Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 11. märts 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 4.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 5.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikli 123 lõige 4) (vt protokoll)
 8.Parandus (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (vt protokoll)
 10.Presidentuuri avaldused
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 14.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 15.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 16.Petitsioonid (vt protokoll)
 17.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 18.Tööplaan
 19.Majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele - Sooliste stereotüüpide kaotamine ELis - Naiste olukord Põhja-Aafrikas (arutelu)
 20.Üleeuroopaline energiataristu (arutelu)
 21.Energia tegevuskava aastani 2050 (arutelu)
 22.Euroopa Liidu tuumaelektrijaamade riskide ja ohutuse hindamine (nn vastupidavustestid) (arutelu)
 23.Maakasutusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjad ja tegevuskavad - Kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanism ja kliimamuutusi käsitlev muu oluline ELi ja riiklik teave (arutelu)
 24.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
 25.Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumidega ajavahemikus 2014–2020 tehtava ELi koostöö rahastamine (lühiettekanne)
 26.Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimine Euroopa Liiduga (lühiettekanne)
 27.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 28.Istungi lõpp (vaata protokolli)
 29.Istungjärgu lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (560 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2073 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika