Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 11 maart 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

7. Schriftelijke verklaring (artikel 123, lid 4, van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid