Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου