Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 11 mars 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga

9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy