Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 11. března 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 3.Složení Parlamentu: viz zápis
 4.Ověření pověřovacích listin: viz zápis
 5.Členství v politických skupinách: viz zápis
 6.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 7.Písemné prohlášení (čl. 123 odst. 4 jednacího řádu): viz zápis
 8.Oprava (článek 216 jednacího řádu): viz zápis
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem: viz zápis
 10.Prohlášení předsednictví
 11.Předložení dokumentů: viz zápis
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 14.Texty dohod dodané Radou: viz zápis
 15.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 16.Petice: viz zápis
 17.Převod prostředků: viz zápis
 18.Plán práce
 19.Dopad hospodářské krize na rovnost pohlaví a na práva žen – Odstranění genderových stereotypů v EU – Situace žen v severní Africe (rozprava)
 20.Transevropská energetická infrastruktura (rozprava)
 21.Energetický plán do roku 2050 (rozprava)
 22.Vyhodnocení rizika a bezpečnosti jaderných elektráren v Evropské unii („zátěžové testy“) (rozprava)
 23.Účetní pravidla a akční plány týkající se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy - Mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu (rozprava)
 24.Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)
 25.Financování spolupráce EU s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími na období 2014–2020 (krátké přednesení)
 26.Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii (krátké přednesení)
 27.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 28.Ukončení denního zasedání: viz zápis
 29.Ukončení ročního zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (560 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2073 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí