefício duplo, uma vez que protege espécies ameaçadas de extinção e, ao mesmo tempo, é uma proteção extra para as espécies invasoras para a Europa.

 

6.3. Pokyny k rozpočtu na rok 2014 – ostatní oddíly kromě Komise (A7-0020/2013 - Monika Hohlmeier)
Videozáznamy vystoupení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, the organisation of plenary debates, cuts in travel-related budget lines, a reduction in the length and number of missions, increased use of videoconferencing, and optimised translation and interpretation services, all these structural reforms implemented in Parliament have led to annual savings of approximately EUR 29 million. However, I do believe that we can do more. Translation and interpretation services could be used and paid for only on demand. This would permit savings in hours of non-needed translation, a lot of paperwork, and interpretation services as well as tonnes of paper, while continuing to ensure the multilingual principle.

When we speak publicly and we want our constituents to hear us and to be accountable to our constituents, I can understand we want to use our languages. However, when we work internally between ourselves, among ourselves, on different dossiers I think we should limit the official languages to one or two and save a lot of taxpayers’ money.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, if the European institutions are to have any connection with their constituents, our constituents must see that those that work here and the conditions they carry out their work in are similar to the situations they face at home and at work. My constituents face rising costs of living and a squeeze on the family budget, yet the reality in the European institutions is very different. We continue to see staff levels at unsustainable levels and the rich rewards for staff in terms of remuneration and pension provision.

While people at home tighten their belts, it seems for the EU that austerity is simply an alien concept, only for Member States and the people who elect us. Such an attitude is unacceptable and breeds contempt. Now is the time that the EU should get real about its budgets. No rises but cuts. By all means target money at productive schemes, but cut out the waste that cannot be justified.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE). - Herr Präsident! Ich habe natürlich für den Bericht Hohlmeier gestimmt, aber wenn verschiedene Änderungsanträge angenommen worden wären, hätte ich nicht dafür gestimmt. Ich will aber etwas sagen zum Änderungsantrag 13 von der GUE. Die GUE ist der Meinung, wir brauchen keinen Fahrdienst. Sie sind natürlich damit nicht durchgekommen, aber ich bin gerne bereit, den GUE-Kollegen, unseren kommunistischen Kollegen, entgegenzukommen – weil ich die für den Fahrdienst zuständige Quästorin bin – und den GUE-Mitgliedern den Fahrdienst nicht mehr zur Verfügung zu stellen.

(Beifall)

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, em solidariedade com as difíceis condições económicas e orçamentais que muitos Estados-Membros da União Europeia atravessam atualmente. Deste modo, considero que o Parlamento Europeu e todas as outras instituições europeias devem continuar a limitar ou a congelar os seus orçamentos administrativos sem colocar em prejuízo a excelência legislativa e as suas obrigações legais. Por parte do meu Grupo, S&D, estamos a dar o exemplo, como pode ser demonstrado pelo facto das contribuições para os Membros terem sido congeladas ao nível de 2011 até ao final da presente legislatura. Há que referir ainda que outras reformas estruturais já foram acordadas no Parlamento Europeu, algumas das quais se aplicam desde 2011 e permitem uma poupança estimada em 29 milhões de euros por ano, apesar dos custos adicionais dos Novos Estados-Membros e a preparação da candidatura da Croácia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui met en avant les économies réalisées au Parlement européen, comme par exemple le gel des indemnités des députés européens. En effet, en période de crise, il me semble essentiel que les institutions européennes fassent elles aussi des efforts pour réduire les dépenses publiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl 2014 metų biudžeto sudarymo procedūros gairių. Pritariu, kad Europos Sąjungos institucijos, atsižvelgdamos į sunkią valstybių narių ekonominę padėti, turėtų ir toliau prisiimti atsakomybę už biudžetą, jo kontrolę ir atsakingą lėšų naudojimą. Tačiau labai svarbu, kad taupydamos jos nepakenktų pagrindinei institucijų veiklos kokybei, teisinių įsipareigojimų laikymuisi ir vystymuisi skirtoms investicijoms. Pritariu, kad 2014 m. asignavimai turėtų būti pagrįsti kruopščia asignavimų panaudojimo 2012 m. ir 2013 m. analize. Taupyti bei efektyviau panaudoti lėšas būtų galima nustačius lėšų dubliavimosi ir neveiksmingo jų naudojimo atvejus bei vykdant griežtą biudžeto planavimą ir kontrolę.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Monika Hohlmeier concernant les priorités du budget 2014, dont le fait que les institutions devraient continuer de limiter ou de geler leurs budgets administratifs en signe de solidarité avec les États membres qui connaissent des difficultés économiques et budgétaires, sans préjudice de la qualité des activités essentielles des institutions, du respect des obligations juridiques et de la nécessité de l'investissement dans le développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione della collega Hohlmeier analizza la risoluzione del Parlamento sugli orientamenti generali relativi alla procedura di bilancio 2014. Il testo fornisce delle linee guida che indicano le aree in cui sarebbe ancora possibile migliorare la qualità della spesa e realizzare dei consistenti risparmi di bilancio. Si chiede, in particolare, di limitare o congelare le spese amministrative per dare un segnale di solidarietà agli Stati membri in crisi. Per questi motivi ho sostenuto col mio voto la relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi turint mintyje sunkią valstybės skolų naštą ir suvaržymus šiomis tebevykstančio nacionalinių biudžetų konsolidavimo sąlygomis, ES institucijos turėtų rimtai apsvarstyti biudžetą, jo kontrolę ir nuosaikų lėšų naudojimą. Svarbu pažymėti, jog iki šiol dar nėra pasiektas susitarimas dėl naujos 2014–2020 m. laikotarpio daugiametės finansinės programos (DFP) ir todėl iki šiol nenustatyta ES 2014 m. biudžeto 5 išlaidų kategorijos viršutinė riba. Įvairios institucijos, solidariai atsižvelgdamos į sunkias ekonomines ir biudžetines sąlygas valstybėse narėse, turėtų toliau riboti ar įšaldyti savo administracinius biudžetus, nepakenkdamos pagrindinės institucijų veiklos kokybei, teisinių įsipareigojimų laikymuisi ir vystymuisi skirtoms investicijoms. Europos Parlamentas mano, jog reikėtų tęsti struktūrines ir organizacines reformas, kuriomis siekiama didesnio efektyvumo, nerizikuojant kokybiška teisėkūra ir darbo sąlygų kokybe.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − W głosowaniu poparłem przedstawione przez posłankę Monikę Hohlmeier sprawozdanie dotyczące budżetu na rok 2014. W dokumencie tym zostały przedstawione ważne kwestie dotyczące trudności finansowych i gospodarczych przy tworzeniu budżetu. W związku z panującą sytuacją kryzysową, popieram stanowisko, zgodnie z którym plan przychodów i rozchodów UE należy kształtować rozważnie i oszczędnie. Zatem przy opracowywaniu budżetu na rok 2014 roku należałoby przyjąć wyważone stanowisko, łączące efektywne gospodarowanie dostępnymi środkami ze stosowną formą polityki oszczędności, tak aby środki budżetowe pozwalały zrealizować wyznaczone UE cele.

Chciałbym podkreślić, że uzyskano dotychczas oszczędności w zakresie wielu wydatków, w tym w ramach puli na utrzymanie budynków, podróże służbowe oraz tłumaczenia pisemne i ustne. Jednakże obrana polityka oszczędności nie powinna negatywnie wpływać na efektywność pracy Parlamentu Europejskiego. Jej poziom jest ściśle powiązany ze spełnianiem oczekiwań wszystkich obywateli Unii Europejskiej, których Parlamentreprezentuje.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I am completely against the wasting of UK monies, particularly on the European External Action Service which, I believe, should be closed down once and for all. In these times of austerity, taxpayers’ money should not be spent on EU global projects, but should be concentrated on funding services and measures within the Member States. Indeed, there is a dire need for more austerity measures to be implemented within the EU itself.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório porque considero que o funcionamento fluido do Parlamento constituirá um princípio de orientação igualmente importante.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Przyjęliśmy dziś w głosowaniu plenarnym wytyczne dotyczące budżetów większości instytucji europejskich. Pomimo powszechnego wyobrażenia udział tych wydatków administracyjnych w ogólnym budżecie Unii jest niewielki, a ich wielkość często niższa od kosztów utrzymania administracji w poszczególnych państwach członkowskich. Wnioskowane oszczędności i cięcia są uzasadnione wszędzie tam, gdzie istnieje podejrzenie marnotrawienia środków publicznych, jak chociażby fakt utrzymywania dwóch, a właściwie trzech siedzib Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie przyłączam się do wielu głosów w debacie zwracających uwagę na pewnego rodzaju dyskryminację w instytucjach pracowników pochodzących z krajów, które przystępowały do Unii od roku 2004. Prawie dziesięć lat później w ogólnym porównaniu narodowościowym okazuje się, że średni stopień zaszeregowania tych pracowników nie odzwierciedla potencjału ludnościowego krajów takich jak Polska.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A többéves pénzügyi keretről (MFF) még nem született megállapodás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan, ezért az EU 2014. évi költségvetésének felső határa a 2013. évi költségvetés felső határának, a folyó áraknak és az éves technikai kiigazításnak megfelelően alakul. Amennyiben az MFF-ről szóló megállapodás létrejön, így ez okafogyottá válik, azonban addig a törvényben meghatározott iránymutatás követendő. Azonban van néhány szempont, amelyet mindenképpen figyelembe kell venni, például a 2014. évi választások egyszeri pénzügyi következményeit. Az európai uniós intézmények, többek között az Európai Parlament zökkenőmentes működésének biztosítása kapcsán elsődleges cél a hatékonyságnövelésre irányuló szerkezeti és szervezeti reformok folytatása olyan intézkedésekkel, mint az igazgatási költségvetés mérséklése, az olyan területek azonosítása, ahol költségvetési sorok átfedése tapasztalható, valamint a nem hatékony intézkedések azonosítása.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report. I also supported the amendment calling for a decrease in the general expenditure allowance of MEPs and for new up-to-date figures on the financial and environmental costs of the two seats of the EP. I have opposed the proposed cuts to the EU budget in areas such as structural and agricultural funding which would be disastrous for Wales. However, there are cuts that can be made and this report outlined some.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Ao tomar em devida consideração a atual situação financeira, económica e social da União, exige-se cada vez mais que as instituições respondam com responsabilidade e comedimento às exigências da gravíssima situação que atravessamos e que utilizem processos de gestão orçamental rigorosos com vista à realização de poupança. É neste momento necessário atingir um equilíbrio sustentado e um esforço de consolidação em todas as categorias do Orçamento, mantendo uma abordagem prudente relativamente às despesas de funcionamento administrativo. O Parlamento deve manter o princípio da excelência legislativa, respeitar os princípios da boa gestão e transparência e zelar por um espírito de responsabilidade orçamental.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. As despesas de funcionamento e de administração de todas as instituições da União Europeia representam apenas cerca de 6% do orçamento da mesma. Não há na União Europeia, não há em nenhum Estado-Membro, nenhuma instituição ou organização que eu conheça que tenha este desempenho. Recordo que, apesar de o orçamento da União Europeia corresponder apenas a 1% do PIB, ele tem um enorme valor acrescentado e corresponde, em vários Estados-Membros, a um valor superior a 50% do investimento nacional. Relativamente ao orçamento do Parlamento Europeu, o nosso objetivo continua a ser a excelência legislativa, exigindo-se para tal recursos mínimos. Não se alcançar este objetivo significa sempre um custo que se reflete na vida de cada cidadão. Não somos indiferentes ao momento de contenção que se vive na generalidade dos Estados-Membros. Note-se ainda que se procedeu ao congelamento de todos os subsídios dos deputados no nível de 2011 até ao final do atual mandato. Tal tem sido conseguido apesar das novas competências decorrentes do Tratado de Lisboa e das despesas decorrentes da adesão da Croácia. É evidente que este rigor não coloca em causa o objetivo da excelência legislativa nem o multilinguismo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Manifestamos a nossa preocupação pelas atuais limitações impostas ao direito dos deputados se exprimirem nas respetivas línguas maternas, tanto em reuniões oficiais como na apresentação de alterações em comissão parlamentar. Lamentamos o acesso tardio e limitado à tradução dos documentos nas línguas oficiais - nomeadamente, relatórios e resoluções votados nas comissões e nas sessões plenárias do Parlamento Europeu. Rejeitamos qualquer tipo de hierarquia ou de subordinação das línguas oficiais e exigimos o respeito total pelo princípio do multilinguismo. Exortamos a uma utilização racional e mais democrática dos recursos e do pessoal e chamamos a atenção para o facto de que a sua redução provoca a degradação dos direitos democráticos e limita, em particular, o âmbito de ação e intervenção dos grupos políticos mais pequenos. As demissões e/ou a limitação dos direitos dos trabalhadores nos serviços de tradução e interpretação provocam a degradação da qualidade desses serviços e atentam contra o princípio do multilinguismo. Defendemos o princípio de contratos de trabalho permanentes para lugares permanentes. Estas foram algumas das alterações que apresentámos a este relatório e que foram rejeitadas pela maioria. Ao mesmo tempo, continuam a saudar os cortes orçamentais que causaram os problemas acima enunciados. Por estas razões e por outras razões (como a rejeição do SEAE), votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V kontexte vysokého zaťaženia vyplývajúceho z verejného dlhu a obmedzení v čase prebiehajúcich vnútroštátnych snáh o konsolidáciu rozpočtu by mali Európsky parlament a všetky ostatné inštitúcie EÚ naďalej uplatňovať vysokú mieru rozpočtovej zodpovednosti, kontroly a zdržanlivosti. Niektoré investície môžu mať trvalý dosah na rozpočet inštitúcií, a preto by sa mali zvážiť aj napriek obmedzenému manévrovaciemu priestoru. Inštitúcie by mali naďalej obmedzovať alebo zmrazovať svoje administratívne rozpočty v duchu solidarity s členskými štátmi, ktoré sa nachádzajú v ťažkej hospodárskej a rozpočtovej situácii, bez toho, aby bola ohrozená kvalita hlavných činností inštitúcií, dodržiavanie právnych záväzkov a potreba investovania do rozvoja. Som toho názoru, že výška rozpočtových prostriedkov na rok 2014 by mala byť určená na základe dôkladnej analýzy plnenia rozpočtových prostriedkov v rokoch 2012 a 2013, aby sa dosiahli úspory v rozpočtových riadkoch, v prípade ktorých vznikli problémy s plnením. Je dôležité, aby jednotlivé inštitúcie posilnili svoju vzájomnú spoluprácu s cieľom vymieňať si najlepšie postupy, ak je to možné a opodstatnené, a určiť možné úspory prostredníctvom združovania a spoločného využívania technických zdrojov, napríklad v oblasti systémov informačných technológií, prekladu, tlmočenia a prepravných služieb či v rôznych iných oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − I have voted in favour of this report which calls for the EU institutions to continue to limit or freeze their expenditure in solidarity with the difficult conditions in the Member States. Furthermore, I support the calls made in the report for the continuation of structural and organisations reforms as well as insisting that efficiencies be found in the Parliament’s working arrangements in addition to calling for the joint BUDG-Bureau working group to continue its work in analysing possible ways forward for reform. I wish to note that such reforms have already been suggested by a majority in this House and it is my sincere hope that these proposals will be met with a serious review of the wasteful practise of having two seats for this Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Pritariau tam, kad institucijos, solidariai atsižvelgdamos į sunkias ekonomines ir biudžetines sąlygas valstybėse narėse, turėtų toliau riboti ar įšaldyti savo administracinius biudžetus, nepakenkdamos pagrindinės institucijų veiklos kokybei, teisinių įsipareigojimų laikymuisi ir vystymuisi skirtoms investicijoms. Sutinku ir su tuo, kad 2014 m. asignavimai turėtų būti pagrįsti kruopščia asignavimų panaudojimo 2012 m. ir 2013 m. analize siekiant taupyti lėšas.

 
  
MPphoto
 
 

  Kent Johansson, Marit Paulsen och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Vi håller med om innehållet i dessa ändringsförslag, men förhandlingar pågår just nu om reviderade tjänsteföreskrifter och frågan om pensioner med mera behandlas där. Vi vill därför inte gå händelserna i förväg genom att anta skrivningar om pensioner med mera i detta betänkande utan anser att frågan i stället ska behandlas i förordningen om tjänsteföreskrifter.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Le linee guida appena votate prevedono un impegno del Parlamento europeo e delle altre istituzioni a congelare le spese amministrative e di funzionamento, dando prova di consapevolezza circa la difficile situazione economica e di bilancio degli Stati membri, senza compromettere, però, la qualità delle attività delle istituzioni, il rispetto degli obblighi giuridici e l'imperativo di investire nello sviluppo. Come Parlamento europeo, intendiamo proseguire nella direzione intrapresa già con gli ultimi bilanci, prevedendo anche per il 2014 una riduzione in termini reali del bilancio del Parlamento europeo, attraverso una serie di misure volte a conseguire maggiori efficienze, senza compromettere l'eccellenza legislativa e la qualità delle condizioni di lavoro. In particolare, sono stati effettuati alcuni tagli relativi alle linee di bilancio sui viaggi dei deputati, si è prevista una riduzione della durata e del numero delle missioni, un accresciuto ricorso alle videoconferenze e l'ottimizzazione dei servizi di traduzione e interpretazione. Per quanto riguarda le altre istituzioni, siamo consapevoli del margine di manovra limitato di cui esse godono nel bilancio di quest'anno, ma crediamo che le risorse stanziate siano nella maggior parte dei casi sufficienti a consentire una corretta ed efficace esecuzione delle loro attività.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur de cette résolution, qui visait à donner l'avis du Parlement sur le cadre général et les priorités du budget 2014. Par cette résolution, nous avons réaffirmé que les institutions devraient continuer de limiter ou geler leurs budgets en signe de solidarité avec les États membres en difficultés budgétaires, et les avons instamment invités à renforcer leur coopération mutuelle afin d'identifier plus facilement les économies potentiellement réalisables par une mise en commun de ressources humaines et techniques. Cette résolution permet également de rappeler que le Parlement européen s'est engagé dans un processus de modération des dépenses, notamment en gelant les indemnités des députés au niveau de 2011 jusqu'à la fin de la législature, ainsi que celles des missions du personnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Sprawozdanie poseł Hohlmeier dotyczy budżetu na rok 2014 dla wszystkich instytucji Unii Europejskiej poza Komisją Europejską. Sprawozdawczyni skupiła się jednak przede wszystkim na Parlamencie Europejskim. Najbardziej kontrowersyjne kwestie w samym sprawozdaniu, a zwłaszcza w zgłoszonych do niego poprawkach, dotyczyły jednej siedziby PE oraz kwestii tłumaczenia posiedzeń m.in. komisji parlamentarnych. Musimy jednak pamiętać o tym, że jako jedyna unijna instytucja wybierana bezpośrednio przez obywateli powinniśmy zarówno my, jak i nasze prace, być dla nich dostępni. Sprawozdanie to jest dobrym sprawozdaniem, uznającym potrzebę reform strukturalnych oraz organizacyjnych prowadzących do oszczędności, co jest szczególnie istotne w czasach kryzysu ekonomicznego.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), schriftlich. Ich habe diesem an sich vernünftigen Bericht der Kollegin Hohlmeier natürlich zugestimmt.

Ich hätte es nicht getan, wenn verschiedene Änderungsanträge angenommen worden wären. Was den Änderungsantrag 13 der GUE betrifft, der nicht angenommen wurde, so könnte ich aber den kommunistischen Kollegen entgegenkommen, die fordern, die Fahrdienste für Mitglieder abzuschaffen. Ich kann als zuständige Quästorin für den Fahrdienst diesem gerne die Anweisung geben, die GUE-Mitglieder nicht mehr zu fahren. Ich hoffe, dass sie dann konsequent sind.

Gerne hätte ich allerdings gegen Abschnitt 10 gestimmt, der in Bezug auf die Gebäudepolitik einen Kaufstopp bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode fordert. Wieso wollen wir uns die Möglichkeit verbauen, in den nächsten 15 Monaten eine gute Gelegenheit, wenn sie sich denn ergibt, zu benutzen, um ein Gebäude, das wir benötigen, zu kaufen und so mittelfristig Geld zu sparen?

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this resolution which urges the institutions to strengthen their mutual cooperation in view of sharing best practices, where possible and justified, and of identifying savings through pooling and sharing of human and technical resources, for example in information technology systems, translation, interpretation and transportation services and, possibly, other areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Il bilancio dell'Unione rappresenta solamente il 2% della spesa pubblica totale europea. Tuttavia, le Istituzioni europee devono dimostrare che questo bilancio è in grado di generare un valore aggiunto alla spesa pubblica nazionale, avviando, sostenendo e integrando gli investimenti in quelle politiche che sono alla base della ricetta per far ripartire la crescita. L'austerità si impone per le spese amministrative delle Istituzioni europee. È doveroso, infatti, proseguire le riforme strutturali e organizzative mirate a conseguire maggiori efficienze. La maggior cooperazione tra le Istituzioni per l'ottimizzazione dei costi, il congelamento al livello del 2011 di tutte le indennità dei deputati e il blocco dell'indicizzazione delle indennità di missione del personale rappresentano esempi concreti degli sforzi fatti. Ritengo che continuare su questa linea di rigore rappresenti una prova di credibilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias e Alda Sousa (GUE/NGL), por escrito. O voto sobre as prioridades da despesa administrativa das instituições Europeias teve lugar na véspera da reunião do Conselho, que iria definir quanto haverá nesta rubrica. Esta rubrica representa menos de 6% do orçamento anual da UE, e deste menos de 2% é com contratos de trabalho. É importante assegurar que uma UE com mais competências e com mais países possa funcionar devidamente e garanta as condições de trabalho necessárias e o acesso dos cidadãos, da sociedade civil ao que aqui é feito e decidido. Há poupanças e melhorias que podem ser feitas, mas é essencial assegurar que, por exemplo, os fundos europeus chegam aos países atempadamente, que não há atrasos porque não há tradutores ou intérpretes suficientes. Abstivemo-nos no relatório porque se está ainda numa fase muito preliminar das negociações. Votamos favoravelmente as alterações que poderiam trazer uma redução relevante de encargos, uma sede única para o PE, por exemplo; e contra as propostas de cortes de recursos humanos que, a pretexto da lógica austeritária e de racionalização, mais não faz do que aumentar a precariedade e o desemprego dos/as trabalhadores/as do PE, e diminuir a qualidade do serviço prestado a todos os cidadãos europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport se félicite des restrictions budgétaires mises en place au Parlement européen "en signe de solidarité avec les États membres". Je signale que ce Parlement a pour l'heure validé la majeure partie des politiques qui détruisent les États. Ce n'est pas en réduisant son budget de quelques millions d'euros que la majorité de cet hémicycle remédiera au tort qu'elle cause aux peuples européens!

De plus, si certaines coupes budgétaires mises en œuvre, comme le gel des indemnités des députés au niveau de 2011 jusqu'à la fin de la législature, se justifient, d'autres sont parfaitement injustifiables. Je dénonce le principe des services de traduction et d'interprétation axés sur la demande dont ce texte se félicite. Le multilinguisme doit être respecté. Il est impossible aux députés que nous sommes de travailler sans avoir un accès immédiat aux textes et discours produits dans les institutions européennes dans notre langue!

Il est tout aussi invraisemblable que les citoyens ne puissent avoir accès aux informations institutionnelles dans leur langue. Où est la transparence que la Commission et tant d'eurodéputés prétendre défendre? La construction européenne prend l'allure d'un complot mené par une secte au parler confidentiel. Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Conselho ainda não chegou a um acordo para a aprovação do novo Quadro Financeiro Plurianual para 2014/2020. Por outro lado, num contexto de grande endividamento público e de austeridade, e numa época de esforços em curso de consolidação orçamental a nível nacional, o Parlamento Europeu e todas as instituições europeias devem continuar a patentear responsabilidade orçamental, controlo e autocontenção. Assim devem as instituições continuar a limitar ou congelar os respetivos orçamentos administrativos em solidariedade com as difíceis condições económicas e orçamentais existentes nos Estados-Membros, sem prejuízo da qualidade das atividades institucionais essenciais, do respeito pelas obrigações legais e da necessidade de investimento no desenvolvimento. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor de las orientaciones para el presupuesto 2014 - otras secciones aparte de la Comisión, porque estoy seriamente preocupado por las actuales limitaciones impuestas a los diputados para poder expresarnos en nuestras respectivas lenguas, tanto en reuniones oficiales como a la hora de presentar enmiendas. Además, el retraso en el acceso a los documentos del trabajo parlamentario traducidos en determinadas lenguas, supone una jerarquización de las lenguas oficiales que vulnera el principio del multilingüismo y una degradación de los derechos democráticos a la hora de ejercer nuestra actividad parlamentaria. Es más, los recortes en el presupuesto destinado a la traducción e interpretación suponen pérdidas de puestos de trabajo en el sector y una degradación de los servicios y de las condiciones de trabajo de los profesionales, por lo que quisiera reiterar nuestra defensa al principio de contratación estable y mostrar mi desacuerdo a la reducción de las partidas destinadas a la traducción e interpretación.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – À l'heure actuelle, nombreux sont les États membres qui connaissent des difficultés économiques et budgétaires. Par solidarité, il serait avisé que les institutions européennes limitent leur budget administratif. Néanmoins, il est vital que ces coupes n'entravent en rien le bon fonctionnement institutionnel, car le budget européen est le seul outil capable de renforcer la compétitivité européenne et de relancer la croissance. Si des économies peuvent être réalisées dans les domaines de la traduction, de l'interprétation, de l'informatique, des déplacements, le respect des budgets établis est impératif. N'oublions pas que ce budget, c'est de l'argent destiné aux Européens (ex: Erasmus, les fonds de cohésion, etc). Comme l'ont dit les députés, il faut optimaliser la manière dont les institutions européennes fonctionnent. En outre, je suis d'avis qu'il faut de nouvelles ressources propres, notamment via l'introduction de la taxe sur les transactions financières internationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − In solidarity with the difficult economic and budgetary conditions in the Member States, Parliament and all the other institutions should continue to limit or freeze their administrative budgets without jeopardising legislative excellence or their legal obligations. At the S&D’s initiative, Members’ allowances have been frozen at the 2011 level until the end of the current legislature. Furthermore, it has to be noted that staff mission allowances have not been indexed since 2007. In addition, other structural reforms have already been agreed in Parliament, some of which have applied since 2011 and are estimated to allow approximately EUR 29 million in savings per year – despite the increase in competences, the additional costs of new Members (Lisbon Treaty) and the preparation for Croatia’s accession which have been absorbed. I voted against, because it is our job and we should receive a well-deserved payment.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Während dieser Finanz- und Wirtschaftskrise, die Europa und die Welt in Geiselhaft hält, eine weitere Aufblähung des EU-Budgets zu verlangen, ist unverschämt. Die Bürger Europas müssen ihre Gürtel immer enger schnallen, sie spüren die realen Auswirkungen dieser Krise und müssen sehen, dass sie mit ihren hart erarbeiteten Gehältern immer schwerer um die Runden kommen. Die Europäische Union muss erkennen, dass sie auch bei sich selbst sparen muss, und dementsprechend kann das Budget 2014 keinen Ausbau der Mittel beinhalten. Anstatt ständig mehr Geld zu verlangen, muss hier endlich einmal der Rotstift bei sich selbst angesetzt und müssen die immensen Einsparungspotenziale ausgenutzt werden. Eine Erhöhung des Budgets ist schon alleine deshalb abzulehnen, da die EU nicht in der Lage war, die groß angelegten Betrügereien im Subventionswesen abzustellen. In diesem Bereich versickern jedes Jahr Milliarden an Steuergeldern, ohne dass auch nur annähernd effektiv gegengesteuert wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Sono completamente d'accordo nel congelare le spese delle Istituzioni europee, anche se avrei preferito una loro riduzione. Tuttavia, bisogna stare attenti anche in questo ambito a non compiere tagli indiscriminati, poiché altrimenti si rischia di pregiudicare l'attività di organi importanti, con in testa il Parlamento europeo.

Negli ultimi anni abbiamo sempre seguito questo trend, ovvero un non incremento delle spese amministrative, con riduzioni dove possibile. È però inutile continuare a non voler seriamente considerare quello che è il vero spreco del Parlamento europeo, ovvero questa sede di Strasburgo. Anche ieri il Presidente francese François Hollande, in quest'aula, ha ribadito che Strasburgo non si tocca, facendone un simbolo supremo della storia europea. È un atteggiamento che è forse anche comprensibile da parte francese, ma ben lontano da quello spirito europeo che lui stesso ha evocato. Se si vuole realmente migliorare questa Unione europea e darle un futuro bisogna partire da quelle che sono alcune criticità evidenti, e la questione della doppia, anzi tripla, sede parlamentare è una di queste, e va pertanto affrontata il prima possibile. Mi auguro quindi che il prossimo Presidente del Consiglio italiano voglia portare la questione sul tavolo europeo per cercare di risolvere questa situazione insostenibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Vojtěch Mynář (S&D), písemně. − Rok 2014 bude pro instituce EU včetně EP klíčový. A to přinejmenším ze dvou důvodů: zaprvé to bude první rok víceletého finančního rámce 2014–2020, zadruhé se budou konat volby do EP (takže mnozí z nás budou obhajovat své pozice). Je pochopitelné, že v době vysokého veřejného zadlužení v EU a související konsolidace vnitrostátních rozpočtů by EP stejně jako další instituce EU měl pokračovat v dodržování rozpočtové odpovědnosti a efektivnosti výdajů. Až dosud byl EP v tomto směru vždy úspěšný, protože úspory vyplývající ze strukturálních reforem dosáhly v posledních letech částky 29 mil. EUR (a dalších 10 mil. EUR z financování budov), a to včetně navýšení nákladů z důvodu nových 18 poslanců EP z Chorvatska. Je důležité, aby výhled na rok 2014 byl vytvořen na základě důkladné analýzy rozpočtů za roky 2012 a 2013, protože tím se předejde mnohým problémům. Z pohledu člena Rozpočtového výboru vítám posílení spolupráce mezi Rozpočtovým výborem a předsednictvem v průběhu ročního rozpočtového procesu. Zároveň bych však chtěl varovat před plošnými škrty prostředků v rozpočtu EU. Jednoznačně preferuji individuální přístup po vyhodnocení patřičných analýz. Předkládaná zpráva přehledně shrnuje tuto problematiku, a proto jsem pro ni hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin seda raportit, nõustudes raportööri seisukohtadega, et säästu ja tõhusust saab saavutada eelarveridade kattuvuse ja ebatõhususe väljaselgitamise abil, mitte pelgalt lahutustehte abil kärpides. Kärpimisel tuleks olla eriti ettevaatlik n-ö uute institutsioonide, nagu Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi valdkondadega, et mitte muuta neid eelarve vähendamisega töövõimetuks. Normaalne pole ka olukord, kus Euroopa Liit võtab kohustusi, ent ei näe ette eelarvet nende täitmiseks. Ühetaolised kärped ning diferentseerimata lähenemine institutsioonide eelarvetele annavad soovitule vastupidise tulemuse. Kui rääkida kokkuhoiust, siis ennekõike tuleks seda teha läbi institutsioonide suurema koostöö ja infotehnoloogia süsteemide kasutamise (nt korraldada koosolekuid Skype’i vahendusel) jne.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Manau, kad ES institucijos, atsižvelgdamos į itin sudėtingas ekonomines ir biudžetines sąlygas valstybėse barėse, turėtų mažinti savo administracines išlaidas. Tačiau minėtas mažinimas neturi pakenkti institucijų veiklos kokybei. Struktūrinės ir organizacinės reformos turi būti vykdomos siekiant didesnio efektyvumo, tačiau ne kokybiškos teisėkūros ir darbo sąlygų kokybės sąskaita. Manau, kad Europos Parlamentas pernelyg stipriai apribojo lėšas, skirtas vertimui žodžiu ir raštu. Tokiu būdu buvo pakenkta darbo sąlygoms, apribota EP narių teisė reikšti mintis savo kalba bei pažeistas daugiakalbystės principas. Nepritariu, kad Parlamente būtų taikoma bet kokios formos oficialiųjų kalbų hierarchija arba subordinacija. Toks reguliavimas užkirstų kelią EP atlikti demokratinio atstovavimo vaidmenį, taip pat vykdyti demokratinę priežiūrą. Be to, itin susilpnėtų Europos Parlamento vaidmuo ne tik Europos, bet ir tarptautiniu lygmeniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre as orientações para o processo orçamental de 2014. Faço-o por concordar com a orientação estratégica de as instituições deverem continuar a limitar ou congelar os respetivos orçamentos administrativos sem prejuízo da qualidade das atividades institucionais essenciais, do respeito pelas obrigações legais e da necessidade de investimento no desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE), in writing. − In anticipation of negotiations on the multiannual financial framework being concluded, Parliament has started preparations on the EU Budget for the year 2014. In sections which concern the European institutions in particular, Parliament rightly highlights the need for appropriate funding to be dedicated to the European External Action Service, including the EU delegations, given the challenges this institution has faced since its creation only a few years ago and the challenges it must meet given the European Union’s role at global level.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Den ekonomiska krisen satte djupa spår och EU:s medlemsländer genomför fortfarande stora besparingar. I ett sådant läge anser jag att EU:s institutioner och myndigheter bör vara solidariska och på samma sätt spara in där det är möjligt. Därför röstade jag för det ändringsförslag som kräver ytterligare nedskärningar i 2014 års budget för EU:s administration.

Redan nu ser Europaparlamentet över kostnaderna för personalen. Det är välkommet, och för att markera hur viktigt det är att en revidering av tjänsteföreskrifter faktiskt kommer till stånd röstade jag för ändringsförslagen att anpassa pensioner efter framtidens demografiska utmaningar.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Fino a oggi non è stato raggiunto un accordo sul nuovo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Il Parlamento europeo e tutte le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero comunque continuare a esercitare il massimo grado di responsabilità, di controllo e di rigore in materia di bilancio. Pertanto con questo voto si afferma che le istituzioni dovrebbero continuare a limitare o congelare le spese amministrative, dando prova di solidarietà con la difficile situazione economica e di bilancio degli Stati membri, senza compromettere la qualità delle attività essenziali delle istituzioni, il rispetto degli obblighi giuridici e l'imperativo di investire nello sviluppo. Inoltre, si esortano le istituzioni a rafforzare la cooperazione reciproca al fine di condividere le migliori prassi, ove possibile e se giustificato, e di individuare possibili risparmi attraverso la mutualizzazione e la condivisione delle risorse umane e tecniche, ad esempio nei settori dell'informatica, della traduzione, dell'interpretazione e dei servizi di trasporto ed eventualmente anche in altri settori.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − En cuanto a la enmienda 17, estoy de acuerdo con la sede única, como he expresado en varias ocasiones a través de iniciativas mías, pero voto en contra porque ya hay diversas iniciativas en marcha a este respecto; y hay que esperar sus conclusiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών των διοικητικών προϋπολογισμών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε μια περίοδο όπου η παρατεταμένη κρίση συνεχίζει να ρίχνει τη σκιά της στη συγκεκριμένη συζήτηση. Τα προηγούμενα χρόνια κάναμε σημαντικές εξοικονομήσεις στον τομέα των διοικητικών δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων. Με την ίδια αποφασιστικότητα συνεχίζουμε και φέτος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας των θεσμικών οργάνων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να μειώσουν το κόστος λειτουργίας, χωρίς να χρειαστεί να θυσιαστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όσον άφορα τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, υποστηρίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η νομοθετική δραστηριότητά του. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ιδιαιτερότητες του 2014, καθώς πρόκειται για την χρονιά που θα πραγματοποιηθούν οι Ευρωεκλογές. Το κύριο μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει τα μέγιστα στις προσπάθειες δημοσιονομικού εξορθολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσπαθώντας να διατηρήσει ένα υψηλού επιπέδου νομοθετικό έργο και να εκπληρώσει τον ρόλο του ως του μοναδικού άμεσα εκλεγμένου σώματος της ΕΕ, το οποίο υπερασπίζει και προτάσσει τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − The report is important as it calls for further savings to be made where possible, therefore I voted in favour

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le rapport sur les lignes directrices enverra un message politique clé au sujet des attentes du Parlement européen concernant les budgets administratifs pour 2014, avec une attention particulière pour le budget propre du PE. Les priorités du Parlement pour 2014 en la matière sont la responsabilité budgétaire et l’autodiscipline, la poursuite de la limitation ou du gel des budgets administratifs dans le respect des obligations légales, la nécessité du développement des investissements et du renforcement de la coopération interinstitutionnelle. Les priorités clés pour le budget 2014 sont l'accroissement de l’efficacité par la poursuite des réformes structurelles et organisationnelles, ainsi que le lancement d’une réflexion innovante pour trouver de nouveaux domaines d’économies potentielles.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Nas últimas reuniões do Conselho ainda não foi alcançado um acordo sobre o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2014-2020, não existindo assim um limite máximo definido para a Rubrica 5 do orçamento da UE para 2014. Não existindo um acordo para o próximo período de programação financeira, vigorarão os valores de 2013 que estão orçamentados em 9.181 milhões de Euros a preços correntes. Gostaria de frisar que o Parlamento Europeu tem vindo a adotar severas medidas de restrição orçamental, tendo isso apenas sido possível devido a um forte controlo e planeamento orçamental e da reorganização do trabalho, nomeadamente ao nível de cortes nas rubricas relativas às viagens, redução do número e duração das missões, aumento do uso da videoconferência e otimização dos serviços de tradução e interpretação. Aprovo o presente relatório que estipula um rigor orçamental contínuo e que defende o normal funcionamento das instituições europeias através de uma gestão séria e criteriosa dos dinheiros europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), písemně. − Jako místopředseda Evropského parlamentu spoluzodpovědný za politiku v oblasti budov jsem uvítal uvážený přístup zpravodajky a její apel na to, že v tomto programovém období by již Evropský parlament neměl nakupovat nové budovy. Zprávu jsem proto podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Mimo tego, że głosowałem za wytycznymi dotyczącymi budżetu na 2014 rok, mam jednak kilka zastrzeżeń do ogólnych ram tego dokumentu. W obecnym trudnym czasie kryzysu gospodarczego należałoby zastanowić się nad niektórymi wydatkami, które są zapisane w budżecie na następny rok. Według mnie należałoby ograniczyć wydatki na administrację oraz Służbę Działań Zewnętrznych, która oznacza swoistego rodzaju dublowanie zadań, ponieważ powstanie służby zewnętrznej UE miało w praktyce ograniczyć wydatki rządów państw członkowskich na ich politykę zagraniczną (ambasady, konsulaty itp.), a tak się jednak nie stało.

W obecnym czasie Bruksela nie powinna przeznaczać dodatkowych środków na zakup kolejnych budynków, które de facto spowodują powiększenie i tak już przerośniętej euroadministracji. Uważam, że w trudnych czasach powinno się podejmować trudne decyzje, dlatego należałoby zlikwidować siedzibę w Strasburgu (koszt jednej sesji w tym mieście to ok. 20 mln euro!).

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − It is very rare that I vote in favour of a report on the EU budget. But, for once, I am able to accept these proposals because they actually call for a freeze in EU expenditure. This is only proper when Member States are facing cuts in their national budgets. But we need to go further. We need to root out inefficiencies and put an end to unnecessary expenditure. In order to fairly represent our citizens, MEPs need to make cuts to the parliament’s budget including addressing the question of their own allowances. We need to reduce staff numbers and index the retirement age of officials to life expectancy. We need to get rid of expensive vanity projects such as the 56-million-euro House of European History. The rapporteur also calls on Parliament to reduce the number of business trips its officials make. Yet it fails to make a bold recommendation which would save Parliament €180 million a year. And that recommendation would be, of course, to scrap Strasbourg.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Il testo votato quest'oggi sostiene il limite o il congelamento dei bilanci amministrativi delle Istituzioni, che sono invitate a una maggiore reciproca collaborazione. Pur sottolineando la necessità di effettuare delle riforme, è bene ricordare come vada comunque salvaguardata l'eccellenza legislativa e garantito il margine di manovra delle Istituzioni che eccessivi tagli rischierebbero di compromettere.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − W tych ciężkich czasach, czasach kryzysu, potrzebujemy większej solidarności administracji z obywatelami, którzy tracą pracę lub nie mogą jej znaleźć. Uważam, że należy zmniejszyć wydatki administracyjne w nowym budżecie. Poza standardowymi postulatami zastopowania comiesięcznych przeprowadzek do Strasburga, proponuję przede wszystkim ograniczenie wydatków na Europejską Służbę Działań Zewnętrznych oraz wprowadzenie oszczędności wśród administracji wysokiego szczebla, w tym posłów do Parlamentu Europejskiego. Uważam, że w ramach europejskiej solidarności posłowie powinni zmniejszyć swoje uposażenie o 1/3.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Manifestamos a nossa preocupação pelas atuais limitações impostas ao direito dos deputados se exprimirem nas respetivas línguas maternas, tanto em reuniões oficiais como na apresentação de alterações em comissão parlamentar. Exortamos a uma utilização racional e mais democrática dos recursos e do pessoal e chamamos a atenção para o facto de que a sua redução provoca a degradação dos direitos democráticos e limita, em particular, o âmbito de ação e intervenção dos grupos políticos mais pequenos. As demissões e/ou a limitação dos direitos dos trabalhadores nos serviços de tradução e interpretação provocam a degradação da qualidade desses serviços e atentam contra o princípio do multilinguismo. Defendemos o princípio de contratos de trabalho permanentes para lugares permanentes. Não consideramos que estes princípios estejam assegurados no relatório.

 

6.4. Sociální odpovědnost podniků: řádné, transparentní a odpovědné obchodní chování a udržitelný růst (A7-0017/2013 - Raffaele Baldassarre)
Videozáznamy vystoupení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, äänestin sen puolesta, että komissio velvoitettaisiin antamaan lainsäädäntöesitys yritysten yhteiskuntavastuusta.

Mielestäni Euroopan unionin ja meidän Euroopan unionissa päätöksiä tekevien tulee edistää vastuullista ja kestävää liiketoimintaa, saada aikaan ja edesauttaa sellaisia lainsäädäntöehdotuksia, että kuluttajat voivat tehdä vastuullisia kulutuspäätöksiä. Tämä edellyttää sitä, että tuotemerkinnät ovat hyvin tiedossa. Tähän kuuluu mielestäni myös se, että yritykset eivät pakoile veroja, vaan että Euroopan unioni toimii tässäkin aktiivisesti, niin että veroparatiisit kielletään. On osa yhteiskuntavastuuta, että verot maksetaan. Myös raaka-aineiden alkuperämerkintöjen on oltava selkeitä, niin että kansalainen tietää, mitä hän ostaa ja kuluttaa, ja tästä odotan komissiolta esitystä.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Obiectivele Strategiei Europa 2020 nu pot fi realizate fără sectorul privat, fără companii, fără întreprinderi. Este evident că acestea trebuie să obţină facilităţi pentru a se dezvolta şi a crea locuri de muncă.

Acum aş vrea, însă, să mă refer la o chestiune punctuală, şi anume tendinţa unor întreprinderi de a induce consumatorii în eroare. De aceea, solicit Comisiei să prezinte măsuri clare pentru a anihila informaţiile înşelătoare şi false oferite de întreprinderi referitoare la: impactul produselor şi serviciilor asupra mediului, impactul acestora asupra consumatorilor sau cu privire la angajamentele şi obligaţiile acestor companii cu privire la partea socială. Un prim mod de a anihila aceste informaţii false este să se ofere publicului informaţii clare şi corecte, tocmai pentru a fi în măsură să judece ce şi cum foloseşte dintre aceste produse.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, estoy de acuerdo en que las autoridades europeas deben ser más activas en la promoción de la responsabilidad social de las empresas, con un marco legal más sólido y claro. Necesitamos, además, un nivel transnacional para alcanzar sentido y eficacia.

Creo, además, que esta forma de hacer de las empresas debe ser una seña de identidad europea y un activo comercial en un entorno en el que la instalación de valores como los que necesitamos en la actividad económica requiere la implicación de empresarios, trabajadores, consumidores y autoridades públicas. Y hablo de nivel global porque, a veces, las primeras conductas impropias las protagonizan empresas europeas en otras regiones del mundo.

Pero, del mismo modo, creo que la extensión de esta forma de ser y hacer tiene dos claves que me gustaría ver reflejadas.

La primera, que es imprescindible pensar a pequeña escala para implicar y complementar así la actuación global. Nuevamente, la iniciativa próxima a las empresas y las personas pide un papel, garantiza ese empeño y nos augura un éxito.

La segunda, que la economía social lleva en su ADN una forma de hacer por definición que encaja en este concepto. Por eso, creo que la economía social necesita y merece otro reconocimiento normativo a nivel europeo y puede asumir un papel destacado en la responsabilidad social en todo el tejido productivo.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, corporate social responsibility programmes can have powerful impacts at local level on alleviating social issues throughout the world. For businesses which choose to create such programmes and have the capacity to manage them, I fully support their endeavours, but businesses should have the right to choose whether or not to participate in such programmes and this decision lies firmly with its shareholders and boards of directors. For many SMEs, supporting CSR programmes can be unduly financially burdensome. The promotion of CSR goals must consider SMEs especially, and the unique challenges that they face.

While it is great for all to lend a helping hand when they can, CSR programmes and their implementation should be voluntary and conducive to successful enterprise. CSR must be an option which shareholders have to endorse in order to enhance their businesses’ good reputation and goodwill with local communities, but they should never be obliged to do it, and they must not be unduly burdened by doing so.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - Podporila som správu a chcem poďakovať Komisii, ktorá v rámci novej stratégie navrhuje preformulovanie viacerých pojmov a predkladá celý rad konkrétnych opatrení zameraných na ďalšie posilnenie vplyvu politik v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov. Popri všetkých výhodách, ktoré sociálna zodpovednosť podnikov prináša, je nutné hovoriť aj o nedostatkoch, ku ktorým dochádza pri uplatňovaní zodpovedného podnikania. Často sa stáva, že najvyšší manažment nechápe alebo nemá dostatočné znalosti z tejto oblasti, a tým sa bráni implementácii sociálnej zodpovednosti podniku do stratégie podniku. Nezanedbateľným problémom sociálnej zodpovednosti podnikov je aj dlhý časový horizont návratnosti tejto politiky a jeho ťažká merateľnosť. Za významnú súčasť predkladanej správy preto považujem to, že v rámci navrhovaných opatrení sa predkladatelia zasadzujú za to, aby sa na európskej úrovni zaviedlo uznávanie sociálnej zodpovednosti podnikov.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando antes de mais que uma robusta legislação sobre a transparência não financeira irá permitir que investidores e cidadãos avaliem apropriadamente o verdadeiro nível de responsabilidade social empresarial no seio das empresas e negócios operando na União Europeia. O reconhecimento crescente do papel de "responsabilidade social" desempenhado pelas empresas pode ser interpretado e considerado segundo perspetivas diferentes. Por um lado, o processo de globalização e a emergência de mercados "globais" favorecem o desenvolvimento de normas sociais e ambientais por parte das empresas; por outro, uma sociedade cada vez mais atenta e informada "exige" das empresas comportamentos mais responsáveis. O duplo impulso que está na base da evolução da RSE para um sistema de governação internacional, por alguns definido como pós-nacional, reflete a complementaridade dos interesses entre as empresas e a sociedade em geral, facto que justifica uma abordagem do assunto mais ampla e mais virada para o futuro, a fim de explorar plenamente as potencialidades da RSE.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Conceptul de responsabilitate socială este esenţial atât pentru eficienţa modelului social european, cât şi pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi incluzivă statuate de către Strategia Europa 2020. În mod esenţial, obiectivul atingerii unei rate a ocupării forţei de muncă de 75% depinde de modul în care autorităţile naţionale şi europene, alături de antreprenorii industriali, vor fi capabili să demareze acţiuni şi campanii de responsabilitate socială. Responsabilitatea socială a întreprinderilor constituie nu numai un element esenţial al modului „european” de a produce şi de a construi, ci şi un punct de pornire pentru creşterea competitivităţii sectorului industrial european. Acţiunile întreprinse în baza ideii de responsabilitate socială apropie angajaţii şi consumatorii de producători, construiesc relaţii şi reţele sociale de solidaritate extinsă şi contribuie direct la dezvoltarea şi coeziunea comunităţilor din statele membre. Susţin, de asemenea, modificarea adusă de Comisie, care lasă deschisă posibilitatea adoptării unor posibile măsuri obligatorii sau de reglementare cu privire la responsabilitatea socială.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte qui vise à mettre en place une nouvelle stratégie de l'Union européenne pour la période 2011-2014 en matière de responsabilité sociale des entreprises. En cette période de crise et de questionnements, il est essentiel de soutenir toute initiative visant à promouvoir les comportements responsables y compris au sein des entreprises.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA), jų atskaitingo, skaidraus ir atsakingo elgesio bei tvaraus augimo. ĮSA – tai įmonių atsakomybė į savo veiklą integruoti socialinius, aplinkosaugos ir skaidraus verslo principus. Į tai įeina darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, rūpinimasis aplinkosauga, konsultavimasis su regiono ar vietos bendruomene dėl įmonės vykdomos veiklos. Siūlymu siekiama, kad ĮSA prisidėtų prie ES ištikusios ekonominės krizės įveikimo, tvaraus augimo. Pritariu išdėstytiems siūlymams Komisijai didinti ĮSA žinomumą ir gerosios patirties sklaidą bei raginimams valstybėms narėms užtikrinti švietimą ĮSA srityje, kad įmonės galėtų visapusiškai ją diegti savo organizacinėje kultūroje. Pritariu plačių konsultacijų siekiant nustatyti ir apibrėžti ĮSA strategijas, kurios atitiktų MVĮ reikmes, pradėjimui, geresniam socialinių ir aplinkosaugos aspektų integravimui į viešojo pirkimo procedūras bei daugiašalių ĮSA platformų kūrimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Alors que les citoyens europeens subissent toujours les effets de la crise, les rapports de Richard Howitt et Raffaele Baldassarre rappellent que la reprise en Europe doit être durable. Si le marqueur identitaire de la RSE est son caractère volontaire, une politique mêlant les approches réglementaires et volontaires est nécessaire pour généraliser la prise en compte de la RSE. Le smart mix onusien n’est pas un ennemi pour les entreprises comme certains, farouchement opposés à toute approche réglementaire, voudraient nous le faire croire. Car les entreprises ont pris les devants, elles innovent en matière de RSE : la très grande majorité des plus grandes capitalisations européennes communiquent déjà en la matière. Le pouvoir réglementaire est en retard par rapport au marché. Les deux rappports adoptés sur la RSE sont un premier pas vers la reconnaissance de sa valeur ajoutée dans l’économie sociale de marché. La Commission doit maintenant concrétiser son idée d’une proposition législative sur la transparence des informations non financières publiées par les entreprises. La France a ouvert la voie sur ce sujet. Depuis la loi relative aux nouvelles régulations économiques de 2001, les grandes entreprises ont l’obligation de publier des informations sociales et environnementales dans leurs rapports annuels. Cette obligation est sur le point d’être renforcée et étendue.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − La Commissione europea propone una nuova definizione di "responsabilità sociale di impresa" riconosciuta come la "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società". A seguito di questa nuova definizione le imprese, nella loro strategia commerciale e di base, devono disporre di un processo che tenga in considerazione le questioni sociali, ambientali ed etiche, i diritti umani e le sollecitazioni provenienti dai consumatori. La relazione in oggetto riconosce il ruolo primario che le imprese ricoprono nella definizione e nell'implementazione delle azioni a sostegno della responsabilità sociale di impresa.

A mio avviso, le imprese possono contribuire allo sviluppo di un'economia sociale di mercato e al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, garantendo la creazione di posti di lavoro e facilitando la ripresa economica. Plaudo allo sforzo di cercare un equilibrio tra le posizioni formulate dalla Commissione nella sua strategia a sostegno della responsabilità sociale di impresa e un approccio che sia più favorevole nei confronti delle imprese europee. Da questo punto di vista, condivido la ferma opposizione del relatore nei confronti dell'adozione di specifici indicatori di performance che rischierebbe di condurre a oneri e costi burocratici addizionali a carico delle imprese europee, penalizzandole in tal modo nell'arena della competizione internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Raffaele Baldassarre qui abolit la dichotomie entre approches volontaires et obligatoires. Celle-ci focalisait jusqu'à présent les discussions sur la RSE. De plus, ce rapport vise à améliorer la transparence et les processus d'autorégulation et de co-régulation ainsi qu'à rendre la RSE plus intéressante pour les entreprises. Un élément central dans ces secteurs est le progrès, celui-ci permet d'accroître la confiance des citoyens dans les entreprises, et de réduire l'écart entre les attentes des citoyens et ce que ces derniers perçoivent réellement des entreprises.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione del collega Baldassarre sviluppa la posizione del Parlamento sulla Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI), definita come "la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società". L'obiettivo del testo è quello di far sì che le imprese si dotino, nella loro strategia commerciale di base, di un processo che integri le questioni sociali, ambientali ed etiche, i diritti umani e le sollecitazioni che vengono dai consumatori finali.

Pur essendo questo un testo equilibrato e con finalità lodevoli, il relatore chiede che si includano nel campo di applicazione della RSI anche le PMI. Ritengo che in questo momento di crisi le aziende europee abbiano bisogno di stimoli per la competitività a breve termine e non di azioni che creino ulteriori costi, anche se moderati. Per questo motivo in sede di voto ho optato per l'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi globalizacijos procesas ir pasaulinių rinkų kūrimasis skatina įmones plėtoti socialinius ir aplinkosaugos standartus, taip pat kartu vis dėmesingesnė ir vis geriau informuota pilietinė visuomenė reikalauja iš įmonių vis atsakingesnio elgesio. Taigi svarbu plėtoti ir stiprinti įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA), kuri galėtų visapusiškai prisidėti prie informacijos skaidrumo ir bendro reguliavimo veiklos gerosios patirties kodekso. Šiuo būdu įmonės galėtų prisiimti pirmines valdžios institucijų funkcijas, susijusias su socialinių ir aplinkosaugos normų įgyvendinimu ir laikymosi skatinimu bei kontrole. Visų svarbiausia, kad kiekviena privaloma ar savanoriška iniciatyva netaptų administracine ar finansine našta MVĮ ir atitiktų principą „Visų pirma galvokime apie mažuosius“. Manau, jog ES valstybių institucijos turėtų labiau skatinti ĮSA sklaidą MVĮ, remdamos tarpininkaujančių organizacijų vaidmenį, siekiant sudaryti palankias sąlygas skleisti informaciją ir gerąją patirtį.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Responsabilitatea socială a întreprinderilor este mai mult decât un program sau o campanie. Este o filosofie, un mod de comportament etic şi responsabil care atinge toate aspectele: de la business, la relaţia cu propriii angajaţi, cu clienţii, cu acţionarii, cu furnizorii, cu mediul înconjurător şi, bineînţeles, cu comunităţile locale.

În ultima perioadă, tot mai multe companii au conştientizat că o astfel de abordare le poate aduce beneficii atât prin crearea unui avantaj competitiv, cât şi prin promovarea unei imagini pozitive şi le poate asigura o bună relaţie cu toţi partenerii. În acelaşi timp, consider că trebuie creată o coerenţă între programele sociale, atitudinea în business, cea faţă de angajaţi şi cea faţă de mediul înconjurător. Dacă toate aceste aspecte sunt tratate discontinuu, nu există de fapt o responsabilitate socială.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Nous venons de donner un signal fort à la Commission pour une mise en place efficace de sa stratégie RSE 2014-2020, aux gouvernements pour promouvoir la RSE par des incitations légale ou fiscales, et aux chefs d'entreprises pour qu'ils osent mettre en place des normes sociales et environnementales ambitieuses quelque soit la taille de leur structure.

L'application de la RSE en Europe est aujourd'hui une question de volonté politique. Mais c'est aussi une question juridique, car si la RSE doit rester sur une base volontaire, sa promotion à travers des passations de marchés publics, des accords commerciaux, du reporting des activités non financières est nécessaire.

Sans ces outils juridiques d'incitation à la RSE, la volonté politique risque de ne pas suffire à la diffuser comme pratique "normale" à travers les entreprises européennes de toutes tailles.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I agree with that fact that business cannot take over public authorities’ responsibility for promoting, implementing and monitoring social and environmental standards. However, I oppose the idea that we need a robust legal framework drawn up to avoid the risk of any competitive advantages or disadvantages emerging at regional, national or macroregional level.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore delle posizioni sostenute dall'on. Baldassarre nella relazione sulla responsabilità sociale delle imprese, condividendo la nuova definizione di RSI proposta dalla Commissione, secondo cui le imprese devono poter disporre di un processo che riesca ad integrare le questioni sociali, ambientali ed etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nella loro strategia commerciale di base. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria l'elaborazione di soluzioni innovative come il trasporto intelligente e i prodotti eco-efficienti. Perplessità rimangono sulla concreta efficacia di specifici indicatori di performance, come gli "indicatori chiave" (KPIs), che rischierebbe di condurre a oneri e costi burocratici addizionali a carico delle imprese. In linea con questa posizione, rivolgo la mia attenzione alle specifiche esigenze delle PMI ponendo l'obiettivo di un maggiore coinvolgimento delle stesse nella RSI, sottolineando la necessità di escluderle da qualunque provvedimento che possa comportare nuovi costi o oneri. Obiettivo generale è quello di migliorare la trasparenza, i processi di autoregolazione e il premio di mercato per la RSI, tenendo sempre conto della sua natura multidimensionale. A questo riguardo mi oppongo a soluzioni "universalistiche" che non tengono conto della specificità dei mercati e dei vari settori in cui le imprese operano.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório porque entendo que, no quadro da avaliação da responsabilidade social de uma empresa, deve ser tido em conta o comportamento das empresas que fazem parte da sua cadeia de fornecimento, bem como das empresas subcontratadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − I welcome the Commission’s new definition of corporate social responsibility (CSR) as ‘the responsibility of enterprises for their impacts on society’. This is recognition of the fact that CSR cannot just be seen as a purely voluntary mechanism by business, an expensive ‘add-on’, but that it is in fact integral to business strategy and indeed a key factor for competitiveness. Corporate social responsibility is not separate from the economic crisis. It was central to its causes and to our recovery from the crisis. Confidence is needed to help Member States’ economies recover and building trust in business is essential to achieving this confidence. Moving from short-term to longer-term thinking is not just a challenge for the financial sector but for all firms, multinationals and SMEs alike. The Commission should now come forward with a robust legislative proposal on non-financial reporting by companies over the coming months, and also tackle the problem of excessive bonuses. I also hope that it will respond positively to Parliament’s call for proposals to combat misleading and false information regarding commitments to CSR and relating to the social and environmental impact of products and services, over and above the requirements of the Unfair Commercial Practices Directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Susţin ideea raportorului potrivit căreia este nevoie de o vizibilitate mai mare şi de un nivel de conştientizare corespunzător al contribuţiei întreprinderilor mici în domeniul responsabilităţii sociale a întreprinderilor (RSI), pentru că responsabilitatea IMM-urilor nu este mai redusă decât a celor mari doar din cauza faptului că ele nu au o infrastructură de RSI separată.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Les entreprises, et notamment les plus petites, bénéficieraient grandement de pouvoir mieux accéder à l'information et aux bonnes pratiques existantes. Parce qu'elles ont un impact direct sur leurs communautés, parce qu'elles sont le premier créateur d'emplois en Europe, je me félicite de l'angle adopté par ce rapport, qui accorde une place centrale aux PME.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Em coerência com as razões que motivaram o meu voto favorável ao relatório A7-0023/2013, votei a favor deste relatório sobre a responsabilidade social das empresas (RSE) que se centra no comportamento responsável e transparente das empresas. Saliento deste relatório as propostas para melhorar a transparência e eficácia das políticas de RSE. Aperfeiçoar processos de auto-regulação e corregulação e tornar-se mais "responsáveis" são progressos fundamentais para aumentar o nível de confiança dos cidadãos nas empresas e, assim, reduzir o hiato entre as expetativas dos cidadãos e a sua perceção do comportamento empresarial. Ressalvo, todavia, que embora seja necessário enquadrar a reflexão sobre a RSE num âmbito alargado, a RSE deve manter, no fundamental, o seu cariz voluntário. Destaco ainda e mais uma vez, o importante papel que as PME, representando 90% do tecido empresarial europeu e agindo a nível local e regional, podem assumir na difusão da RSE e promoção de um crescimento sustentável. Reconheço, contudo, os enormes desafios que se lhes colocam em matéria de RSE e, por isso, subscrevo o conjunto de medidas destinadas a valorizar e reforçar a participação das PME na RSE proposto pelo relator.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La responsabilité sociale des entreprises, qui désigne «l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales», doit guider les entreprises européennes dans leurs activités, notamment à l'étranger, et particulièrement lorsqu'elles investissent dans des pays où les normes sociales et environnementales sont moins contraignantes qu'en Europe. Si de nombreuses entreprises européennes ont souscrit aux principes de la RSE définis dans le Pacte mondial des entreprises des Nations unies, la progression reste lente, et quelques entreprises européennes sont même mises en cause pour atteinte aux droits de l’homme et violation des droits du travail. L'Europe doit donner corps à la dimension sociétale de l'activité du secteur privé, et montrer l'exemple lorsqu'il s'agit de moraliser les pratiques des entreprises. La RSE doit être appliquée par toutes les entreprises européennes, notamment les PME. Pour y parvenir, il est nécessaire d’adopter une démarche souple et coopérative, permettant la circulation de l’information et la diffusion des bonnes pratiques. La RSE doit devenir un enjeu partagé et pensé comme un investissement utile et positif. L'Union doit aussi intégrer un volet social important à sa politique commerciale, et toujours mentionner la RSE dans les accords commerciaux conclus avec des pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui vise à renforcer la responsabilité sociale des entreprises tout en préservant son caractère volontaire. Vis à vis des citoyens, les entreprises se doivent d'être responsables et transparentes sur leurs activités. Cependant, cette approche doit rester volontaire si les entreprises veulent aller plus loin que le respect des normes minimales en vigueur. Ce n'est pas en imposant des nouvelles règles à tout-va que les entreprises deviendront plus responsables. Néanmoins, les institutions européennes peuvent aider et accompagner les changements de mentalité dans le milieu des entreprises afin que celles-ci respectent les objectifs de la stratégie Europe 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A globalizáció folyamata mint olyan, illetve a civil társadalom szükségessé teszik a vállalatok egyre felelősségteljesebb magatartását. A vállalat, a partnerei és a tágabb értelemben vett társadalom közötti megfelelő kommunikáció és közös fellépés lehetővé teszik egy vállalkozás megerősödését, és közvetett értelemben a versenyképességét. Az átláthatóság, az önszabályozási és együttszabályozási folyamatok javítása az ágazati szabályozás mellett hozzásegít a vállalati társadalmi felelősségvállalás általános célkitűzéseinek eléréséhez. A polgárok és a vállalatok közötti szakadék látványos csökkenése növeli a polgárok vállalkozásokkal szembeni bizalmát, amely szükséges a fenntartható gazdasági fellendüléshez. A vállalati társadalmi felelősségvállalásban alapvető szerepet játszhatnak a kkv-k, hiszen ők adják az Unió gazdaságának gerincét. A kkv-kon keresztül a vállalati társadalmi felelősségvállalás sokkal gyorsabban elterjedhet, továbbá az azonos ágazatban tevékenykedő kkv-knak lehetőségük van arra, hogy közösen birkózzanak meg a hasonló jellegű társadalmi és környezetvédelmi problémákkal.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, întrucât salut iniţiativa Comisiei Europene de a dezvolta o strategie a RSI care să susţină întreprinderile în procesul de integrare în propriile strategii comerciale a unor drepturi fundamentale la nivel social, etic şi de mediu pentru a asigura o mai bună protecţie a consumatorilor. Cred că acest raport contribuie la creşterea vizibilităţii practicilor RSI şi la diseminarea acestora.

Cu ajutorul acestui demers, transparenţa întreprinderilor cu privire la informaţiile sociale şi de mediu este ameliorată, ceea ce va spori încrederea cetăţenilor în întreprinderi. 90% din întreprinderile europene sunt IMM-uri, care, prin caracteristicile modului de operare, devin strategice în diseminarea practicilor RSI. Implicarea IMM-urilor în RSI este o prioritate politică a Parlamentului European susţinută, printre altele, de acest raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender a promoção de um modelo empresarial inovador e capaz de reforçar a reciprocidade entre as empresas e o contexto social em que operam. É necessário que a Comissão e os Estados-Membros apoiem soluções inovadoras que permitam também às empresas fazer face a desafios sociais e ambientais, como é o caso dos transportes inteligentes e dos produtos ecoeficientes, pois nem sempre estes serviços ou produtos são facilmente acessíveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − My support for this report is based on experience in my own Rhondda community of a successful company making huge profits that nevertheless put hundreds of people out of work in order to relocate to make even more money. The factory had been in Treorci (Wales) for decades and provided good-quality jobs. Unemployment in the area is high. The company’s website listed good policies on social responsibility that in practice meant little. I think it is vital that the Commission brings forward a legislative proposal on the transparency of the information provided by companies.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comissão propõe uma nova definição de Responsabilidade social das empresas como "a responsabilidade das empresas pelos seus impactos sobre a sociedade". De acordo com essa definição, as empresas deverão dispor de um conjunto de normas internas que permitam integrar as suas preocupações sociais, ambientais e éticas, com as suas operações comerciais. O objetivo de tais políticas deverá ser o de limitar quaisquer impactos possivelmente negativos da atividade empresarial, melhorando e difundindo as melhores práticas, no reforço da confiança dos cidadãos, fazendo com que elevados níveis de responsabilidade social equivalham, verdadeiramente, a um reconhecimento por parte dos consumidores e a uma clara preferência por parte destes. Tais regras de responsabilidade social das empresas, porém, deverão ser sempre uma forma de auto-regulação e não uma imposição externa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório presente, elaborado pelo colega Raffaele Baldassarre, versa sobre a responsabilidade social das empresas (RSE), mais concretamente sobre um comportamento responsável e transparente das empresas em ordem a um crescimento sustentável. O objetivo desta iniciativa é avaliar as políticas seguidas pelas empresas em termos sociais. Muitas empresas não valorizam o seu papel social e desconhecem as vantagens – até financeiras – que podem advir do facto de serem, publicamente, reconhecidas como socialmente responsáveis, o que levará, mais cedo ou mais tarde, ao aumento da confiança dos cidadãos. Para tal, torna-se necessário reforçar as ligações entre a responsabilidade social e a competitividade, melhorar a transparência e a eficácia das políticas de eficiência social e ajudar as pequenas e médias empresas a não desvalorizarem a sua função social, mas mostrar-lhes como podem, de uma forma coletiva, fazer face aos problemas sociais e ambientais. Defendo, por isso, que estes programas devem ser voluntários e não obrigatórios, de modo a não penalizar as empresas, mas fazendo-as sentir que se trata de uma efetiva melhoria do seu desempenho.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relator considera que as empresas podem contribuir para o desenvolvimento da chamada economia social de mercado e para a Estratégia Europa 2020. Considera que a Responsabilidade Social das Empresas significa também, e sobretudo, competitividade e que determinadas medidas podem contribuir para criar uma comunidade de valores entre a empresa, os seus acionistas e a sociedade em geral. A nova definição é herdeira do conceito anteriormente definido pela Comissão, segundo o qual as empresas integram preocupações sociais e ambientais nas suas atividades comerciais e na interação com outras partes interessadas numa base voluntária. Enfim, uma visão herdeira e subsidiária das velhas teorias de conciliação de classes. Trabalho precário e mal pago, flexigurança, deslocalizações na mira de mais lucros, encerramento de milhares de empresas, milhões de desempregados, pobreza: esta é a realidade na Europa, sobre a qual este relatório é construído (apesar de a procurar ignorar). É sintomático que o relatório, no contexto atual, não dirija uma única palavra aos trabalhadores e aos seus problemas. Mais do que declarações de intenções, listas de desejos e visões idílicas sobre o mundo do trabalho, que ignoram o confronto de classes que nele se agudiza, precisamos de instrumentos legais que obriguem as empresas a cumprir as suas responsabilidades no campo social e ambiental.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európska komisia v predchádzajúcom období definovala sociálnu zodpovednosť podnikov (SZP) ako „koncept, na základe ktorého podniky dobrovoľne začleňujú do svojich obchodných činností a vzájomných vzťahov so zúčastnenými stranami sociálne a environmentálne aspekty“. Sociálna zodpovednosť podnikov sa týka činnosti spoločností, v rámci aj mimo rámca ich právnych záväzkov voči spoločnosti a životnému prostrediu. Určité regulačné opatrenia však vytvárajú prostredie, ktoré výraznejšie prispieva k tomu, aby podniky dobrovoľne napĺňali, resp. realizovali svoju sociálnu zodpovednosť. Strategický prístup k SZP je pre konkurencieschopnosť podnikov čoraz dôležitejší. Môže priniesť výhody v oblasti riadenia rizík, úspor nákladov, prístupu ku kapitálu, vzťahov so zákazníkmi, riadenia ľudských zdrojov a inovačnej kapacity. Som presvedčená, že daným spôsobom môže podporovať rozvoj nových trhov a vytvárať príležitosti na rast. Tým, že sa podniky budú zaoberať svojou sociálnou zodpovednosťou, budú môcť získať dlhodobú dôveru zamestnancov, spotrebiteľov a občanov, čo tvorí udržateľné podnikateľské modely. Vyššia úroveň dôvery občanov zase podnikom pomôže vytvárať prostredie, v rámci ktorého budú môcť podniky inovovať a rásť. Nemenej potešujúcou je taktiež skutočnosť, že podniky môžu prostredníctvom SZP výrazne prispieť k plneniu cieľov Zmluvy o Európskej únii týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja a vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − I have voted in support of this report as I consider corporate social responsibility vital for future of the European economy. The approach adopted in the text is one which recognises the benefits that an effective, non-bureaucratic approach can deliver. In contrast to the Howitt report, which I voted against, this text makes clear that, while it remains for public authorities to promote and monitor social and environmental standards, we need a business-led solution to implementing CSR requirements. The report is careful to note that voluntary solutions should be the first approach to be taken in this area, and that any measures should not increase red tape. I believe that charity and social responsibility are voluntary acts that should not be regulated or enforced.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Fino a oggi la definizione di Responsabilità Sociale d'Impresa invocava un approccio volontario delle singole aziende. Fare impresa significava volontariamente andare oltre le semplici logiche economiche e tenere conto di come il proprio comportamento aziendale incide sull'ambiente e nei rapporti con il personale, la comunità locale, i partner commerciali, i clienti e le istituzioni. La definizione rivoluzionaria di RSI che adottiamo oggi certifica il suo valore aggiunto come volano per la competitività, la trasparenza e l'efficacia. Tutto questo, però, non deve comportare costi aggiuntivi per le aziende. Facciamo attenzione quindi alle esigenze delle piccole e medie imprese, spina dorsale del tessuto economico europeo e italiano. Esse non vengano escluse dal fare impresa ma anzi siano incoraggiate con incentivi fiscali e legali poiché abbiano l´ambizione di istituire norme sociali e ambientali. Aiutiamo queste aziende a comunicare meglio con gli investitori e i consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Les “bonnes” pratiques volontaires ne suffisent pas et la transparence ne doit pas être une option. Il est indispensable de rompre avec cette approche purement volontariste de la responsabilité sociale des entreprises, pour aller vers des obligations juridiques. Dans un contexte d’exploitation intensive des ressources naturelles du Sud, les exemples d’agissements abusifs des entreprises européennes de l’industrie extractive sont légion, avec les conséquences sanitaires, sociales et environnementales dramatiques que nous connaissons. Un système de contrôle et des instruments contraignants doivent être mis en place, et l’initiative pour la transparence des industries extractives doit être incluse dans tous les accords commerciaux. En l’état, dans ce rapport, le compte n’y est pas. Je me suis donc abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Der vorliegende Bericht geht Hand in Hand mit dem Bericht zur Förderung der Interessen der Gesellschaft und ein Weg zu einem nachhaltigen und integrativen Wiederaufschwung. Beide verstärken die soziale Verantwortung der Unternehmen, die sog. CSR (corporate social responsibility). Diese sieht die Förderung, Durchsetzung und Überwachung von Sozial- und Umweltstandards durch die Unternehmen vor. Sie trägt nicht nur zur Strategie Europa 2020 bei, indem nachhaltiges Wachstum gefördert wird, Arbeitsplätze gesichert werden und die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, sondern hilft gleichzeitig dabei, die sozialen Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu entschärfen.

Insbesondere begrüße ich die Forderung, dass die Unternehmen trotz der verbindlichen und freiwilligen Ansätze einen möglichst hohen Handlungsspielraum behalten sollen und dass die Maßnahmen keine verwaltungstechnischen oder finanziellen Belastungen für die KMUs zur Folge haben dürfen. Zudem begrüße ich die Förderung von innovativen Lösungen, die es den Unternehmen ermöglichen, soziale und ökologische Herausforderungen wie intelligente Verkehrssysteme und umweltfreundliche Produkte zu bewältigen.

Die soziale Verantwortung der Unternehmen hat eine mehrfach positive Auswirkung, weil sie nicht nur den Unternehmen zugute kommt, indem sie mehr Vertrauen und gesellschaftliche Akzeptanz erhalten, sondern auch ihren Arbeitnehmern und auch der Gesellschaft an sich, da sie den sozialen Zusammenhalt fördert.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przeszła znaczną transformację – od raczej obcej firmom idei do wizytówki, w pewnym sensie, ich rzetelności. Przedsiębiorstwa dostrzegają rzeczywiste korzyści z bycia odpowiedzialnym społecznie i powinniśmy dalej promować te zasady oraz właśnie zachęcać, motywować przedsiębiorstwa do ich wdrażania. Przedsiębiorstwa muszą to robić dobrowolnie, muszą chcieć wdrażać te zasady. Przymus nie jest tutaj właściwym rozwiązaniem. Popieram w pełni koncepcję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i cieszę się, że również firmy dostrzegają jej zalety.

Z perspektywy handlu międzynarodowego wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do polityki handlowej to warunek konieczny, aby polityka ta była spójna z ogółem celów Unii. Również dla umów handlowych odpowiedzialne firmy odgrywają kluczową rolę. Nie ma wątpliwości, że w kwestii zasad handel nie powinien odstawać od innych, wewnętrznych czy zewnętrznych, strategii politycznych Unii Europejskiej, a w żadnym razie nie może prowadzić do nadużyć w dziedzinie warunków pracy, wolności demokratycznych czy środowiska naturalnego. Handel i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw powinny być ściślej ze sobą połączone.

Popieram nową definicję, która umożliwia przedsiębiorstwom wnoszenie wkładu do społecznej gospodarki rynkowej, wspomaganej przez innowacyjne modele przedsiębiorczości. Bardzo ważne jest nie tylko tworzenie zachęt dla firm, usuwanie biurokracji, ale też aby to odpowiedzialne działanie przekładało się również na poprawę rentowności, a nie wiązało się z dodatkowymi obciążeniami.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − Corporate social responsibility (CSR) is something which every business should have. Defined as ‘the responsibility of enterprises for their impacts on society’, I believe it would be beneficial for every business to have in place a process to work to reduce the adverse impacts their work may have upon society. While doing this, businesses should also work to integrate their responsibilities to society into their method of practising business. I voted in favour of this report because I believe that instituting corporate social responsibility into enterprises will not only benefit them but also society.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Je me félicite du bon signal lancé par le Parlement européen au sujet de la responsabilité sociale des entreprises. La RSE est définie comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Autrement dit, les préoccupations et le socle de valeurs en matière sociale, environnementale, éthique ne sont plus l'apanage des grandes entreprises mais s'étendent au monde de l'entreprise dans son ensemble, car les actions et activités de entreprises ont un impact direct et indirect sur la société. Les entreprises contribuent au développement de nos économies et à l'épanouissement de nos sociétés lorsqu'elles s'y ancrent de manière réaliste et respectueuse. La RSE est un objectif ambitieux mais atteignable qui doit être porté par les entreprises elles-mêmes, car elles connaissent mieux que quiconque leurs possibilités et leurs limites. L'approche RSE doit se faire en temps voulu sans un surcroît de règlementations et de charges administratives qui entraveraient son appropriation. Nous devons encourager nos entreprises à respecter des principes et des valeurs sociales, environnementales et éthiques, les accompagner dans cette démarche et non leur imposer un carcan supplémentaire qui se traduirait au final par une défiance envers l'Europe et nuirait à leur compétitivité.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą. Buvo pasiūlyta nauja įmonių socialinės atsakomybės apibrėžtis. Tai įmonių atsakomybė už jų poveikį visuomenei. Vadovaudamosi naująja apibrėžtimi, įmonės turi vykdyti tam tikrą procesą, kad įtrauktų socialinius, aplinkosaugos, etikos ir žmogaus teisių klausimus bei vartotojų reikalavimus į savo prekybos ir pagrindinės veiklos strategijas. Tokio proceso tikslas turi būti savininkų ir akcininkų, kitų suinteresuotųjų subjektų bei visos visuomenės bendros vertės kūrimas, siekiant nustatyti galimus neigiamus įmonės veiklos padarinius, jų išvengti ir juos sušvelninti. Įmonei prisiėmus atsakomybę už visuomenę, aplinką ir darbuotojus sukuriama padėtis, kuri naudinga abiem pusėms ir yra reikalinga pasitikėjimo pagrindui plėsti, o tai būtina ekonominei sėkmei užtikrinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. − Research shows that social enterprises may significantly contribute to the fulfilment of the Europe 2020 objectives. Therefore the twofold goal set forth in the Commission’s communication, and also in this report, to recognise already existing social businesses and to pave the way for the creation of new and innovative forms needs to be pursued and more effectively communicated. The Commission should create an online public database of fair businesses, quality schemes and labels to serve as a multilingual information and exchange platform for social entrepreneurs, business and social investors, and also to facilitate accessibility to CSR information and improve transparency. A European regulatory framework for ethical investment funds and a quantified headline target on social businesses also need to be developed by the Commission in cooperation with the Member States, in order to support social businesses through EU policies, and to increase their number and consequently the jobs they create.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písemně. − Souhlasím s názorem zprávy, že je potřeba podporovat transparentnost. Zásadně však nesouhlasím s tím, že při zadávání veřejných zakázek by se měla více zohledňovat sociální a environmentální hlediska. Řádný hospodář, kterým by stát měl být, musí vždy za rozhodující kritérium k udělení veřejné zakázky stanovit cenu. Jakékoliv pokusy tento elementární princip řádného hospodáře narušit jsou v rozporu s právě deklarovaným principem transparentnosti. Za zcela nesystémové považuji nápady na daňové zvýhodnění, které by umožnilo prosadit sociální odpovědnost podniků. Za téměř skandální pak považuji názor, že daňová optimalizace prostřednictvím využívání daňových rájů je v rozporu se sociálně odpovědným chováním. Takováto tvrzení popírají základní principy soukromého práva a stigmatizují podniky, které podnikají v souladu s právem. Evropa musí svou konkurenceschopnost na globálním trhu dohnat lepší kvalitou svého zboží, služeb a konkurenceschopnou cenou, nikoliv vytvářením pseudosocialistických nástrojů a pokřivováním trhu. Právě kvůli těmto uvedeným důvodů jsem hlasoval proti přijetí této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione dell’on. Baldassarre perché ritegno che la Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) possa trovare nuova linfa e nuovi ambiti applicativi a séguito delle proposte formulate. La convinzione che le pratiche di RSI creino valore aggiunto alle imprese e, quindi, anche valore competitivo, va diffusa sempre più e supportata con adeguati investimenti informativi e comunicativi. Coinvolgere le PMI in questo processo che mira a rendere più trasparente il processo di comunicazione del comportamento commerciale delle imprese, è quanto mai auspicabile. Le pratiche che ineriscono alla sfera della responsabilità sociale vanno adeguatamente supportate e ne va trasmesso il valore aggiunto per chi le mette in atto in maniera virtuosa.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Dans sa nouvelle stratégie, la Commission européenne proposait de redéfinir la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme étant "la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société". Le Parlement a salué cette nouvelle définition, qui abolit la dichotomie entre approches volontaires et obligatoires qui polarisait jusqu'à présent les discussions sur le sujet, et qui montre bien que le développement de la RSE repose sur plusieurs processus. Il a néanmoins amendé la proposition de la Commission, en refusant toute approche de la RSE qui impliquerait une prise en charge par les entreprises des fonctions des autorités publiques, et afin de favoriser une approche de la RSE guidée principalement par les entreprises elles-mêmes, sur la base de leurs propres possibilités et besoins. C'est donc en faveur de cette version amendée que je me suis prononcée.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this resolution, which stresses that stringent respect for human rights, due diligence and transparency must be maintained in order to ensure CSR along the whole supply chain, measure the sustainability footprint of European business, and combat tax avoidance and illicit money flows.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Il processo di globalizzazione ha creato una società sempre più attenta, informata e sempre più consapevole della doverosa esistenza di comportamenti responsabili da parte delle imprese. Ho espresso parere favorevole perché credo sia essenziale la complementarità tra imprese e società civile. Il fattore competitività è molto importante. A tal proposito, credo sia indispensabile rafforzare il rapporto tra RSI e cittadini, attuando strategie che siano in linea con il contesto sociale in cui vive la società civile e che permettano alle imprese di affrontare sfide sociali e ambientali.

Un altro elemento importante è la trasparenza. È necessario fare progressi per far aumentare il livello di fiducia che i cittadini ripongono nelle imprese, tentando di annullare il divario tra le aspettative dei cittadini e il reale comportamento delle imprese. A fare da cornice a questi due elementi summenzionati ci sono le PMI. Esse, infatti, rappresentano il 90% del tessuto imprenditoriale europeo. Con l'inserimento della RSI nelle PMI, sarebbe molto più facile ottenere risultati, giacché operano in realtà molto più vicine alla società civile. È necessario, pertanto, che il Parlamento ponga questo processo tra le priorità politiche future, poiché i frutti da esso derivanti non sono tangibili nel breve periodo.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione Baldassarre sulla Responsabilità Sociale delle Imprese perché condivido il nuovo approccio ivi espresso, volto a considerare la RSI quale responsabilità delle imprese per l´impatto delle loro azioni sulla società nella quale agiscono. Le imprese dovranno, quindi, integrare nella loro attività aziendale le questioni sociali, ambientali, etiche, il rispetto dei diritti fondamentali e la tutela dei consumatori. Se realizzato, ciò si tradurrà in una ripresa economica sostenibile. Appoggio anche l´approccio del relatore volto a lasciare che siano le imprese stesse a calibrare, sulla base delle loro specifiche possibilità e necessità, la realizzazione di azioni sostenibili. Garantire un range di flessibilità alle imprese, soprattutto se si pensa alle PMI, è fondamentale in modo che la RSI non si traduca in maggiori incombenze amministrative o finanziarie. Condivido, infine, la considerazione che bonus, liquidazioni e retribuzioni eccessivi per i manager, in particolare nel caso in cui l´impresa stia affrontando difficoltà, non siano compatibili con un comportamento socialmente responsabile.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A atual crise económica mundial pode ter sido resultado de erros no que respeita à transparência e à responsabilidade, bem como de uma visão de curto prazo. É responsabilidade de todos que estas lições sejam apreendidas para evitar repetições no futuro. A RSE, se implementada corretamente e praticada por todas as empresas, dá um grande contributo para restaurar a confiança perdida, necessária para uma recuperação económica sustentável, podendo também atenuar as consequências sociais da crise económica. Quando as empresas assumem a responsabilidade para com a sociedade, o meio ambiente e os trabalhadores geram uma situação de vantagem a todos os níveis, que contribui para aumentar a base de confiança necessária ao seu sucesso económico. É assim importante tornar a RSE parte da estratégia de responsabilidade empresarial e da sociedade no seu conjunto. Muitas empresas, especialmente as pequenas e médias empresas (PME), estão a dar um excelente exemplo nesta matéria. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La responsabilité sociale des entreprises (RSE) n'est pas un concept nouveau ni suranné. Après une légère modernisation, il peut aider grandement les entreprises à retrouver une confiance dans l'économie malmenée par la crise. Si elles intègrent ce principe à leur stratégie durable, tout le monde sera gagnant.

De plus, afin d'encourager les entreprises à adopter cette responsabilité, il faut impérativement leur éviter de trop lourdes charges administratives, bureaucratiques et financières inutiles. Dans la même optique, il est primordial d'améliorer la transparence et l'efficacité des politiques de RSE. Il faut également sensibiliser au maximum les entreprises à la RSE et aux conséquences de son non-respect.

Cependant, la RSE ne doit pas être exploitée à outrance comme un simple outil de marketing, mais doit bien être intégrée dans les stratégies des entreprises, qui doivent se soumettre à des codes de bonne conduite pour jouir d'une meilleure indentification sur le marché. Voter pour cette résolution, c'est un pas de plus vers la relance économique en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − Hospodárska kríza sa dotkla všetkých vrstiev obyvateľstva a jej dosah výrazne pocítilo aj podnikateľské prostredie. Napriek tomu práve podniky môžu pomôcť hospodárstvam krajín Európskej únie opäť napredovať, a to aj prostredníctvom zodpovedného pristúpenia k ich sociálnemu smerovaniu. Myšlienku sociálnej zodpovednosti mnohé podniky vnímajú ako záťaž, pretože v sociálnej politike nevidia zisk. Malé a stredné podniky musia zmeniť svoj postoj a prijať ideu sociálnej zodpovednosti za bežnú súčasť podnikateľského života, prostredníctvom ktorej môžu budovať svoju konkurencieschopnosť postavenú na etike, ochrane ľudských práv, rešpektovaní právnych predpisov, dobrých vzťahoch s odborovými organizáciami, ochrane životného prostredia, podpore regiónu a podobne. Oceňujem tých podnikateľov, ktorí takto postupujú, pretože svojím konaním dávajú dobrý príklad iným a zároveň napomáhajú oživenie hospodárskeho rastu. Prijatie jednoduchých pravidiel, ktoré by rámcovo upravovali sociálnu zodpovednosť podnikov by prispelo k šíreniu týchto myšlienok. Nesmie však dôjsť k ďalšej administratívnej záťaži podnikateľov pri výkone ich činnosti, a tak prispievať k rozvoju zodpovedného trhového hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Robust legislation on non-financial disclosure will enable investors and citizens alike to properly assess the true level of corporate social responsibility within companies and businesses operating in the EU. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. In unserer Gesellschaft müssen sich Unternehmen immer mehr ihrer sozialen Verantwortung stellen. Dies bedeutet, dass ein freiwilliger Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung, die über die gesetzlichen Forderungen hinausgeht, geleistet werden muss. Die soziale Verantwortung umfasst im Wesentlichen drei Punkte: verantwortliches unternehmerisches Handeln, ökologisch relevante Aspekte und die Beziehungen zu den Mitarbeitern. Allerdings wird die Idee der sozialen Verantwortung bis dato hauptsächlich von großen Unternehmen oder Konzernen angenommen und umgesetzt. Vor allem bei Klein- und Mittelunternehmen fehlt es noch an Konzepten und für die Umsetzung der sozialen Verantwortung der Unternehmen (SVU). Der Bericht hat meine Stimme erhalten, da ich es als notwendig erachte, vor allem Klein- und Mittelunternehmen bei der Wahrnehmung ihrer sozialen Verantwortung zu unterstützen. Denn diese ist auch mit Kosten verbunden, die alleine nur schwer getragen werden können. Weiters muss vor allem auf der Mikroebene, wie in dem Bericht angesprochen, noch viel getan werden, um die KMUs mit den diversen SVU-Konzepten vertraut zu machen.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J'ai décidé de m'abstenir sur le rapport concernant la responsabilité sociale des entreprises, leur comportement transparent et leur croissance durable. En effet, si le rapport semble constituer une réelle avancée sur la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société, il ne contient pas de véritables mesures contraignantes qui pourraient déterminer, dans la pratique, le comportement des entreprises. Il est bien dommage que, une fois de plus, l'Union européenne se limite à de bonnes intentions.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Siekiant įmonių ir visuomenės interesų pusiausvyros, įmonės turėtų efektyviau integruoti socialinius, aplinkosaugos ir skaidraus verslo principus. Pažymėtina, kad įmonių socialinė atsakomybė gerina įmonių valdymą bei atskaitomybę, skatina įmonių patikimumą, gerina konkurencingumą, patrauklumą klientams, investuotojams. Siekaint padėti įmonėms vykdyti socialiai atsakingą verslą, yra tikslinga į viešojo pirkimo procedūras dar labiau integruoti socialinius ir aplinkosaugos aspektus. Be to, turėtų būti didinama subrangovų atsakomybė ir nebūtų taikomas mažiausios kainos kriterijus. Kadangi ĮSA yra itin naudingas verslo valdymo instrumentas MVĮ, būtina skatinti aktyvesnį jo naudojimą. Visų pirma, būtina sukurti MVĮ palankią aplinką. Jos turi būti tinkamai apsaugotos nuo galimos administracinės ar biurokratinės naštos padidėjimo. MVĮ turi būti taikomos specialios, prie jų konkrečių poreikių lengvai adaptuojamos priemonės.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Uma vez que a Responsabilidade Social das Empresas está ligada a um investimento económico cujos frutos não são imediatamente palpáveis, é encarada frequentemente como um peso para as empresas que dispõem de recursos limitados. Esta falácia é também justificada pelo facto de muitas PME não estarem, normalmente, conscientes dos efeitos positivos que a responsabilidade social pode ter nas suas prestações económicas e não estarem informadas sobre as boas práticas suscetíveis de aumentar essas vantagens. Reside aqui a importância desta iniciativa e de promover as virtudes da responsabilidade social das empresas designadamente junto das PME, que são o motor da economia da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Our group succeeded in convincing the EPP rapporteur to explicitly call on the Commission to propose a legislative proposal on the transparency of the social and environmental information provided by companies. Our sources reassured us that the Commission has actually already drafted a proposal for a directive, which should be presented right after the plenary vote. The Legal Affairs Committee will claim primary responsibility for the directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE), per iscritto. − Il concetto di "economia sociale di mercato" è un punto fondamentale per guidare l´azione politica dell'Unione Europea. Ho sostenuto la relazione Baldassarre poiché propone una nuova definizione di Responsabilità Sociale delle Imprese, più attenta all'impatto dell'attività economica sulle persone e sulla collettività. Si vuole inoltre sottolineare il ruolo attivo delle imprese nella definizione e nell´implementazione delle azioni in questo ambito. La relazione pone particolare enfasi sul ruolo delle piccole e medie imprese e propone possibilità di coinvolgerle maggiormente nel quadro RSI; la specifica realtà italiana, che trova nel contributo delle PMI il motore principale del suo sviluppo industriale, non può che beneficiare di queste nuove disposizioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), in writing. − Corporate Social Responsibility (CSR) is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders in a voluntary basis, and can bring benefits both for enterprises and society. We must take greater account of social and environmental considerations, and the lowest price may no longer be used as an award criterion. Although some progress has been made, some companies have not yet integrated CSR behaviour within their core strategies. Therefore, I support this report which aims to encourage companies to become more involved in CSR.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD), per iscritto. − Mi sono astenuto sulla relazione Baldassarre poiché, pur essendo di massima d'accordo sull'istituzione di regole per la responsabilità sociale delle imprese, non condivido l'inclusione delle piccole e microimprese tra i destinatari del possibile futuro provvedimento. Credo infatti che per sopravvivere alla crisi economica e finanziaria che stiamo vivendo, le piccole e micro imprese abbiano ora esclusivamente bisogno di incentivi veri alla competitività, alla crescita e allo sviluppo, e non di altri oneri sia finanziari che di gestione.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour as the report stresses the importance of having both voluntary and obligatory measures in place for companies concerning CSR reporting, and considered that the ultimate goal should be competitiveness and innovation.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − A jelenlegi gazdasági válság kialakulásában nagy szerepet játszott az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a vállalati felelősségvállalás hiánya, valamint a rövid távú gondolkodás. Ebből le kell vonnunk a tanulságokat! Nem szeretnénk olyan Európában élni, amelyet csak a bankok irányítanak. A vállalatoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen hatással vannak a társadalomra. Úgy vélem, hogy amennyiben valamennyi vállalat helyesen gyakorolja a társadalmi felelősségvállalást, az nagymértékben hozzájárulhat az elvesztett állampolgári bizalom visszaszerzéséhez. Ez pedig elengedhetetlen a fenntartható gazdasági növekedéshez és a válság társadalmi hatásainak enyhítéséhez. Olyan konkrét intézkedéseket kell továbbá meghatározni a vállalati szociális felelősségvállalás keretén belül, amelyek a termékek és szolgáltatások környezeti és társadalmi hatásaira vonatkozó megtévesztő és hamis tájékoztatás leküzdésére irányulnak. Nem engedhetjük, hogy a fogyasztókat, a hatóságokat és a befektetőket megtévesztő csalárd gyakorlat miatt tovább csökkenjen a vállalatokba vetett bizalom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La reconnaissance croissante de la "responsabilité sociale" des entreprises peut s'interpréter et se lire à travers plusieurs clés de lecture. D'une part, le processus de mondialisation et l'émergence de marchés "globaux" favorisent l'apparition de normes sociales et environnementales au sein des entreprises; d'autre part, une société civile de plus en plus attentive et informée "réclame" de la part des entreprises des comportements plus responsables.

La double impulsion qui anime l'avancée de la RSE dans un système de gouvernance international, que certains qualifient de postnational, reflète la complémentarité des intérêts entre entreprises et société en général. Il devient ainsi opportun d'adopter une approche plus large et clairvoyante à cet égard, pour exploiter au maximum le potentiel de la RSE. Je suis peu enclin à admettre une approche de la RSE qui laisserait supposer une prise en charge, par les entreprises, des fonctions premières des pouvoirs publics en matière de promotion, de mise en œuvre et de contrôle des normes sociales et environnementales. La RSE doit être guidée principalement par les entreprises elles-mêmes, selon leurs propres possibilités et exigences, et soutenue, de manière appropriée, par les pouvoirs publics, afin d'équilibrer les intérêts des entreprises et de la société.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. As empresas no decorrer da sua atividade económica deverão fazer o possível para diminuir os efeitos adversos dessa mesma atividade na sociedade. O mesmo é dizer que, do seu comportamento responsável enquanto agentes económicos, depende o crescimento sustentável da economia. A responsabilidade social das empresas é, na União Europeia, constituída por uma combinação de medidas obrigatórias e voluntárias, devendo esta combinação prevalecer como forma de garantir que a implementação de políticas ambientais e sociais não seja feita pelo setor privado. À semelhança do relator, concordo que as políticas de responsabilidade social deverão sempre depender das capacidades económico-financeiras e necessidades das próprias empresas para as implementar. Acredito que as empresas deverão melhorar os processos relacionados com a transparência das suas atividades, como forma de melhorar as relações entre estas e os seus consumidores, clientes e população em geral. A promoção e implementação de medidas de carácter obrigatório não deve prejudicar a competitividade das empresas, em geral, e das pequenas e médias empresas, em particular. Deve ser dada especial atenção ao impacto dessas mesmas medidas nas regiões ultraperiféricas da UE, cujo enquadramento económico e estrutural é já um redutor da sua competitividade. Face ao exposto, votei favoravelmente o relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), na piśmie. − Przyjęta rezolucja to zdecydowany sygnał skierowany do Komisji Europejskiej, rządów państw członkowskich oraz samych przedsiębiorców o podejmowanie odważnych kroków w celu wspierania strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Aktywna postawa przedsiębiorstwa w kwestii odpowiedzialności za interesy pracowników sprawia, że cieszy się ono większym zaufaniem i akceptacją społeczną, a co za tym idzie – stabilniejszą pozycją na rynku. Dlatego też popieramy Komisję w jej planach opracowania odpowiednich wytycznych czy też inicjatyw legislacyjnych w celu prowadzenia spójnej polityki unijnej oraz skutecznego wdrożenia standardów międzynarodowych.

Jednocześnie stoimy na stanowisku, iż wszelkie działania regulacyjne powinny zapewnić przedsiębiorstwom zachowanie maksymalnej elastyczności działania, ponieważ to one ponoszą główną odpowiedzialność za realizowanie tej strategii m.in. poprzez łagodzenie skutków społecznych obecnego kryzysu gospodarczego. Nie zapominamy przy tym o nieocenionej roli MŚP w tym względzie, dlatego zabiegamy też o łatwiejszy dostęp do środków finansowych przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość czy strukturę.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I fully support this report, which calls on the Commission to implement measures which encourage large companies and multinationals to improve the level of corporate social responsibility (CSR) in their business models. The economic crisis has damaged consumer trust in businesses, particularly in terms of their ethical standards, so it is important to take steps to ensure that businesses conduct their affairs in a responsible manner, which will in turn encourage competitiveness and innovation. Establishing adequate levels of CSR is an integral component in restoring trust in big business and I agree that practices which undermine public perception of multinationals - such as excessive bonuses and 'green-washing' - have no place in socially responsible business and should be eradicated.

 
  
MPphoto
 
 

  Justina Vitkauskaite (ALDE), in writing. − This report underlines the necessity of effective corporate governance that in times of crisis is indispensable for a sustainable economic recovery and an efficient functioning of SMEs. Corporate social responsibility (CSR) should take into account environmental and social concerns and contribute to the society in a positive way. I welcome this report that positions the CSR as a core element for responsible business behaviour and as a basis for sustainable growth and durable employment generation in the medium and long-term. I agree with the rapporteur on the strengthening of social responsibility, improvement of CSR transparency and a clear opposition to all measures which would bring additional burdens on SMEs. In today’s recession SMEs have to play a strategic role in fostering the uptake of CSR and in contributing to the social market economy. I consider that stable and healthy corporate governance should be improved in Lithuania as well in order to stimulate the Member State’s business environment and its administrative efficiency. I strongly believe that only socially responsible companies can be competitive, innovative, that only they can increase investor and consumer trust and create jobs and growth in Lithuania in particular and in the EU as a whole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Komisja Prawna oraz Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych podjęły decyzję o nawiązaniu ścisłej współpracy mającej na celu zapewnienie spójnego podejścia w sprawie stanowiska Parlamentu na temat odnowionej strategii UE na lata 2011-2014 dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w tym okresie. Wyłączne kompetencje każdej komisji określono w oparciu o trzy kluczowe słowa: ludzie, zysk, planeta Ziemia. W swojej nowej strategii Komisja Europejska proponuje nową definicję społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, rozumianą jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. W oparciu o tę nową definicję Komisja proponuje całą serię specjalnych środków mających na celu optymalizację skutków polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Spoločenská zodpovednosť podnikov môže fungovať len tam, kde spoločnosť je hodnotovým spoločenstvom a zodpovednosť je súčasťou každého nároku. Lenže v Európe má dnes pohodlie prednosť pred zodpovednosťou. Z rozvojovej pomoci financujeme potraty v Afrike, dávame granty na vedecké zabíjanie nenarodených detí a nútime naše ženy, aby dali prednosť platenej práci pred starostlivosťou o vlastné deti. Ak chceme spoločensky zodpovedné podnikanie, musíme opustiť pohodlné pozície morálneho relativizmu. Inak vyrábame len ďalšiu byrokratickú záťaž pre podnikovú administratívu. Podniky totiž riadia ľudia, pracujú v nich ľudia a ich výrobky kupujú ľudia – a všetci títo ľudia majú podiel na tom, ako firmy podnikajú, ako sa správajú k svojim zamestnancom a životnému prostrediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La relazione votata quest'oggi sostiene l'adesione della Commissione agli approcci internazionali e chiede soluzioni a livello UE per colmare i divari esistenti in termini di governance e per migliorare la trasparenza, suggerendo nuove idee per promuovere la responsabilità sociale delle imprese.

La Commissione europea propone una nuova definizione di RSI, definita come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società, e quest'ultime, in sintonia con la nuova definizione, devono disporre di un processo che integri le questioni sociali, ambientali ed etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori al fine di garantire nuovi posti di lavoro e facilitare l'uscita dalla crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − W dzisiejszym głosowaniu poparłem sprawozdanie w sprawie odnowy strategii UE na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Musimy dołożyć wszelkich starań, by społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw nie była tylko hasłem marketingowym, dowolnie interpretowanym przez korporacje, ale by była przede wszystkim zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi i umowami zbiorowymi. Nowoczesne, społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa nie pozostają obojętne wobec takich działań, jak dbałość o środowisko naturalne czy wprowadzenie specjalnych programów socjalnych i ochrony dla pracowników.

Dzisiaj najbardziej istotne jest to, aby starania – zwłaszcza w dziedzinie globalnej działalności biznesowej – były równoznaczne z przestrzeganiem norm środowiskowych, społecznych oraz standardów związanych z prawami człowieka. Powinniśmy kłaść nacisk na to, aby polityka społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na szczeblu UE była spójna.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A "nova" definição de responsabilidade social aqui defendida é a herdeira do conceito anteriormente definido pela Comissão segundo o qual "as empresas integram preocupações sociais e ambientais nas suas atividades comerciais e na interação com outras partes interessadas numa base voluntária". É sintomático que num relatório que versa sobre "responsabilidade social das empresas", e num contexto de grave crise económica e social, não encontremos uma única palavra dirigida aos trabalhadores e aos seus problemas. Em nosso entendimento, o que é necessário hoje em dia não é uma declaração de intenções ou uma lista de desejos e felicitações às "boas empresas", mas um instrumento legal que obrigue as empresas a cumprir as suas responsabilidades no campo social, na área da proteção das condições de trabalho, saúde no trabalho e do meio ambiente. É dever dos Estados – e não uma questão de "boa vontade" e de códigos de conduta das empresas – proteger os trabalhadores contra as violações dos direitos humanos e contratuais por parte das empresas, responsabilizar as empresas, apoiar a liberdade de associação e negociação coletiva, facultar o acesso dos trabalhadores à justiça. É dever dos Estados a criminalização da evasão fiscal ou o recurso a paraísos fiscais.

 

6.5. Sociální odpovědnost podniků: podpora zájmů společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění (A7-0023/2013 - Richard Howitt)
Videozáznamy vystoupení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, komission esittämä määritelmä yritysten yhteiskuntavastuusta on hyvä. Yhteiskuntavastuupolitiikan vaikutuksia tulee yhä tehostaa. EU:n jäsenvaltioita tulee kannustaa sisällyttämään yrityksen yhteiskuntavastuu opetussuunnitelmiin, niin toisen asteen kouluissa kuin korkeakoulutasolla.

Etenkin pk-yrityksiä tulee kannustaa tarjoamaan käytännön työkokemusta opiskeluvaiheessa oleville nuorille. Tehdystä työstä tulisi saada myös korvaus, oli kyse sitten osa-aikaisesta työstä tai vain työharjoittelusta. Nykyisellään pk-yrityksissä ei usein edes tunneta yhteiskuntavastuun käsitettä. Vastuullinen yrittäjyys on kilpailukyvyn ja menestyvän yritystoiminnan selkäranka.

Euroopan unionin tulee olla sosiaalisten sääntöjen edistämisessä edelläkävijä. Yritysten yhteiskuntavastuun periaatetta, hyviä käytäntöjä sekä avoimuutta tulisi kehittää Euroopassa edelleen YK:n ja OECD:n ohjesääntöjen pohjalta.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - Podporila som správu, lebo sa domnievam, že sociálnou zodpovednosťou podnikov je možné obnoviť dôveru v podniky a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Zároveň je potrebné poukázať aj na riziká pri zavádzaní koncepcie sociálnej zodpovednosti podnikov najmä z pohľadu nedostatočnej znalosti tejto oblasti medzi širokou verejnosťou. Ľuďom, ktorým je zodpovedné podnikanie cudzie, nevyjadrujú podporu zodpovedným firmám, tým že uprednostňujú ich produkty pred ostatnými. Preto je potrebné organizovať v tejto oblasti väčšiu osvetovú činnosť na všetkých úrovniach členských štátov a EÚ. Podporujem mnoho ďalších opatrení správy a očakávam v rámci EÚ najmä zlepšenie podmienok v oblasti porušovania ľudských práv, zneužívania pracovnej sily, tvorby pracovných príležitostí, zdravia pri práci a pod.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Consider că, într-o perioadă marcată de criza economică şi financiară, ce a provocat efecte sociale semnificative atât la nivel global, cât şi la nivelul Uniunii Europene, abordarea strategică a responsabilităţii sociale a întreprinderilor devine din ce în ce mai importantă pentru competitivitatea întreprinderilor.

În acest sens, recomand ca dezvoltarea RSI să beneficieze de sprijin deplin din partea administraţiilor publice locale şi, astfel, să se creeze toate condiţiile necesare pentru cooperarea în materie de RSI. De asemenea, furnizarea unor instrumente şi facilităţi corespunzătoare, precum unele sisteme de stimulare sau modalităţi de promovare a iniţiativelor de succes existente în materie de responsabilităţi sociale ale întreprinderilor, va conduce la beneficii semnificative, atât pentru întreprinderi, cât şi pentru întreaga societate europeană.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece cred că responsabilitatea socială a întreprinderilor reprezintă un catalizator al redresării economice durabile în Uniune. Trebuie să conştientizăm că, pe lângă beneficiile aduse societăţii, acţiunile de RSI ajută şi companiile să-şi îmbunătăţească imaginea în ochii potenţialilor consumatori. Astfel, ele îşi pot spori competitivitatea şi pot fi viabile economic pe termen lung, oferind mai multe locuri de muncă.

Cu toate că IMM-urile joacă un rol foarte important în economia României, în general, marile companii sunt cele care desfăşoară o activitate de business responsabilă social. Există o serie de opinii conform cărora IMM-urile nu practică RSI sau nu sunt familiarizate cu conceptul de afacere responsabilă. De aceea, consider că trebuie să creştem gradul lor de conştientizare cu privire la importanţa şi beneficiile adoptării unui comportament antreprenorial responsabil.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, apoiando uma vasta gama de outras ações propostas na comunicação. Sugiro que seja atribuída uma maior importância à integração da RSE no currículo das escolas de comércio tradicionais, que se promova a RSE em pequenas empresas por meio da abordagem setorial e do estabelecimento de uma "auditoria" para garantir que os previstos prémios RSE se ajustem efetivamente às melhores práticas mundiais e europeias. Realço as ideias recomendadas no relatório para que as pessoas dentro e fora das empresas colaborem na consecução deste objetivo, como o lançamento de iniciativas de cidadania empresarial no âmbito do "2013 – Ano Europeu dos Cidadãos", a investigação do impacto acumulativo da RSE na resolução de problemas sociais e ambientais, a fim de destacar a urgência dos desafios e a necessidade de uma proposta de um novo "pacto" com a sociedade civil.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Problemele cele mai grave ridicate de criza economică nu se înregistrează doar la nivelul acestui sector al societăţilor europene. Problemele cele mai importante pe care prelungirea recesiunii le ridică sunt cele ce ţin de impactul pe care lipsa locurilor de muncă sau şomajul prelungit îl are asupra nivelului de trai al cetăţenilor europeni. Cu atât mai dramatică este situaţia tinerilor, categoria socială afectată cel mai puternic de şomajul prelungit. Măsurile de responsabilitate socială se pot reflecta direct în reducerea şomajului la nivelul statelor membre. În măsura în care obiectivul pe termen mediu şi lung al Uniunii Europene este a de a genera o creştere durabilă, sustenabilă şi incluzivă a economiilor europene, abordarea tranşantă a problemei responsabilităţii sociale este inevitabilă. Susţin în aceste condiţii crearea unui cadru legal care să permită atât acţiuni voluntare, cât şi acţiuni obligatorii pentru definirea responsabilităţii sociale a antreprenorilor europeni. Cred totodată, că o implicare directă a autorităţilor publice din statele membre la acest nivel este binevenită. În consecință, am votat în favoarea raportului.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because it clearly states that corporate social responsibility (CSR) is indispensable to the restoration of trust in business and a sustainable economic recovery. Indeed, an active awareness of social responsibility brings businesses greater social acceptance. I believe that CSR policies must be respected not only by the main company but also by any subcontractors or supply chains which it may use, whether in the supply of goods, workers or services, in the EU or in a third country. We must promote a level playing field based on fair pay and decent working conditions, and guarantee trade union rights and freedoms. In particular, I support the call for CSR policies to include specific measures to tackle the unlawful practice of blacklisting workers and denying them access to employment, often due to their trade union membership and activities or to their role as health and safety representatives. Any enterprise that is found to be blacklisting workers or breaching human rights and labour standards should be excluded from consideration for EU grants and funding and from taking part in calls for other public procurement contracts at the EU or national level.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport met en avant l’engagement de l’Union européenne en faveur des comportements socialement responsables des entreprises. Bien que très axé sur des "déclarations d’intention", ce rapport préfigure un projet de texte plus concret, en préparation du côté de la Commission européenne. J’ai voté en faveur de ce texte, car il est important de repenser l’action et le rôle des entreprises au sein de la société européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA), visuomenės interesų gynimo ir tvaraus bei įtraukaus atsigavimo siekio. ĮSA – tai įmonių atsakomybė į savo veiklą integruoti socialinius, aplinkosaugos ir skaidraus verslo principus. Į tai įeina darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, rūpinimasis aplinkosauga, konsultavimasis su regiono ar vietos bendruomene dėl įmonės vykdomos veiklos. Siūlymu siekiama skatinti įmones kurti jaunimui skirtas darbo vietas, užtikrinti profesinę sveikatą ir pensijų tvarumą, skatinti mokėti pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį ir skatinti aplinkai nekenkiančių gaminių rinkas. Pritariu išdėstytiems siūlymams dėl ĮSA įtraukimo į pagrindinių verslo mokyklų mokymo programas, ĮSA skatinimo mažose įmonėse bei būtinybės su verslo sektoriaus subjektais išnagrinėti siūlymus dėl verslo sąmoningumo iniciatyvų.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Alors que les citoyens européens subissent toujours les effets de la crise, les rapports de Richard Howitt et Raffaele Baldassarre rappellent que la reprise en Europe doit être durable. Si le marqueur identitaire de la RSE est son caractère volontaire, une politique mêlant les approches réglementaires et volontaires est nécessaire pour généraliser la prise en compte de la RSE. Le smart mix onusien n’est pas un ennemi pour les entreprises comme certains, farouchement opposés à toute approche réglementaire, voudraient nous le faire croire. Car les entreprises ont pris les devants, elles innovent en matière de RSE : la très grande majorité des plus grandes capitalisations européennes communiquent déjà en la matière. Le pouvoir réglementaire est en retard par rapport au marché. Les deux rapports adoptés sur la RSE sont un premier pas vers la reconnaissance de sa valeur ajoutée dans l’économie sociale de marché. La Commission doit maintenant concrétiser son idée d’une proposition législative sur la transparence des informations non financières publiées par les entreprises. La France a ouvert la voie sur ce sujet. Depuis la loi relative aux nouvelles régulations économiques de 2001, les grandes entreprises ont l’obligation de publier des informations sociales et environnementales dans leurs rapports annuels. Cette obligation est sur le point d’être renforcée et étendue.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – La RSE contribue à atténuer les effets sociaux de la crise économique actuelle, en proposant un ensemble de valeurs vers un système économique durable. Néanmoins, de nombreuses entreprises de l'Union européenne n'ont pas encore pleinement intégré la RSE dans leur comportement. J'accorde donc ma voix au rapporteur Howitt, qui déclare notamment que les pouvoirs publics peuvent apporter une contribution significative, à l'aide de réglementation, pour faire avancer la RSE. Il recommande également aux États membres de développer et de mettre en œuvre des plans d'action nationaux en matière de RSE.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Zawarta w sprawozdaniu pozytywna ocena europejskiego wsparcia dla światowych inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także zwiększenie aktywności Komisji są niewątpliwie cenne. To samo dotyczy celów sprawozdania, mających służyć trwałemu ożywieniu gospodarczemu oraz zwróceniu uwagi na konieczność zintensyfikowania działań instytucji europejskich w realizacji zaleceń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w zakresie biznesu. Na uwagę zasługuje propozycja zobligowania Komisji do przedstawiania Parlamentowi i Radzie corocznego sprawozdania w tej materii.

Niestety rezolucja zawiera szereg propozycji, których nie mogę poprzeć, na przykład postulat zobligowania przedsiębiorstw do ujawniania informacji niefinansowych, co stoi w sprzeczności z zasadami konkurencji. Nie zgadzam się z próbą przerzucenia na przedsiębiorców odpowiedzialności za działania w zakresie ochrony środowiska, realizowane dotychczas przez władze publiczne. Wątpliwości budzi także Europejska karta społeczna i Karta praw podstawowych w odniesieniu do firm. Wobec powyższego głosowałem za odrzuceniem sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho votato contro la relazione del collega Howitt sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI). Nonostante questo tema presenti interessanti implicazioni tanto per i lavoratori quanto per i consumatori, non condivido l'approccio alla materia seguito dal testo. Nella relazione, infatti, non viene fornita una definizione chiara di RSI e vengono presentate misure che, di fatto, mettono sullo stesso piano ogni tipo di impresa, dimenticando che queste costituiscono invece un universo eterogeneo. I nuovi oneri derivanti dalle proposte contenute nella relazione graverebbero inevitabilmente sulle aziende più piccole o che stanno attraversando proprio in queste ore grosse difficoltà. Per tutti questi motivi, in sede di voto, ho deciso di non appoggiare la relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi naujausiame Komisijos komunikate išdėstyti pasiūlymai dėl įmonių socialinės atsakomybės (ir kitų dalyvaujančių suinteresuotų subjektų) yra svarbus pagrindas, kuriant tvarų verslą ir siekiant ekonomikos atgaivinimo. Šiame Komisijos komunikate teigiama, kad labai svarbu laipsniškai didinti įmonių socialinę atsakomybę bei imtis verslo sąmoningumo iniciatyvų, kaip dalies programos „2013-ieji – Europos piliečių metai“. Be to, siūloma ištirti bendrą įmonių socialinės atsakomybės poveikį socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendimui ir sudaryti naują susitarimą su pilietine visuomene. Tai tik keletas siūlymų, kuriuos šiame pranešime rekomenduojama išnagrinėti su verslo sektoriaus ir šiam sektoriui nepriklausančiais subjektais, siekiant padėti pasiekti šį tikslą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Nous venons de donner un signal fort à la Commission pour une mise en place efficace de sa stratégie RSE 2014-2020, aux gouvernements pour promouvoir la RSE par des incitations légales ou fiscales, et aux chefs d'entreprises pour qu'ils osent mettre en place des normes sociales et environnementales ambitieuses quelque soit la taille de leur structure.

L'application de la RSE en Europe est aujourd'hui une question de volonté politique. La RSE va au delà du préalable auquel les entreprises de l'UE doivent se soumettre en Europe et dans les pays tiers où elles ont des activités: respect des principes directeurs de l'OCDE, des droits de l'homme, des normes de l'OIT.

Nous devons soutenir les entreprises engagées dans la RSE, et attirer les PME encore hésitantes grâce à des incitants fiscaux ou légaux, et grâce à la création de diverses agences de notation qui permettront une meilleure communication auprès des investisseurs et des consommateurs et qui permettront de les identifier par le biais d'un label ou d'un étiquetage spécifique. La RSE est une réponse aux attentes sociales des citoyens, car si elle est appliquée par le plus grand nombre d'entreprises, elle permettra une meilleure convergence sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) pozwala uniknąć szkodliwych tendencji i trendów kształtujących się na skutek kryzysu wśród społeczeństwa funkcjonującego w określonym środowisku. CSR musi mieć pozytywny wpływ na sferę zysków ekonomicznych oraz na budowę lepszego obrazu marki. Jest to zachęta do aktywnego udziału przedsiębiorstw w tworzeniu lepszych warunków życia. Popieram przedstawione przez pana posła Richarda Howitta sprawozdanie dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Ponadto jestem przekonany o konieczności wdrażania i przestrzegania międzynarodowych wytycznych OECD dotyczących przedsiębiorstw ponadnarodowych oraz zasad stworzonych i promowanych przez ONZ.

Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być popularyzowana przez wiodące przedsiębiorstwa. Państwa członkowskie powinny zachęcać do zapewnienia godnej pracy i poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Istotnym czynnikiem jest również zwiększenie roli globalnych instrumentów CSR w krajach trzecich. Tym samym chciałbym wyrazić przekonanie, iż CSR zapewni odpowiednią równowagę pomiędzy interesami przedsiębiorstw i ich społeczną odpowiedzialnością.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − This report calls for yet more regulations to be imposed on SMEs, creating additional burdens at a time we should be doing everything we can to help them flourish in order to get our economy back on track.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Howitt relatif à la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Dans le contexte actuel, j'estime que la RSE est indispensable, si l'on souhaite un rétablissement de la confiance dans les entreprises et une reprise économique durable. Je me réjouis de l'accent mis sur l'appui européen aux initiatives mondiales, ainsi que sur la collaboration des secteurs public et privé.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore dell'argomentazione esplicata dall'on. Howitt, in seno alla commissione occupazione e affari sociali, sul tema della responsabilità sociale delle imprese, la quale consiste nell'integrazione volontaria di considerazioni ambientali e sociali nelle operazioni di impresa, quest'ultime quindi ricoprono un ruolo primario nella definizione e implementazione delle azioni a sostegno della RSI. Egli domanda l'istituzione di un regolamento con alcuni principi minimi ed inoltre anche la necessità di rispettare gli standard internazionali. Sebbene questa relazione appoggi la proposta della Commissione di proporre una nuova definizione di RSI, che viene ora riconosciuta come "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società", ci sono alcuni punti sui quali non concordo. Prima di tutto, non sono d'accordo sul richiamo ad un ricorso più diffuso ad intereventi regolamentari sui temi della RSI e neanche ad un maggiore ruolo legislativo delle autorità pubbliche. Inoltre, non sono favorevole all'invito che è stato dedicato alla Commissione di presentare una proposta legislativa sul tema della rivelazione delle informazioni non finanziarie delle imprese. Terminando, non appoggio tantomeno l'auspicio che forme integrate di reporting, che comprendano quindi sia informazioni finanziarie che non finanziarie, diventino la normalità nella prossima decade.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório porque considero que a resolução do Parlamento Europeu sobre a Estratégia UE 2020 afirma a existência de um vínculo inextricável entre a responsabilidade das empresas e a governação das empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Responsabilitatea socială a întreprinderilor ar trebui să respecte principiile şi drepturile fundamentale, cum ar fi cele menţionate de Organizaţia Internaţională a Muncii, în special libertatea de asociere, dreptul de negociere colectivă, interzicerea muncii forţate, eliminarea muncii copiilor şi eliminarea discriminării la locul de muncă. De asemenea, întreprinderile ar trebui să se implice în soluţionarea problemelor sociale agravate de criza economică, cum ar fi lipsa de locuinţe şi sărăcia, precum şi în dezvoltarea comunităţilor în care acestea desfăşoară activităţi. Întreprinderile sunt responsabile pentru adoptarea unor principii şi politici proactive în scopul de a combate discriminarea şi excluziunea socială, de a promova egalitatea de gen şi de a respecta drepturile fundamentale ale tuturor.

Totodată, statele membre ar trebui să încurajeze întreprinderile să elaboreze politici şi să adopte măsuri privind necesitatea de a respecta viaţa privată şi de familie a tuturor angajaţilor. Aceste politici şi măsuri ar trebui să respecte principiul egalităţii şi ar trebui să se extindă la negocieri privind durata şi organizarea timpului de lucru, nivelul de salarizare, punerea la dispoziţia lucrătorilor a unor facilităţi practice şi stabilirea unor condiţii de muncă flexibile, inclusiv natura contractelor de muncă şi posibilitatea de a întrerupe activitatea profesională.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Estamos empenhados no sentido de construir uma Europa forte e competitiva, orientada para o crescimento sustentável, a fim de consolidar a retoma económica. No centro deste processo deve estar uma perspetiva social enquanto motor do crescimento. A questão do alargamento, a nível europeu, da responsabilidade social às empresas constitui, assim, um enorme desafio. De facto, a análise estratégica da responsabilidade social das empresas é um elemento cada vez mais importante da competitividade empresarial. Deverá, assim, contribuir para a gestão dos riscos, a limitação dos custos, a obtenção de capital, as relações com os consumidores, a gestão do pessoal e a capacidade de inovação.

Desta forma, ao favorecerem a responsabilidade social, as empresas estão a encorajar os trabalhadores, os consumidores e os cidadãos a terem mais confiança nelas. Concordo que é preciso ter cuidado para não se criar uma definição demasiado rígida de empreendedorismo social para todo o território europeu que resulte numa regulamentação excessivamente severa, sem qualquer espaço para flexibilidade. Apoio, assim, a criação de princípios comuns que tenham em conta as estratégias políticas, económicas e sociais e os condicionalismos dos vários Estados-Membros. Espero, igualmente, que possa ser lançado, o mais rápido possível, todo um conjunto de iniciativas de cidadania empresarial no âmbito do Ano Europeu dos Cidadãos a decorrer em 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Propunerea raportorului privind integrarea noţiunilor de responsabilitate socială a întreprinderilor (RSI) în programele de studii din şcolile de management tradiţionale este bine venită, pentru a putea folosi cele mai bune practici europene şi mondiale. În plus, consider benefică propunerea privind un nou „pact” cu societatea civilă destinat îndeplinirii obiectivului îmbunătăţirii responsabilităţii sociale a întreprinderilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) pode traduzir-se como o conjunto de ações resultantes da consciência do seu impacto na sociedade ao nível social, ambiental, ético, de direitos humanos, proteção do consumidor, que as empresas assumem voluntariamente nas suas práticas correntes e que vão além de suas obrigações legais para com a sociedade. Por entender que a atual necessidade de relançar o crescimento sustentável na Europa colocou em evidência o valor acrescentado da RSE na UE, demonstrando que a recuperação da confiança nas empresas é vital para restaurar a confiança na recuperação da economia europeia, votei a favor deste relatório. Acrescento ainda que é preciso ter presente o papel e o contributo das empresas europeias para o desenvolvimento sustentável fora do espaço europeu e que numa economia global as cadeiras de produção e valor são transnacionais. Assim, corroboro a sugestão do relator pela inclusão de uma cláusula relativa à responsabilidade social e ambiental em todos os acordos comerciais e de investimento bilaterais assinados pela UE bem como a elaboração de propostas concretas para a aplicação dos princípios de RSE convencionados internacionalmente no âmbito da política comercial da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La responsabilité sociale des entreprises, qui désigne « l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales » doit guider les entreprises européennes dans leurs activités, notamment à l'étranger, particulièrement lorsqu'elles investissent dans des pays où les normes sociales et environnementales sont moins contraignantes qu'en Europe. Si de nombreuses entreprises européennes ont souscrit aux principes de la RSE définis dans le Pacte mondial des entreprises des Nations unies, la progression reste lente, et quelques entreprises européennes sont même mises en cause pour atteinte aux droits de l’homme et violation des droits du travail. L'Europe doit donner corps à la dimension sociétale de l'activité du secteur privé, et montrer l'exemple lorsqu'il s'agit de moraliser les pratiques des entreprises. La RSE doit être appliquée par toutes les entreprises européennes, notamment les PME. Pour y parvenir, il est nécessaire d’adopter une démarche souple et coopérative, permettant la circulation de l’information et la diffusion des bonnes pratiques. La RSE doit devenir un enjeu partagé et pensé comme un investissement utile et positif. L'Union doit aussi intégrer un volet social important à sa politique commerciale, et toujours mentionner la RSE dans les accords commerciaux conclus avec des pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, întrucât consider că ultima comunicare a Comisiei Europene integrează conceptul de RSI în gândirea europeană. Votul meu se înscrie în sprijinul european adus iniţiativelor RSI mult aşteptate, în contextul actualei crize economice. Sunt ferm convins că RSI constituie o oportunitate pentru competitivitatea industrială şi că, prin angajamentul activ al întreprinderilor, se pot iniţia o serie de acţiuni în domeniul creării de locuri de muncă pentru tineri, al sustenabilităţii pensiilor, al promovării unui „salariu minim vital” şi al combaterii practicilor de exploatare a lucrătorilor în lanţurile de aprovizionare ale întreprinderilor.

De asemenea, aş vrea să insist asupra rolului strategic al parteneriatului dintre sectorul public şi cel privat, care poate eficientiza eforturile IMM-urilor în difuzarea politicilor RSI prin acorduri-cadru de cooperare sectorială şi o abordare colectivă a problemelor sociale şi de mediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − This is now an annual exercise in looking at corporate social responsibility. It is a weak report, which does not recommend binding regulation. My Group’s amendments on that issue were rejected. I therefore abstained on the final vote. I know from experience in Wales that stronger regulation is required.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comissão propõe uma nova definição de Responsabilidade social das empresas como "a responsabilidade das empresas pelos seus impactos sobre a sociedade". De acordo com essa definição, as empresas deverão dispor de um conjunto de normas internas que permitam integrar as suas preocupações sociais, ambientais e éticas, com as suas operações comerciais. O objetivo de tais políticas deverá ser o de limitar quaisquer impactos possivelmente negativos da atividade empresarial, melhorando e difundindo as melhores práticas, no reforço da confiança dos cidadãos, fazendo com que elevados níveis de responsabilidade social equivalham, verdadeiramente, a um reconhecimento por parte dos consumidores e a uma clara preferência por parte destes.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório presente, elaborado pelo colega Richard Howitt, versa sobre a responsabilidade social das empresas (RSE), mais concretamente sobre a promoção dos interesses da sociedade e via para uma retoma sustentável e inclusiva. Saúdo o grande consenso obtido à volta desta iniciativa, a qual votei favoravelmente, o que demonstra que o Parlamento Europeu (PE) reconhece o papel que as empresas desempenham na superação da crise económica e financeira que vivemos. Ano e meio após o início do debate sobre esta matéria, concluímos este projeto legislativo que vai trazer mais visibilidade às empresas e maior confiança aos cidadãos e aos trabalhadores. Não tenho dúvida que as empresas socialmente responsáveis são mais eficazes e mais competitivas a médio prazo. Congratulo-me com a preocupação manifestada pelas várias instituições no sentido de coordenarem as suas posições, falando a uma só voz, e tudo fazer para evitar que as pequenas e médias empresas venham a ter de suportar mais despesas devido a novos encargos administrativos. Por último, insto a União Europeia e os Estados-Membros a agirem sobre aqueles países exportadores para a Europa cujo setor empresarial não respeita os três pilares do empreendedorismo empresarial: o social, o económico e o ambiental.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Mais um relatório sobre a responsabilidade social das empresas, desta feita oriundo da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais. Reafirmamos o que dissemos relativamente ao outro relatório sobre este mesmo tema, igualmente votado nesta sessão. A grande questão, que este relatório evita, é que os trabalhadores estão a ser alvo de um brutal ataque aos seus direitos - diminuição dos salários, incumprimento dos contratos coletivos de trabalho por via da imposição da desregulamentação do horário e tempo de trabalho, despedimentos e deslocalizações visando a busca do lucro máximo e o aumento da exploração, etc., etc. - e que a UE é peça-chave nesse ataque. Ou seja, o debate está inquinado à partida. O que é necessário hoje não são votos pios e inconsequentes, declarações de boas intenções, mas o cumprimento estrito das obrigações legais das empresas ao nível dos direitos laborais, da proteção social, das condições de trabalho, de garantia da saúde e segurança no trabalho. E é dever dos Estados assegurá-lo. É necessário também que pare imediatamente o ataque à legislação laboral, visando a sua subversão, como sucede em Portugal.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Najnovšie oznámenie Komisie o sociálnej zodpovednosti podnikov zahŕňa tento pojem do európskeho myslenia, a to v oblasti politiky, v ktorej Európsky parlament zohráva rozhodujúcu úlohu. Predstavuje taktiež významný krok vpred v reakcii na dialóg s Parlamentom a zúčastnenými stranami zapojenými do diskusie o sociálnej zodpovednosti podnikov. V predkladanej správe sa okrem iného konštatuje, že Komisia musí zohrávať oveľa aktívnejšiu úlohu pri plnení usmernení OECD pre viacnárodné podniky a musí ich uvádzať v obchodných a investičných dohodách, poskytovať finančnú podporu budovaniu kapacít, pomáhať pri riešení sťažností v prípadoch údajného porušenia povinností, podmieňovať finančnú podporu podnikom dodržiavaním usmernení a pomáhať novým signatárom na celom svete. Správa zároveň poukazuje na význam transparentnosti a integrovanej udržateľnosti podávania správ ako hlavnej hybnej sily sociálnej zodpovednosti podnikov. Zdieľam názor, že sociálna zodpovednosť podnikov musí prejsť od procesu k výsledkom. V tejto súvislosti považujem zároveň za dôležité, aby sa čoraz viac podnikov k sociálnej zodpovednosti podnikov skutočne priznávalo.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Les “bonnes” pratiques volontaires ne suffisent pas, et la transparence ne doit pas être une option. Il est indispensable de rompre avec cette approche purement volontariste de la responsabilité sociale des entreprises pour aller vers des obligations juridiques. Dans un contexte d’exploitation intensive des ressources naturelles du Sud, les exemples d’agissements abusifs des entreprises européennes de l’industrie extractive sont légion, avec les conséquences sanitaires, sociales et environnementales dramatiques que nous connaissons. Un système de contrôle et des instruments contraignants doivent être mis en place, et l’initiative pour la transparence des industries extractives doit être incluse dans tous les accords commerciaux. En l’état, dans ce rapport, le compte n’y est pas. Je me suis donc abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw to innowacyjna odpowiedź na różne społeczne czy środowiskowe problemy. Dlatego też powinna być lepiej promowana, tak aby firmy aktywnie ją wykorzystywały, a obywatele byli jej świadomi. Firmy chcą wdrażać zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i musimy zadbać o to, aby zapewnić odpowiednie środowisko prawne, ale też promować ogólne nastawienie, które będzie motywowało firmy do dobrowolnego włączania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do swoich praktyk.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw powinna być postrzegana jako szansa, a nie zagrożenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Pozytywnie oceniam nacisk położony na europejskie wsparcie światowych inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, nową definicję tej koncepcji oraz znacznie bardziej aktywną rolę samej Komisji Europejskiej. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest niezbędna, jeżeli ma nastąpić przywrócenie zaufania do przedsiębiorstw oraz trwałe ożywienie gospodarcze.

W kontekście handlu międzynarodowego odpowiedzialność ta jest o tyle kluczowa, że handel jest uzasadniony, jeżeli przyczynia się do rozwoju gospodarczego, zatrudnienia i podnoszenia stopy życiowej. Tylko pod takim warunkiem otwarcie wymiany handlowej może być postrzegane jako pozytywne. Europa, ale i społeczność międzynarodowa, stoi przed koniecznością włączenia do zasad wymiany handlowej – w imię spójności – rzeczywistych gwarancji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i praw socjalnych. To ogromnie ważne, ponieważ stanowi odpowiedź na oczekiwania dużej liczby obywateli. Poparłam sprawozdanie, ponieważ wnosi ono ważny wkład w debatę o rozwoju tej jakże istotnej koncepcji.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I have voted to support this report as I believe that corporate social responsibility (CSR) provides a means by which SMEs can restore consumers’ trust and confidence in them and I also believe that it provides businesses with an opportunity to increase their competitiveness. This report acknowledges the importance of integrated sustainability along with transparency as key drivers in promoting and establishing CSR and this is a fundamental point with which I agree. Hopefully, CSR will become a widespread business practice as that would be beneficial for both SMEs and European society. This could be advanced through integrating teaching about CSR into business schools and establishing it as common knowledge among the future business leaders within Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, nes manau, kad šis komunikatas yra dalykiškas, nukreiptas į ateitį ir pritaikytas prie įmonių socialinės atsakomybės pokyčių Europoje ir pasaulyje. Jame nustatytas tvirtas tolesnių veiksmų pagrindas. Įmonių socialinė atsakomybė yra būtina pasitikėjimo verslu atkūrimo ir tvaraus ekonomikos atgaivinimo sąlyga. Komunikate visiškai teisingai teigiama, kad labai svarbu laipsniškai didinti įmonių socialinę atsakomybę, imtis verslo sąmoningumo iniciatyvų, kaip dalies programos „2013-ieji – Europos piliečių metai“, ištirti bendrą įmonių socialinės atsakomybės poveikį socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendimui, kad būtų pabrėžta būtinybė nedelsiant išspręsti šiuos uždavinius, ir sudaryti naują susitarimą su pilietine visuomene. Įmonių socialinė atsakomybė yra įmonių atsakomybė už jų daromą poveikį visuomenei, būtent šio poveikio verslas ir visuomenė kartu turėtų siekti labiausiai.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Kastler (PPE), schriftlich. Corporate social responsibility – der Begriff mag neudeutsch sein, die Idee ist es nicht: Gerade in meiner Heimat Bayern ist soziale Verantwortung von Unternehmen Tradition und daheim. Da muss und kann uns Europa nichts vorschreiben. Entscheidend ist doch, was die Kunden wollen. Politik kann all das nur unterstützen, nicht verordnen. Ich spreche mich gegen jeglichen Versuch aus, wieder mal jeden und alles aus Brüssel regulieren zu wollen – statt aus Vorzeigebeispielen zu lernen. Nicht mit uns, nicht mit der CSU! Berichtspflichten für den Mittelstand etwa untergraben die Freiwilligkeit. Es wäre das Aus für die erfolgreiche Entwicklung des sozialen Unternehmertums der letzten Jahre. Entsprechend falsch ist der gemeinsame Ansatz von Europäischer Kommission und den Linken hier im Europäischen Parlament, verpflichtende CSR-Maßnahmen über die Hintertür einführen zu wollen. Wir in Bayern fordern keine CSR – wir fördern! Knapp 800 Unternehmen sind in der CSR-Plattform „Wirtschaft weiß-blau“ aktiv. KMU profitierten vom Förderprogramm „Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand“ – knapp 40 Millionen Euro EU-Fördermittel werden dabei bundesweit eingesetzt. Bei uns hat Verantwortung eben Tradition. Wir wissen: CSR zahlt sich aus! Soziale Verantwortung ist ein wichtiger Wettbewerbs- und Standortfaktor. Ganz ohne Bürokratie und Verordnung!

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur de cette résolution du Parlement, qui félicite la Commission sur sa communication en matière de responsabilité sociale des entreprises, notamment concernant l'accent mis sur l'appui européen pour les initiatives en matière de RSE mondiale, tout en insistant sur la nécessité de trouver un juste équilibre entre approches réglementaires et les approches volontaires, bien qu'une réglementation minimale en la matière soit essentielle. Elle souligne en particulier la nécessité de respecter et d'appliquer les normes internationales en matière de RSE, notamment celles de l'OCDE et de l'accord de principe des Nations unies.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. − Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest niezbędna, jeżeli ma nastąpić przywrócenie zaufania do działalności gospodarczej spółek i firm oraz trwałe ożywienie gospodarcze w Unii Europejskiej. Powinniśmy ją postrzegać jako szansę, a nie zagrożenie dla konkurencyjności tych jednostek. Należy zwrócić się do odpowiedzialnych i dobrze prosperujących przedsiębiorstw o wykazanie aktywnego zaangażowania w proces łagodzenia społecznych skutków kryzysu. Działanie to powinno polegać na wdrożeniu zaproponowanych przez sprawozdawcę rozwiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, to jest w dziedzinach tworzenia miejsc pracy, zdrowia w miejscu pracy, stabilności emerytur, promowania płac zapewniających utrzymanie na minimalnym poziomie, eliminowania praktyk wyzysku pracy w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw, oraz na promowaniu nowych rynków społecznie pożytecznych i ekologicznych produktów i usług. Z tego względu właśnie głosowałam za przyjęciem sprawozdania posła Richarda Howitta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), în scris. − Am votat pentru raportul privind responsabilitatea socială a întreprinderilor deoarece cu atât mai mult acum, în contextul actualelor dificultăți economice și sociale cu care se confruntă statele membre, este foarte important să sprijinim și să încurajăm întreprinderile mici si mijlocii (IMM), pentru că acestea pot determina o creștere economică sustenabilă prin crearea de noi locuri de munca și, implicit, pot rezolva probleme sociale. Din această perspectivă, este utilă propunerea de a crea și aplica un cadru de orientări care să nu reprezinte norme legislative, dar care să fie adecvate necesităților IMM-urilor, să sprijine dezvoltarea acestora și, în același timp, să armonizeze, cu rezultate optime, nevoile de protejare a mediului și cele privind problemele sociale. Ar fi utilă elaborarea de către Comisie, în cooperare cu autoritățile naționale și platformele multilaterale, a unui mecanism de cooperare sectorială între IMM-uri, care să ducă la o abordare integrată a problemelor existente, inclusiv a celor privind aspecte sociale și de mediu. Acest cadru de orientări nu trebuie în niciun caz să înlocuiască, ci doar să completeze legislația aplicabilă, negocierea colectivă și dialogul cu membrii sindicatelor.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this resolution which supports the Commission’s intention to deepen CSR in Europe by producing guidelines and supporting multi-stakeholder initiatives for individual industrial sectors, and appeals to leading companies and associations to embrace this initiative.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport qui propose une nouvelle définition de la responsabilité sociale des entreprises comme étant "la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société". Les entreprises doivent engager un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l'homme et de consommateurs dans leurs activités. Nous devrions, avec cette nouvelle stratégie, créer une communauté de valeurs pour les propriétaires/actionnaires, ainsi que pour les autres parties prenantes et l'ensemble de la société.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A atual crise económica mundial pode ter sido resultado de erros no que respeita à transparência e à responsabilidade, bem como de uma visão de curto prazo. É responsabilidade de todos que estas lições sejam apreendidas para evitar repetições no futuro. A RSE, se implementada corretamente e praticada por todas as empresas, dá um grande contributo para restaurar a confiança perdida, necessária para uma recuperação económica sustentável, podendo também atenuar as consequências sociais da crise económica. Quando as empresas assumem a responsabilidade para com a sociedade, o meio ambiente e os trabalhadores geram uma situação de vantagem a todos os níveis, que contribui para aumentar a base de confiança necessária ao seu sucesso económico. É assim importante tornar a RSE parte da estratégia de responsabilidade empresarial e da sociedade no seu conjunto. Muitas empresas, especialmente as pequenas e médias empresas (PME), estão a dar um excelente exemplo nesta matéria. É este caminho que devemos trilhar para um crescimento sustentável e para evitar crises futuras. Daí o meu sentido de voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − Si bien el informe señala su preocupación por la precarización del mundo del trabajo, la vulneración de los derechos sindicales, el aumento de la violación de los derechos humanos o la destrucción del medio ambiente, preocupaciones que comparto, no he podido votar a favor del informe, puesto que no propone ninguna medida vinculante para que las empresas cumplan su responsabilidad social. Es más, el ponente socialdemócrata, el Sr Howitt, apoya la propuesta de la Comisión incluida en su comunicación "Una Nueva Estrategia de la UE 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas" y considera como más adecuada la promoción de la cooperación voluntaria entre empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales, que la aplicación de normas que obliguen a las empresas a aplicar códigos de conducta en materia social, laboral y medioambiental que existen como principios pero que, por regla general, no se traducen en la práctica. Por ello, no he podido apoyar este informe que se queda corto, ya que considero que el planteamiento actual sobre responsabilidad social de las empresas es insuficiente y que deberían promoverse medidas vinculantes así como programas de inversión pública y una imposición mayor sobre el capital.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Même si de nettes améliorations ont été observées, de nombreuses entreprises européennes n'ont pas encore totalement intégré les préoccupations d’ordre social et environnemental dans leurs activités et leur stratégie, qui portent atteinte aux droits du travail et aux droits de l'homme en général. Ainsi, seuls quinze États sur vingt-sept promeuvent la RSE, ce qui est interpellant.

Toutefois, avant d'inviter tous les États membres à suivre le chemin de la RSE, il serait judicieux qu'ils appliquent, dans un premier temps, les principes fondamentaux de l'Organisation internationale du travail, comme l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire et l'abolition effective du travail des enfants.

Dans un deuxième temps, l'Union européenne doit montrer l'exemple si elle veut que ses États membres agissent en conséquence: elle doit arrêter de traiter avec des pays qui enfreignent allègrement les droits du travail et de l'homme, et inclure dans ses accords commerciaux des clauses faisant respecter ces droits et la RSE ensuite. De cette manière, en plus de restaurer la confiance entre les entreprises et l'économie, mise à mal par la crise, on assistera au respect des droits fondamentaux des travailleurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Corporate social responsibility (CSR) is indispensable if there is to be a restoration of trust in business and a sustainable economic recovery. Business should consider initiatives aiming at preserving and creating jobs, especially for young people, women, and vulnerable people.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), por escrito. Votei naturalmente a favor do relatório Howitt sobre Responsabilidade Social das Empresas, que constitui um notável progresso na definição dessa noção e das suas implicações e na sua visibilidade política. Importa sublinhar em especial três pontos: (i) a inclusão da dimensão social no conceito de RSE, ao lado e ao mesmo título da tradicional dimensão ambiental; (ii) a importância de estabelecer e generalizar uma obrigação de reporting das empresas acerca do cumprimento das suas obrigações em matéria de RSE: (iii) a importância da RSE nas relações comerciais externas e no investimento direto estrangeiro. A RSE deve ser considerada como componente essencial da noção de economia social de mercado, que caracteriza a ordem económica da União Europeia (nos termos do artigo 3.°, n.° 3, do Tratado da União Europeia), bem como da noção de desenvolvimento sustentável, económico, social e ambiental, que deve pautar a ação da União nas relações externas (artigo 21.°, n.° 2, alínea d), do TUE).

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu šiai rezoliucijai. Visų pirma, įmonės turėtų aktyviau persvarstyti verslo procesus per tvarumo, poveikio aplinkai ir suinteresuotoms šalims prizmę. Kitas svarbus aspektas yra tai, kad ĮSA padeda geriau derinti verslo ir darbuotojų interesus, motyvuoti darbuotojus, taip pat taupyti sąnaudas, dėl to turėtų būti daugiau integruojama į įmonių strategijas. Atsižvelgiant į šiandieninę statistiką, stambios įmonės turėtų aktyviau taikyti įmonės socialinės atsakomybės praktiką, kuri skatina pelno siekimą atsakingai. Be to, MVĮ turėtų būti aktyviau įtraukiamos į dialogą socialinės atsakomybės klausimais. MVĮ, turėdamos itin glaudžius ryšius su vietovėmis ir jų bendruomenėmis, gali atlikti strateginį vaidmenį šiame procese. Pažymėtina, kad socialiniai įmonių, ypač MVĮ, veiksmai gerina vietinių bendruomenių gyvenimą ir mažina valstybės dalyvavimo būtinumą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vertinant įmonės socialinę atsakomybę kiekvienu atveju būtina atlikti ne tik tos konkrečios įmonės esamos padėties įvertinimą, remiantis ĮSA rodiklių sistema, bet ir atsižvelgti į jos tiekimo grandinę sudarančių įmonių ir visų subrangovų elgesį.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A última comunicação da Comissão sobre a responsabilidade social das empresas incorpora a responsabilidade social das empresas no pensamento europeu, numa área política em que o Parlamento Europeu tem desempenhado um papel decisivo. Representa ainda um grande passo em frente na resposta ao diálogo com o Parlamento e as partes envolvidas no debate sobre a responsabilidade social das empresas desde a anterior comunicação. No referido documento, a responsabilidade social das empresas é colocada no contexto da atual crise económica e salienta-se a sua indispensabilidade para restabelecer a confiança nas empresas e numa recuperação económica sustentável. Por concordar com esta linha de orientação e com as considerações feitas neste sentido no presente relatório, votei favoravelmente o presente documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Abstention. The report is the newest element of a constantly weakening yearly exercise of the Employment Committee writing a report on corporate social responsibility. The result of an S&D rapporteur negotiating only with his EPP (and ALDE) counterparts is a weak, almost empty report based on a cheap deal of big political groups agreeing on not mentioning the words mandatory, control mechanism, binding, regulation or anything similar in the text (in exchange for not mentioning voluntary either). On the other hand, it contains an indirect reference to extraterritorial jurisdiction in the most extreme cases of human or labour rights violation. Our amendments on binding CSR provisions or reference to a potential regulation have been rejected.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour as I support the key message from this report – that CSR forms a vital part of the route towards a sustainable recovery and that the EU and its Member States as well as our companies must work harder to increase company engagement and to meet international standards and initiatives.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − A vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos uniós politikának úgy kell megvalósulnia, hogy az kiegészítse a nemzeti szabályozást. Nem támogatom azonban az olyan egyetemes megoldásokat, amelyek nem veszik figyelembe azon nemzeti piacok és ágazatok sajátosságait, amelyekben a vállalatok működnek, továbbá amelyek adott esetben az adminisztratív terhek növekedését okozhatják. Megfelelő rugalmasságot kell biztosítani tehát a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó iránymutatások végrehajtásakor annak érdekében, hogy igazodni lehessen az egyes tagállamok és régiók egyedi követelményeihez, különösen a kkv-k kapacitásai tekintetében. A vállalkozásoknak a társadalomra gyakorolt hatásuk iránti felelőssége abban nyilvánul meg, hogy a tulajdonosok és a többi érdekelt fél - tágabb értelemben véve a társadalom - számára a lehető legtöbb közös érték előállítására törekednek. Ezáltal lehetővé válik a vállalat működése során felmerülő lehetséges negatív hatások felismerése és megelőzése.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – S'il est judicieux de se prémunir contre l'accusation d'"écoblanchiment", la RSE doit être considérée comme une occasion à saisir et non comme une menace pour la compétitivité des entreprises. Elle fait également partie du propre "permis social" de l'Europe pour poursuivre une croissance tirée par le commerce.

La pensée à court terme à Bruxelles, qui se concentre exclusivement sur la transparence, la responsabilité et l'obligation de rendre compte des seuls marchés financiers reproduirait également les mêmes erreurs dont les responsables de l'effondrement du système bancaire sont accusés.

Ce rapport invite les entreprises responsables à démontrer leur engagement actif à atténuer les conséquences sociales de la crise et en lançant un certain nombre d'actions en matière de RSE: la création d'emplois pour les jeunes, la santé au travail, la viabilité des retraites, la promotion du "salaire minimal vital", la lutte contre les pratiques d'exploitation au travail dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises et la promotion de nouveaux marchés pour des produits et services socialement utiles et environnementaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A responsabilidade social das empresas é, na União Europeia, constituída por uma combinação de medidas obrigatórias e voluntárias. Como responsabilidade social das empresas, entende-se que no decorrer da sua atividade económica, estas deverão fazer o possível para diminuir os efeitos adversos dessa mesma atividade na sociedade. À semelhança do relator, concordo que as políticas de responsabilidade social deverão sempre depender das capacidades económico-financeiras e necessidades das próprias empresas para as implementar. No entanto, a existirem políticas de responsabilidade social, de carácter voluntário ou obrigatório, estas deverão seguir standards mínimos como as linhas orientadoras definidas pela OCDE e os princípios orientadores definidos pela ONU. A transparência no meio empresarial deverá ser fomentada ao máximo, pelo que me junto ao relator no apoio à Comissão para que esta formule uma proposta legislativa sobre a divulgação dos interesses não financeiros das empresas. Face ao exposto, votei favoravelmente o relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I gave my full backing to a report today which calls for businesses and companies to make positive contributions to society through Corporate Social Responsibility (CSR). I agree that increased measures are needed to bring about environmental changes to ensure a sustainable economic recovery and I echo the rapporteur's calls for EU businesses to take action on youth job creation and address exploitative work practices. Furthermore, I support the promotion of new markets in socially useful and environmental products and services. I sincerely hope that this vote will be addressed by the Commission and that it will push forward new proposals for a law on non-financial reporting by business, which would require companies to publicly report on their sustainability. Finally, I specifically support calls for the European Commission to lead on this issue - to report on the sustainability of the institution and to introduce scheme where staff are able to volunteer in social and environmental projects.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Le vote de notre assemblée démontre que le concept de "responsabilité sociale des entreprises" (RSE) n'est pas un gros mot, mais doit être considéré comme un catalogue des meilleures pratiques en matière sociale et environnementale, pour garantir l'emploi et la croissance durable de nos entreprises. J'ai soutenu ce texte, qui encourage la promotion de ces normes et pratiques justes et responsables, car cela apparaît comme un moyen de renforcer la confiance envers le secteur privé et son attractivité. La RSE est un levier pour la compétitivité, la croissance et l'emploi, aussi je me félicite que de très nombreuses entreprises, particulièrement les PME, mettent en œuvre ces bonnes pratiques. Cela participe à nos objectifs de lutte contre la désintégration sociale et la dégradation de l'environnement, afin de favoriser la durabilité de l'entreprenariat en Europe. Si nos entreprises s'engagent sur la voie de la RSE telle que nous la prônons au Parlement, les bénéfices attendus seront considérables pour nos bassins d'emplois, sans que cela n'induise de coût supplémentaire. La valeur ajoutée de ces pratiques est donc immédiate, et c'est à ce titre que je défends un fléchage des fonds européens vers les entreprises les plus vertueuses en matière sociale et environnementale.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Ich habe für den Bericht über soziale Verantwortung der Unternehmen gestimmt, da die Industrie mehr gesellschaftliche Verantwortung übernehmen sollte. Corporate social responsibility steht für das Engagement von Unternehmen im Umwelt- und Sozialbereich. Gerade Letzteres ist in Zeiten einer Finanz- und Wirtschaftskrise mit verschärften gesellschaftlichen Problemen wie Jugendarbeitslosigkeit und Armut enorm wichtig, um den sozialen Frieden zu wahren. Corporate social responsibility kommt den Unternehmen schließlich gleich auf zwei Arten zugute: Einerseits fördern solche Maßnahmen das Vertrauen der BürgerInnen in die Wirtschaft, und andererseits können die Unternehmen selbst dazu beitragen, die Gemeinschaften, in denen sie unternehmerisch tätig sind, weiterzuentwickeln.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − W projekcie rezolucji Parlamentu pozytywnie oceniono nowy nacisk położony na europejskie wsparcie światowych inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przede wszystkim debata na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest umieszczona w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego. Przedstawiono argument, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest niezbędna, jeżeli ma nastąpić przywrócenie zaufania do przedsiębiorstw oraz trwałe ożywienie gospodarcze. Krótkoterminowe myślenie w Brukseli, które koncentruje się wyłącznie na przejrzystości, odpowiedzialności i rozliczalności tylko rynków finansowych, wiązałoby się z powtórzeniem tych samych błędów, o które oskarżane są podmioty odpowiedzialne za upadek banków.

Kolejnym punktem priorytetowym sprawozdania jest przedstawienie konkretnych koncepcji, które pomogą przełożyć zamiar Komisji na lepszą realizację światowych inicjatyw dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Społeczna odpowiedzialność biznesu to ważna kwestia. Przygotowane sprawozdanie posła Howitta doskonale ujmuje jej ducha. W Polsce od kilku lat widać, że firmy oraz przemysł starają się inwestować promil swoich środków w cele społecznie akceptowane. Dotują fundacje, budują obiekty użyteczności publicznej oraz wspierają sport. Szczególnie ta ostatnia forma stała się popularnym sposobem łączenia obopólnego interesu – reklamy spółki i wsparcia lokalnego sportu. Dla przykładu najbardziej zasłużony dla Krakowa klub piłkarski – krakowska Wisła, będąca wizytówką polskiej piłki od prawie 107 lat – wspierana jest przez światowego potentata w produkcji kabli. Kobieca sekcja koszykarska tego wspaniałego i zasłużonego dla Polski klubu, zdobywającego laury zwycięstwa na arenie międzynarodowej, wspierana jest przez firmę z sektora przetwórstwa, która zakłady produkcyjne ulokowała w Małopolsce. Pozostaje mi tylko kibicować takim rozwiązaniom.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A questão que se coloca é: em tempos de crise, quais são os verdadeiros problemas dos trabalhadores? Diminuição dos salários, incumprimento dos contratos coletivos de trabalho por via da imposição da desregulamentação do horário e tempo de trabalho, despedimentos e deslocalizações que só servem para engordar os lucros dos empresários… Ou seja, o que é necessário hoje não são declarações de boas intenções mas simplesmente o cumprimento estrito das obrigações legais das empresas ao nível dos direitos laborais, da proteção social, das condições de trabalho, de garantia da saúde e segurança no trabalho. E é dever dos Estados assegurá-lo. Desta forma, estes conceitos apenas servem para branquear o incumprimento das empresas e a falta de fiscalização dos Estados no que se refere aos direitos laborais. Por outro lado, não aceitamos conceções segundo as quais os funcionários das instituições europeias devem estar disponíveis para propagandear as políticas europeias em ações de “voluntariado” que serviriam, teoricamente, para dar o exemplo aos demais trabalhadores. Tal constituiria uma exploração e instrumentalização inadmissível dos funcionários das instituições europeias.

 

6.6. Společný systém daně z přidané hodnoty a mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (A7-0014/2013 - David Casa)
Videozáznamy vystoupení
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Man kann natürlich lange darüber streiten, warum Firmen oder Menschen keine Steuern zahlen wollen, obwohl das gesetzliche Vorschrift ist. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, klarzumachen: Es ist kein Kavaliersdelikt. Systematischer Steuerbetrug, gerade was die Mehrwertsteuer betrifft, die zwischen den Mitgliedstaaten geregelt und erhoben werden muss, ist kein Kavaliersdelikt, und dem müssen wir uns heftig entgegenstellen. Demzufolge ist das ein ganz, ganz wichtiger Bericht, der in die richtige Richtung geht. Ich konnte deshalb auch mit großer Freude zustimmen.

Zum Zweiten meine ich: Natürlich bleiben noch viele Dinge zu tun, und ich bitte ganz einfach die Mitgliedstaaten um zwei Dinge: zum einen die Art und Weise des Einzugs oder der Erhebung der Mehrwertsteuer zunehmend zu vereinheitlichen und zum Zweiten auch den Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten erheblich zu verbessern. Denn wenn ein mangelnder Datenaustausch herrscht, ist das immer ein Schlupfloch für die, die keine Steuern zahlen wollen.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - Musíme zlepšiť boj s daňovými podvodmi a únikmi v rámci celej Európskej únie. Stanovenie minimálnych postihov trestnej činnosti týkajúcich sa daní, cezhraničné daňové identifikačné číslo, charta daňových poplatníkov EÚ a silnejšie spoločné opatrenia proti daňovým rajom, to je len niekoľko príkladov, na základe ktorých je možné riešiť daňové podvody a úniky v EÚ. Aj napriek tomu, že opatrenia na potláčanie daňových únikov EÚ sú veľmi účinné, nie je možné so súčasnou situáciou vysloviť spokojnosť. Svedčia o tom zverejnené straty v dôsledku podvodov s DPH, ktoré tvoria súčasť správy. Súhlasím s tým, že boj proti podvodom je dlhodobou stratégiou, ktorá si vyžaduje viac štrukturálnych zmien v DPH. Únia však musí nájsť spôsob ako v rámci jednotlivých členských štátov spojiť sily a posilniť jednotlivé nástroje v boji proti daňovým podvodom. Medzi takéto nástroje môže patriť aj návrh týkajúci sa rýchlej reakcie, ktorý by členským štátom umožnil rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na podvody v oblasti DPH.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului, deoarece cred că aduce soluţii viabile în lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale, cu care se confruntă economia Uniunii în prezent. Măsurile de combatere a acestor fenomene pot ameliora colectarea impozitelor și, astfel, pot juca un rol important în sporirea veniturilor fiscale.

Propunerea Comisiei de a crea un mecanism de reacţie rapidă poate aduce o adevărată valoare adăugată la nivel european. Totodată, susţin poziţia raportorului de a crea o strategie pe termen lung de combatere a fraudelor, vizând mai multe schimbări structurale ale sistemelor TVA-ului.

Nivelul de colectare a taxelor şi impozitelor în România este mult mai redus decât în alte state din Uniune. De aceea, subliniez că este nevoie de o stimulare a procesului de colectare, în special prin simplificarea regulilor fiscale.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas orm páirt a ghlacadh sa díospóireacht seo ar maidin agus bhí beagnach gach Feisire i bhfabhar na moltaí atá curtha os ár gcomhair ag an bhFeisire, David Casa – ní féidir leis a bheith anseo anois, mar tá sé ag glacadh páirt in olltoghchán i Málta. Bíodh sin mar atá, tá moladh tuillte aige agus tá na moltaí seo an-tábhachtach ar fad chun déileáil le fadhb uafásach do na Ballstáit. Tá sé ag cosnú na mBallstát ní hamháin na milliúin ach na billiúin euro in aghaidh na bliana agus cabhróidh na moltaí go háirithe an sásra mearfhreagartha go mór chun déileáil leis an bhfadhb. Cabhróidh sé sin go mór mar laghdóidh sé an t-am gur féidir linn rud éigin a dhéanamh ó hocht mhí go mí amháin, agus déanann sé sin an-difríocht.

Ba mhaith liom freisin a rá go bhfuil sé seo an-tábhachtach freisin d’Uachtaránacht na hÉireann sa sé mhí atá againn san uachtaránacht anois agus tá siad ag tabhairt isteach páipéar seachtain ón lá amárach chun na moltaí seo ag cur i bhfeidhm agus cabhróidh sé sin go mór linn.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, we have been talking since the financial crisis about the need to harmonise taxes as part of the general move towards a common finance ministry and debt pooling and so on, but it is easy to forget that the European Union has been operating a form of tax harmonisation from the very beginning. Nowhere is this clearer than in the field of indirect and corporate taxes.

VAT was imposed in the United Kingdom in effect as a preparatory measure in parallel with our application process. It is an unpopular, difficult, expensive tax. It is not easy to pass on, trace and then collect but, much more seriously than that, tax harmonisation has the effect of reducing tax competition and thereby reducing what would otherwise be the main incentive for downward pressure on rates. Far from having harmonised rates of sales taxes across Europe, I would go in the other direction. I would like to see regions within countries and localities being able to compete on the basis of different tax rates. That would of course require us to leave the European Union, which some would say is a delicious bonus.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, I had requested to speak on the Casa report and I see I was not on the list. I gave up my turn to speak on the previous one but I am due to speak on the Casa report.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, apoiando muito favoravelmente esta proposta enquanto abordagem pragmática e de utilidade no âmbito do combate à fraude ao IVA, em especial a fraude do tipo “carrossel”, em tempos de restrições e de austeridade orçamentais. A meu ver, a proposta proporciona uma verdadeira mais-valia europeia e dá resposta às exigências no que respeita ao "Livro Verde sobre o futuro do IVA", bem como aos pedidos anteriormente apresentados pelo Parlamento Europeu no sentido de aumentar os esforços de combate à evasão e à fraude fiscais. Pensa-se que a fraude ao IVA custe anualmente à UE e aos orçamentos nacionais vários milhares de milhões de euros. A fraude ao IVA também prejudica as empresas legítimas e que cumprem a legislação. Em 2005/2006, na UE, a fraude do tipo “carrossel” de operador fictício ascendeu a cerca de 14,8 mil milhões de euros. A proposta da Comissão permitiria, de facto, que os Estados-Membros reagissem de forma mais "rápida e eficaz" à fraude ao IVA.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui vise à procéder à une simplification des procédures administratives au niveau européen. Cela concerne un mécanisme d’intervention rapide dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale de la TVA au sein des États membres. Désormais, un État membre peut adopter des mesures de lutte plus rapidement, même si la Commission européenne continue à surveiller ces agissements pour éviter tout abus.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Em 31 de julho de 2012, a Comissão Europeia apresentou uma proposta relativa a um Mecanismo de Reação Rápida (MRR), que permite aos Estados­Membros reagir à fraude ao IVA com maior rapidez e eficácia. Anualmente, a União Europeia perde vários milhares de milhões de euros com esta fraude, sendo o sistema de combate moroso e muito burocrático. O novo processo permitirá aos Estados-Membros reagir à fraude de forma quase imediata, enquanto são criadas medidas com caráter mais permanente. Torna-se, deste modo, um mecanismo fundamental no combate à fraude e evasão fiscal, ao mesmo tempo que salvaguarda as receitas públicas numa altura fulcral de restrições e austeridade orçamental. Propõe-se ainda algumas melhorias à proposta da CE como o estabelecimento de um período de consulta prévio, atenção para que a nova legislação não prejudique as empresas cumpridoras nem os contribuintes e o envolvimento desta proposta numa estratégia de longo prazo para o combate à fraude no IVA. A proposta representa um avanço importante nesta matéria, pelo que conta com o meu apoio.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho appoggiato la relazione del collega David. Con essa si concedono a uno Stato membro i mezzi per richiedere alla Commissione una procedura di autorizzazione accelerata per contrastare le frodi in campo IVA laddove queste risultino improvvise e recanti un grave danno a un determinato settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi yra svarbu, jog valstybė narė, susidūrusi su stambaus masto sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu atveju, turėtų greito reagavimo mechanizmą, kuris pagerintų galimybes veiksmingai kovoti su sudėtingomis sukčiavimo schemomis. Vertėtų pažymėti, jog dėl sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu ES ir nacionaliniai biudžetai kiekvienais metais patiria kelis milijardus eurų nuostolių. Pavyzdžiui, nuo 2008 m. birželio mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn. apytikriu vertinimu patirta apie 5 mlrd. eurų nuostolių dėl sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų srityje. Šiuo metu naudojama strategija kovoti su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu yra lėta ir sudėtinga ir ji neleidžia atitinkamai valstybei narei imtis būtinų veiksmų sukčiavimui nutraukti. Greito reagavimo mechanizmas suteiktų valstybėms nukrypti leidžiančią nuostatą per mėnesį. Taip pat planuojama, jog nukrypti leidžianti nuostata galiotų iki vienų metų. Tai leistų atitinkamai valstybei narei pradėti kovoti su sukčiavimu beveik iš karto, kol būtų priimtos ilgalaikės priemonės. Nors prieš įgyvendinant bet kokias kovos su sukčiavimu priemones, privalu, jog pasiūlytos priemonės būtų atitinkamai ištirtos. Šis pasiūlymas iš tiesų suteiktų galimybę valstybėms narėms į sukčiavimą pridėtinės vertės mokesčiu reaguoti greičiau ir veiksmingiau.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as the common system of VAT it outlines does little more than aid the EU’s own resources. To me VAT is a form of extortion by the State, created to take money from ordinary working people for the State to spend on itself.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della proposta elaborata dalla Commissione per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto. Quest'ultima mira a introdurre, nei propri ordinamenti nazionali, un sistema di reverse charge, cioè il meccanismo dell'inversione contabile che elimina la detrazione dell'IVA sugli acquisti, nei settori in cui siano rilevate frodi di particolare gravità e dimensione. Sostengo che si possano porre modifiche alle ordinarie procedure previste dalla direttiva IVA che consentono tale possibilità, ma con tempi procedurali che ritengo troppo lunghi rispetto alla necessità di contrastare velocemente la frode riscontrata. Bisogna tenere presente che purtroppo questa proposta rischia di introdurre meccanismi di inversione contabile in modo repentino nei singoli Stati membri. Ciò potrebbe complicare la gestione della compliance IVA portando a considerevoli costi di modifica dei sistemi gestionali, a scapito delle imprese che agiscono in modo trasparente e nel rispetto delle regole, senza invece danneggiare coloro che pongono in essere meccanismi fraudolenti. In ultimo ritengo sia opportuno ipotizzare dei meccanismi più efficienti di cooperazione fiscale tra gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Em 31 de julho de 2012, a Comissão apresentou uma proposta relativa a um Mecanismo de Reação Rápida (MRR), que permite aos Estados­Membros reagir à fraude ao IVA com maior rapidez e eficácia. Atuando de forma mais célere e onerando os beneficiários dos bens/serviços em causa, os países conseguirão combater os esquemas complexos e encadeados de fraude de forma mais eficiente. Anualmente, a União Europeia perde vários milhares de milhões de euros com esta fraude, sendo o sistema de combate moroso e muito burocrático. O novo processo permitirá ao Estado-Membro reagir à fraude quase imediatamente, enquanto são criadas medidas com caráter mais permanente. Torna-se, deste modo, um mecanismo fundamental no combate à fraude e à evasão fiscal, ao mesmo tempo que salvaguarda as receitas públicas numa altura fulcral de restrições e austeridade orçamental. O relator propõe ainda algumas melhorias à proposta da CE como o estabelecimento de um período de consulta prévio, atenção para que a nova legislação não prejudique as empresas cumpridoras nem os contribuintes e o envolvimento desta proposta numa estratégia de longo prazo para o combate à fraude no IVA. A proposta proporciona uma verdadeira mais-valia nos campos referidos, pelo que conta com o meu apoio.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − L'approvazione di questa relazione mi vede favorevole nel suo complesso, benché ci siano alcuni elementi che meritano un'ulteriore riflessione. Mi riferisco, in particolare, all'incertezza normativa e organizzativa che può generare, soprattutto per le PMI che operano correttamente, il meccanismo dell'inversione dell'onere. Dall'altro lato, non si può che accogliere positivamente una proposta tesa a combattere l'evasione di un'imposta, comportamento che va comunque stigmatizzato perché penalizza tutti gli altri, con costi sociali altissimi.

Io sono dell'idea che il metodo migliore per azzerare le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto sia una maggiore cooperazione fiscale fra gli Stati membri, che giunga possibilmente fino all'armonizzazione totale delle aliquote. Non ha completamente senso parlare di mercato interno se poi, ad esempio, un'impresa che fa e-commerce è penalizzata dal vivere in uno Stato in cui le aliquote sono più elevate perché i clienti, giustamente, non sono disposti a pagare l'IVA maggiorata rispetto al proprio Stato. Mi auguro che il prossimo passo su questa materia vada in questa direzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − Tax evasion costs Member States EUR 1 trillion annually. Between June 2008 and December 2009, EUR 5 billion was lost as a result of fraud in greenhouse gas emission allowances. This new directive would amend the VAT directive to enable Member States to respond more quickly and effectively to sudden VAT fraud such as carousel fraud. At present Member States have to apply for a derogation from the VAT Directive when fraud is discovered. This can take up to eight months to agree and requires unanimity in Council. This new directive would allow a temporary derogation by means of a qualified majority vote pending subsequent adoption by Council by unanimity. Member States could then introduce a Quick Reaction Mechanism (QRM) within one month to combat sudden VAT fraud, while longer-term measures are prepared and introduced. This directive does not compromise the principle of unanimity on tax matters. It is a pragmatic and effective temporary solution to the problem of VAT fraud. I welcome the fact that the adoption of this directive, which must form part of a wider long-term strategy to clamp down on VAT fraud, is a priority of the Irish Presidency.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Nous avons assisté, au cours des années récentes, à plusieurs fraudes à la TVA, à grande échelle. De telles pratiques doivent être mieux combattues. C'est pourquoi je soutiens la création d'un mécanisme de réaction rapide, qui permettra de lutter rapidement et efficacement contre les tentatives de fraude futures. En allégeant les procédures qui entourent cette réaction, elle participe à la création d'une Europe forte, capable de réagir avec efficacité aux fraudes les plus diverses. Grâce à cette mesure, nous allons empêcher le détournement de plusieurs milliards d'euros : un montant qui pourra désormais être utile à nos économies dans leur ensemble.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui vise à la réduction de la fraude fiscale dans le domaine de la TVA. Alors que les finances publiques de beaucoup d'États membres de l'Union sont dans le rouge, il est nécessaire que l'Union mette en œuvre des mesures concrètes afin que les États membres récupèrent les milliards d'euros qui se volatilisent chaque année à cause de la fraude fiscale à la TVA. Une lutte acharnée contre ces fraudes permettra également un fonctionnement plus équitable et efficace du marché intérieur européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption du rapport de David Casa (PPE, Malte) sur la proposition de directive présentée par la Commission en juillet 2012 visant à modifier la directive TVA dans le but d'instaurer un mécanisme de réaction rapide (MRR) contre la fraude à la TVA. La directive doit permettre à un État membre confronté à un cas de fraude soudaine et massive à la TVA de prendre des mesures d'urgence, ce qu'il n'est pas autorisé à faire à l'heure actuelle en vertu de la législation TVA, à moins d'obtenir une dérogation après un long processus. Une procédure accélérée autoriserait à leur accorder dans un délai d'un mois une dérogation temporaire de maximum un an. Cette mesure, efficace et pragmatique, permettra de lutter contre la fraude à la TVA et renforcera les efforts en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. Nous demandons cependant d'assortir la proposition d'une stratégie à long terme de lutte contre la fraude qui implique davantage de changements structurels dans les régimes TVA et de ne pas accroître, dans la mesure du possible, les contraintes pour les entreprises.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender uma abordagem pragmática do combate à fraude ao IVA, que se adapta ao período de restrição e de austeridade orçamental que se vive atualmente na UE. Estima-se que a fraude ao IVA custe anualmente à UE e aos orçamentos nacionais vários milhares de milhões de euros. Não podemos permitir que a fraude ao IVA prejudique as empresas legítimas e que cumprem a legislação.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this proposed legislation from the Commission to make it easier for member state governments to counter VAT fraud. This is a serious problem and one which is often mentioned in the press and by my constituents in Wales. It is very important that the EU is seen to be tackling fraud.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Anualmente, a fraude ao IVA custa aos orçamentos nacionais vários milhares de milhões de euros e, em certos casos, como durante o período de junho de 2008 a dezembro de 2009, a fraude ao IVA em matéria de licenças de emissão de gases com efeito de estufa resultou numa perda estimada em cinco mil milhões de euros. Em junho de 2012, a Comissão apresentou uma proposta relativa a um Mecanismo de Reação Rápida (MRR), que permitirá aos Estados Membros reagir à fraude ao IVA com maior rapidez e eficácia. No âmbito do MRR, um Estado-Membro que se veja confrontado com um caso grave de fraude súbita e em grande escala em matéria do IVA poderá aplicar determinadas medidas de emergência de uma forma que a atual legislação em matéria de IVA não permite. Esta medida torna-se ainda mais relevante numa altura em que vários Estados-Membros atravessam períodos conturbados da sua economia e levam a cabo difíceis medidas de consolidação orçamental e de estabilização macroeconómica, pelo que o combate à fraude ao IVA deve ser uma prioridade da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A escassez de recursos financeiros a nível europeu, decorrente da situação de crise económica e financeira que levou a uma recessão acentuada no consumo e à falência de muitas empresas, provocou uma redução significativa nas receitas públicas, nomeadamente no que respeita ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA), com implicações diretas, quer nos orçamentos nacionais, quer comunitários. Por outro lado, são cada vez mais as fugas ao pagamento de impostos por parte de empresas transfronteiriças que emitem faturas fictícias ou atuam com fraudes tipo "carrossel", prejudicando não só o erário público, mas também as empresas que atuam de forma correta e se vêem confrontadas com esta concorrência desleal. Saúdo a iniciativa da Comissão no sentido de ser implementado um mecanismo de ação rápida contra a fraude ao IVA – fraude que todos os anos lesa os Estados-Membros em milhares de milhões de euros – que complementa outros instrumentos de combate à fraude já existentes. Porque se trata da maior forma de fraude fiscal, congratulo-me com a aprovação deste relatório elaborado pelo colega David Casa e espero que seja rapidamente implementado pois trata-se de uma luta a favor do cidadão honesto, a favor das boas práticas empresariais e contra a concorrência desleal.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A fraude ao IVA reduz os orçamentos nacionais e da própria UE em vários milhares de milhões de euros. Convém lembrar que também a política dita de austeridade, com a diminuição do poder de compra dos trabalhadores, pela via da redução de salários e aumento de impostos (incluindo o próprio IVA) reduz essa receita. A criação do Mecanismo de Reação Rápida, permitindo aos Estados-Membros reagir e fazer face a novas formas de fraude, pode ter consequências positivas. Atualmente, se um Estado-Membro pretender reagir à fraude ao IVA através de medidas não previstas na legislação da UE em matéria de IVA, tem de apresentar um pedido formal de derrogação. A Comissão elabora então uma proposta para o efeito, a qual envia ao Conselho para aprovação por unanimidade, para que as medidas possam ser implementadas. Este processo pode ser lento e complexo, causando ao Estado-Membro em questão atrasos na tomada das medidas necessárias para impedir a fraude. Se existisse uma preocupação genuína com o combate à fraude e à evasão fiscal, então deveriam ser tomadas medidas para pôr fim à livre circulação de capitais. Medidas como o fim dos paraísos fiscais – autênticos sumidouros de milhões de recursos públicos. A sua manutenção (como um dogma) torna ineficazes medidas que aparentam boas intenções.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Dňa 31. júla 2012 Komisia predložila návrh týkajúci sa mechanizmu rýchlej reakcie, ktorý by členským štátom umožnil rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na podvody v oblasti DPH. Členský štát čeliaci rozsiahlemu podvodu v oblasti DPH, by mohol v rámci mechanizmu rýchlej reakcie zaviesť určité mimoriadne opatrenia, a to spôsobom, ktorý súčasné právne predpisy o DPH neumožňujú. Za aktuálne stanovených podmienok, ak chce členský štát bojovať proti podvodom v oblasti DPH prostredníctvom opatrení, ktoré nie sú stanovené v právnych predpisoch EÚ o DPH, musí formálne požiadať o výnimku. Komisia potom na tento účel vypracuje návrh a predloží ho Rade na jednomyseľné prijatie pred tým, ako možno príslušné opatrenia vykonávať. Domnievam sa však, že tento proces môže byť zdĺhavý a ťažkopádny a môže príslušný členský štát zdržiavať od prijatia potrebných opatrení na zastavenie podvodu. S mechanizmom rýchlej reakcie by však už členské štáty nemuseli čakať na dokončenie tohto formálneho procesu pred tým, ako uplatnia konkrétne opatrenia na boj proti podvodu. Práve mechanizmus rýchlej reakcie bol plánovaný v rámci novej stratégie DPH, ako aj oznámenia o boji proti daňovým podvodom a únikom ako prostriedok na posilnenie boja proti daňovým podvodom v EÚ a ochranu verejných príjmov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Az EU gazdasága a létrehozása óta legnehezebb időszakát éli át, és a hatásos adóztatás jelenleg különösen fontos eleme a tagállami államháztartások gyors megszilárdítására tett kísérletnek. A héa-csalás rendkívül káros gyakorlat, amely jelentős összeggel csökkenti a tagállamok költségvetési bevételeit, és így gátolja az államháztartás megszilárdítására tett erőfeszítéseiket. A héa-csalás különféle formái viszonylag gyorsan változnak, ezért az ilyen tevékenység felszámolását célzó szabályozást a lehető leghatékonyabban kell kialakítani. Szavazatommal támogattam e jelentést, hiszen a gyorsreagálási mechanizmus bevezetésével az irányelvjavaslat jelentősen lerövidíti majd az adócsalás és –elkerülés elleni különleges intézkedések jóváhagyásához szükséges időt, s e módosítás növelheti annak a valószínűségét, hogy hatékonyabban kezelik majd az ilyen eseteket.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Având în vedere că tipurile de fraudă din domeniul TVA evoluează rapid, multe state membre sunt puse în situaţia în care legislaţia UE în vigoare referitoare la TVA nu prevede niciun temei juridic pentru contramăsurile pe care statele doresc să le ia. Combaterea fenomenelor de fraudă în domeniul TVA au adesea o dimensiune internaţională, acesta fiind un alt motiv pentru care statele membre nu sunt în măsură să combată individual circuitele de fraudă legate de noi forme de comerţ, care implică mai multe ţări în acelaşi timp.

Aceste motive, coroborate cu faptul că TVA-ul este una dintre principalele surse de venit pentru bugetele statelor membre, ne obligă să creştem eficienţa TVA-ului în contextul consolidării fiscale. Consider că numai astfel vom îmbunătăţi colectarea impozitelor şi soluţionarea problemelor referitoare la frauda fiscală şi, astfel, vom oferi statelor membre şansa de a creşte veniturile publice.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I am in support of this report, which amends the 2006 directive. It will enable the EU to step up action against tax fraud and evasion. Due to this report, Member States would be able to quickly implement emergency measures in cases of sudden and massive fraud. This would be an improvement on the current situation where Member States who want to counter incidents of fraud with measures not provided for under normal VAT rules have to obtain a derogation from the VAT Directive. The report would allow the Commission to grant a derogation within a month of the receipt of a complete request. Thus Member States would become more efficient in blocking fraud schemes and limiting losses.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Esta proposta é muito relevante enquanto abordagem pragmática e de utilidade no âmbito do combate à fraude ao IVA, em especial a fraude do tipo “carrossel”, em tempos de restrições e de austeridade orçamentais. Esta proposta é uma verdadeira mais-valia europeia pois vem dar resposta às exigências do relator no seu relatório anterior sobre o "Livro Verde sobre o futuro do IVA", bem como aos pedidos anteriormente já apresentados pelo Parlamento Europeu no sentido de aumentar os esforços de combate à evasão e à fraude fiscais. A fraude ao IVA custa anualmente à UE e aos orçamentos nacionais vários milhares de milhões de euros, assim, a presente proposta com o Mecanismo de Reação Rápida foi pensada como forma de reforçar a luta contra a fraude fiscal na UE e de salvaguardar as receitas públicas. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La fraude fiscale est actuellement un problème récurent au sein de l'Union européenne. En effet, la fraude à la TVA porte préjudice aux entreprises qui respectent leurs obligations, et coûte plusieurs milliards d'euros chaque année à l'Union et aux budgets nationaux. En cette période de contraintes et d'austérité budgétaires, il faut agir. C'est pour cette raison que j'ai voté en faveur de cette résolution visant à uniformiser la législation TVA et surtout à mettre en place un mécanisme de réaction rapide contre cette fraude. Actuellement, les démarches existantes pour y remédier sont longues et fastidieuses, ce qui empêche de prendre les mesures nécessaires en temps utile. Cette résolution permettra aux États membres de réagir de manière plus rapide et plus efficace à la fraude à la TVA et apporte également une réelle valeur ajoutée à l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This report proposes amendments (consultation procedure) to the Commission’s proposal for a quick reaction mechanism that would enable Member States to respond more swiftly and efficiently to VAT fraud. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Ogni anno vi sono moltissime frodi in materia di IVA all'interno dell'Unione europea e questo costituisce un danno di parecchi miliardi sia al bilancio comunitario che a quello degli Stati membri. Uno dei problemi maggiori per combattere questo fenomeno è appunto quello di superare l'attuale lentezza procedurale. Gli strumenti proposti in questa relazione vanno nella giusta direzione, prevedendo cioè un meccanismo di azione rapida basato sul sistema di reverse charge per l'IVA. Si tratta inoltre di una misura applicabile discrezionalmente dagli Stati membri, e che quindi rispetta a pieno anche il principio di sussidiarietà. Ovviamente questa è solo una parte di un più ampio programma che dovrebbe ridisegnare le modalità di riscossione e di applicazione dell'IVA a livello di Unione europea, poiché l'attuale sistema è assai complicato e ha lasciato troppo spazio alle possibilità di frodi, con danni miliardari che ricadono poi su tutti i cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), in writing. − VAT fraud accounts for several billion euro every year in the EU. Unfortunately the criminals have been a few steps ahead of new safeguarding legislation. I supported this report because I believe that giving the Member States more flexibility to target VAT fraud schemes will definitely have a positive effect. The emergency measures defined under the quick reaction mechanism will allow a more efficient and targeted approach and decrease the amount of money that Member States lose each year.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Olen käibemaksupettustega võitlemiseks mõeldud kiirreageerimismehhanismi loomise poolt ja seetõttu andsin ka sellele raportile oma poolthääle. Käibemaksupettused põhjustavad Euroopa Liidule ja selle liikmesriikidele igal aastal mitme miljardi suurust kahju saamata maksutulu näol. Olukorras, kus liikmesriigid peavad eelarveid piirama, oma eelarvepoliitikat karmistama ning ELi eelarve kärpimise üle käivad tulised diskussioonid, peame kindlustama, et suured maksupettused ei kahjustaks niigi pingelisi eelarveid. Senine protsess pettuste peatamiseks ja vajalike meetmete kasutusele võtmiseks on olnud aeglane ja tülikas. Kiirreageerimismehhanism aga annab võimaluse reageerida juba kuu jooksul ning anda liikmesriigile loa ajutise erandi tegemiseks. Nii saame paremini tagada, et käibemaksupettused kiiresti avastatakse ja tõkestatakse. Loomulikult tuleb siinkohal jääda siiski valvsaks, sest käibemaksupettuste vastu võideldes ei tohi ausaid maksumaksjaid uute kohustustega koormata.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Dėl neteisėtų PVM machinacijų į ES šalių biudžetus kasmet nepatenka milijardai eurų. PVM sukčiavimas sukelia milžinišką turtinę žalą, iškreipia konkurenciją ir sutrikdo bendrosios rinkos veikimą. Dėl to bendromis pastangomis turime siekti atrasti panacėją nuo PVM sukčiavimo. Manau, kad PVM greitojo reagavimo mechanizmas yra vienas veiksmingiausių kelią mokestiniam sukčiavimui užkertančių mechanizmų. Taigi, valstybėms sudaromos sąlygos lanksčiai reaguoti į sukčiavimą ir veiksmingiau kovoti su sudėtingomis sukčiavimo schemomis. Visų pirma, valstybės galės operatyviai imtis tam tikrų nepaprastųjų priemonių, taikydamos atvirkštinio apmokestinimo tvarką. Be to, greitesnės procedūros ir trumpesni terminai užtikrins veiksmingesnę kovą.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ αποτελεί ένα από τα συχνότερα οικονομικά εγκλήματα στο σύνολο της Ε.Ε. Εδώ και περίπου μισό χρόνο η Ε.Ε. προσπαθεί ακόμα πιο γρήγορα να συντονίσει τις προσπάθειες των κρατών μελών μέσω της θέσπισης μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (ΜΤΑ) ο οποίος θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αντιδρούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στην απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Η παρούσα έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, προβλέπει ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός επιτρέπει στα κράτη μέλη την λήψη εκτάκτων μέτρων σε περιπτώσεις μαζικής απάτης και θα μπορούν για παράδειγμα να εφαρμόζουν, για διάστημα ενός μήνα, έναν «μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης» σύμφωνα με τον οποίο καθίσταται ο παραλήπτης υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ, αντί του προμηθευτή των αγαθών ή του παρόχου των υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτόν θα βελτιώνονταν σημαντικά οι πιθανότητες να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά περίπλοκα συστήματα απάτης, περιορίζοντας οικονομικές ζημίες για το δημόσιο. Επομένως και η Ελλάδα μπορεί να ωφεληθεί από αυτόν τον μηχανισμό, σε μια περίοδο μάλιστα που η καταπολέμηση κάθε μορφής οικονομικής απάτης είναι προϋπόθεση για την βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα και την επαναφορά θετικών ρυθμών ανάπτυξης.