Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 11 maart 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

3. Samenstelling Parlement: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid